๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

แบ่งปัน

623665-img-1

       13 กรกฎาคม เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จึงขอนำเสนอพระประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระองค์อีกครั้ง

       พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระนามเดิม หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร ประสูติเมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ณ โรงพยาบาลกายส์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นธิดาของหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร (พระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) กับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร (หม่อมเจ้าหญิงพันธุ์สวลี ยุคล) และมีพระขนิษฐาคือ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร (คุณน้ำผึ้ง)

       หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร ศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนจิตรลดา ต่อมาเมื่อหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ ย้ายมาเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2510 ก็ได้ทรงย้ายมาประทับที่เชียงใหม่ด้วย โดยได้ทรงเข้าเรียนที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

12000b074

       หม่อมหลวงโสมสวลี และพระขนิษฐา เติบโตในวังเทเวศร์และได้รับการเลี้ยงดูอย่างสามัญ มีพระบิดาไปรับส่งที่โรงเรียน ในวัยเยาว์พระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่งานบ้านด้วยพระองค์เอง เช่น จัดที่นอนให้เป็นระเบียบ กวาดบ้านถูพื้น รวมไปถึงการปลูกผักและตัดหญ้า นอกจากนี้ยังทรงฝึกฝนงานหัตถกรรม อย่างการร้อยพวงมาลัย จัดดอกไม้ เย็บปักถักร้อย โดยทรงโปรดงานนิตติ้งมากที่สุด

       เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2519 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประกอบพิธีหมั้น ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

       และวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2520 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรส ณ พระตำหนักสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วังสระปทุม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในการนี้ได้เสด็จออก ณ ท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย และสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาท เพื่อรับการถวายพระพรชัยมงคล

        ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ทรงพระประสูติกาลพระธิดา คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศเฉลิมพระนาม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2534  โดยสร้อยพระนาม “พระวรราชาทินัดดามาตุ” หมายถึง “พระมารดาของพระราชนัดดาพระองค์แรกแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐ”

        และยังทรงอุปการะนางสาวสิรพัชรา โสพัชรมณี (ใบพลู) ไว้ในพระอุปถัมภ์

        พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ยังทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับช่วยเหลือการยังชีพ การฟื้นฟูอาชีพ โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ชุมชนที่เสี่ยงอุทกภัย ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

        โดยในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ได้เปิดร้านผลพลอยพอเพียง เพื่อช่วยขับเคลื่อนด้านการผลิต และจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์  รวมทั้งกำลังพัฒนาโรงเรียนผู้จัดการการทำนาแบบประณีต ที่จังหวัดสกลนคร และในจังหวัดต่างๆ

        ให้บุคลากรที่มีความสามารถในการปลูกข้าวที่มีระยะห่างพอเหมาะ สอนชาวนาที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวสูงขึ้น ลดต้นทุน และเสี่ยงกับการเกิดโรคน้อยลง รวมทั้งพัฒนาศูนย์เพื่อนพึ่งภาฯ วิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม

         ซึ่งเป็นการบำเพ็ญพระกรณียกิจในการแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

        พระองค์เคยรับสั่งว่า “การทำอาหารเป็นสิ่งที่โปรดมาก บ่อยครั้งที่ทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ทำข้าวแช่ถวาย พระองค์ท่านก็ทรงโปรด  แต่จริงๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดอาหารฝรั่ง ก็ทำถวายอยู่บ่อยครั้ง  ส่วนสมเด็จพระราชินีฯ โปรดแกงหองเป็นแกงสูตรชาววัง  มีโอกาสก็จะทำถวายตลอดเช่นกัน”

        และเมื่อถึงเทศกาลถือศีลกินเจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดมาตุ ก็จะทรงมีพระกรุณาธิคุณเป็นประธานในงานเกี่ยวกับเทศกาลอาหารเจในทุกๆ ปี และพระองค์ทรงเสวยอาหารเจติดต่อกันมานานหลายปีแล้ว  ซึ่งทุกปีทรงมีพระประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ทุกคนทานอาหารเจด้วย ในปีแรกๆ ก็ไม่ได้เคร่งครัด แต่ปีถัดๆ มาระยะหลังทรงตั้งพระทัยที่จะให้ทุกคนทานเจจริงๆ จึงจะทรงไปตรวจทุกเช้า

       พร้อมกันนี้ทรงมีรับสั่งเล่าให้ฟังว่า โดยเมนูเจทรงโปรดคือ “กานาฉ่าย”

       นอกจากนี้ยังทรงเผยถึงกิจกรรมโปรดที่ทรงทำอยู่เป็นประจำ คือ การร้องเพลง การเลี้ยงปลา ดูแลกล้วยไม้ซึ่งเป็นต้นไม้ที่โปรดมาก

…………………………………………..

วันนี้มีเมนูอาหารเจ “สูตรพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” มาฝาก

“เต้าหู้ผัดพริกทรงเครื่องเจ

       ส่วนผสม น้ำมันข้าวโพด พริกชี้ฟ้าแดงสับหยาบ พริกชี้ฟ้าเขียวสับหยาบ ไชโป๊วหวานสับหยาบ เต้าหู้ออแกนิก เห็ดออรินจิ เห็ดหอดสด เห็ดชิเมจิ แปะก๊วยต้มสุก เกาลัดคั่ว แครอท ฟักทอง พริกหวานแดง-เขียว-เหลือง เกลือป่น พริกไทยดำป่นหยาบ น้ำตาลทรายไม่ฟอกสี ซอสเห็ดหอม คึ่นฉ่ายหั่นท่อน

       และ ผักสลัด เช่น เรดโอ๊ค, กรีนโอ๊ค, ผักกาดแก้ว, บัตเตอร์เฮด, เรดโครอล, สลัดคอส

       เริ่มทำโดยเติมน้ำมันข้าวโพดลงกระทะเจียวไชโป๊วหวาน  พริกชี้ฟ้าแดง และ พริกชี้ฟ้าเขียว จนมีกลิ่นหอม

       จากนั้นใส่เต้าหู้  เห็ดออรินจิ เห็ดหอมสด เห็ดชิเมจิ แปะก๊วย เกาลัด แครอท  ฟักทอง พริกหวาน 3 สี ใส่ลงกระทะผัดให้เข้ากัน

       ปรุงรสด้วยเกลือป่น พริกไทยดำป่น น้ำตาลทราย  ซีอิ๊วขาว และซอสเห็ดหอม ผัดให้เข้ากัน โรยหน้าด้วยคึ่นฉ่าย ตักใส่ภาชนะ

…………………………………………..

เนื่องในวันคล้ายวันประสูตินี้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

และมีพระพลานามัยแข็งแรง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดฯ

 

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics