ทรงมีความสุขที่สุด คือ วันไหน?

แบ่งปัน

a20

วสิษฐ เดชกุญชร

   เคยมีผู้กราบทูลถาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า “…ใต้ฝ่าพระบาทคิดว่า วันที่ทรงมีความสุขที่สุดคือวันไหน…” หากเป็นชาวเราผู้ที่รักสุข เกลียดทุกข์ ก็คงต้องตอบวันปีใหม่ วันตรุษจีน วันสงกรานต์ หรืออะไรทํานองนั้น ด้วยว่าเพราะได้พักผ่อนกับครอบครัวเป็นเวลานาน

   ทว่าสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นไม่ใช่

   วันแห่งความสุขของในหลวง ถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสาร “สวัสดี” เมื่อ นายเดนนิส ดี เกรย์ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเอพีประจำกรุงเทพฯ มีโอกาสกราบทูลถามคําถามเบื้องต้น

   ได้มีพระราชกระแสรับสั่ง สั้นๆ ว่า “…บาเจาะ…” เป็นคําตอบ

   ที่มาของเหตุการณ์ เกิดขึ้นในราวต้นปี พ.ศ.๒๕๑๖ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร เล่าไว้ในหนังสือ “รอยพระยุคลบาท”

   ว่า เมื่อเสด็จฯ ถึง จ.นราธิวาส ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถามถึงบริเวณที่มีนํ้าขังเป็นพื้นที่กว้าง ขณะเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งบินผ่านเหนือ อ.บาเจาะ ว่าคืออะไร น้ำขังอยู่ทั้งปีหรือไม่

   คําตอบที่ทรงได้ คือ “พรุบาเจาะ”

a21

   คําว่า ‘พรุ’ เป็นภาษาใต้ หมายถึงที่ลุ่มมีน้ำขังประจำ ซึ่ง ‘พรุบาเจาะ’ เป็นบริเวณที่มีน้ำขังอยู่ทั้งปี ใช้ทำประโยชน์อะไรไม่ได้

   “…ทรงมีพระราชปรารภว่า ถ้าหากไขน้ำออกจากพรุบาเจาะได้ จะมีที่ให้ประชาชนได้ใช้ทำมาหากินได้อีกประมาณแสนไร่…”

   ไม่เพียงแต่จะทรงพระปรารภเฉยๆ แต่ทรงแนะให้กรมชลประทาน ทําการขุดคลองไขเอานํ้าจากพรุออกสู่ทะเล

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ติดตามความคืบหน้าระหว่างดําเนินการโดยตลอด และเมื่อเสด็จฯ กลับไปยังจังหวัดนราธิวาสอีก ก็เสด็จไปทอดพระเนตรด้วย

   ถึงเดือนธันวาคมในปีเดียวกันคลองขุดก็แล้วเสร็จ

jenny@mrpalm.coms_7rb1dqcr0q

   วันหนึ่งในเดือนมกราคมปีถัดมา ขณะกําลังประทับอยู่ จ.เชียงใหม่ อธิบดีกรมชลประทานที่ตามเสด็จฯ ยังบาเจาะด้วยในครั้งนั้น ได้วิ่งเนื้อตัวเปียกปอน กระหืดกระหอบเข้าเฝ้าฯ พลางตะโกนด้วยความดีใจว่า “…ได้ผลแล้ว! ได้ผลแล้ว!…”

   รับสั่งถามว่า “…ได้ผลอะไร?…”

   “…บาเจาะพะย่ะค่ะ ได้ผลดีมาก… ชาวบ้านกําลังดีใจกันยกใหญ่…” หลังคลองขุดแล้วเสร็จไม่นาน พรุบาเจาะก็สิ้นชื่อ

   เมื่อพื้นที่ที่นํ้าเคยท่วมขังตลอดทั้งปีได้กลายสภาพเป็นที่ราบให้ประชาชนมีพื้นที่สำหรับเพาะปลูก เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนถึง ๖๐,๐๐๐ ไร่

K7730392-29

   อดีตนายตำรวจราชสำนักประจำ ปิดท้ายเรื่องนี้ว่า “…ทุกวันนี้ ถ้าใครไปอำเภอบาเจาะ และถามถึง ‘พรุบาเจาะ’ หลายคนอาจไม่รู้จักและตอบได้เลย…”

   ไม่ทราบว่าปัจจุบัน ชาวบาเจาะจะมีเรื่องเล่าขานถึง “พระผู้ทรงเนรมิตผืนพรุให้เป็นผืนแผ่นดินหรือไม่”

   ทว่าชาวบาเจาะในสมัยนั้นต่างก็รัก “รายอ” หรือมหาราชาพระองค์นี้มาก

   จากพระราชกระแสรับสั่งสั้นๆ ว่า “บาเจาะ” ทําให้เรารู้ซึ้งถึงพระราชปณิธานที่มีต่อประชาชน ทรงหมายเอาประโยชน์และความสุขของมหาชนเป็นที่ตั้ง มากกว่ารักความสุขสบายแต่ลําพัง

   เป็นระยะเวลานานมากแล้ว ที่ต้องทรงงานหนักเพื่อประชาชน นับเป็นความโชคดีมหาศาลของชาวไทย ดั่งที่ท่านพุทธทาส เคยกล่าวไว้ว่า

   “…เป็นบุญกุศลมหาศาลของประชาชนชาวไทย ที่ได้มีมหาอัตตา หรือตนหลวงที่เป็นดวงวิญญาณของประเทศชาติ ที่เป็น ‘ธรรมิกราชา’… ขอให้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารจงได้ทรงทราบถึงความจริงข้อนี้โดยประจักษ์ แล้วทรงสําราญพระราชหฤทัยตามวิสัยแห่ง ‘ธรรมราชา’… เทอญ…”

……………………………….

ที่มา : หนังสือ “รอยพระยุคลบาท”  และ องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics