อาจารย์ชัยอนันต์ สมุทวณิช เล่าเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณฯ

แบ่งปัน

อาจารย์ชัยอนันต์ สมุทวณิช เล่าเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณฯ


ภาณุมาศ ทักษณา

ผมอ่านเรื่องที่อาจารย์ชัยอนันต์ สมุทวณิช เล่าเรื่องนี้จบด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความปลื้มปีติ


จนไม่อาจเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียวได้ จึงขอบอกเล่าผ่านถึงทุก ๆ ท่านด้วย

เรื่องที่อาจารย์ชัยอนันต์ สมุทวณิช ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณฯ นี้

ปรากฏในบทที่ 3 ของ หนังสือชื่อ “ชีวิตที่เลือกได้” หน้า 22 ครับ

อาจารย์ชัยอนันต์ บันทึกไว้ว่า

“พอผมกับภรรยาได้ลูกแฝด แม่เลยตั้งชื่อเล่นว่าเพชรกับพลอย สองคนก็เลยมีชื่อเล่นเป็นชื่อจริงมาจนโต

เรื่องลูกแฝดเพชร-พลอยนี้ เมื่อผมยังเป็นอาจารย์อยู่นิด้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร

ผมได้รอรับเสร็จอยู่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทอดพระเนตรเห็นผม ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับสั่งว่า “ลูกแฝดสบายดีหรือจ๊ะ”

ตอนนั้น อาจารย์ผู้ใหญ่ที่นิด้าบางท่านมองว่าผมมีหัวเอียงซ้าย เพราะผมต่อต้านการรัฐประหารตนเองของจอมพลถนอมมาก

ในขณะที่อาจารย์คนเก่ง ๆ ส่วนมากเข้าช่วยงานคณะปฏิวัติ ผมจึงเป็นที่หมายหัวของคนบางกลุ่ม

เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯทรงพระกรุณารับสั่งเช่นนั้น ได้มีผลช่วยคลายความุ่งร้ายของบางคนไปได้

และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2517 ผมได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานเลี้ยงที่ศาลาดุสิตาลัย มีสมาชิกสภานิติบัญญัติทั้งนั้น

สมเด็จพระนางเจ้าฯก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จมาบริเวณที่ผมยืนคอยรับเสด็จรวมกับผู้ใหญ่คนอื่น ๆ และรับสั่งว่า

“วันนี้ขอเป็นนักข่าวสัมภาษณ์ ดร.ชัยอนันต์หน่อย” และรับสั่งถามว่า ได้ทรงหนังสือมีคำว่า Orwellian นั้นหมายความอะไร

ผมได้กราบบังคมทูลไปว่า มาจากเรื่องของ George Orwell ซึ่งเป็นนามปากกาของ Eric Blair ผู้เขียนหนังสือ 1984 และ Animal Farm

ผมรู้สึกซาบซึ้งมากและจำได้ว่า ตอนนั้นคุณสมัคร สุนทรเวช ยืนอยู่แถวหลัง ๆ

ต่อมาอีกหลายปีคือปี พ.ศ.2534 นี้

ผมได้มีโอกาสรับพระมหากรุณาธิคุณร่วมโต๊ะเสวยพระสุธารสชาที่พระที่นั่งจักรีฯ เมื่อผมเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นอกจากสมเด็จพระนางเจ้าฯแล้วก็มี ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน พล.อ.อิสรพงศ์ หนุนภักดี และภรรยา และผม

ผมไม่กล้าพูดอะไรเลย เพราะผมไม่แน่ใจว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงจำผมได้หรือไม่

แต่ผมนั้นระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลา

โดยที่พระองค์ท่านไม่ได้ทรงล่วงรู้เลยว่า

การที่ทรงให้ความเมตตารับสั่งครั้งกระโน้น ได้ช่วยผมไว้มากจริง ๆ

อาจารย์ ชัยอนันต์เล่าไว้ด้วยว่า “ผมเล่าเรื่องเพชร-พลอยก็เลยเถิดไปถึงความหลังหลายอย่าง ค่าที่ผมนักเรียนวชิราวุธ เพราะแม่ส่งไปตั้งแต่หัวทำกำปั้นอยู่ประจำถึง 11 ปี

ผมจึงมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึมซาบอยู่ในจิตใต้สำนึกเสมอ

จนเคยถูกฝ่ายซ้ายจัดประณามมาแล้ว แต่ฝ่ายขวาจัดก็ชอบด่าหาว่าผมเป็นคอมมิวนิสต์”

นี่คือบันทึกของอาจารย์ของคนที่เป็นอาจารย์ในขณะนี้ ที่มีสถานะเป็นถึงบุคคลมีอิทธิพลระดับนำของชาติคนหนึ่ง

ที่พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยด้วยความเคารพและเทิดทูน

จึงอยากให้คนที่มีอาชีพเป็นอาจาร์ยรุ่นใหม่ ๆ บางคน ที่พยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์ไทยได้รับทราบ

เพื่อที่จะได้มีสำนึกและสอนลูกศิษย์ให้รู้ซึ้งถึงแผ่นดินเกิดแห่งนี้ ว่า

ที่สามารถหยัดยืนมาได้ถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงคุ้มครอง !
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics