“กรมป่าไม้” จัดงาน”สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ”

แบ่งปัน

IMG_5905

     วันนี้( 31 ก.ค.2556) “กรมป่าไม้” จัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 7 “ในอ้อมกอดแห่งพระกรุณา อบอุ่นไอป่าในบ้านของเรา”

          เปิดตัวกิจกรรมงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 7 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 โดยมีมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเจ้าภาพ ในงานนี้กรมป่าไม้ได้รับเชิญเข้าร่วมงานพร้อมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม ณ ห้องเทเวศร์ 4201 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

     นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในงานเเถลงข่าว เปิดตัวกิจกรรมงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 7 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 จัดโดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเจ้าภาพ ว่ากรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการสำคัญๆ ที่กรมป่าไม้ดำเนินการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการในลักษณะที่ส่งเสริมให้ราษฎรได้รู้จักช่วยเหลือตัวเองจากการปลูกไม้กินได้ปลูกไม้ฟืน ไว้ใช้สอยในลักษณะธนาคารอาหารชุมชน ธนาคารฟืนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ดูแลให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน และที่สำคัญโครงการฟาร์มตัวอย่าง เช่นที่ จ.อ่างทอง จ.สกลนคร โดยการส่งเสริมให้ราษฎรได้ประกอบอาชีพ ปลูกไม้กินได้ปลูกผักหวาน ทำธนาคารไม้ไผ่ เลี้ยงผึ้งเลี้ยงจิ้งหรีดและส่งเสริมให้ราษฎรได้พัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการพระราชดำริ เพื่อเพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้ดีขึ้น

     สำหรับการจัดงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถครั้งที่ 7 กรมป่าไม้ได้นำเสนอนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ในอ้อมกอดแห่งพระกรุณา อบอุ่นไอป่าในบ้านของเรา” โดยเป็นนิทรรศการที่มีชีวิตที่ต้องการให้ผู้เข้ามาชมนิทรรศการ รู้สึกถึงคุณประโยชน์ของป่าให้ประโยชน์ทั้งในลักษณะประโยชน์ทางตรง ในเรื่องของปัจจัย 4 และประโยชน์ทางอ้อมเหมือนเข้ามาในบ้านของตนเองที่มีความรักความอบอุ่น สบายๆ และสอดแทรกความรู้ความเข้าใจจากนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงเป็นฐานเรียนรู้ 6 จุด ได้แก่ 1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2.นิทรรศการผลงานทางวิชาการด้านป่าไม้โดยเฉพาะการสกัดน้ำมันจากไม้เทพทาโร และสมุนไพรอื่นๆ 3. นิทรรศการผลผลิตจากป่า ที่มีคุณค่าและไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อน 4. นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและจากเครือข่าย ป่าชุมชนที่ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จากพื้นที่ต่าง ๆ 5. กิจกรรมการแจกกล้าไม้เศรษฐกิจไม้มีค่า ไม้ในวรรณคดี ไม้นามมงคล วันละ 5,000 กล้า พร้อมร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี 6. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 7. กิจกรรมการแสดงดนตรีในสวน

     อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวด้วยว่า ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน เยี่ยมชมงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 8-13 ส.ค.นี้ ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการของกรมป่า ไม้และขอรับรองว่าจะเกิดความประทับใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics