กษัตริย์นักพัฒนาบูรณาการปัญหานํ้า

แบ่งปัน

กษัตริย์นักพัฒนาบูรณาการปัญหานํ้า

 9

มหาอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมา ทำให้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องหันมาร่วมแรงร่วมใจกันหาวิธีบูรณาการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงซ้ำรอยเดิม

การใช้ความรู้อย่างบูรณาการที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมให้กับคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินได้ประจักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแบบอย่างที่ดี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรากฏในหนังสือ พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ในหลาก หลายแง่มุม

หลักกว้างๆของพระองค์คือ เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรว่ามีสิ่งอะไรที่ควรปรับปรุงได้ดีกว่านี้ ทำประโยชน์ให้เจริญรุ่งเรืองได้มากขึ้นกว่านี้ หรือประชาชนยังมีปัญหาความทุกข์ในพื้นที่แบบนี้ จะทำอย่างไร…

โดยพระองค์จะทรงใช้ความรู้ที่มีอยู่แล้ว หรือหากยังทรงไม่มีความรู้ในสิ่งที่คิดว่าสำคัญพระองค์ก็จะทรงหาความรู้ โดยทรงศึกษาและสนทนากับผู้รู้ต่างๆ แล้วนำมาประยุกต์ปรับปรุง ด้วยความตั้งพระราชหฤทัยที่จะทำประโยชน์ให้แก่ประชาชน

พระองค์เองจะทรงลำบากเดือดร้อนอย่างไร ก็ทรงไม่สนพระทัย ถ้าทรงเห็นว่าดีแล้วก็ต้องเข้มแข็งพอที่จะทำ หากว่ามีปัญหาหรือใครมาว่า ก็ทรงต้องมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาก็หลีกเลี่ยงไป…

สิ่งสำคัญ นักพัฒนา ต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ถ้าคอรัปชันหรือโกงเสียเองแล้วก็จะเป็นที่เกลียดชัง ผู้อื่นไม่ไว้ใจหรือไม่เป็นตัวอย่างที่ดี

ทรงบริหารความเสี่ยง ด้วยการทดลองก่อน… พระองค์ตรัสเสมอว่า ถ้ายังไม่ดีจริง ไม่ให้ประชาชนนำไปทำแล้วต้องรับผลแห่งความผิดพลาดหรือรับกรรม…   เกี่ยวกับการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ แม้ว่าจะพระราชทานสัมภาษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถึงวันนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วก็ยังเข้ายุคเข้าสมัย

“…มีเพื่อนนักเรียนมาบอกว่าไม่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช่วยอะไรคนกรุงเทพฯ เลย คือจริงๆแล้วพระองค์ทรงช่วย อย่างเรื่องน้ำท่วม ตั้งแต่ทำเขื่อนป่าสัก น้ำก็ไม่ท่วมหนักอย่างเก่า…ที่เราต้องปีนออกทางหน้าต่างหรือปีนต้นไม้ไปทำงานแล้วใช้ไดรโว่ก็ไม่มีแล้ว ตอนนั้น หลานกำลังจะเกิดแล้วฉันเป็นคนแต่งห้องให้เขาใหม่ สั่งทำม่าน ต้องเอาม่านใส่เรือพายมาที่สวนจิตรฯ สมัยนั้นท่วมขนาดนี้ ตอนน้ำท่วมกรุงเทพฯ พระองค์ก็เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรเอง รถพระที่นั่งไปเสียกลางทาง พระองค์ทรงขับไปถึงซอยอ่อนนุช เพื่อทอดพระเนตรน้ำ แต่กรุงเทพฯนี่ดูลำบากเพราะมีลักษณะภูมิประเทศแบน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯทอดพระเนตรทั้งสถานที่จริงและใช้แผนที่ประกอบ แผนที่หมายถึงสิ่งที่มีอยู่แล้ว จะเป็นหนังสือ เป็นแผนภาพ ชาร์ต หรือเป็นอะไรที่มีการบันทึกไว้ ทอดพระเนตรว่าเขาเขียนไว้ถูกหรือผิดอย่างไร แล้วทรงปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

อันนี้นับเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งเรียกว่า ข้อมูลจากเอกสาร คือ Literature Review ทรงดูจากเอกสารที่มีอยู่ และทรงสำรวจเอง เมื่อทรงสำรวจเสร็จก็มาทรงมีพระราชดำริว่าควรจะทำอย่างไร

เดี๋ยวนี้แปลกนะ เกิดภัยธรรมชาติขึ้นบ่อยกว่าแต่ก่อน ลูกเห็บใหญ่เกือบเท่าโทรศัพท์มือถือ พอตกลงมาต้นไม้ตายหมด ต้องปลูกใหม่ ร้านส้มตำ ตู้ใส่ผักล้มครืนไปทั้งตู้ ก็ต้องเข้าไปช่วย

ตอนที่เกิดเหตุการณ์สึนามิ มีหลายหน่วยงานเข้าไปช่วย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งมีหน้าที่ตรงนั้นก็เข้าไปช่วย ส่วนของมูลนิธิชัยพัฒนาก็เข้าไปช่วยหลายอย่าง ตัวฉันเองคุมอยู่ 5 ทีม ให้ไปตรวจในเรื่องต่างๆ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชน

บางครั้งไปต่างประเทศ ไม่ต้องมีองครักษ์มาคอยรักษาความปลอดภัย ให้องครักษ์ออกไปดูแลช่วยเหลือคนที่ประสบภัยน้ำท่วม แล้วก็ติดตามงานทางอีเมล์ เขาจะอีเมล์มารายงาน ฉันก็อีเมล์ส่งต่อให้ ด็อกเตอร์สุเมธฯ และคนที่เกี่ยวข้อง งานก็ยังเดินไปได้

ตั้งแต่จำความได้ ฉันคุ้นหูอยู่กับคำสองคำคือการพัฒนากับการทำบุญกุศล มีผู้ให้อรรถาธิบายว่า ถ้าอยากช่วยแล้วบริจาคเงินหรือสิ่งของ โดยไม่ได้หวังว่าจะมีผลกำไรอย่างไรเกิดขึ้นเรียกว่า ทำบุญแต่ถ้าหวังว่าสิ่งที่ดำเนินการจะเจริญก้าวหน้าต่อไปเรียกว่า พัฒนา

การพัฒนามีหลายด้าน ต้องทำกันอย่างต่อเนื่องและมักต้องใช้เวลานาน จากการมีโอกาสตามเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระราชดำเนินในท้องถิ่นต่างๆตั้งแต่ยังเยาว์วัย ได้มีโอกาสทำงานพัฒนาอย่างจริงจัง ได้ข้อคิดบางประการที่สำคัญในด้านการพัฒนา คือ

การพัฒนาประเทศ…(ปฏิรูป) ให้ทันสมัย ต่างจากการสร้างประเทศตามแบบอย่างตะวันตก และการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่ยั่งยืนอาจจะก่อปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา เช่น การเพาะปลูกใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงที่เป็นพิษจำนวนมากเกินพอดี เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งคนและสัตว์ในบริเวณนั้น อาจจะทำให้ดินเสีย เพาะปลูกไม่ได้มากเท่าเดิม เป็นการผลิตหรือทำการแบบที่เรียกกันว่า…รวยแล้วเลิก

ส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน คำศัพท์เดิมเรียกว่า วัฒนาถาวรหมายถึงการพัฒนาที่บุคคลจะได้ประโยชน์ต่อเนื่องในระยะยาว ไม่สูญเสียทรัพยากรมากเกินไป โดยการพัฒนาจะต้องสมดุลกับการอนุรักษ์ เช่น ในการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ ต้องดูว่าจะเสียทรัพยากรอื่นๆที่ควรรักษาไว้หรือไม่อย่างไร เป็นต้น

สมเด็จพระเทพฯรับสั่งว่า งานพัฒนาเป็นงานระยะยาว ชั่วชีวิตคนหนึ่งก็ทำไม่เสร็จ ต้องช่วยกันทำในแต่ละช่วง คนใหม่ก็ต้องฟังจากคนเก่า เช่น สมุดแผนที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้กรมแผนที่พิมพ์ขึ้นนั้นก็จะเห็นแผนที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ที่ทำในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อจะเป็นแนวคลองต่างๆ ว่าระบบที่ทำไว้นั้น สอดคล้องกับระบบของธรรมชาติอย่างไร ถ้าจะทำอะไรต่อและทำตามแนวนั้นก็จะทำให้งานไปในแนวเดียวกัน วางเป้าหมายความสำเร็จได้ ไม่มีน้ำไหลกลับขวางทาง เป็นต้น

เพราะดูจากแผนที่เก่าก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าน้ำจากที่ไหนไปลงคลองไหน จากไหนไปต่อไหน เป็นสภาพอย่างไรหรือระบบการชลประทานในทุ่งรังสิตสมัยนั้น ท่านวางระบบแนวคลองมาอย่างไร อันนี้ก็จะช่วยได้ในการพัฒนา

กษัตริย์นักพัฒนา ทรงงาน 365 วัน ตลอด 24 ชั่วโมงพระองค์ก็คงทรงเหนื่อยเหมือนกัน…แต่ทรงไม่บ่น พระองค์ทรงฟังคลื่นวิทยุหลายเครือข่ายถึงทรงรู้ว่ามีน้ำท่วม ไฟไหม้ตรงไหน มีอะไรพระองค์ก็ทรงให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ตรงนี้คงไม่เรียกว่าพัฒนา เป็นบรรเทาสาธารณภัยมากกว่า…เดี๋ยวนี้ก็ยังทรงทำอยู่เลย พระองค์ทรงงานแบบนี้จนรู้สึกว่าเป็นชีวิตประจำวันของพระองค์ ตรงไหนที่พระองค์เสด็จฯไหวก็จะเสด็จฯ

แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ก็ยังทรงงานเพื่อช่วยเหลือพสกนิกรอยู่ตลอดเวลา ทรงมีพระราชดำริแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลศิริราชที่หนาแน่นมากทั้งทางบกและทางน้ำพระองค์จะทรงมอบหมายให้ตำรวจไปดูตามจุดต่างๆ คำนวณการเลี้ยวของรถ และสำรวจจุดจราจรที่สำคัญๆ เช่น ตามอนุสาวรีย์ สี่แยก หรือวงเวียนต่างๆ ว่าควรจะออกแบบถนนให้มีรูปร่างแบบไหน ขนาดเท่าไหร่ ตรงไหนควรมีสะพาน หรือควรมีอะไร เพื่อให้การจราจรเคลื่อนตัวอย่างลื่นไหล

ทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักพัฒนาทุกคนต้องมีและหยัดยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติ.

ขอขอบคุณ สกู๊ปหน้า1 ไทยรัฐ
ความเห็น

 • น้องหญิง wrote on 18 มิถุนายน, 2012, 10:45

  ชอบดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับในหลวงมากค่ะ  อยากให้นำมาลงบ่อยๆค่ะ ทำให้ทราบว่าพระองค์ทรงงานหนักเพื่อประชาชนจริงๆ  ขอถวายพระพรแด่ในหลวงทรงพระเจริญ

 • จิ๋ว wrote on 18 มิถุนายน, 2012, 14:16

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานมัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงหายจากอาการพระประชวร มีพระชนม์ยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ.

 • สมพร wrote on 23 กรกฎาคม, 2012, 9:10

  พระองค์ มิได้ทรงนิ่งเฉยๆ เลย พระองค์ท่านทรงงานตลอด ทรงทราบข้อมูล และติดตาม และหาวิธีแก้ไข ในอนาคตด้วย

 • นางจันทร์ wrote on 24 กรกฎาคม, 2012, 9:14

  จริงๆ แล้ว เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วม ไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์เลย แต่พระองค์ก็ทรงทำ เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์อยู่ด­ีกินดี มีความสุข เคยมีอีกเรื่อง มีถนนอยู่สายหนึ่ง ซึ่งมีรถวิ่งมากมาย ทำให้คนที่ข้ามถนน ถูกรถชนบ่อยๆ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้า่อยู่ห­ัวทรงทราบเรื่อง ก็มิได้นิ่งนอนพระราชหฤทัย ได้ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพร­ะองค์ในการก่อสร้างสะพานลอย ทำให้คนข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย จริงๆ เรื่องนี้น่าจะเป็นของหน่วยงานท­ี่เกี่ยวข้องมากกว่า แต่ก็ำไม่ทำ ต้องมาให้ในหลวงต้องพระราชทานทุ­นทรัพย์แบบนี้

 • ภูเขา wrote on 24 กรกฎาคม, 2012, 15:58

  คงยังทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค­์ เรื่องน้ำสำคัญถ้าปล่อยให้เป็นไ­ปในทางน้ำอย่างในหลวงว่า กรุงเทพฯคงไม่เป็นเช่นนี้ พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถมาก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • น้ำพระทัย wrote on 25 กรกฎาคม, 2012, 9:23

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจ­ากน้ำเป็นอย่างดี ประกอบกับสายพระเนตรที่ยาวไกล จึงมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำรูปแบ­บต่าง ๆ เพื่อราษฎรของพระองค์

 • วาสนา wrote on 25 กรกฎาคม, 2012, 15:56

  น้ำพระทัยของท่านประเสริฐสุด ๆ หาที่ใดเปรียบได้ ทรงทำเพื่อลูก ๆ ของพระองค์อยู่ดีกินดี มีความสบายพอตัว

 • มดดำ wrote on 25 กรกฎาคม, 2012, 15:57

  ในหลวงท่านห่วงใยประชาชนของท่าน­มากแค่ไหน  คนไทยทั้งหลายย่อมทราบดีไม่ว่าจ­ะรู้จากทีวี หรือจากอินเตอร์เน็ต ท่านเสด็จไปดูน้ำด้วยพระองค์เอง­ในตอนกลางคืนซึ่งไม่มีใครคาดคิด­แน่นอนในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ขอน้อมถวายพระพรให้พระองค์มีพระ­พลานัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยตลอด­ไป

 • คุ้มครอง wrote on 26 กรกฎาคม, 2012, 9:51

  พระองค์ท่านทรงคิดและพัฒนาสิ่งต­่างๆ มากมาย เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • เล่าเรื่อง wrote on 26 กรกฎาคม, 2012, 15:04

  พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของแหล่­งน้ำธรรมชาติในต่างจังหวัดและคล­องต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เพราะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ และเป็นที่ระบายน้ำในยามน้ำหลาก ป้องกันน้ำท่วมได้ เราควรร่วมกันดูแลแหล่งน้ำในธรร­มชาติ คลองต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ให้สะอาดและปราศจากขยะเพื่อให้น­้ำระบายได้ดีในยามน้ำท่วม

 • เตชะ wrote on 14 สิงหาคม, 2012, 11:23

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำจำกัดความของน้ำคือชี­วิต ดั่งพระราชดำรัสว่า “หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้…” จากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมร­าษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนขอ­งราษฎรในเรื่องน้ำ

 • อรหัน wrote on 14 สิงหาคม, 2012, 12:16

  คงยังทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค­์ เรื่องน้ำสำคัญถ้าปล่อยให้เป็นไ­ปในทางน้ำอย่างในหลวงว่า กรุงเทพฯคงไม่เป็นเช่นนี้ พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถมาก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • จงรักภัคดี wrote on 14 สิงหาคม, 2012, 14:11

  พระองค์ทรงรู้จักแผ่นดินทุกตารา­งนิ้ว แม่น้ำทุกสาย ภูเขาทุกลูก ในประเทศไทย จึงทรงพระราชดำริให้ดูแล และแก้ปัญหาด้วยพระปรีชาสามารถ ไอ้พวกคนถ่อยที่ไม่รู้แม้แต่หัว­นอนปลายเท้าของตัวเองไม่มีวันทำ­ได้เพียงเศษธุลีของพระองค์ท่านห­รอก

 • ฤดู wrote on 16 สิงหาคม, 2012, 10:51

  ในหลวงทรงมองการณ์ไกลเพราะพระอง­ค์ทรงศึกษาเรื่องนำอย่างจริงจัง ดังนั้นพระองค์จึงเป็นผู้รู้จริ­งๆ ในเรื่องระบบนําในประเทศไทย จึงทรงสามารถแก้ไขปัญหานำในประเ­ทศไทยได้อย่างลุล่วงด้วยดี

 • บารมี wrote on 16 สิงหาคม, 2012, 13:44

  จะขอจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดไปค่ะ จะพยายามทำดีเพื่อพ่อหลวงค่ะขอให้ในพ่อหลวงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยค่ะ

 • น้องแหวน wrote on 12 กันยายน, 2012, 12:15

  เทิดทูนสถาบันฯรักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักชาติ ศาสน์ ราชัน
  ต่อต้านการหมิ่นสถาบันฯอย่าเป็นคนหนักแผ่นดิน ด้วยการหมิ่นสถาบันฯ

 • สรรเสริญ wrote on 13 กันยายน, 2012, 13:41

  พระบารมีแพร่ไพรศาลไปทั่วล้า เพราะท่านทรงมีทศพิศราชธรรม
  ชาวไทยทุกคน ขอสรรเสริญทรงพระเจริญ
  ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 • สุริยะวงศ์ wrote on 13 กันยายน, 2012, 14:34

  สิ่งที่พระองค์ท่านให้พวกเราชาวไทยนั้น มากล้นเกินกว่าจะบรรยาย เราคนไทยต้องช่วยกันปกป้องสถาบันอันยิ่งใหญ่แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ให้ยืนยาวตลอดไป

 • น้อมจิต wrote on 25 กันยายน, 2012, 12:58

  ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
  ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
  เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
  ขอทรงให้”สุขสำราญ”ชั่วกาลเทอญ

 • สุกำพล wrote on 25 กันยายน, 2012, 14:57

  พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงปกเกล้าเหล่าพสกนิกร โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทุกท้องถิ่น เป็นท้องที่ห่างไกลทุรกันดารเพียงใด ก็มิได้ทรงย่อท้อ เสด็จไปเยี่ยมเยียนขจัดปัดเป่าความทุกข์ ความยากไร้แก่ทวยราษฎร์ โดยมิทรงรังเกียรติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 • ราษฎร์ไทย wrote on 1 ตุลาคม, 2012, 14:36

  ดีใจที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทยและได้เป็นประชาชนของพระองค์คะ…ขอ­พระองค์ทรงพระเจริญ

 • ยังยิ่งยืนนาน wrote on 3 ตุลาคม, 2012, 15:52

  ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาล ในหลวงให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 • กบ.ทบ. wrote on 19 พฤศจิกายน, 2012, 10:46

  ทรงพระเจริญ

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics