๑๗ พฤษภาคม ๕๗..ครบรอบรัฐพิธี ๕๐ ปี เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

แบ่งปัน


power_p4-1

      “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เป็นวิทยากรนำสัมมนาวิชาการ “๕๐ ปี เขื่อนภูมิพล และภูมิปัญญาสายน้ำปิง”  ติดตามด้วยการจัดการ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เล่าเรื่องจากพี่ สู่น้อง พบปะสังสรรค์ เที่ยวหาดหัวหิน แม่ปิงตอนล่าง นำเที่ยวเหนือทะเลสาบแม่ปิง ชมวิถีชีวิตคนเหนือน้ำ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นี้

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ประธานในพิธีรัฐเปิดเขื่อนภูมิพล เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗ ปีนี้ ครบ ๕๐ ปี

2_365

      ส่วนในวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม เวลา ๐๗.๕๙ น.ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ณ บริเวณสันเขื่อนภูมิพล เปิดป้ายสะพานขึงห้วยแก่ง ปลูกต้นไม้  ณ บริเวณโค้งวังกระเจา ทำพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป มอบทุนการศึกษา มอบทุนงานวิจัยสัตว์น้ำ ปล่อยปลา ๑,๒๙๙,๙๕๑ ตัว ท่องทะเลสาบแม่ปิงเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ช่วงเย็นมีงานลี้ยง พบกับนักร้อง ฝน ธนสุนทร และไชโย ธนาวัฒน์ จนถึงเวลา ๒๓.๐๐ น.ในคืนเดียวกัน

………………………………….

DSCF1062

ประวัติเขื่อนภูมิพล

       เขื่อนภูมิพล เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย ลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้ง เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ แล้วเสร็จทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

       เขื่อนนี้เดิมชื่อ เขื่อนยันฮี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่า เขื่อนภูมิพล เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐

       เขื่อนภูมิพลสร้างปิดกั้นลำน้ำปิง ที่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง ๒๕๐ เมตร สูง ๑๕๔ เมตร ยาว ๔๘๖ เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร อ่างเก็บน้ำสามารถรองรับน้ำได้สูงสุด ๑๓,๔๖๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนโค้งที่ใหญ่เป็นอันดับ ๘ ของโลก

power_p4-2    power_p4-3

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔ การก่อสร้างในระยะแรกประกอบด้วย งานก่อสร้างตัวเขื่อน ระบบส่งไฟฟ้า และอาคารโรงไฟฟ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗

       หน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมาควบคุมการก่อสร้าง บำรุงรักษาและบริหารงานเขื่อนภูมิพล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นรัฐวิสาหกิจมีชื่อว่า “การไฟฟ้ายันฮี” ซึ่งต่อมาได้ควบรวมกับรัฐวิสาหกิจ “การลิกไนต์” และ “การไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ มีผู้ว่าการคนแรกคือนายเกษม จาติกวณิช

X11287194-4

ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า

       เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งสร้างปิดกั้นลำน้ำปิง ที่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง ๒๕๐ เมตร สูง ๑๕๔ เมตร ยาว ๔๘๖ เมตร ความกว้างของสันเขื่อน ๖ เมตร อ่างเก็บน้ำสามารถรองรับน้ำได้สูงสุด ๑๓,๔๖๒ล้านลูกบาศก์เมตร อาคารโรงไฟฟ้าได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ ๑-๒ กำลังผลิตเครื่องละ ๗๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ ๓-๖ กำลังผลิตเครื่องละ ๗๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ และเครื่องที่ ๗ กำลังผลิต ๑๑๕,๐๐๐ กิโลวัตต์ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ ๘ แบบสูบกลับ ขนาดกำลังผลิต ๑๗๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ เขื่อนภูมิพลมีกำลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น ๗๗๙.๒ เมกกะวัตต์ และก่อสร้างเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้

X11287194-11

ประโยชน์

        ประโยชน์ ของการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนภูมิพลมีภารกิจหลัก คือ ระบายน้ำ ผลิตไฟฟ้า ให้ตรงตามแผนที่ กรมชลประทานกำหนดมาให้ โดยปริมาณน้ำที่ระบายออกไปจากเขื่อนจะถูกนำไปใช้ ประโยชน์หลายด้าน ทั้งด้านการเกษตรที่อุปโภค-บริโภค คมนาคม ท่องเที่ยว รวมทั้งผลักดันลำน้ำเดิมจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ สนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกได้ถึง ๙.๕ ล้านไร่ ในพื้นที่ จังหวัดตาก

……………………………………

50yearinter

 

 

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics