ทำไมเราถึงรักในหลวง

แบ่งปัน

ทำไมเราถึงรักในหลวง

31

ประภัสสร เสวิกุล

คืนวันก่อน วิทยุ อสมท.คลื่น 90.25 สนทนากับผมถึงความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จริงแล้วผมค่อนข้างจะลังเลในการที่จะใช้คำว่าประทับใจ

แต่ก็ยังนึกคำอื่นที่จะแสดงความรู้สึกเช่นนั้นไม่ได้ ผมบังเกิดความประทับใจครั้งแรกต่อพระองค์ท่านตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กและได้เห็นภาพที่เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2498 มีภาพที่คุณยายคนหนึ่งมาเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายดอกบัว ในหลวงทรงก้มพระองค์ลงไปรับดอกบัวจากมือคุณยายด้วยพระพักตร์ที่อ่อนโยนและเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ภาพนั้นติดตาผมมาจนทุกวันนี้ ผมทราบในเวลาต่อมาว่าคุณยายคนนั้นชื่อแม่เฒ่าตุ้ม เป็นชาวจังหวัดนครพนม และดอกบัวสายสามดอกที่นำมาทูลเกล้าฯ ถวายนั้นแม่เฒ่าเตรียมมาตั้งแต่เช้า แต่กว่าในหลวงจะเสด็จฯ มาถึงดอกบัวก็เหี่ยวเฉา แต่พระองค์มิได้ทรงรังเกียจแม้แต่น้อย

ผู้ดำเนินรายการถามว่า ครอบครัวมีส่วนในการปลูกฝังความรักในหลวงอย่างไรบ้าง ผมได้เล่าให้ฟังว่า ในสมัยที่ผมยังเล็กๆ ไม่มีโทรทัศน์และรายการข่าวในพระราชสำนักอย่างทุกวันนี้ แต่ก็มีภาพยนตร์ส่วนพระองค์ฉายที่โรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงเป็นครั้งคราว ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะพาผมไปชมเสมอ ทำให้ได้ติดตามพระราชกรณียกิจและได้เห็นพระราชจริยวัตรของในหลวงมาตั้งแต่นั้น

เนื่องจากผมเคยรับราชการที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ ผู้ดำเนินรายการจึงถามถึงความรู้สึกที่มีต่อในหลวงของคนไทยและคนต่างประเทศในประเทศที่ผมเคยประจำการ สำหรับเรื่องนี้ผมยืนยันได้ว่าคนไทยในต่างประเทศมีความจงรักภักดีและความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นแฟ้น และติดตามข่าวคราวต่างๆ เกี่ยวกับในหลวงอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับในหลวงที่ทางสถานทูตจัดขึ้นด้วยความเต็มใจมิได้ขาด ทั้งงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา และงานฉลองสิริราชสมบัติ เป็นต้น เมื่อทราบว่าในหลวงทรงพระประชวรก็จะเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรด้วยจิตใจที่ห่วงกังวล

สำหรับชาวต่างประเทศนั้น โดยที่โลกปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร คนในประเทศต่างๆ จึงมีโอกาสได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจนานาประการที่ในหลวงทรงบำเพ็ญเพื่อช่วยให้ประชาชนของพระองค์มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาโดยตลอด ผมคิดว่าในสายตาของชาวต่างประเทศในหลวงมิได้เป็นเพียงพระมหากษัตริย์และสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณของคนไทยเท่านั้น แต่ยังทรงเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของโลกด้วย

แล้วก็มาถึงคำถามที่เราได้ยินกันบ่อยๆ ในระยะนี้ นั่นคือ ทำไมเราถึงรักในหลวง?” ผมคิดว่าก่อนอื่นเราควรจะต้องตั้งคำถามในเชิงกลับกันว่า ก็ทำไมเราถึงจะไม่รักในหลวง?” ในเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่วิเศษสุดและประเสริฐยิ่ง ทำไมเราถึงจะไม่รักในหลวง เมื่อพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างมากมายมหาศาล ทำไมเราถึงจะไม่รักในหลวง เมื่อพระองค์ทรงดำรงอยู่ในความบริสุทธิ์ยุติธรรม

และทำไมเราถึงจะไม่รักในหลวงเมื่อพระองค์ท่านทรงรักเราทุกคน

สำหรับผม ผมรักในหลวงก็เพราะพระองค์ทรงสอนให้ผมรักตัวเอง ตั้งแต่การใช้ชีวิตในทางที่ถูกที่ชอบ การประกอบสัมมาอาชีวะ การรู้จักความพอเพียงและพอดี ผมรักในหลวงก็เพราะพระองค์ทรงสอนให้ผมรักคนอื่น โดยปราศจากอคติหรือฉันทาคติ และไม่คำนึงถึงความแตกต่าง ไม่ว่าจะในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม แม้กระทั่งลัทธิการเมือง ผมรักในหลวงก็เพราะพระองค์ทรงสอนให้ผมรักธรรมชาติ รักป่าไม้ รักต้นน้ำลำธาร รักผืนดิน รักสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสัตว์ต่างๆ ผมรักในหลวงก็เพราะพระองค์ทรงสอนให้ผมรักและภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย ในชาติไทยที่มีความร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ

พระบารมีที่เกิดจากน้ำพระราชหฤทัย น้ำพักน้ำแรง มันสมอง และหยาดเหงื่อ ของพระองค์ท่าน ตลอดระยะเวลา 60 กว่าปีที่ทรงครองราชย์

แล้วทำไมผมถึงจะไม่รักในหลวงล่ะครับ

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ความเห็น

 • นศท.จบุวัฒน์ wrote on 9 กุมภาพันธ์, 2010, 9:31

  ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกประทับใจที่พระองค์ทรงงานหนักเพื่อประเทศชาติและประชาชน ทั้งยังเป็นกษัตริย์นักพัฒนา คิดค้นสิ่งต่างๆมาพัฒนาบ้านเมืองมากมาย กษัตริย์ของประเทศอื่น ๆ เปรียบเหมือนลำต้นของต้อไม้ที่รออาหารส่งมาเลี้ยงเพื่อเจริญเติบโต แต่ในหลวงของเราทรงเปรียบเหมือนใบของต้นไม้ที่คอยหล่อเลี้ยงประชาชนทั้งชาตินั่นเอง พระองค์ทรงงานหนักอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ชาวไทยน่าจะภูมิใจที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

 • นศท.สรวัฒน์ มงคลจันทร์เมธี wrote on 9 กุมภาพันธ์, 2010, 14:42

  ทำไมเราถึงต้องส่งเสริอมสถาบันพระมหากษัตริย์

  เนื่องจากสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น เป็นสถาบันที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของประชาชนชาวไทย
  เนื่องจากพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมของประชาชนและยังเป็นสถาบันที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของชนชาวไทย
  เพราะฉะนั้นเราควรที่จะทรงเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ยังคงอยู่ต่อไป
  เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยทุกคน

  นศท.สรวัฒน์ มงคลจันทร์เมธี

 • ปวริศร wrote on 14 มิถุนายน, 2010, 13:03

  ในหลวงของเราเป็นมากกว่าพระมหากษัตริย์ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นทุกอย่างของประชาชนชาวไทย พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเรา พระองค์ทรงย่ำพระบาทของพระองค์ลงบนพื้นแผ่นดินแห่งใดในประเทศไทยที่นั่นมักจะเขียวขจีถึงแม้นว่าที่แห่งนั้นจะแห้งแล้งก็ตามพระองค์ทรงนำความอุดมสมบูรณ์กลับมาให้ประชาชนของพระองค์และยังทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย พระองค์ทรงเป็นดั่งน้ำทิพย์ที่หล่นลงมาจากฟากฟ้าสวงสวรรค์เพื่อให้คนไทยมีความสุขและดับทุกข์ของคนไทย ผมดีใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักประชาชนของพระองค์และไม่มีประเทศใดในโลกนี้จะมีได้เหมือนประเทศไทย ผมจะเป็นคนดีและจะรักประเทศไทยและจะบอกลูกหลานให้รู้ว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือประเทศใดในโลก ผมรักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • leoness wrote on 30 มกราคม, 2011, 10:05

  ความประทับใจที่มีต่อในหลวงของเรา
  ท่านทรงเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างยิ่ง ทรงตรากตรำลำบากพระวรกายมากว่า 60 ปี เพื่อชาวไทยมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนจะไกลหรือใกล้แค่ไหน แค่เพียงราษฎรของท่านทุกข์ยากลำบากท่านก็จะเอื้อมมือไปช่วยเหลือในทันที และท่านเวลาท่านทรงงานจะคิดถึงประชาชนก่อนตัวเองเสมอๆ แม้ท่านจะลำบากแค่ไหนแต่ท่านขอให้ประชาชนอยู่แบบสุขสบายกว่าท่านก็พอ

  นศท. ปรเมศ แซ่หลิม

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • leoness wrote on 30 มกราคม, 2011, 10:21

  ความประทับใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ผมประทับใจ คือ โครงการบำบัดน้ำเสีย
  ความประทับใจที่ผมมีต่อโครงการนี้ คือ กาที่ในหลวงทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะชาวเกษตรกรในชนบทที่ยากไร้รวมทั้งชาวป่าชาวเขาต่างๆ ซึ้งขาดแคลนแหล่งน้ำและขาดความรู้ในการแก้ปัญหา พระองค์จึงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรหรือรับฟังปัญหาก็มักทรงมีพระราชดำริให้ช่วยเหลืออยู่เสมอมาจนเกิดเป็น โครงการในพระราชดำริ

  นศท. ปรเมศ แซ่หลิม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • leoness wrote on 30 มกราคม, 2011, 10:22

  ความห่วงใยของในหลวงที่มีต่อประชาชน
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านทรงทำงานหนักอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะทำให้ประชาชนของท่าน อยู่ดี กินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพระองค์ทรงออกเยี่ยมดูแลทุกข์สุขของราษฎรชาวไทยโดยไม่ย่อท้อ ต่อความยากลำบากของสถานที่ไม่ว่าสถานที่นั้นจะยากลำบากเพียงใด และพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย
  พระองค์ทรงคิดโครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ราษฎรที่ยากลำบาก

  นศท. ปรเมศ แซ่หลิม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • นศท. ธีระเดช จิตศศิวิมล wrote on 30 มกราคม, 2011, 10:24

  พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทำงานเพื่อประชาชนโดยไม่นึกถึงความย่อท้อ ความเหน็ดเหนื่อยของท่านเลย แม้พระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อย แต่พระองค์ก็ทรงอดทน เพื่อที่ประเทศจะได้พัฒนา ประชาชนจะได้มีความสุข และพระองค์ท่านยังมีความห่วงใยประชาชนในทุกๆด้าน พระองค์ท่านจึงเป็นที่รักของประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วทั้งประเทศ

 • นศท. ธีระเดช จิตศศิวิมล wrote on 30 มกราคม, 2011, 10:26

  พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่มีความเสียสละ ดังเช่น ที่พระองค์ทรงสละเวลาส่วนพระองค์เพื่อพัฒนาประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อความสุขของประชาชน แม้พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงใด พระองค์ก็ไม่เคยบ่น เพียงเพราะต้องการให้ประชาชนของพระองค์นั้นมีความสุข ข้าพเจ้าเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเสียสละมากที่สุดพระองค์หนึ่ง พระองค์จึงเป็น พระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม

 • นศท. ธีระเดช จิตศศิวิมล wrote on 30 มกราคม, 2011, 10:28

  ในหลวงของเรา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่มีพระปรีชาสามารถในหลายๆ ด้าน ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่มีพระองค์ท่านทรงเป็นประมุขของชาติคอยดูแลพสกนิกรเหมือนลูกหลานมายาวนานพระองค์คอยแก้ปัญหาต่างๆให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ พระองค์ก็ทรงเดินทางไปแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นด้วยตัวพระองค์เอง พระองค์จึงเสมือนทุกลมหายใจของปวงประชาชนคนไทย

 • นศท.อภิสิทธิ์ wrote on 30 มกราคม, 2011, 10:58

  ในหลวงมีความรักความห่วงใยต่อราษฎรอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตหรือภัยพิบัติ พระองค์ก็ไม่เคยทิ้งประชาชน พระองค์ทรงติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ดังเช่น ภัยพิบัติน้ำท่วม แม้ว่าพระองค์จะไม่ได้ลงมาเยี่ยมเยือนราษฎร แต่พระองค์ก็เรียกหน่วยงานต่างๆมาประชุมหาทางแก้ไข และได้พระราชทานถุงยังชีพมายังราษฎร

 • นศท. สุรพันธ์ โรจนจินดา wrote on 30 มกราคม, 2011, 11:17

  กษัตริย์ผู้เสียสละ

  ความประทับใจที่ผมมี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผมประทับใจที่ท่านอยากเห็นประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุข ท่านจึงทรงงานอย่างไม่รู้จักความเหน็ดเหนื่อยและย่อท้อ มาตลอดกว่าค่อนชีวิตของพระองค์ พระองค์ทรงช่วยเหลือราษฎรทุกหย่อมหญ้า พระองค์เป็นกษัตริย์ที่เสียสละและไม่ถือศักดิ์ยศถากับประชาชน และพระองค์ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจ ที่กุมหัวใจราษฎรไว้ทุกคน

 • นศท. สุรพันธ์ โรจนจินดา wrote on 30 มกราคม, 2011, 11:20

  พ่อของพวกเรา
  ผมอยากจะกล่าว และทำการแนะนำถึงบุคคลคนหนึ่ง คนที่ตั้งแต่ผมเกิดและจำความได้ ก็ได้ยินชื่อของคนๆนี้อยู่เสมอๆ คนที่เสียสละ แรงกาย แรงใจ เพื่อให้คนอื่นมีความสุข คนที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกๆคนที่สำคัญ คนไทยทุกๆคนรักคนๆ นี้มาก และ เรียกเขาว่า พ่อ ไม่ต้องสงสัย เลยว่าบุคคลคนนี้คือใคร นั่น คือ พระมหากษัตริย์ ของผมนั่นเอง พ่อ ของคนไทยทุกคน ผู้ซึ่ง มีความรัก และ ห่วงใย ประชาชน ชาวไทยมากที่สุด

 • นศท. สุรพันธ์ โรจนจินดา wrote on 30 มกราคม, 2011, 11:21

  ความภูมิใจของชาวไทย

  พระมหากษัตริย์ของไทย ไม่เคยทำให้คนไทยผิดหวังเลยแม้แต่น้อย ผมจึงไม่สงสัยเลยว่าทำไม คนไทยทุกคนรวมถึง ตัวผมเองถึงได้รักและ เคารพในตัวท่านมากมายนัก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวัน คล้ายวันเกิดของท่าน และ ยังเป็นวันพ่อแห่งชาติด้พวกผมถึงแม้จะอยู่ไกลบ้าน ก็ยังมีโอกาสได้ร่วมใจกัน จุดเทียน และร้องเพลงเพื่อ สรรเสริญ ให้ท่านมีอายุยืนนาน และแน่นอน เสียงเพลง และ แสงเทียน ของชาวไทย ไม่ว่าจะใน ไทย หรือ ที่ใดๆ บนโลกใบนี้ ที่มีคนไทยอยู่ จะถูกร้อง และ จุดขึ้น พร้อมๆกัน เพื่อแสดงความรักที่เรามีต่อท่าน อย่างมากมาย เพราะเราคือคนไทย คือลูกของพ่อ ฉันมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ เกิดเป็นลูกพ่อ เป็นคนๆหนึ่งในแผ่นดินของพ่อ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ฉันจะรัก และ เทิดทูน พ่อของฉันตลอดไป

 • ตองสอง wrote on 26 มิถุนายน, 2012, 15:58

  ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื¬่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความส¬ุข ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงกา¬รพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระอง¬ค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแ¬ท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโ¬ลก

 • ศรีไผร่ wrote on 2 กรกฎาคม, 2012, 10:26

  พระองค์คือพ่อ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่คอยชี้นำแนวทางต่างๆให้ประชา­ชนประพฤติปฏิบัติ ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทาง คำสอนที่ดี ซึ่งปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดผลในท­างที่ดีทั้งหมด อย่างหาที่เปรียบไม่ได้

 • สุชาติ wrote on 2 กรกฎาคม, 2012, 14:41

  พระองค์ก็ไม่เคยทิ้งประชาชน พระองค์ทรงติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ดังเช่น ภัยพิบัติน้ำท่วม แม้ว่าพระองค์จะไม่ได้ลงมาเยี่ยมเยือนราษฎร แต่พระองค์ก็เรียกหน่วยงานต่างๆมาประชุมหาทางแก้ไข และได้พระราชทานถุงยังชีพมายังราษฎร

 • มานะ wrote on 5 กรกฎาคม, 2012, 15:48

  พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้าท­รงดำริสิ่งมีค่ามหาศาลยอมสละทุก­สิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่­วทุกย่านได้ร่มเย็น

 • นกน้อย wrote on 6 กรกฎาคม, 2012, 15:31

  ไม่ว่าจะเกิดกี่ชาติก็ขอสาบานว่­า ขออยู่ใต้เบื้องบาททุกชาติไป องค์ภูมินทร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • ดวงประทีป wrote on 27 กรกฎาคม, 2012, 15:55

  เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
  รักพ่อหลวงที่สุด ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • kanjana sekka wrote on 21 พฤศจิกายน, 2012, 18:25

  หนูมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะในหลวงของพวกเรามีการศึกษาที่ดีในหลวงเก่งทุกอย่างหนูชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมากและหนูก็จะเอาคำสั่งสอนของในหลวงไปใช้ ขอพระองค์สรงพระเจริญ

 • สมเกียรติ สุจิตรานนท์ wrote on 31 มกราคม, 2013, 14:18

  ข้าพระเจ้าเห็นพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาก็รู้สึกรักและเทิดทูลมากขึ้นก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าทำไมพระสกนิกรชาวไทยและทั่วโลกต่างยอมรับและถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ขนาดนี้ เหตุผลก็ง่ายๆ คือ พระองค์ทรงห่วงใย ปกป้องและทรงไม่ทอดทิ้งประชาชน
  นี่คือหัวใจสำคัญของการปกครองเป็นสำคัญของพระมหากษัตริย์
  จากคำพูดที่มีขึ้นทำนองว่า เราจะทอดทิ้งประชาชนได้อย่างไรในเมื่อประชาชนไม่ทอดทิ้งเรา เป็นคำพูดที่ง่ายๆและแฝงไปด้วยความรู้สึกมากมาย โดยพระองค์ทรงสอนความรู้และทำประโยชน์มากมายมอบให้แก่พสกนิกร เช่น การทำกังหันชัยพัฒนา การทำฝนหลวง การทำเชื่อนแก้มลิง ฝายชะลอน้ำ หญ้าแฝก เกษตรทฤษฎีใหม่รวมโครงการแล้วกว่า 4,000 โครงการ ทุกโครงการล้วนสอบคล้องกันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้และสอบหลักในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง เดินทางสายกลาง รู้จักประมาณตนและมีภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งนี้สามารถนำมาใช้ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี พระองค์ทรงทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยเป็นเวลากว่า 68 ปี ทุกพื้นที่ในประเทศพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจนเคยมีคนกล่าวไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นส่วนหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงลงมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนและมีคำพูดของชาวต่างชาติว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ชั่งเป็นคำพูดที่อธิบายไม่ถูกว่าพระองค์ทรงดีและทำเพื่อประชาชนขนาดไหน
  ทั้งนี้ข้าพระเจ้าและทุกๆคนขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีอายุมั่นขวัญยืนอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทยให้กับประชาชนชาวไทยตลอดไปชั่วกาลนาน 

 • baem wrote on 4 มกราคม, 2014, 14:42

  รักไนหลวง

 • นศท.ปรัญ wrote on 19 มกราคม, 2015, 14:41

  ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา เป็นร่มโพธิ์ทองของเหล่าปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญตราบนานเท่านาน

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics