ในหลวงโปรดเกล้าฯให้ องคมนตรีและผู้บริหารสำนักงาน กปร. เข้าเฝ้าถวายรายงาน

แบ่งปัน

 

กปร.

วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ที่ปรึกษา กปร. ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานฯ และผู้บริหารสำนักงาน กปร. เฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานสถานะการดำเนินงาน และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics