“โป๊ปฟรานซิส” ส่งพระราชสาส์นแสดงความอาลัย ในหลวง ร.9 สวรรคต

แบ่งปัน

00000000000000000000000000000000

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงส่งพระราชสาส์นถวายความอาลัยต่อสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้ง

เว็บไซต์คาทอลิก นิวส์ รายงานว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ 2 ทรงส่งพระราชสาส์นจากกรุงวาติกันถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐทนตรีของไทย เพื่อแสดงความอาลัยแด่การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดช  ความว่า

“ข้าพเจ้ารู้สึกโศกเศร้าเสียใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตแล้ว และในช่วงเวลาแห่งความโทมนัสนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจกับพระบรมวงศานุวงศ์และพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ”

“ข้าพเจ้าสวดมนต์ภาวนาแด่พระองค์ กษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์และทรงประปรีชา ผู้นำพาความสงบสุขมาสู่แผ่นดินของพระองค์ ขอทุกวิญญานของพระองค์ทรงสถิตสู่สวรรคาลัย”

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะทรงเป็นพุทธกษัตริย์ และประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย มีเพียง 400,000 คนเท่านั้น แต่พระองค์ก็ทรงมีพระราชปฏิสัมพันธ์อันดีกับราชสำนักวาติกันมาโดยตลอด พระองค์และสมเด็จนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเคยเสด็จไปเยือนกรุงวาติกันในปี ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) โดยทรงได้รับการต้อนรับจากสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 23 และในการเสด็จเยือนในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทูลเชิญสมเด็จพระสันตะปาปาให้มาเยือนประเทศไทยสักครั้ง

การทูลเชิญครั้งนั้นเป็นผล เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จมาเยือนประเทศไทยในปี ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) และทรงเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เสด็จเยือนวัดพุทธไทยอีกด้วย

 

ขอขอบคุณ Kapook

goo.gl/vrYGEP

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics