แบ่งปัน

a998138284

“…ผลดีทั้งปวงจะเกิดขึ้นได้ ด้วยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง

 ปัญญาอันถูกต้อง และปฎิบัติตนอยู่ในทาง ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม…”

(พระราชดำรัสในโอากสที่พระครูวิบูลสารธรรม เจ้าอาวาส วัดคลอง ๑๘ และคณะเฝ้าฯ
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานวันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๘)ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics