“ในหลวง” พระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ให้มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

แบ่งปัน

cats

        วันนี้ (14มิ.ย.2557 )พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ให้มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ทำให้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงครอบครัว

        ที่โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน หนองโรง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมในโครงการ “สื่ออาสา…สืบสานพระราชดำริ” โดยมีพิธีส่งมอบโครงการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับไปบริหารจัดการการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนต่อไป โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เมื่อปี 2544 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรผ่านทางฎีกา ในการพัฒนาแหล่งน้ำ และขุดคลองชลประทานเชื่อมจากคลองชลประทานเดิม ที่รับน้ำจากเขื่อนวชิราลง กรณ์ เพื่อส่งน้ำให้ราษฎรในตำบลหนองโรง โดยมีการขุดสระเก็บน้ำในพื้นที่การเกษตร และก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ทำให้มีน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร อาทิ เกษตรกรที่ทำนาข้าว สลับการปลูกแตงกวาในพื้นที่นาข้าว
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics