พระราชดำรัสในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ.๒๕๕๔

แบ่งปัน

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี

เฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๔

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

(ฉบับไม่เป็นทางการ)

 

ขอขอบพระทัย และขอบใจ ท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกัน มาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญา โดยประการต่างๆ ข้าพเจ้าขอสนองตอบพร และไมตรีจิตทั้งนั้น ด้วยใจจริงเช่นกัน ท่านทั้งหลายในที่นี้ ผู้อยู่ในตำแหน่ง หน้าที่สำคัญ ทั้งฝ่ายพลเรือน และทหาร ย่อมทราบแก่ใจอยู่ว่า ทั่วกันว่า ความมั่นคงของประเทศชาตินั้น จะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยประชาชนในชาติอยู่ดีมีสุข ไม่มีทุกข์ยากเข็ญ ทั้งนั้น

การได้ อันใด ที่เป็นความทุกข์เดือดร้อนของประชาชน ทุกคน ทุกฝ่าย จึงต้องถือเป็นหน้าที่ จะต้องร่วมมือกัน ปฏิบัติแก้ไขให้เต็มกำลัง โดยเฉพาะขณะนี้ ประชาชนกำลังเดือดร้อน ลำบากจากน้ำท่วม จึงขอ จึงชอบ ที่จะร่วมมือกัน ปัดเป่าแก้ไขให้ผ่านพ้นไปโดยเร็ว และจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

อย่างเช่น โครงการต่างๆ ที่เคยพูดไปนั้น ก็เป็นการแนะนำ ไม่ได้สั่งการ แต่ถ้าเป็นการปรึกษากันแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์ คุ้มค่า และทำได้ ก็ทำ ข้อสำคัญ จะต้องไม่ขัดแย้ง แตกแยกกัน หากจะต้องให้กำลังใจ ซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานที่ทำ บรรลุผลที่มีประโยชน์ เพื่อความผาสุขของประชาชน และความมั่นคงปลอดภัย ของประเทศชาติ

ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่าน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยความสุข ความเจริญแก่ท่านทั่วกัน
ความเห็น

  • กบ.ทบ. wrote on 5 พฤศจิกายน, 2012, 13:42

    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics