ปภ. สรุปน้ำท่วมล่าสุด 10 จว.

แบ่งปัน

วันนี้( 25 ก.ย.2555) กรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย รายงาน สถานการณ์ปัจจุบัน ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งสิ้น 10 จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2555 จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว นครปฐม สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์ สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และพิจิตร รวม 32 อำเภอ 225 ตำบล 1,352 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 56,753 ครัวเรือน 157,047 คน
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics