“พระบรมโอรสาธิราชฯ-พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ” พระราชทานถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย จ.ปราจีนบุรี

แบ่งปัน

7je6dakcA8ke5jf8cikjb

      วันนี้( 4 ต.ค.2556) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระราชทานถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี

      วานนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร้อยเอก ไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทาน 1,000 ถุง นมอัดเม็ด และนมสด อย่างละ 100 ลัง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจพร้อมทั้งมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัยที่มีอาการเจ็บป่วยด้วย
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics