แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 14 พระราชินี’พระอาการทั่วไปดี ทรงพระดำเนินได้ดี

แบ่งปัน

พระราชินี’พระอาการทั่วไปดี ทรงพระดำเนินได้ดี
 

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ ๑๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระอาการทั่วไปดี ทรงพระดำเนินตลอดจนเคลื่อนไหวพระวรกายได้ดี…

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระประชวรขณะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๑๔

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระอาการทั่วไปดี ความดันพระโลหิตปรกติ อัตราการเต้นของพระหทัยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ผลการตรวจพระสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กเพื่อติดตามพระอาการในวันนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลตรวจที่ผ่านมา เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ไม่พบลักษณะของการขาดเลือดของพระสมอง และไม่พบภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เสวยได้ บรรทมได้ ทรงพระดำเนินตลอดจนเคลื่อนไหวพระวรกายได้ดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูพระวรกายตามคำกราบบังคมทูลของคณะแพทย์ฯ ที่ขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics