เสียงนับหมื่น…ได้กลายมาเป็นหนึ่งเดียว “ทรงพระเจริญ”

แบ่งปัน

  3217

3215

3216
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics