“ฝนหลวง ดับแล้งแกล้งเมฆ” ประโยชน์สุขของแผ่นดิน

แบ่งปัน

 603

                  60 ปีมาแล้วที่บทสนทนาสั้นๆ ระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับราษฎรในภาคอีสาน ได้ กลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” โครงการที่ไม่เพียงดับภัยแล้ง ให้กับพื้นที่ภาคอีสาน แต่ยังสร้างความชุ่มฉ่ำไปทั่วทั้งแผ่นดิน ไม่เว้นแม้แต่พื้นที่อับฝนและในอีก 14 ปีต่อมา เมื่อปีพ.ศ. 2512 การทดลองทำฝนเทียมบนฟ้าเป็นครั้งแรกได้ประสบผลสำเร็จ

                  ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงร่วมค้นคว้า ทดลองด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิด ฝนหลวงพระราชทาน  ทำให้ราษฎร์ทั่วอาณาจักรไทย เข้าใจความหมายของคำว่า “น้ำคือ ชีวิต” อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

                เพราะ ปัญหาภัยแล้ง เป็นปัญหาที่ไม่อาจรีรอการแก้ไขเยียวยาได้นานนัก เพราะหากขาดน้ำ นั่นไม่ได้หมายความเพียงแค่การขาดทุนจากผลผลิตที่ลงแรงไป แต่ยังหมายถึงอีกหลายชีวิตที่จะต้องสิ้นไร้     

              ด้วยเหตุนี้การแก้ปัญหาภัยแล้ง จึงเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่เกิดขึ้นเป็นลำดับต้นๆ จากพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงมองเห็นทุกข์ยากของราษฎร

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics