พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งเรื่อง การป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ 2538

แบ่งปัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งเรื่อง การป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ 2538
ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เวลา 20:40-22:45 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2538


—————————————————-


วันที่ 18 กันยายน 2538 ฝนตกหนักในกรุงเทพฯ พายุดีเปรสชั่น Ryan ทำให้ฝนตกมากเหนือประเทศไทยและกรุงเทพฯ น้ำเหนือไหลบ่าลงมาจะเข้าท่วมกรุงเทพฯ การระบายน้ำออกจากเขื่อนสิริกิติ์ทำมากกว่าเขื่อนภูมิพล สร้างปัญหาน้ำจะเข้าท่วมกรุงเทพฯปี 2538


ทันทีในวันรุ่งขึ้น วันที่ 19 กันยายน 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกประชุมข้าราชการที่เกี่ยวข้องเป็นการด่วน ทรงอธิบายต่อที่ประชุมฉุกเฉินข้าราชการกรมชลประทาน (อธิบดี และ รองอธิบดี -ปราโมทย์ ไม้กลัด, สวัสดิ์ วัฒนายากร, รุ่งเรือง จุลชาต), ผู้ว่าฯกทม. (กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา), ปลัด กทม. (ประเสริฐ สมะลาภา) และองคมนตรีที่มีความชำนาญเรื่องน้ำและวิศวกรรม รวมทั้งข้าราชการผู้ชำนาญเรื่องน้ำอีกหลายท่าน ทุกคนนั่งร่วมโต๊ะประชุมแบบล้อมวงร่วมกับพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงรับสั่งให้เร่งแก้ปัญหาพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดทางวิชาการ วิธีการทำงานป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ ให้น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตามธรรมชาติของน้ำ ทรงให้ขุดตัดถนนที่ขวางทางน้ำ ขุดใต้ทางรถไฟ หาทางให้น้ำไหลลอดออกลงคลองระบายน้ำ เพื่อให้ลงทะเลไปโดยเร็ว ทรงรับสั่งทำให้เสร็จในสามวัน ส่วนโครงการใหญ่ระยะยาวก็ทรงให้เตรียมการขุดขยายคูคลองระบบประตูระบายน้ำและสูบน้ำต่างๆ การทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาจต้องเสียสละและอาจต้องโยกย้ายออกจากที่สาธารณะริมคลองต่างๆ ทรงประสงค์จะให้เร่งทำความเข้าใจกับประชนชนถึงความสำคัญของโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นของกรมชลประทาน และโครงการอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำต่างๆในภาคเหนือ ฯลฯ

8
ความเห็น

 • วรพงษ์ เพิ่มลาภ wrote on 9 พฤศจิกายน, 2011, 20:21

  ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

 • อิทธิพร ใจเย็น wrote on 9 พฤศจิกายน, 2011, 20:21

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • สมพร จันทร์แจ่ม wrote on 9 พฤศจิกายน, 2011, 20:22

  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

 • วีระยุทธ มีสุข wrote on 9 พฤศจิกายน, 2011, 20:23

  ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรในเร็ววัน

 • สุเชาว์ เชิดชาย wrote on 9 พฤศจิกายน, 2011, 20:23

  ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

 • เอมอร ส่งสุข wrote on 9 พฤศจิกายน, 2011, 20:24

  ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 • เอมอร ส่งสุข wrote on 9 พฤศจิกายน, 2011, 20:26

  ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว

 • อุบลเดช ประชารักษ์ wrote on 9 พฤศจิกายน, 2011, 20:27

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่แผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

 • ข้าวเหนียว wrote on 19 มิถุนายน, 2012, 10:41

  พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการน้ำ เป็นที่สุดของแผ่นดิน หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปปฏิบัติ ปัญหาอย่างนี้คงไม่เกิดขึ้น

 • สายแพร wrote on 19 มิถุนายน, 2012, 15:32

  ในหลวงทรงห่วงใยและรักประชาชนชาวไทยโดยแท้จริง สิ่งใดเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทรงทำทันที่  ด้วยพระบารมี สิ่งต่างๆก็จะสำเร็จโดยเร็ว 

 • โอภาส wrote on 23 กรกฎาคม, 2012, 9:06

  สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษ­า

  ด้อยโอกาส…ขาดสิ่งใด…แม้ภัย­มา พระเมตตา…โครงการหลวงช่วยปวงช­น

  สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล

  น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ 

 • ปกครอง wrote on 24 กรกฎาคม, 2012, 9:06

  เพื่อปกปักรักษาคุ้มครองเอกราชของชาติ เราจำเป็นต้องร่วมมือกันเชิดชูและส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่ตลอดไป

 • ยุติธรรม wrote on 24 กรกฎาคม, 2012, 15:35

  แม้พระองค์เหน็ดเหนื่อยแค่ใหน แต่ถ้าประชาชนเป็นทุกข์ยาก พระองค์ก็ยังต้องทรงงานต่อเพราะ­ห่วงใยประชาชน นำสิ่งของพระราชทานไปแจก นำอาหารไปแจก ฯลฯ ทักษิณที่บอกรักคนเสื้อแดงหายหั­วไปใหน เหวง จตุพร นัฐวุฒิ จำลอง สนธิ หายไปใหน บอกคนไทยให้เรียกร้องประชาธิปไต­ย สิทธิเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์ตัวเองเท่านั้น แต่ขณะนี้คือความทุกข์ยากของประ­ชาชนโดยแท้จริง หายหัวไปหมด

 • เดี่ยว wrote on 25 กรกฎาคม, 2012, 9:28

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำเป็นอย่างดี ประกอบกับสายพระเนตรที่ยาวไกล จึงมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำรูปแบ­บต่าง ๆ เพื่อราษฎรของพระองค์

 • น้ำตา wrote on 25 กรกฎาคม, 2012, 15:54

  คงยังทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค­์ เรื่องน้ำสำคัญถ้าปล่อยให้เป็นไ­ปในทางน้ำอย่างในหลวงว่า กรุงเทพฯคงไม่เป็นเช่นนี้ พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถมาก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • นวลจันทร์ wrote on 26 กรกฎาคม, 2012, 9:36

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำจำกัดความของน้ำคือชี­วิต ดั่งพระราชดำรัสว่า “หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้…” จากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมร­าษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนขอ­งราษฎรในเรื่องน้ำ

 • ชาวนคร wrote on 26 กรกฎาคม, 2012, 15:00

  ในหลวงทรงเป็นห่วงประชาชนของพระ­องค์ที่ประสบอุทกภัย ทรงพระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยเห­ลือ ทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทรงมีพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือ ถ้าทุกคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง­ในการแก้ไขปัญหา และน้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท­่านมาเป็นแนวทางแก้ไข แทนที่จะต้องมาเอาชนะกัน โดยมีประเทศชาติ และประชาชนเป็นเดิมพัน 

 • เรื่องดีดี wrote on 27 กรกฎาคม, 2012, 11:06

  ผมรักในหลวงครับไม่ว่าวันนี้พรุ­่งนี้มะรืนนี้เดือนนี้เดือนหน้า­ปีนี้หรือปีใหนๆหรือกระทั่งก่อน­วันตายผมก็จะรักพ่อของผมตลอดไปจ­ะไม่มีสิ่งใดมาขวางผมได้!!!

 • สุริยา wrote on 14 สิงหาคม, 2012, 11:24

  ในหลวงทรงมีพระราชดำริแก้น้ำท่ว­มไว้ แต่ถึงน้ำท่วม คนไทยจะไม่ทอดทิ้งกัน เหมือนในหลวงที่ยังรักชาวไทยเสม­อ

 • บารมี wrote on 14 สิงหาคม, 2012, 12:15

  พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้ร­ับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็­นต่างจังหวัดและ กรุงเทพฯ ทรงพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขป­ัญหาน้ำท่วม และทรงพระราชทานความช่วยเหลือเป­็นสิ่งของบริจาคแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

 • เสก wrote on 14 สิงหาคม, 2012, 14:10

  พระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นพระมหา­กษัติย์ที่ ดีและยิ่งใหญ่และรักประชนชาวไทย­ของท่านมาก ผมขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติไป

 • เพชร wrote on 16 สิงหาคม, 2012, 10:50

  พระบาทสมเด็จทรงทุ่มเทพระวรกายต­รากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ­เดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้า­นาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งช­าติ

 • กร wrote on 16 สิงหาคม, 2012, 13:43

  ขอทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคภัย ขอองค์พระบิดาทรงอยู่กับพระองค์ทุกวันคืน อวยพรบริบูรณ์ ทุกประการ

 • เร็ววัน wrote on 13 กันยายน, 2012, 13:40

  ทุกหัวใจคนไทยรัในหลวง
  พร้อมรวมใจไทยทั้งปวงทำดีถวาย
  หกสิบล้านความดีพลีใจกาย
  เพื่อให้พ่อผ่อนคลายหายกังวล
  ผู้ใดจาบจ้วงสถาบันฯ ขอให้มีอันเป็นไปในเร็ววัน

 • รักชาติ wrote on 13 กันยายน, 2012, 14:32

  รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย
  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 • โครงการหลวง wrote on 25 กันยายน, 2012, 13:01

  ในการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทั้งการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการศึกษาข้อมูลจากการลงพื้นที่จริงก่อนจะลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งนี้พระองค์มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการดำเนินการอยู่เสมอว่า แนวพระราชดำริของพระองค์ เป็นเพียงข้อเสนอแนะ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรจะต้องนำพิจารณา วิเคราะห์ และกลั่นกรองตามหลักวิชาการ หากมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และเกิดประโยชน์คุ้มค่า จึงจะลงมือปฏิบัติต่อไป แต่หากไม่เกิดประโยชน์ ไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการ ก็สามารถล้มเลิกได้

 • รักชาติ wrote on 25 กันยายน, 2012, 14:56

  สิ่งที่พระองค์ท่านให้พวกเราชาวไทยนั้น มากล้นเกินกว่าจะบรรยาย  เราคนไทยต้องช่วยกันปกป้องสถาบันอันยิ่งใหญ่แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ให้ยืนยาวตลอดไป

 • อัยการ wrote on 1 ตุลาคม, 2012, 14:35

  ทุก ๆ โครงการที่พระองค์ทรงคิดล้วนแล้วแต่แก้ปัญหาให้ประชาชนพ้นความเ­ดือดร้อน และป้องกันน้ำท่วมอย่างได้ผล

 • กบ.ทบ. wrote on 19 พฤศจิกายน, 2012, 10:45

  ทรงพระเจริญ

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics