“พระราชินี” พระคู่บารมี “ในหลวง” ของปวงชนชาวไทย

แบ่งปัน

1 

                                                                          โดย ผศ.นพ.ภากร จันทนมัฎฐะ

ข้าพเจ้าเป็นเพียงอาจารย์แพทย์โรคหัวใจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในรพ.รามาธิบดี เมื่อหลายปีก่อน ข้าพเจ้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถให้เป็นแพทย์ติดตามเสด็จ และนับเป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่สุดของข้าพเจ้า

ครั้งแรกที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทนั้น ข้าพเจ้าทั้งตื่นเต้น ทั้งกังวล แต่ด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเป็นกันเอง ทำให้ข้าพเจ้าคลายความประหม่าและความกังวลลงไปได้ แม้หลายครั้งจะเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจ แต่ข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่า เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ความงดงามของการมองชีวิตจากพระองค์ท่าน

ก่อนหน้านี้ เมื่อข้าพเจ้าดูข่าวในราชสำนัก โทรทัศน์มักถ่ายทอดโครงการต่างๆของท่าน และจบแต่เพียงเท่านั้น แต่สำหรับข้าพเจ้าแล้ว ส่วนที่ดีที่สุด เริ่มต้นหลังจากนั้น นั่นคือ ช่วงเวลาที่พระองค์ท่านประทับอยู่กับราษฎรหลังจากทรงตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆเสร็จแล้ว เพื่อมอบความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนของพระองค์

ข้าพเจ้าได้เห็น สมเด็จพระราชินีประทับนั่งพับเพียบกับพื้น และไถ่ถามราษฎรถึงความทุกข์ยากของเขาเหล่านั้นด้วยพระองค์เอง ทั้งที่พระชนมายุเพียงนี้แล้ว แต่หลายครั้งที่พระองค์ทรงงานนานถึง 6 ชั่วโมงโดยมิได้ลุกเลย เพื่อให้การดูแลผู้ยากไร้อย่างดีที่สุด ครั้งหนึ่งข้าพเจ้านั่งใกล้พระองค์ท่าน จนได้ยินการสนทนา และทราบว่า หญิงชาวบ้านผู้มาเข้าเฝ้านั้นมีความทุกข์เรื่องหนี้สิน สามีจากเธอไป และทิ้งเธอให้เผชิญหนี้สินตามลำพัง พร้อมด้วยลูกเล็กๆอีก 2 คน ข้าพเจ้ามองเห็นว่า ความทุกข์ยากแห่งชีวิตได้ฝากริ้วรอยไว้บนใบหน้าของเธอมากเพียงใด ในแววตามีแต่ความสิ้นหวัง และลูกๆปราศจากความเบิกบานอย่างที่เด็กๆ ควรจะมี

เมื่อรับสั่งถามว่า เป็นหนี้เท่าไร เธอผู้นั้นไม่ยอมตอบเพียงแต่ทูลว่า หนี้นั้นมากมายเหลือเกิน และข้าพเจ้าได้ยินสมเด็จพระราชินี รับสั่งว่า ไปบอกเจ้าหนี้นะคะ ว่าพระราชินีจะใช้หนี้ให้ข้าพเจ้าถึงกับน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว

ผู้สูงศักดิ์ที่สุดของแผ่นดิน ประทับอยู่ท่ามกลางชาวบ้านยากไร้ ทรงมอบความรัก ความช่วยเหลือให้เด็กๆจะได้รับขนมแจก, ผู้ป่วยจะมีแพทย์ดูแล, ผู้สูงอายุจะได้รับแว่นสายตา, ผู้ยากไร้จะได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องทุนรอน ไม่มีผู้ใด ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ ข้าพเจ้าเคยสงสัยว่า ต้องใช้พระราชทรัพย์มากเพียงใด

เพราะทุกครั้งที่ราษฎรนำผลผลิตของตนมา ก็ได้รับคำตอบว่า พระราชินีรับซื้อทั้งหมดค่ะข้าพเจ้าพบว่า พระองค์ต้องใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯถวายเข้ามูลนิธิศิลปาชีพ หลายล้านบาทต่อวัน ช่วยเหลือผู้คนที่สังคมส่วนใหญ่พากันลืมเลือน ผู้คนที่ไม่มีโอกาส สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็น คือ สมเด็จพระราชินีได้คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้แก่คนยากไร้ ที่มิได้รับความใส่ใจจากผู้ใด ข้าพเจ้าเชื่อว่า ในสายพระเนตรของพระองค์ ผู้ที่ยากไร้ก็เป็นคนไทยที่พระองค์ทรงรัก ข้าพเจ้าเสียดายที่หลายครั้ง โทรทัศน์ไม่อาจถ่ายทอดความรัก ความเอื้ออาทรของพระองค์ได้

ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระราชินีเสด็จไปหมู่บ้านห่างไกลติดชายแดนพม่า ข้าพเจ้าอดสงสัยไม่ได้ว่า ณ หมู่บ้านไม่กี่ครัวเรือนแห่งนี้ ทำไมต้องเสด็จมาด้วย และข้าพเจ้าก็ได้รับคำตอบว่า หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากพม่าเข้าสู่ไทย การให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จะช่วยลดปัญหา ยาเสพติดให้แก่ลูกหลานไทย และยังช่วยอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอีกด้วย ข้าพเจ้าจึงได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณทางอ้อมอันยิ่งใหญ่ ต่อข้าพเจ้าเองและปวงชนชาวไทย

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเห็นผลงานศิลปหัตถกรรม ต่างๆ และรู้สึกทึ่งในความวิจิตรงดงาม เมื่อสอบถามว่า เป็นผลงานของผู้ใด ก็ได้รับคำตอบว่า เป็นของชาวบ้าน ชาวเขาซึ่งไร้การศึกษา ในตอนแรกข้าพเจ้าเองไม่เชื่อ แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธความจริงได้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ได้สอนเรื่องยิ่งใหญ่ให้แก่ข้าพเจ้า นั่นคือ ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ พระองค์ทรงใช้ความอดทน ค่อยๆสอน จากชาวบ้านที่ไม่มีความรู้ใดๆ สามารถสร้างงานศิลป์ที่คนไทยทั่วประเทศต้องภาคภูมิใจ ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นครูแพทย์ สมเด็จพระราชินีได้ปลูกฝังให้ข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะศรัทธาในศักยภาพของผู้คน

เมื่อคราวเสด็จไปเยี่ยมราษฎรในหมู่บ้านทุรกันดาร มีคุณลุงท่านหนึ่งมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ พวกเราที่เป็นแพทย์จำได้ว่า คุณลุงท่านนี้ตามมา 2-3 แห่งแล้ว และขอรับพระราชทานความช่วยเหลือทุกครั้ง แพทย์ท่านหนึ่งจึงกล่าวตำหนิไป แต่สมเด็จพระราชินีทรงได้ยินและรับสั่งว่า อย่าไปว่าเขาเลยค่ะคุณหมอ เพราะเขาจนจึงได้ทำแบบนี้

หลายครั้งที่พระองค์ท่านทรงประสบเหตุการณ์ในทำนองนี้ แต่พระองค์ยังเชื่อมั่นในส่วนดีของผู้คนเสมอ ข้าพเจ้าเห็นว่า ทุกครั้งที่ประทับอยู่ท่ามกลางราษฎรที่ยากไร้ มีปัญหาต่างๆมากมายมาให้ทรงแก้ไข แต่สมเด็จพระราชินีทรงมีพระพักตร์ที่เปี่ยมด้วยความสุขเสมอ แม้จะทรงงานหลายชั่วโมงต่อเนื่องโดยมิได้พัก พระองค์มิได้มีท่าทีเหนื่อยหน่าย พระองค์ทรงจำได้ แม้แต่ผู้ป่วยเล็กน้อยสักคน และมักตรัสถามแพทย์ถึงอาการผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยความห่วงใยเสมอ ข้าพเจ้าพบว่า แม้คนที่ดูเล็กน้อยในสายตาของชาวโลก มีค่าเสมอในสายพระเนตรของพระองค์

นี่เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย ที่ข้าพเจ้าประทับใจในพระองค์ท่าน ชาวโลกต่างรู้ดีว่า ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์และพระราชินีที่ประเสริฐที่สุดในโลก แต่น่าเสียดาย…เสียดายที่คนไทยส่วนหนึ่งมองไม่เห็น แม้แต่บางคนในรามาธิบดีเอง กลับไม่ตระหนักว่า เรามีอาชีพ มีเงินเดือน มีเกียรติ เพราะเราทำงานใน รามาธิบดีทำงานภายใต้พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ท่าน หลายคนถูกปลุกปั่นให้เชื่อในหลักการของทุนสามานย์ ถูกกระแสสังคมครอบงำความคิดเรื่องทุนนิยม เห็นค่าดัชนีตลาดหุ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจ สำคัญกว่าความถูกต้อง ความเป็นธรรม และจริยธรรม

สำหรับข้าพเจ้าแล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่ท่ามกลางพวกเรา  ทรงเปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตา  หากคนไทยไม่สนใจสิ่งที่พระองค์ทรงสอน  และ  กระทำเป็นแบบ อย่าง

หากสังคมไทยยังคงปล่อยปละให้ผู้คนดูหมิ่นจาบจ้วงพระองค์โดยไม่ทำอะไร และยังคงปลูกฝังระบบทุนนิยมสามานย์ให้แก่ลูกหลานของเรา จุดจบของประเทศไทย คงไม่พ้นช่วงชีวิตของเรา.

ผศ.นพ.ภากร จันทนมัฎฐะ

หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 

 
ความเห็น

 • เดือนสิบ wrote on 12 กรกฎาคม, 2012, 9:29

  ที่ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศไทย­อยู่ทุกวันนี้

  ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์พระ­องค์ทรงเป็น

  จุดศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย­ทุกคน

  ไม่ว่า บ้านเมืองจะวุ่นวายและสับสนเพีย­งไดก็ยังคงมีสถาบัน

  พระมหากษัตริย์ ที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนไทยและค­อยแก้ปัญหา

  อยู่ความเป็นอยู่และทุกข์สุข เสมอมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • คุณชาย wrote on 1 สิงหาคม, 2012, 10:14

  ขอเดชะ…พระองค์…พระทรงศรี
  ใต้ร่มพระ…บารมี…สุรีย์ฉาย
  พระเมตตา…ดุจน้ำ…แผ่กำจาย
  ดุจฝนสาย…ฉ่ำหล้า…พรมนาคร
  ภาพพ่อซึ่ง…ตรึงใน…หัวใจลูก
  ภาพพ่อปลูก…รากนำ…ดำริสอน
  พ่อทุกข์ทน…เพราะห่วง…ปวงนิกร
  ลูกหลับนอน…อุ่นใจ…ร่มใบบุญ
  พระเสโท…หยดไหล…ชุ่มในชาติ (พระเสโท = เหงื่อ)
  รอยพระบาท…ประทับหล้า…ป่าเขาขุน
  ราษฎร์ร่มเย็น…ศิระ…พระการุณย์
  แสนอบอุ่น…อุรา…ทั่วธาตรี
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา
  เหล่าปวงข้าฯ…เทิดองค์…พระทรงศรี
  กราบ…แทบบาท จงรัก พระจักรี
  องค์ภูมี…ขอทรงพระ…เจริญเทอญ…

  ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ทรงมีพระอาการประชวร ทุกท่านคงทราบดี
  ผมอยากให้ทุกท่านร่วมถวายพระพรฯขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
  มีพระพลานมัยสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
  ขอพระจง ทรงพระ เจริญเทอญ…

 • ช้างน้อย wrote on 1 สิงหาคม, 2012, 12:10

  ขอบพระทัยสำหรับทุกสิ่งอย่างที่พระองค์ทรงตรากตรำเพื่อคนไทยทั้งประเทศ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • คนไทย wrote on 6 สิงหาคม, 2012, 19:46

  ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • ทรงร่วมครองแผ่นดินโดยธรรม wrote on 8 สิงหาคม, 2012, 12:18

  วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 เป็นวันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระ ราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรม มีพระราชดำรัสว่า “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง มหาชนชาวสยาม ” และทรงได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมราชบพิตร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จ พระราชินีให้ดำรงราชฐานันดรศักดิ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี วันที่ 7 พฤษภาคม ปีเดียวกัน ทั้งสองพระองค์เสด็จออก สีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้พสกนิกรได้เฝ้าฯ ชื่นชมพระบารมี ไม่เพียงเท่านั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ยังทรงตระหนักถึงภารกิจอันหนักหนาในการแบ่งเบาพระราชภาระกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

 • ยามเย็น wrote on 8 สิงหาคม, 2012, 14:43

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพูทธเจ้าด.ญธมลวรรณ มงคลสาร

 • Dreamy wrote on 8 สิงหาคม, 2012, 17:25

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เกษมสำราญ ยิ่งยืนนาน

 • รัชดา wrote on 10 สิงหาคม, 2012, 14:21

  เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์ ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

 • วันพระ wrote on 17 สิงหาคม, 2012, 13:27

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน

 • วัชระพงษ์ wrote on 22 สิงหาคม, 2012, 12:29

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกปกปักษ์รักษาพระองค์ให้รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงตลอดกาลนานเทอญ

 • นพัชศร wrote on 20 กันยายน, 2012, 10:35

  ขอให้พระองค์ทรงอยู่กับพสกนิกรชาวไทยไปตราบนานแสนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • เสาวณีย์ เบญจวาณิชย์กุล wrote on 8 กรกฎาคม, 2013, 21:17

  ขอให้ทั้งสองพระองค์ ทรงมีพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน  

 • Chai 63 wrote on 9 เมษายน, 2014, 19:06
 • Chai 63 wrote on 9 เมษายน, 2014, 19:19

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics