เริ่มแล้วงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ 2016

แบ่งปัน

cats
„เริ่มแล้วงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ 2016 นายกรัฐมนตรี เปิดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ 2016 ครั้งแรกในไทย ที่รวมผู้ประกอบการหน้าใหม่ หรือสตาร์ทอัพไทยกว่า 180 ราย

วันนี้(28เมย.59)  ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานสตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2016(Startup Thailand 2016) ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ11หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น เป็นครั้งแรกในประเทศไทย  พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ” วิสัยทัศน์และพลังสร้างชาติด้วยสตาร์ทอัพไทยแลนด์” พลเอกประยุทธ์    กล่าวว่า ยินดีและขอบคุณสตาร์ทอัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งทุกคนจะต้องช่วยกันประสานความร่วมมือเพื่อให้สตาร์ทอัพ ซึ่งเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ สามารถเติบโตได้ใน 2ปี  วันนี้ประเทศไทยต้องสร้างนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งก็คือ สตาร์ทอัพ   ที่เราไม่สามารถทำเองคนเดียวได้   ประเทศไทยยินดีที่จะเป็นศูนย์กลางในการสร้างความเข้มแข็งไปพร้อมๆ กัน กับประเทศในอาเซียน ด้าน ดร.พิเชฐ   ดุรงคเวโรจน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯกล่าวว่า   กระทรวงวิทยาศาสตร์ในฐานะเจ้าภาพหลัก ร่วม 11 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน คือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลังกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายประชารัฐและประชาคมสตาร์ทอัพไทย  จัดงาน สตาร์ทอัพไทยแลนด์ 2016 ขึ้น เป็นครั้งแรกในประเทศไทย  ที่จะมีการจัดเวทีเปิดตัวธุรกิจสตาร์ทอัพ กว่า 180ราย เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้ ให้ความสำคัญและตื่นตัวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อให้เกิดการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ  สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “StartupUnite”  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมย.-1 พค.59ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานโดยเฉพาะผู้ที่มีความต้องการทำธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย ตลอดทั้งงาน  โดยมีการจัดนิทรรศการบนพื้นที่กว่า  9 พันตารางเมตรแบ่งเป็น 7 โซนหลัก คือ โซน What’s Startup เป็นนิทรรศการกลางที่จะทำให้เข้าใจความหมายและเส้นทางจากจุดเริ่มต้นสู่การเป็นStartup / โซนการสนับสนุนจากภาครัฐ /โซนพื้นที่สำหรับบริษัท Startup / โซนย่าน Startup ของไทย/ โซนย่าน Startup นานาชาติ / โซนมหาวิทยาลัย และโซน Co-WorkingSpace  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandstartup.org/“
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 2557 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics