Her Majesty Queen Sirikit, the queen consort of His Majesty King Bhumibol, the king of Thailand.

แบ่งปัน

Her Majesty Queen Sirikit, the queen consort of

His Majesty King Bhumibol, the king of Thailand.

“พระราชินี”คู่พระบารมี“ในหลวง”ของปวงชนชาวไทย

11866274552402

โดย ผศ.นพ.ภากร จันทนมัฎฐะ

Dr. Pakorn Chandanamattha

 

      ข้าพเจ้าเป็นเพียงอาจารย์แพทย์โรคหัวใจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในรพ.รามาธิบดี เมื่อหลายปีก่อน ข้าพเจ้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ให้เป็นแพทย์ติดตามเสด็จ และนับเป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่สุดของข้าพเจ้า

      Several years ago when I was only a lecturer in cardiology working at Ramathibodi Hospital, I received the royal grace from “Her Majesty Queen Sirikit” to be a member of Her Majesty’s medical team. My most magnificent experience began since then.

 

      ครั้งแรกที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทนั้น ข้าพเจ้าทั้งตื่นเต้น ทั้งกังวล แต่ด้วยพระจริยาวัตรที่งดงามและเป็นกันเอง ทำให้ข้าพเจ้าคลายความประหม่าและความกังวลลงไปได้ แม้หลายครั้งจะเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจ แต่ข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่า เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ความงดงามของการมองชีวิตจากพระองค์ท่าน

      On my first duty, I was so excited and nervous but Her Majesty’s graces and kindness made me relieve from nervousness and anxiety. Although in several missions I felt so exhausted but I couldn’t help thinking that this was such an extraordinary experience for me to learn from Her Majesty the beauty of how to see at other people’s lives.

10351902_667073946711670_6236640017928584964_n

      ก่อนหน้านี้ เมื่อข้าพเจ้าดูข่าวในราชสำนัก โทรทัศน์มักถ่ายทอดโครงการต่างๆของท่าน และจบแต่เพียงเท่านั้น แต่สำหรับข้าพเจ้าแล้ว ส่วนที่ดีที่สุด เริ่มต้นหลังจากนั้น นั่นคือ ช่วงเวลาที่พระองค์ท่านประทับอยู่กับราษฎรหลังจากทรงตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆเสร็จแล้ว เพื่อมอบความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนของพระองค์

      In the past when I watched a court circular, many of Her Majesty’s projects were shown on television and ended there. But for me the best part just began after that which was the time that Her Majesty, after visiting to all projects, spent her time with the people in order to give help to them.

 

      ข้าพเจ้าได้เห็น “สมเด็จพระราชินี” ประทับนั่งพับเพียบกับพื้น และไถ่ถามราษฎรถึงความทุกข์ยากของเขาเหล่านั้นด้วยพระองค์เอง ทั้งที่พระชนมายุเพียงนี้แล้ว แต่หลายครั้งที่พระองค์ทรงงานนานถึง 6 ชั่วโมงโดยมิได้ลุกเลย เพื่อให้การดูแลผู้ยากไร้อย่างดีที่สุด ครั้งหนึ่งข้าพเจ้านั่งใกล้พระองค์ท่าน จนได้ยินการสนทนา และทราบว่า หญิงชาวบ้านผู้มาเข้าเฝ้านั้นมีความทุกข์เรื่องหนี้สิน สามีจากเธอไป และทิ้งเธอให้เผชิญหนี้สินตามลำพัง พร้อมด้วยลูกเล็กๆอีก 2 คน ข้าพเจ้ามองเห็นว่า ความทุกข์ยากแห่งชีวิตได้ฝากริ้วรอยไว้บนใบหน้าของเธอมากเพียงใด ในแววตามีแต่ความสิ้นหวัง และลูกๆปราศจากความเบิกบานอย่างที่เด็กๆ ควรจะมี

      I saw “Her Majesty” sitting on the floor asking the welfare of the people by herself. Despite her age, oftentimes Her Majesty sat and worked continuously for 6 hours in order to give help to the poor as best as possible. On one occasion, I sat quite close to Her Majesty that I could hear the conversion. So I learned that a woman who came to see Her Majesty had been suffered from a huge debt burden. Her husband had passed away leaving her, as well as their two children, to face the debt alone. I could see the misery through deep furrows appearing on her face. Her eyes showed only hopelessness and her children had no joy that usual children should have. 

new_image_0

      เมื่อรับสั่งถามว่า เป็นหนี้เท่าไร เธอผู้นั้นไม่ยอมตอบเพียงแต่ทูลว่า หนี้นั้นมากมายเหลือเกิน และข้าพเจ้าได้ยินสมเด็จพระราชินี รับสั่งว่า “ไปบอกเจ้าหนี้นะคะ ว่าพระราชินีจะใช้หนี้ให้” ข้าพเจ้าถึงกับน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว

      When Her Majesty asked how much the debt was, the lady didn’t reply but only said the debt was so huge. And when I heard Her Majesty continued saying “Go and tell your creditor that the Queen will pay off the debt,” I couldn’t help crying.

 

      ผู้สูงศักดิ์ที่สุดของแผ่นดิน ประทับอยู่ท่ามกลางชาวบ้านยากไร้ ทรงมอบความรัก ความช่วยเหลือให้…เด็กๆจะได้รับขนมแจก, ผู้ป่วยจะมีแพทย์ดูแล, ผู้สูงอายุจะได้รับแว่นสายตา, ผู้ยากไร้จะได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องทุนรอน …ไม่มีผู้ใด ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ ข้าพเจ้าเคยสงสัยว่า ต้องใช้พระราชทรัพย์มากเพียงใด

      Her Majesty, one of the most dignitaries of the country, sat among the poor, gave her love and helping hands…children were given snacks, those who were ill would be looked after by physicians, the elderly were given eyeglasses, the poor were given help in funding….no one received no help. I was wondering how much of Her Majesty’s asset had to be used.

c

       เพราะทุกครั้งที่ราษฎรนำผลผลิตของตนมา ก็ได้รับคำตอบว่า “พระราชินีรับซื้อทั้งหมดค่ะ” ข้าพเจ้าพบว่า พระองค์ต้องใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯถวายเข้ามูลนิธิศิลปาชีพ หลายล้านบาทต่อวัน ช่วยเหลือผู้คนที่สังคมส่วนใหญ่พากันลืมเลือน ผู้คนที่ไม่มีโอกาส สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็น คือ สมเด็จพระราชินีได้คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้แก่คนยากไร้ ที่มิได้รับความใส่ใจจากผู้ใด ข้าพเจ้าเชื่อว่า ในสายพระเนตรของพระองค์ ผู้ที่ยากไร้ก็เป็นคนไทยที่พระองค์ทรงรัก ข้าพเจ้าเสียดายที่หลายครั้ง โทรทัศน์ไม่อาจถ่ายทอดความรัก ความเอื้ออาทรของพระองค์ได้

       Because every time the people brought with them their products and goods, they always received a reply “I will buy all the goods.” I found that, in order to give help to those who are forgotten and those who are disadvantaged, each day several millions Baht budget were spent from Her Majesty’s personal assets as well as the money donated to the Support Foundation of Her Majesty Queen Sirikit. I realised that Her Majesty had brought back human dignity to the poor who were neglected by the society. I believe that in Her Majesty’s heart, those people were her beloved Thais. Nonetheless, it was such a pity that most of the time Her Majesty’s love and care towards her people were not shown on television programmes.

 

     ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระราชินีฯ เสด็จไปหมู่บ้านห่างไกลติดชายแดนพม่า ข้าพเจ้าอดสงสัยไม่ได้ว่า ณ หมู่บ้านไม่กี่ครัวเรือนแห่งนี้ ทำไมต้องเสด็จมาด้วย และข้าพเจ้าก็ได้รับคำตอบว่า หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากพม่าเข้าสู่ไทย การให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จะช่วยลดปัญหา ยาเสพติดให้แก่ลูกหลานไทย และยังช่วยอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอีกด้วย ข้าพเจ้าจึงได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณทางอ้อมอันยิ่งใหญ่ ต่อข้าพเจ้าเองและปวงชนชาวไทย

      On one occasion that Her Majesty spent a visit to a distant village near Thailand-Myanmar boundary, I couldn’t help but wonder why Her Majesty had to come to a village comprising only few households. I later received the answer that this village was a part of the route used to transport drugs from Myanmar to Thailand. By improving the welfare of the villagers, it will help reducing the drug problems in Thailand as well as preserving the forest which is the natural producer of freshwater resources. This makes me realise how great Her Majesty’s royal grace is both to myself and all Thais.

T0025_0007_01

       ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเห็นผลงานศิลปหัตถกรรม ต่างๆ และรู้สึกทึ่งในความวิจิตรงดงาม เมื่อสอบถามว่า เป็นผลงานของผู้ใด ก็ได้รับคำตอบว่า เป็นของชาวบ้าน ชาวเขาซึ่งไร้การศึกษา ในตอนแรกข้าพเจ้าเองไม่เชื่อ แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธความจริงได้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ได้สอนเรื่องยิ่งใหญ่ให้แก่ข้าพเจ้า นั่นคือ ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ พระองค์ทรงใช้ความอดทน ค่อยๆสอน จากชาวบ้านที่ไม่มีความรู้ใดๆ สามารถสร้างงานศิลป์ที่คนไทยทั่วประเทศต้องภาคภูมิใจ ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นครูแพทย์ สมเด็จพระราชินีได้ปลูกฝังให้ข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะศรัทธาในศักยภาพของผู้คน

       I have the opportunities to see arts and crafts and always feel astonished at their beauty. Although I could not believe at first when I was informed that those arts and crafts were made by the villagers and hill tribespeople who had no education but I could not refuse the fact. Her Majesty did teach me a great lesson to have confidence in human potential. With tolerance, Her Majesty taught those uneducated villagers to create the arts and crafts that all Thais are proud of. As a lecturer in medical school, I learned from Her Majesty’s work to have confidence and faith in human potential.

 

       เมื่อคราวเสด็จไปเยี่ยมราษฎรในหมู่บ้านทุรกันดาร มีคุณลุงท่านหนึ่งมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ พวกเราที่เป็นแพทย์จำได้ว่า คุณลุงท่านนี้ตามมา 2-3 แห่งแล้ว และขอรับพระราชทานความช่วยเหลือทุกครั้ง แพทย์ท่านหนึ่งจึงกล่าวตำหนิไป แต่สมเด็จพระราชินีทรงได้ยินและรับสั่งว่า “อย่าไปว่าเขาเลยค่ะคุณหมอ เพราะเขาจนจึงได้ทำแบบนี้”

       On one occasion that Her Majesty spent a visit in a distant village, an old man came to ask for Her Majesty’s aid. Some of the medical team members could recognise this man and recall that he had followed Her Majesty’s trips for a couple of places and every time requested for Her Majesty’s aid. Therefore, one of the medical team member admonished that old man but Her Majesty could hear that and said “Please do not admonish him. Because of his poverty, he then does this.”

T0002_0002_01

       หลายครั้งที่พระองค์ท่านทรงประสบเหตุการณ์ในทำนองนี้ แต่พระองค์ยังเชื่อมั่นในส่วนดีของผู้คนเสมอ ข้าพเจ้าเห็นว่า ทุกครั้งที่ประทับอยู่ท่ามกลางราษฎรที่ยากไร้ มีปัญหาต่างๆมากมายมาให้ทรงแก้ไข แต่สมเด็จพระราชินีทรงมีพระพักตร์ที่เปี่ยมด้วยความสุขเสมอ แม้จะทรงงานหลายชั่วโมงต่อเนื่องโดยมิได้พัก พระองค์มิได้มีท่าทีเหนื่อยหน่าย พระองค์ทรงจำได้ แม้แต่ผู้ป่วยเล็กน้อยสักคน และมักตรัสถามแพทย์ถึงอาการผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยความห่วงใยเสมอ ข้าพเจ้าพบว่า แม้คนที่ดูเล็กน้อยในสายตาของชาวโลก มีค่าเสมอในสายพระเนตรของพระองค์

       Time and again, this kind of situation happened but Her Majesty still remained confident in the good side of people. In every visit to the poor, although there always existed a number of problems waiting for assistance, happiness always remained on Her Majesty’s face. And despite several hours of hard working, Her Majesty never showed tiredness or boredom. Her Majesty could remember even single ordinary patient and always requested from the physician about the status of the patients in Her Majesty’s patronage. It seems to me that even an ordinary person who is nobody to the world is somebody in Her Majesty’s opinion.

 

       นี่เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย ที่ข้าพเจ้าประทับใจในพระองค์ท่าน ชาวโลกต่างรู้ดีว่า ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์และพระราชินีที่ประเสริฐที่สุดในโลก แต่น่าเสียดาย…เสียดายที่คนไทยส่วนหนึ่งมองไม่เห็น แม้แต่บางคนในรามาธิบดีเอง กลับไม่ตระหนักว่า เรามีอาชีพ มีเงินเดือน มีเกียรติ เพราะเราทำงานใน ‘รามาธิบดี’ ทำงานภายใต้พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ท่าน หลายคนถูกปลุกปั่นให้เชื่อในหลักการของทุนสามานย์ ถูกกระแสสังคมครอบงำความคิดเรื่องทุนนิยม เห็นค่าดัชนีตลาดหุ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจ สำคัญกว่าความถูกต้อง ความเป็นธรรม และจริยธรรม

       These are only a few examples of incidences that make me realise how great our queen is. The world knows well that Thailand has the greatest king and queen. But sadly, a portion of Thais do not realise this. Even some people working in Ramathibodi do not realise that their occupations, salaries and pride are because they work at ‘Ramathibodi’ which is the sacred name of Their Majesties. Many of us have been deluded by the society to believe in the vicious capitalism and think that the stock market index and economic growth are more important than the rightness, fairness and ethics.

e0b8aae0b8b4e0b988e0b887e0b981e0b8a7e0b894e0b8a5e0b989e0b8ade0b8a1006

       สำหรับข้าพเจ้าแล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่ท่ามกลางพวกเรา  ทรงเปี่ยมด้วยความรักความเมตตา  หากคนไทยไม่สนใจสิ่งที่พระองค์ทรงสอน  และ  กระทำเป็นแบบอย่าง หากสังคมไทยยังคงปล่อยปละให้ผู้คนดูหมิ่นจาบจ้วงพระองค์โดยไม่ทำอะไร และยังคงปลูกฝังระบบทุนนิยมสามานย์ให้แก่ลูกหลานของเรา จุดจบของประเทศไทย คงไม่พ้นช่วงชีวิตของเรา.

        For me, His Majesty King Bhumibol and Her Majesty Queen Sirikit are our living gods who give us unlimited love and kindness. If Thais neglect what Their Majesties have been practicing and trying to teach us and if Thai society still let people defame our monarchs without doing anything and allow them to implant the vicious capitalism in our children, then the end of Thailand would surely be within our generation.

…………………………………….

ผศ.นพ.ภากร จันทนมัฎฐะ

หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

Dr. Pakorn Chandanamattha

Cardiology Unit, Department of Medicine, Ramathibodi Hospital

 

 

 
ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics