สคบ.เสนอห้ามเด็กต่ำกว่า 6 ขวบ โดยสารรถจักรยานยนต์เด็ดขาด

แบ่งปัน

0098

สคบ. เสนอห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสารรถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ พร้อมเล็งให้รถจักรยานยนต์ เป็นสินค้าควบคุมฉลาก ต้องระบุคำเตือน “อาจถึงตาย หรือพิการหากไม่สวมหมวกนิรภัย”

วันที่ 11 มี.ค.58 นายวีระชัย ชมสาคร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ได้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ที่จะให้รถจักรยานยนต์เข้ามาเป็นสินค้าควบคุมฉลาก เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยต้องระบุคำเตือนด้วยว่า “อาจถึงตาย หรือพิการหากไม่สวมหมวกนิรภัย” ซึ่งต้องติดประกาศในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจนอีกด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นด้วยกับการกำหนดห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสารรถจักรยานยนต์ และห้ามเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยเด็ดขาด เนื่องจากปัจจุบันมีเด็กประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ทั้งนี้หากดูจากสถิติที่ผ่านมาพบว่า เด็กที่โดยสารรถจักรยานยนต์ มีโอกาสเผลอหลับระหว่างโดยสาร หรือหากเกิดอุบัติเหตุ เด็กจะถูกเหวี่ยงกระเด็นตกจากรถจักรยานยนต์ ทำให้ได้รับบาดเจ็บและบางรายถึงขั้นเสียชีวิตถึงร้อยละ 10.4  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องนำข้อเสนอนี้ เข้าพิจารณา และปรับปรุงแก้ไขฉลากโดยด่วน
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 2511 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics