“ในหลวง-พระราชินี” มีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยเหตุน้ำท่วมอินเดีย

แบ่งปัน

   hom-11c9aef3027b4a06734dfbe4d2b

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีน้ำท่วมอินเดีย

     ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย

     กรุงนิวเดลี

     ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ทราบข่าวอุทกภัยทางภาคเหนือในประเทศของท่าน ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก ทั้งต่อชีวิตประชาชน ทรัพย์สิน และโครงสร้างพื้นฐาน ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้

       (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.




ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics