ชงมาตรการอุ้มชาวนาเข้า “ครม.”

แบ่งปัน

581212_famer

                4 ส.ค. 59 เกษตรฯ ชง ครม.อนุมัติงบ 1.3 หมื่นล้าน ช่วยเกษตรกรปลูกพืชอื่นแทนข้าว ปีการผลิต 2559/2560 เสนอจ่ายค่าปรับพื้นที่ไร่ละ 1.1 หมื่นบาท

                พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม.ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานวันที่ 9 ส.ค. ทางกระทรวงเกษตรฯ จะเสนออนุมัติโครงการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสำหรับปีการผลิต 2559/2560 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) เพื่อเปลี่ยนการทำนาในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปทำกิจการอื่นและปลูกพืชอื่นจำนวน 5 โครงการ ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการทำนา 5.7 แสนไร่ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบกรอบไว้เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา วงเงินรวม 1.3 หมื่นล้านบาท

                ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าโครงการกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงเกษตรฯ เสนอของบ 4,900 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการและชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกร 3%  

                นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น เกษตรกรเป้าหมาย 8.4 หมื่นครัวเรือน พื้นที่ 4.2 แสนไร่ จะส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม เป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น โดยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่ ครัวเรือนละ 5 ไร่ ประมาณ 1.1 หมื่นบาท/ไร่ ขณะเดียวกันจะอุดหนุนค่าใช้จ่าย อาทิ การปรับปรุงพื้นที่ สร้างระบบน้ำ และปัจจัยการผลิต

                นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพื้นที่และแหล่งน้ำ ปัจจัยการผลิต และส่งเสริมเลี้ยงปลาและสัตว์เล็กในครัวเรือน วงเงิน 2,610 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการเดือน ส.ค.-ก.ย. 2560 โดยเกษตรกรที่เข้าโครงการต้องเป็นเจ้าของที่ดินเอง และจะจ่ายเมื่อมีการรับรองว่า มีการปรับปรุงพื้นที่และดำเนินการตามแนวทางจริง

                ทั้งนี้ 5 โครงการประกอบด้วย

                1.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5,000 ราย พื้นที่ 2.5 หมื่นไร่ วงเงินกู้ จำนวน 1,500 ล้านบาท (ระยะเวลา 1 ส.ค. 2559-30 ก.ย. 2565)

                2.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกร 2.4 หมื่นรายราย พื้นที่ 1.2 แสนไร่ วงเงินกู้  9,000 ล้านบาท (เริ่ม 1 ส.ค. 2559-30 ก.ย. 2565)

                3.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 500 ราย ในพื้นที่ 2,500 ไร่ วงเงินกู้ จำนวน 116 ล้านบาท (เริ่ม 1 ส.ค. 2559-30 ก.ย. 2564)

                4.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำนาหญ้า เกษตรกร 500 ราย ในพื้นที่ 2,500 ไร่ วงเงินกู้ 70 ล้านบาท (เริ่ม 1 ส.ค. 2559-30 ก.ย. 2562)

                5.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น เกษตรกรเป้าหมาย 8.4 หมื่นครัวเรือน พื้นที่ 4.2 แสนไร่ จะส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม เป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ซึ่งจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่ วงเงิน 2,610 ล้านบาท

                อย่างไรก็ตาม โครงการที่ 1-4 การปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ และปลูกหญ้า เกษตรกร รวม 3 หมื่นราย หรือประมาณ 3,000 กลุ่ม พื้นที่ 1.5 แสนไร่ วงเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. จำนวน 10,686 ล้านบาท ระยะเวลา 6 ปี ดอกเบี้ย 5% รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 3%
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics