“น้ำท่วม”หรือ“ฝนแล้ง”คุณจะนึกถึงใคร

แบ่งปัน

12

น้ำท่วมหรือฝนแล้งคุณจะนึกถึงใคร

พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์

หลายภาพที่ติดอยู่ในห้องนอนของผม ช่วงที่เรียนมัธยมนั้นส่วนใหญ่มาจากความนิยมชมชอบตามประสาวัยรุ่น แต่พอผมอยู่มหาวิทยาลัยภาพพวกนี้ก็ถูกปลดออกไป เพราะโตขึ้นเริ่มรู้อะไรดีขึ้น เริ่มรู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ

             ส่วนภาพที่เหลืออยู่และติดตัวผมมาตลอดชีวิต ไม่ว่าจะย้ายบ้านไปไหนคือ ภาพในหลวงซึ่งปัจจุบันภาพจางแทบจะมองไม่เห็น เพราะเป็นภาพตัดมาจากหนังสือพิมพ์ นำมาใส่กรอบกระจก และมันผ่านวันเวลามาเกือบ 50 ปีแล้ว แต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีสำหรับผมให้รู้จักทำแต่ความดีเท่าที่ความสามารถจะทำได้ครับ

             ตลอดช่วงชีวิตที่ผมเติบโตมาเรื่อยๆ นั้นเป็นห้วงเวลาที่ในหลวงทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนของพระองค์ ท่ามกลางวิกฤติการณ์ของชาตินานาประการ ทั้งภายในและนอกประเทศ ผมจึงเห็นและเข้าใจดีว่า ในหลวงท่านทรงห่วงประชาชนของท่านมากมายขนาดไหนครับ

             นอกจากนั้นพระองค์ก็ยังทรงเป็นแบบอย่างนำเรื่อง ความพอเพียงในการดำรงชีวิตถ่ายทอดมาสู่ประชาชน ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่า ในหลวงไม่ทรงเคยใช้ ประชานิยมเลยครับ พระองค์ไม่เคยพระราชทานเงินแก่ราษฎรโดยตรง แต่พระราชทาน น้ำ”, ถนนหนทาง, ไฟฟ้า, โรงพยาบาล, วิธีปลูกข้าว และพืชพันธุ์ต่างๆ พระราชทานวิธีที่จะมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้ง หรือดินเค็มได้ จนเป็นที่มาของคำว่า พ่อค้าให้ปลา พระราชาให้เบ็ด

             สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่ประชาชนที่คิดเป็น ทำเป็น และช่วยเหลือตัวเองได้นั้น จะทำให้ประเทศชาติได้ประชาชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตควบคู่ไป

             บางคนเกิดมาช้าเกินไปที่จะรู้ว่าประเทศชาติบ้านเมืองที่อยู่สงบ มีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงมาถึงทุกวันนี้เพราะใคร คนที่เกิดมาช้าไปจึงแบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่คือ (1) พวกที่พ่อแม่สั่งสอนมาดี และ (2) พวกที่พ่อแม่ไม่ได้สั่งสอน หรือสอนแล้วไม่จำ คนจำพวกหลังนี้แม้จะมีจำนวนน้อยมากๆ ในสังคมไทย แต่ก็สามารถทำให้ชาติล่มจมได้ เนื่องจากไม่เข้าใจถึงหน้าที่ของตนเองต่อส่วนรวม ซึ่งจะต้องมีต่อประเทศชาติ แล้วยังคิดจะเอาแต่เรื่องของตัวเองมาเป็นใหญ่เพียงอย่างเดียว

             จึงทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ค่อยเข้าใจต่อความสำคัญของการมี สถาบันพระมหากษัตริย์มากนัก ในขณะที่ทุกประเทศที่เคยมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้วแต่สูญหายไป กำลังโหยหาอยากได้ สถาบันกษัตริย์กลับคืนมา เพราะพบว่า ลัทธิทางการเมืองอะไรก็ตามไม่สามารถยึดโยงประชาชนไว้ด้วยกันเหมือนกับการมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่

             สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนั้น เป็นสถาบันสำคัญที่อยู่เคียงคู่กับความเป็น คนไทย และประเทศไทยมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน

             ทั้งนี้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมีคุณลักษณะพิเศษ เริ่มตั้งแต่ความสัมพันธ์ของสถาบันกับประชาชน ที่มีลักษณะสืบทอดมาจากรากฐานการปกครองแบบ พ่อกับลูกไม่ใช่แบบ เจ้าของที่ดินกับผู้อาศัยหรือแบบ พระเจ้ากับผู้ที่มาพึ่งพาหรือแบบ ผู้นำเป็นเจ้าของทุกอย่างการปกครองแบบพ่อกับลูกในอดีต ซึ่งมีทั้งการปกป้อง, การให้ความรัก, การร่วมทุกข์ร่วมสุข และร่วมคิดกับราษฎรอย่างใกล้ชิด จนสืบทอดมาถึงในหลวงองค์ปัจจุบันนี้ ที่นอกจากทรงดูแลพสกนิกรดังกล่าวแล้ว พระองค์ยังทรงวางแบบอย่างที่สำคัญต่อประเทศไทยอีกหลายประการ เช่น

 (1)  การใช้ ความพอเพียงในการดำรงชีวิต

 (2) การทำให้ราษฎร คิดเป็น ทำเป็นเพื่อให้ประชาชนของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นคนยากจน หรือร่ำรวย สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี

 (3) การเป็นสัญลักษณ์ที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีของชาติไทย

      เพียง 3 ประการนี้ ก็เพียงพอแล้ว สำหรับคนที่มีเหตุ มีผล คนที่มีพ่อแม่ ปู่ย่าตายายสั่งสอนมา จะรู้ได้ด้วยตนเองว่า ทำไมเราต้องรักในหลวง

      เวลาที่ ฝนแล้งหรือ น้ำท่วมคุณจะนึกถึงใครครับ ถ้าไม่ใช่ ในหลวงที่ทรงเฝ้าติดตามสถานการณ์ของชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลา ทรงรู้กระทั่งคลองไหนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นเส้นทางถ่ายเทน้ำว่ามีขยะหรือผักตบชวาอุดตันอยู่

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ความเห็น

 • Paopao wrote on 8 ตุลาคม, 2011, 23:53

  ทุกคนนึกถึงในหลวงครับ

 • ayotya wrote on 10 ตุลาคม, 2011, 9:27

  พระองค์ท่าน นั้นแหละ

 • ชินจัง wrote on 10 ตุลาคม, 2011, 9:36

  จะมีใคร กล้าทำ หรือมีใจให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเท่าพระองค์ท่าน

 • มิ่งขวัญ wrote on 3 ตุลาคม, 2012, 15:51

  ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
  ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
  เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
  ขอทรงให้”สุขสำราญ”ชั่วกาลเทอญ

 • กบ.ทบ. wrote on 19 พฤศจิกายน, 2012, 11:21

  ทรงพระเจริญ

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics