มท.ย้ำชัด!! ยกเลิกขอสำเนาบัตรปชช.-ทะเบียนบ้านทุกจังหวัด!

แบ่งปัน

 

 

 

กระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนมาก ย้ำทุกจังหวัด ยกเลิกขอสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ชี้มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียเวลาและค่าใช้จ่าย

           วานนี้(3 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีหนังสือราชการด่วนมาก จากกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ส่งถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน

            ทั้งนี้ในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า ทางกระทรวงมหาดไทยเคยแจ้งมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 ให้ทุกหน่วยงานของรัฐใช้หลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านจากฐานข้อมูลทะเบียนได้เลย ซึ่งไม่ต้องลงชื่อรับรองเอกสารก็ได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียเวลาคัดสำเนาหรือเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร แต่แล้วปัจจุบันปัญหาดังกล่าวก็ยังปรากฏอยู่ ยังคงมีการเรียกหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่เป็นไปตามมติ ครม.

            ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จึงขอให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร แจ้งนายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต ปลัดเมืองพัทยา และปลัดเทศบาล ถือปฏิบัติด้วย

 

 

TNEWS
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 2557 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics