“ในหลวง”พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะองคมนตรีเข้าเฝ้าฯ

แบ่งปัน

       วานนี้ วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เวลา 17.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี นำคณะองคมนตรี และภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับคณะองคมนตรี ซึ่งมีเนื้อหาส่วนหนึ่งกล่าวถึงแนวพระราชดำริที่ลึกซึ้ง เบื้องหลังพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนพระจริยวัตรอันงดงามในการทรงงาน เพื่อความสุขสวัสดีของประเทศ รวมทั้งกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ และทั้งแจกันพอร์ซเลน ซึ่งเป็นงานฝีมือของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554




ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics