วธ.จัดงานรวมพลัง 5 ศาสนาสร้างสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ

แบ่งปัน

n20110817143542_2647

      วันนี้( 13 ส.ค.2556) กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานรวมพลัง 5 ศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา

      นายสุระ เตชะทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานรวมพลังทางศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีผู้นำและตัวแทนองค์กรศาสนา 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์ฮินดู และซิกข์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,500 คน

      ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีของพสกนิกร ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นผู้นำกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา

      จากนั้น ผู้นำแต่ละศาสนาได้ประกอบพิธีทางศาสนา ได้แก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลของศาสนาพุทธ พิธีขอพรพระอัลเลาะห์ของศาสนาอิสลาม พิธีนมัสการพระเจ้า กล่าวคำอธิษฐานถวายพระพรของศาสนาคริสต์ สวดถวายพระพรของศาสนาพราหมณ์ฮินดู และพิธีสวดขอพรจากพระศาสดาของศาสนาซิกข์

      นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านศาสนา การจัดเสวนาเรื่องโลกร่มเย็นด้วยพลังศาสนา และการจัดแสดงขององค์กรศาสนาและกลุ่มเครือข่ายคนพิการ
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics