“ในหลวง-พระราชินี”ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยกรณีเกิดอุทกภัยทางภาคใต้ของรัสเซีย

แบ่งปัน

 

วานนี้ วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย กรณีเกิดอุทกภัยทางภาคใต้ของสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ความว่า “ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย กรุงมอสโค ข้าพเจ้าและพระราชินี เศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวอุทกภัยทางภาคใต้ในประเทศของท่าน ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก ทั้งต่อชีวิตประชาชน ทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจมายังท่านและผู้ประสบคาวมสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้”

พระปรมาภิไธย  ภูมิพลอดุลยเดช ปร.
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics