สื่อต่างชาติสงสัยทำไมคนไทยรัก “ในหลวง” สุดหัวใจ

แบ่งปัน

ในหลวง โบกพระหัตถ์ ครองราชย์

พวกเราลืมกันแล้วหรือยังว่า “วันมหามงคลของคนไทย” เมื่อ 9 มิถุนายน 2549 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ในพระราชพิธีฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อรับการถวายพระพรจากพสกนิกรทั่วประเทศที่สวมเสื้อสีเหลืองอร่าม และโบกธงทรงพระเจริญปลิวไสว นอกจากจะสร้างความปีติแก่ชาวไทยจนน้ำตาไหล เปล่งเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” กึกก้องยาวนานแล้ว เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ยังได้สร้างความฉงน ฉงาย ทึ่ง แปลกใจให้กับสื่อต่างประเทศอย่างมาก

ความทึ่ง และแปลกใจนี้ ส่งผลให้สำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักจำเป็นต้องเสริมข้อเขียนเกี่ยวเนื่อง กับราชพิธีครั้งนี้ ออกไปจากที่ตั้งใจไว้ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาคำตอบว่า เหตุใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก จึงได้รับความเคารพรัก และเทิดทูนจากชาวไทยมากมายขนาดนั้น

ผู้สื่อข่าว บีบีซี นิวส์ แห่งประเทศอังกฤษ แสดงสีหน้าแปลกใจไม่น้อยเมื่อได้รับคำตอบจากสาวรุ่นชาวไทยผู้หนึ่ง ซึ่งกำลังเดินออกมาหลังจากใช้เวลาเข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จฯออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา คำตอบเป็นภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่น แต่จับใจความได้ว่า “รักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาก รักจนตายแทนพระองค์ท่านได้ทุกเมื่อ ทุกเวลา”

“ร็อบ โคเฮน” ผู้สื่อข่าวของวิทยุเสียงอเมริกา (วีโอเอ) ปักหลักรายงานข่าวพิธีเฉลิมฉลองครั้งนี้ จากกรุงเทพมหานคร ข้อเขียนชิ้นหนึ่งของผู้สื่อข่าวอเมริกันผู้นี้ นำเสนอในเว็บไซต์ของวีโอเอเมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา สะท้อนถึงความพยายามที่จะอธิบายต่อบุคคลภายนอกที่ยังไม่กระจ่างชัดนักว่า เหตุใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทย จึงได้รับความภักดีอย่างถึงที่สุดจากปวงชนชาวไทย พร้อมๆ กับที่ได้รับคำสรรเสริญอย่างยิ่งใหญ่จากต่างประเทศ

“พระมหากษัตริย์ของไทย ซึ่งฉลองวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปีในสัปดาห์นี้ เป็นที่รู้จักกันในประเทศของพระองค์ว่าทรงเป็น “กษัตริย์นักพัฒนา” จากการที่ทรงให้การสนับสนุนโครงการ เพื่อการพัฒนาในชนบทต่างๆ เป็นจำนวนมาก การอุทิศพระองค์ เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวทรงได้รับความเคารพ และยกย่องจากทุกๆ ภาคส่วนของสังคมไทย”

ย่อหน้าถัดมาผู้เขียนบอกเอาไว้ว่า ในการเสด็จพระราชดำเนินออกมหาสมาคม มีคนไทยเรือนล้านเข้าร่วมรับเสด็จฯ และคาดว่าจะมีคนไทยอีกหลายล้านคนร่วมในพิธีฉลองยิ่งใหญ่ในช่วง 3 วันนี้

ในหลวง พัฒนาถิ่นทุรกันดาร“ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะความพระอุตสาหะพยายามของพระองค์ในการขจัดความยากจน ให้กับคนในประเทศของพระองค์ ทำให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับความเคารพเทิดทูนอย่างกว้าง ขวาง และนอกจากนั้นยังทรงเป็นองค์ประกอบสำคัญอันทำให้สังคมไทยยังคงความเป็นปึกแผ่น เป็นเอกภาพอยู่ในขณะนี้ “

“ร็อบ โคเฮน” ระบุเอาไว้ในข้อเขียนว่า องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการต่างๆ มากกว่า 3000 โครงการ ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาแหล่งน้ำ และการส่งเสริมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพการอยู่อาศัย

“ในปี 2493 กษัตริย์หนุ่มให้การสนับสนุนความพยายามในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ ของอหิวาตกโรค นับตั้ง แต่บัดนั้นโครงการของพระองค์ได้วิวัฒน์ขึ้นไปหลากหลายตั้ง แต่การให้ความช่วยเหลือในยามฉุกเฉินเรื่อยไปจนถึงการพัฒนาเกษตรกรรมโครงการต่างๆ เหล่านี้ รวมถึงความพยายามของพระองค์ในอันที่จะเพิ่มขีดผลผลิตในการทำนาข้าว การปรับปรุงการผสมพันธุ์ปศุสัตว์ และโครงการที่มีนัยสำคัญในด้านแหล่งทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำ โครงการแพทย์ประจำหมู่บ้าน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ แม้กระทั่งการที่ทรงคิดค้นกระบวนการทำฝนเทียม เพื่อใช้ในระหว่างหน้าแล้งยาวนานในประเทศไทย ล้วนแล้ว แต่ได้รับความสนับสนุนจากพระองค์ท่านทั้งสิ้น”

โคเฮนระบุว่า ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” อันหมายถึงการส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างได้สมดุลในระยะยาว และยืนนานคือหัวใจของพระราชภาระเหล่านี้ เพราะกว่าครึ่งหนึ่งของคนไทย 64 ล้านคน ยังคงใช้ชีวิตของตนขึ้นอยู่กับผลผลิตที่ได้จากผืนดิน แม้ว่าอีกส่วนหนึ่งของประเทศจะแปรผันไปเป็นอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วแค่ไหนก็ตาม

“สังคมไทยแทบทั้งหมด ได้รับผลประโยชน์จากพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาขององค์พระมหา กษัตริย์ไทย ไม่เว้นแม้กระทั่งชนกลุ่มน้อยชาวเขาทั้งหลายทางตอนเหนือของประเทศโครงการปลูกพืชทดแทนต่างๆ สำหรับชาวเขาเหล่านี้ ส่งผลให้ไทย ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นประเทศแหล่งผลิตเฮโรอีนแหล่งใหญ่ เกือบจะปลอดจากการปลูกฝิ่นแล้วในขณะนี้ ในขณะที่อีกหลายโครงการกระตุ้นให้ชาวเขาเหล่านี้ ยุติการตัดไม้ทำลายป่า เผาพื้นที่ป่า เพื่อทำการเกษตร” ข้อเขียนของ ร็อบ โคเฮน ระบุ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายรางวัลอันเนื่องมาจากผลงานการพัฒนาชนบทของพระองค์มากมาย รวมทั้ง รางวัลล่าสุดที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายจาก นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งกล่าวสดุดีพระองค์ไว้ในโอกาสดังกล่าว ว่า

“พระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์เอื้อไปยังบรรดาผู้ที่ยากจนที่สุด และเปราะบางที่สุดในสังคมไทย ทรงรับฟังปัญหาของพวกเขาเหล่านั้น และให้ความช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นให้สามารถยืนหยัดดำรงชีวิตของตนเองต่อไป ได้ด้วยกำลังของตัวเอง… โครงการ เพื่อการพัฒนาชนบทต่างๆ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังประโยชน์ให้กับประชาชนนับเป็นล้านๆ ทั่วทั้งสังคมไทย”

นั่นไม่เพียงทำให้พระองค์ทรงดำรงสถานะเป็น “กษัตริย์นักพัฒนา” ในสายต่างๆ ของบุคคลภายนอกประเทศเท่านั้น หาก แต่ยังส่งผลให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งปวงไปตลอดกาลนาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในทรรศนะของชาวต่างประเทศ

เดวิด โมห์เซนี่ -นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

“กษัตริย์ของประเทศไทย เป็นพระประมุขพระองค์เดียวที่ยังคงสามารถรักษาอำนาจอธิปไตยของประเทศของพระองค์ไว้ได้ ซึ่งถือเป็นสิ่งพิเศษมากสำหรับประเทศไทย นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชบัลลังก์อยู่ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ พระองค์ใดเท่าที่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ ดูเหมือนว่าคนไทยมีเหตุผลดีพอที่จะรักพระองค์อย่างไม่จางหาย… “

แอนดี้ แคนฟีลด์ ร้อยเอ็ด

“ผมใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย และผมจะสวมเสื้อเหลืองในวันนี้ (9 มิถุนายน 2549) พระมหากษัตริย์ไทยของเราเป็นบุคคลอัศจรรย์ เป็นนักบุญ สามารถเทียบเคียงได้กับองค์ทะไลลามะ หรือองค์พระสันตะปาปา พระองค์ทรงพระราชทานแรงบันดาลใจทุกอย่างให้กับเรา แม้กระทั่งกับผู้ ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับผม ที่ถือกำเนิดในดินแดนอื่น แต่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี้ “

เดวิด-ยอร์ก สหราชอาณาจักร

“ควรตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่า ในขณะที่คนไทยนั้นให้ความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด แต่กลับเป็นบุคลิกภาพ และการอุทิศพระองค์ โดยปราศจากเงื่อนไขขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันที่กอรปกันขึ้นเป็นรากฐานของความชื่นชมเคารพ ยกย่องในพระองค์อย่างลึกซึ้ง และใหญ่หลวงอย่างที่พระองค์สมควรได้รับ”

สตีฟ-ลอนดอน สหราชอาณาจักร

“ผมใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯมาเป็นเวลา 4 ปี และผมคงจำเป็นต้องบอกว่า การแสดงออกถึงความเคารพ และเทิดทูนที่คนไทยมีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยนั้น เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ประชาชนสหราชอาณาจักรควรเรียนรู้จากพวกเขาให้มากเข้า ไว้”

โธมัส บราวน์-ว็อกซอลล์ ลอนดอน สหราชอาณาจักร

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระองค์อย่างชนิดที่ควรค่าอย่างยิ่งต่อการได้รับความเคารพรักจากปวง ชนชาวไทย พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมที่คนไทยทุกคนสามารถพึ่งพิงได้ ไม่ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างกันเองมากมาย แค่ไหนก็ตาม ซึ่งไม่มีใครอื่นสามารถทำได้เช่นนี้ … ผมคิดว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงแสดงบทบาทในแง่ของการให้ความคุ้มครอง และยึดถือรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ผู้ที่ปฏิเสธเสรีภาพ ผมอยากให้ทหารของเราต่อสู้ เพื่อพระราชาหรือพระราชินี และประเทศชาติ แทนที่จะเป็นรัฐสภา และรัฐบาล”

 

 

 

ศาสตราจารย์แมนเฟรดคราเมสเยอรมัน

ผมรู้สึกสงสารพระองค์อย่างสุดซึ้ง เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเพียงบุคคลเพียงคนเดียวที่พยายามจะ พัฒนาประเทศชาติ ในขณะที่คนอื่นๆ ในชาติได้แต่เฝ้ารอให้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นโดยที่มิได้ดำเนินตามรอยพระบาท ของพระองค์ ซึ่งผมคิดว่าการพัฒนาประเทศในรูปแบบนี้ไม่น่าจะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้

ผมมีโอกาสได้อ่านบทความมากมายในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรีของ ประเทศไทยท่านหนึ่ง ผู้ที่นำพาประเทศไทยเข้าสู่สนามแห่งธุรกิจ เราพบเห็นนักการเมืองส่วนมากในเอเชียที่หลังจากครองอำนาจและได้ผลประโยชน์ แล้วก็ไม่ช่วยเหลืออะไรประชาชนเลย นั่นทำให้ผมรู้สึกสงสารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะคำสอนของพระองค์ตรงข้ามกับสิ่งที่นักการเมืองเหล่านั้นกำลังเป็นอยู่ พวกเขาจึงทำให้พระองค์ทรงทุกข์ใจ โดยเสแสร้งว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงการสร้างภาพไม่ใช่ความจริง พวก เขาเพียงแค่ต้องการจะใช้ภาพแห่งความจงรักภักดีนี้เพื่อโน้มน้าวให้ประชาชนเท คะแนนให้ในการเลือกตั้ง และขึ้นสู่อำนาจในเวลาต่อมาเท่านั้น

กล่าวถึงความรู้สึกต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของชาวต่างชาติที่อยู่รอบตัวผม สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานาน พวกเขาจะชื่นชมในพระปรีชาสามารถของพระองค์อย่างมาก โดยพื้นฐานแล้วชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในประเทศไทยมีทัศนคติในด้านบวกกับพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพียงแต่เราไม่ได้เทิดทูนในลักษณะเดียวกับที่คนไทยเป็นอยู่

มาร์ติน วีลเลอร์สหราชอาณาจักร

คนไทยโชคดีมากๆ ที่ได้ในหลวงเป็นผู้นำพระองค์ท่านเป็นคนที่ทำงานหนักมากเพื่อช่วยให้คนคิดได้ ช่วยให้คนอยู่ได้จะหากษัตริย์ในประเทศอื่นไม่ค่อยมีแบบนี้ปัญหาคือคนไทยส่วนมากนับถือในหลวงแต่ ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนของในหลวง พระองค์ท่านบอกมา ๒๗ ปีถึงเศรษฐกิจพอเพียง แต่คนไทยก็ไม่รู้จักพอเพียง เอาอย่างเดียว ถึงยกมือไหว้ในหลวง แต่เวลาดำรงชีวิตไม่ได้ทำตามในหลวงก็ในหลวงบอกไว้แล้วว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเสือ ขอให้มีอยู่มีกินไว้ก่อน

ถ้าทุกคนเริ่มคิดจริงๆ ถึงสิ่งที่ในหลวงพูด เราน่าจะช่วยให้ประเทศไทยอยู่ได้ เพราะความคิดของในหลวงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงต้องอาศัยพลังแผ่นดินทำได้เฉพาะประเทศไทยนะเศรษฐกิจพอเพียง ที่อื่นทำไม่ได้หรอก เพราะเขาไม่มีที่ดิน ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเยอะเหมือนประเทศไทย

Darryl N. Johnsonจาก LATIMESสหรัฐอเมริกา

ที่ได้กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีบทบาทในการปกครองประเทศ อันที่จริงแลัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงใช้อำนาจในการปกครองและมิทรง เลือกข้างทางการเมือง เฉกเช่นเดียวกับสมเด็จพระราชินีอังกฤษและสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น พระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเพียงสัญญลักษณ์และมีหลักธร รมาภิบาล มิได้เป็นอำนาจเพื่อการเมืองการปกครอง แม้ในครั้งที่พระองค์ทรงเข้าแทรกแซงในการเผชิญหน้าทางการเมือง ดังเช่นที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ก็ ทรงทำเพื่อมิให้เกิดการนองเลือดและเพื่อให้เกิดการรอมชอมและความสมัครสมาน สามัคคีของคนในประเทศ แต่มิได้ทรงมีพระบรมราชโองการว่าให้ดำเนินนโยบายอย่างไรหรือผู้ใดควรเป็นผู้ ปกครองประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุด ในโลกที่มีพระชนม์ชีพในปัจจุบันและยาวนานที่สุดในโลกทั้งหมด จากการครองราชย์ยาวนานกว่า 62 ปี พระองค์ทรงได้รับความชื่นชมและความจงรักภักดีจากพสกนิกรของพระองค์ในแบบ อย่างที่ชาวตะวันตกยากจะอธิบายได้ พระองค์ทรงมีบทบาทเฉพาะในสังคมไทยในอันที่ทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน ทั้งประเทศ ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ เป็นลุงผู้อารีผู้ส่งเสริมให้กำลังใจประชาชนทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ยาก เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และเป็นผู้นำทางจิตใจในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

Anthony Bailey จาก The Guardianสหราชอาณาจักร

ผู้ที่เคยไปประเทศไทยมาแล้วจะรู้ว่าประเทศไทยมีมากกว่าชายหาดและหมู่บ้านชาวเขา ที่ งดงาม แต่ถึงกระนั้นดูเหมือนว่ามุมมองของนักวิจารณ์ชาวตะวันตกบางคนจะได้รับ อิทธิพลจากภาพยนตร์เพลง The King and I ของผู้สร้าง Rodgers และ Hammerstein และ ความสับสนทางการเมืองในประเทศไทยในช่วงสองปีหลังนี้ดูราวกับเป็นสงคราม กลางเมืองอังกฤษในแบบที่เกิดขึ้นในโลกตะวันออก ซึ่งสงครามกลางเมืองอังกฤษนั้นเป็นการสู้รบระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุน Oliver Cromwell (Roundheads หรือ Parliamentarians) และกลุ่มผู้สนับสนุนพระเจ้าชาร์ล ที่ 1 แห่งอังกฤษ (Cavaliers หรือ Royalists) ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มิได้ใกล้เคียงความเป็นจริงเลย

ในทางตรงกันข้าม ในขณะที่บรรดานักการเมืองยังคงขัดแย้งกันและเหล่าผู้ชุมนุมประท้วงออกมายัง ท้องถนน ประชาชนไทยไม่ว่าอยู่ทางทิศใด ไม่ว่ามีความเกี่ยวข้องทางการเมืองฝ่ายใด ได้มองหาการแนะทางออกจากพระมหากษัตริย์ของพวกเขา พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก ประชาชนชาวไทยมีความจงรักภักดีและศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช เป็นอย่างมาก มากจนหลายคนได้หวังว่าพระองค์จะทรงเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้บ้านเมืองได้กลับ เข้าสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ราชวงศ์ตระหนักว่าการเข้าแทรกแซงหรือไม่เข้าแทรกแซงของพระองค์ย่อมถูก วิพากษ์วิจารณ์โดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญชาวตะวันตก และราชวงศ์ก็ตระหนักเช่นกันว่าเหตุผลเบื้องหลังของการครองราชย์อันยาวนาน นั้นก็มาจากการใช้ดุลยพินิจด้วยความรอบคอบและการนำตนเองให้แยกออกจากการ เมืองที่เต็มไปด้วยความเลวร้าย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับความชื่นชมในการวางพระองค์ตามกฎหมายรัฐ ธรรมนูญ พระองค์ทรงไม่ตอบรับต่อเสียงเรียกร้องจากผู้ที่อ้างว่ากระทำไปเพื่อพระองค์ และทรงวางพระองค์ออกห่างจากเรื่องดังกล่าว และในขณะนี้ที่สถานการณ์ทางการเมืองเริ่มจะดีขึ้นและรัฐบาลใหม่ได้มีการจัด ตั้ง การวางพระองค์ตัดสินพระทัยในการทำหรือไม่ทำสิ่งใดๆ ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม

หมายเหตุ – คัดบางตอนจากการแสดงความคิดผ่านทางเว็บไซต์ของ บีบีซี นิวส์ 9 มิถุนายน 2549

 

 
ความเห็น

 • aaa wrote on 1 มิถุนายน, 2009, 20:35

  อยากให้คนไทยรู้จักคิดมากกว่านี้ครับ พ่อหลวงทรงให้โอวาท อยู่อย่างพอเพียง

  แต่ที่พี่น้องชาวไทยผู้ที่กำหนดให้ตัวเองเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงนั้นคิดถูกต้องแล้วหรือครับว่าสิ่งที่พวกท่านคิดว่าถูกคิดว่าดีแล้วเคยลองถามตัวท่านเองก่อนที่จะก้าวออกไปร่วมประท้วงแล้วหรือยังว่าการกระทำที่พวกท่านทำนี้ดี เหมาะสม แล้ว คุณต่างก็บอกว่ารักชาติ รักพ่อหลวง แต่สิ่งที่พวกท่านทำนั้นท่านไม่เคยนึกถึงโอวาทของพ่อหลวงเลยสักนิด คำว่าพอเพียง ท่านมีหรือป่าว ความสุขของคุณอยู่ที่ไหน อยู่ที่รัฐบาลทำงานดีหรือไม่ดีใช่หรือปล่าว ถ้าตอบว่าใช่ท่านคงไม่เข้าใจคำว่าพอเพียงเลย แต่หากเป็นเพราะพวกท่านคิดแต่จะโทษว่าคนโน่น คนนี่ไม่ดี คนนี้ผิด แล้วคิดแต่ว่าตัวเองถูก ประเทศคงจะแย่ไปเพราะมีคนพวกนี้แหละครับคอยตอกย้ำให้ประเทศย่ำแย่ แต่หากลองคิดกลับกันถ้าหากคิดว่าเราก็คนไทย พวกพ้องเราก็คนไทย
  เราอาศัยบนผืนแผ่นดินไทยด้วยกัน มาช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาบ้านเมือง มันคงจะดีกว่านะประเทศคงเจริญได้กว่านี้นะครับ ทั้งภาครัฐ ทั้ง ประชาราษ ร่วมมือกันเพราะเราก็เป็น 1 เสียง 1 ความคิดที่เป็นไทยด้วยกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยนี้ยังจะมีผืนแผ่นดินที่ชื่อว่า ไทย ยังคงอยู่ยั่งยืนตลอดไปชั่วลูกหลานของเราชาวไทยด้วยกัน รักกันให้มากๆนะครับ ก่อนที่จะไม่มีเวลาให้รักกัน เกิดมาก็แค่ครั้งเดียว ตายก็ตายครั้งเดียว มาร่วทำความดีถวายในหลวง และ เลิกประท้วงกันเถอะครับ เพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรให้พวกคุณมีความสุขขึ้นหรอกครับ ความสุขที่แท้จริงของทุกคนมันอยู่ที่ตัวของคนแต่ละคนนั่นแหละครับว่าจะมีความสุขกับตัวเองได้อย่างไรแต่หากปล่อยความสุขของตัวเองให้ไปอยู่กับสิ่งอื่นหรือคนอื่นแล้วละก็ ชีวิตนี้คุณคงยากที่จะมีสุุขอย่างแน่นอน

  หวังว่าคนไทยจะรักกันมากกว่านี้นะครับอย่าให้เสียแรงบรรพบุรุษที่เสียเลือดเนื้อเพื่อเราซึ่งเป็นรุนลูกหลานของท่านต้องเสียใจ หากไทยต้องพังพินาศเพราะคนรุ่นเราบรรพบุรุษคงต้องเสียใจอย่างเป็นแน่แท้

 • ผมรักในหลวง wrote on 3 มิถุนายน, 2009, 5:35

  รักในหลวง ….. เหนือคำบรรยาย คำไหนไหนก็คงจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้
  มีแต่คำว่าขอจง ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นขวัญและกำลังใจให้ประชาชนคนไทยตลอดทั้งปรวง ตลอดไป

 • chollasith wrote on 4 มิถุนายน, 2009, 15:35

  อยากถามว่าบุคคลกลุ่มหนึ่งที่อ้างว่ามาชุมนุมเพื่อล้มล้างระบอบ”อำมาตยาธิปไตย” คำๆนี้มันหมายถึงอะไร ผมว่าผมไม่โง่พอที่จะแปลความหมายผิดหรอกนะคุณพวกกบถ..อย่าคิดเด็ดขาด

 • ชาวยโสธร wrote on 9 มิถุนายน, 2009, 15:58

  เรารักในหลวง ยิ่งกว่าชีวิต

 • กระจกหกด้าน wrote on 18 มิถุนายน, 2009, 20:31

  ทรง พระ เจริญ ……
  ทรงพระเจริญอยู่ยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป…

 • kitan wrote on 18 มิถุนายน, 2009, 21:31

  ทรงพระเจริญ

 • kitan wrote on 18 มิถุนายน, 2009, 23:22

  เรารักพระเจ้าอยู่หัว

 • เปิ้ล wrote on 19 มิถุนายน, 2009, 1:40

  รักพ่อหลวงมากค่ะ

 • เรารักในหลวง wrote on 23 กรกฎาคม, 2009, 10:52

  พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • ด้วยเกล้า wrote on 26 กรกฎาคม, 2009, 5:05

  รักในหลวง รักในความดีของท่าน ที่ทรงทำเพื่อพสกนิกรมาช้านาน

 • ต้น wrote on 29 กรกฎาคม, 2009, 2:53

  การแสดงตัวของพวกซ้ายบางคนกำลังใช้โอกาสสุดท้ายของชีวิต ผมมีข้อคิดบางอย่างอยากจะถาม
  1.ทำไมบางคนไม่รักพ่อหลวงของเรา
  2.ภาพของในหลวงในชนบทท่านทรงงานหนักมากและท่านไม่เคยทวงอะไรจากประชาชนเลย
  3.ท่านผิดหรือครับที่ท่านเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ( ต่างจากสส.ที่ไม่เคยพัฒนาอะไรกับชาวบ้านเลยแม้แต่ภาพก้ไม่เคยเห็น ที่เห็นมีแต่สร้างภาพ และส่วนใหญ่สส มีแต่ผู้มีอิทะิพลในทางลบทั้งนั้น)
  4.สำหรับพวกซ้ายแปลกนะครับ ที่พวกท่านนิยมทุนนิยม ซึ่งต่างจากอุดมการณ์ของซ้ายที่แท้
  5.ทุกคนรู้ว่า บางคนที่กำลังเคลื่อนไหว ร่ำรวยมาจากอะไร
  ุ6.ทหารทีปฏิญาณตนจะพิทักษ์ในหลวง ไม่เห้นทำอะไรที่จัดเจนเลย มีแต่ว่าไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง
  ึ7.การหาตัวทักษิณนั้นง่ายมาก ถ้าจะทำ (ส่งสัยอยากให้คนเป็นกินประธานาธิบดี) คงยาก
  8. ยุคมืดของสังคมไทยกำลังจะมา ไม่มีศักดิ์ศรีอะไรอีกแล้ว เอาตัวรอดอย่างเดียว ทำหน้าที่มั่วไปหมด
  9.วิงวอนเราชาวไทย ทุกๆสี หยุดทำร้ายทำลายได้แล้ว ไม่มีอะไรอยู่ได้นานหรอกครับ มีแต่ของจริงที่อยู่ได้นาน โดยเฉพาะชาวอีสาน ทำไมยกยอทักษิณเหลือเกิน ทั้งๆที่อดีตในหลวงทำให้ท่านมากมาย โดยเฉพาะ ชาวเวียตนามบางกลุ่มที่ลุ่มหลงอยู่ขณะนี้
  10. จะดีจะชั่วมาจากไหน ถ้านรกมีจริง ไปตอบกันนะครับกับยมบาล ว่าทำอะไรมา สส ทั้งหลาย

 • puma wrote on 29 กรกฎาคม, 2009, 22:47

  ขนาดชาวต่างชาติยังสงสารในหลวงของเรา เพราะพระองค์ทรงงานหนักเพื่อประชาชน แต่ประชาชนเพียงแต่น้อมรับแต่ไม่ปฏิบัติ แล้วยังนักการเมืองที่แทบจะหาไม่เจอเลยด้วยซ้ำที่จะทำเพื่อประโยชน์ของชาติ มีแต่ตักตวงผลประโยชน์เข้าตัว น้อมรับคำปฏิญาณกันหน้าตาเฉย ..แล้วคนไทยเองไม่คิดจะตอบแทนพระองค์ท่าน แบ่งเบาพระราชภาระอันหนักหนา และเหน็ดเหนื่อยของพระองค์บางหรือ

  ชาวต่างชาติมองประเทศไทยได้อย่างทะลุปรุโปร่ง และที่สำคัญยังมองเห็นปัญหาที่น่าเกลียดของคนไทย..เป็นเรื่องที่น่าอายจริงๆ ..

  อยากให้คนไทยหันมาปฏิบัติตามพระราชดำริของพระองค์ท่านอย่างจริงจัง..อย่างน้อยก็เพื่อกษัตริย์พระองค์ที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของพระองค์

 • foxzjr wrote on 18 สิงหาคม, 2009, 2:37

  รัก เคารพ ไม่จางจ้วง เพราะสำนึกอยู่เสมอ ว่าท่านทำอะไรให้ประเทศชาติ มากกว่าเราที่เกิดมาแล้ว 20 ปี ( อยากให้คนไทยทุกคนรักและเคารพท่าน เพราะท่านคือ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทย(ส่วนใหญ่)ในชาติ) (-/\-)

 • คนไร้สี wrote on 9 กันยายน, 2009, 13:39

  ความเห็นของต่างชาติต่อในหลวง อ่านแล้วอยากให้คนเลือกสีใดสีนึงได้อ่านบ้าง ที่ประท้วงและต่อสู้กันอยู่คุณทำเพื่อใคร เพราะไม่ว่าคุณจะประท้วงเพื่อใคร เค้าคนนั้นก้อรับผลประโยชน์เข้าตัวกันทั้งนั้น อีกฝ่ายก็เพราะความแค้นส่วนตัว(ทั้งที่เมื่อก่อนก้ออยู่ฝ่ายเดียวกัน ถ้าไม่ถูกฟ้องล้มละลายก้อคงยังเป็นพวกเดียวกัน อีกฝ่ายพอถูกยึดทรัพย์ก้อรับไม่ได้ เสียดายเงินที่แอบโกงชาติมา) ถ้าเค้าไม่เสียผลประโยชน์ก้อคงไม่ยุยงให้คนไทยแตกคอกัน สุดท้ายอยากให้นึกย้อนถึงในหลวงท่านต้องการสิ่งตอบแทนจากพวกเราหรือป่าวในสิ่งที่ท่านได้ทำเพื่อพวกเรา
  ขยันทำมาหากินกันเถิดพี่น้อง เหนื่อยมากก้อได้มากจากหยาดเหงื่อตัวเอง ตั้งสติกันใหม่อย่าให้ใครชักจูง สามัคคีกันไว้ชาติไทยเจริญ ครับผม

 • พสกนิกร wrote on 4 ตุลาคม, 2009, 17:58

  ผมขอสู้และอยู่เคียงข้างพระราชวงศ์นี้จนกว่าชีวิติจะหาไม่

 • nu wrote on 15 ตุลาคม, 2009, 15:06

  ทรงพระเจริญ

 • ข้าของแผ่นดิน wrote on 16 ตุลาคม, 2009, 15:02

  คนไทยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลว่าทำไมถึง “รักในหลวง” จนหมดหัวใจ

  แต่ คนที่ไม่รักในหลวงต่างหากที่ต้องหาเหตุผลให้ได้ เพราะเราอยากรู้ว่าคุณได้ถือกำเนิดบนผืนแผ่นดินไทย

  ที่ร่มเย็นด้วยพระมหาบารมีของพระองค์หรือไม่

 • taranee wrote on 27 ตุลาคม, 2009, 17:06

  เราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รักในหลวงสุดหัวใจถ้าคนไทยรักในหลวงก็อย่าแบ่งแยกว่าเสื้อแดงเสื้อเหลืองเลยเราอาศัยแผ่นดินเดียวกันอยู่พวกท่านจะทะเลาะกันไปสุดท้ายบ้านเมืองเราก็จะล่มจมเราจะมีความสุขอยู่บนความพินาศของบ้านเมืองหรือจะทำให้ในหลวงไม่สบายพระทัยไปทำไมแล้วไอ้พวกที่ปล่อยข่าวในวังหวังทำลายระบอบกษัตริย์ขอให้เลิกซะ แล้วไอ้ทักษิณหวังจะเป็นใหญ่เหรอขอให้มันฉิบหายไม่มีวันเจริญเวรกรรมจะต้องตามมันไป

 • ณิชชา wrote on 11 พฤศจิกายน, 2009, 23:29

  สำหรับ คำถามที่ถามว่า ทำไมคนไทยรักในหลวง คำถามนี้ตอบยากมาก พอจะพูดถึงในหลวง น้ำตาไหลทุกครั้ง ไม่สามารถพูดออกมาได้ เพราะมากมายสุดที่จะพรรณา สำหรับข้าแผ่นดินคนนี้ ยังเสียสละไม่ได้เท่าที่ในหลวงทรงทำ ในหลวงรักและเทิดทูนสมเด็จย่ามาก เคยได้อ่านว่า “แม้ในหลวงจะทรงงานอยู่ที่ไหน จะต้องกลับมาเสวยพระกระยาหารเย็นกับสมเด็จย่าตลอด” ในหลวงทรงงานมากมาย ท่านยังทรงแบ่งเวลาดูแลบุพการี ข้าแผ่นดินคนนี้ยังทำไม่ได้อย่างที่ในหลวงทรงทำ รักในหลวง รักครอบครัว ประเทศชาติจะมีแต่ความสุข ในหลวงทรงมีความสุข ข้าแผ่นดินคนนี้ก็มีความสุขยิ่งกว่า ขอเป็นข้ารองบาทของพระองค์ทุกภพทุกชาติ ขอจงทรงพระเจริญ

  “…ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือ การได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง…” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  “ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะรักประชาชนของข้าพเจ้าเมื่อได้ติดต่อกับเขาเหล่านั้น ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสำนึกในความรักอันมีค่ายิ่ง ข้าพเจ้าไม่เป็นโรคคิดถึงบ้านที่จริงจังอะไรนัก แต่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการทำงานที่นี่ว่า ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ ก็คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง”

 • champ 6/4 wrote on 14 พฤศจิกายน, 2009, 5:04

  ผมรักในหลวงมากเลยครับ

 • ส.อ.หญิง คัสริยา เฟื่องฟู ศปกม.สปช.ทบ. wrote on 16 พฤศจิกายน, 2009, 21:16

  ในหลวงทรงทำเพื่อประชาชนของพระองค์ มากมายหาที่เปรียบมิได้ นี่แหละสิ่งที่ทำให้คนไทยรักในหลวง

 • love love love wrote on 21 พฤศจิกายน, 2009, 20:47

  ข้าพระพุทธเจ้ารักในหลวงจนไม่สามารถกล่าวสิ่งอื่นสิ่งใดได้อีกเพราะพระคุณของพระองค์มากจนกว่าจะพรรณา อยากให้คนไทยรักกัน ทำความดีเพื่อพระองค์เพื่อประเทศชาติของพวกเราทุกๆคนนะค๊ะ

 • กิตติมา wrote on 10 ธันวาคม, 2009, 17:19

  ภูมิใจที่ได้เกิดเป้นคนไทย เป็นลูกของพระบาทสมเด็จพระอยุ่เจ้าหัว
  ดิฉันเป็นคุณครูจึงมีโอกาสบอกกับเด้กๆว่า ในหลวงท่านทรงทำอะไรเพื่อคนไทยไว้บ้าง ชี้ให้เด็กเห็นความสำคัญและเทิดทุนรักสถาบันพระมหากษัตรย์สอนให้เค้าร้องเพลง วาดภาพ หรือทำกิจรรมที่เกี่ยวกับในหลวงควบคู่ไปกับการเรียนการสอนซึ่งพวกเค้าก็ทำได้ดี เด้กๆเปรียบเหมือนผ้าขาวถ้าเราทาสีอะไรไปก็จะได้สีนั้น ดิฉันจะเป็นคนดีและสอนเด้กๆให้ได้ดี เพราะเรามีท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดี

  จะเกิดอีกกี่ชาติก็ขอเป็นคนไทยเป็นลูกของพ่อตลอดไป

 • ร.ต.อ.ธนานพ wrote on 15 ธันวาคม, 2009, 10:32

  รักในหลวงครับ ไม่มีเหตุผลว่าทำไมถึงรักในหลวง ผมจะไม่ลืมไม่กี่วินาทีสั้นๆ ที่เข้ารับพระราชทานกระบี่จากพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน หลังจากที่จบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้เลย

 • vampire wrote on 21 ธันวาคม, 2009, 13:32

  รักในหลวงจากหัวใจ ไม่รูจะบอกความรู้สึกนี้ออกมาเป็นคำพูดที่สวยงามได้ยังงัย

  แต่ที่รู้คือ พวกเราทุกคนรักในหลวงจากดวงจิตที่บริสุทธิ์ เห็นภาพที่พวกเราแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงชองเราทีไร น้ำตาแห่งความตื้นตันใจ มันไหลออกมาทุกที มันไหลออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้ไหล แต่มันคือน้ำตาแห่งความตื้นตันใจ ที่เราทุกคนมีใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เรารักในหลวงเหมือนกัน ไม่ว่าใครจะสีไหน ก็ตามแต่ เราต้องทิ้งมันให้หมดแล้วรวมกันเป็นสีชมพูของในหลวงคนเดียว

 • นศท.มทบ.33 จ.เชียงใหม่ wrote on 6 มกราคม, 2010, 10:13

  เรา รัก ในหลวง ครับ

 • สมสมร wrote on 7 มกราคม, 2010, 0:23

  สมมติ มีหมู่บ้านหนึ่ง มีคนอยู่ 100 คน หมู่บ้านนี้ยากจนข้นแค้น จนมาวันหนึ่ง มีคนใจดีคนหนึ่ง มาพัฒนาหมู่บ้าน ทำให้ความเป็นอยู่ของหลายๆคนดีขึ้นอย่างมาก แต่ไม่ว่า คนๆนั้นจะทำอะไรก็ตาม มีคนในหมู่บ้านคนหนึ่ง ที่เคยได้อะไรจากชายคนนั้น

  จะผิดไหม หากว่า คนในหมู่บ้านคนนั้นจะบอกว่า เขาไม่ได้รักคนใจดีคนนั้นเลย แม้แ่ต่นิดเดียว เพราะเขาไม่เคยได้อะไรจากผู้ใจดีคนนั้น ทั้งๆที่คนอื่น ที่ได้รับจากผู้ใจดี ก็บอกว่า รักผู้ใจกันทุกคน

 • jaddin1 wrote on 7 มกราคม, 2010, 12:25

  เรารักในหลวง

 • ฤทัย wrote on 7 มกราคม, 2010, 15:15

  ดิฉันเป็นผู้หนึ่งที่รักในหลวงอย่างมาก ทั้งที่ไม่เคยได้รับพระราชทานสิ่งใดโดยตรงจากพระองค์ท่านเลย ที่รักเพราะพระองค์ท่าน ทรงมีเมตตา มีความห่วงใย ต่อประเทศชาติและประชาชน พระองค์ท่านทรงเสียสละ อุทิศพระองค์ ในการทรงงานอย่างหนักตลอดมาเป็นเวลาหลายสิบปี และดิฉันก็จะรักคนดีคนอื่นอื่นด้วย ที่ได้ปฏิบัติตัวตามแนวทางที่พระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่าง

 • นายจักรพงษ์ สุขดี wrote on 22 มกราคม, 2010, 13:44

  คนที่เกิดเป็นคนของประเทศไทยถือว่าโชคดีที่สุดของโลกแล้ว เพราะว่ามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงคอยแนะนำให้คนไทยได้รู้คำว่า เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งคนต่างชาติยกย่องนับถืออย่างมาก ในหลวงของเราในสมัยก่อนท่านทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อย ท่านลุยน้ำลุยป่าและไม่เคยบนซักคำเลยว่าท่านเหนื่อยท่านไม่หยุดความคิดของท่านเองแม้แต่นาทีเดี่ยว ท่านทรงคิดเสมอว่าท่านต้องทำให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองเหมือนชาติอื่นๆ ท่านทำเพื่อประเทศไทยทุกอย่าง ท่านรักประชาชน และประชาชนก็รักท่าน ท่านดูแลคนทั้งประเทศได้ทำเพื่อประชาชนทุกคนพวกเราชาวชคธ212.ของโรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ ขอถวายพระพรให้พระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 • วีรชน สนธิชัย wrote on 24 มกราคม, 2010, 17:05

  ระเจ้าอยู่หัวท่านนั้นเป็นผู้เสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนชาวไทยและเป็นพ่อของแผ่นดินที่หาที่ไหนมิได้ถึง
  แม้ตัวผมไม่เคยเห็นพระองค์แบบแต็มตามาก่อนก็ตามแต่ผมก็ภูมิใจที่มีพ่อของแผ่นดินที่มี
  ทุกด้านทั้งความดี ความรับผิดชอบ และอื่นๆอีกมากมาย จึงทำให้ผมคิดว่าในบางครั้งผม
  อยากจะกราบเท้าท่านสักครั้งในชีวิตแต่คงไม่มีโอกาสผมรักพระเจ้าอยู่หัวครับพ่อของแผ่นดินผู้ประเสริฐ

 • chee wrote on 26 มกราคม, 2010, 15:06

  เทิดพระเกียรติในหลวง
  ประเทศไทยของเรานับว่าโชคดีมากที่ได้ในหลวงมาเป็นประมุขของประเทศ ทำให้ประชาชนทุกคนร่มเย็นเป็นสุขกันจนทั่วหน้า และทำให้เรามีแนวทางในการดำเนินชีวิต เช่นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ฝนหลวง แก้มลิง ทำให้ประเทศไทยมีความสุขความเจริญในชีวิตและปฏิบัติตนเป็นคนดีของประเทศ โดยนำหลักการของท่านมาใช้
  นศท.สุทธิเกียรติ อังคะประดิษฐ์

  ความรู้สึกที่มีต่อในหลวง
  ความรู้สึกที่ข้าพเจ้ามีต่อพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มใจมากที่ท่านทำเพื่อประชาชนไม่ว่าจะเหนื่อยท่านก็ไม่หวั่นที่จะทำเพื่อประชาชนของท่าน ไม่ว่าประชาชนจะเดือดร้อนอะไรไม่มีที่ท่านจะไม่รู้ เพราะพระองศ์ท่านติดตามความเดือดร้อนของประชาชนและท่านก็ช่วยประชาชน
  ของท่านด้วยตัวท่านเอง จนกว่าประชาชนของท่านนั้นมีที่ทำมาหากิน กระผมรู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ท่านไม่ทิ้งประชาชนของท่านและขอให้ในหลวงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว
  นศท.กิตติพงศ์ ศรีโยธาวกะตรัง

  ความประทับใจที่มีต่อในหลวง
  การเกิดมาในแผ่นดินไทยนี้นอกจากเป็นคนไทยเต็มตัวแล้ว จะต้องรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งทุกคนต้องมีหน้าที่ปฏิบัติสำหรับแผ่นดินไทยซึ่งมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วเรายังมีพ่อที่ยิ่งใหญ่ในชาติ เรายังมีต้นไม้ใหญ่ในชาติที่ประชาชนชาติไทยทั้งหลายที่ได้อยู่ใต้
  บรมโพธิสมพาร อินหาพระองค์ไหนไม่ได้แล้ว ความรู้สึกที่ว่าคนไทยถึงรักในหลวง ตอบได้คำเดียวเลยว่าไม่มีใครที่คิดว่าความรักที่มีต่อในหลวงนั้นจะลดน้อยลงแม้แต่น้อยเลย ความรักที่มีต่อในหลวงนั้นจะเป็นความรักที่ให้พลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ปวงชนชาวไทยต่อสู้ได้ในวันข้างหน้าอย่างเต็มความสามารถทุกๆราษฎร์ประชา
  นศทเกรียงไกร รองแก้ว

 • chee wrote on 26 มกราคม, 2010, 15:07

  เทิดพระเกียรติในหลวง
  ท่านเป็นกษัตริย์ที่ดีในสายตาผม เป็นคนดี เป็นคนมีความรู้ทุกด้านทั้งด้านวิชาการ กีฬา ท่านช่วยให้บ้านเมืองของเรา อยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุข ผมเปรียบท่านเสมือนเป็นพ่อคนหนึ่ง ผมนับถือท่าน ผมเล่นกีฬา ผมจะนึกถึงท่านตลอด
  (ขอให้ท่านอายุยืนยาว เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ทุกคน)

 • chee wrote on 26 มกราคม, 2010, 15:08

  เทิดพระเกียรติพรพระเจ้าอยู่หัว
  “พ่อหลวง” ทรงเป็นพ่อแห่งแผ่นดิน เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ที่ยึดเหนี่ยวของปวงประชาราษฎร์ เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ลูกขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญยิ่งๆขึ้นไปเทอญ

 • นศท.ปิยะ วินัยประสิทธิ์ wrote on 9 กุมภาพันธ์, 2010, 9:21

  สถาบันพระมหากษัตริยืเป้นสถาบันที่มีอำนาจ ที่พระมหากษัตริย์ จะทำหน้าที่ปฏิบัติสิ่งที่ดีต่างๆเพื่อประชากรและคนในหมู่มาก และทำให้เกิดความอบอุ่นยกย่องและเทิดทูน ผมจะดำนงนักษางานต่างๆที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้คิดค้น ค้นพบออกมาเพื่อบำรุงรักษาให้คงอยุ่ดังปัจจุบัน

 • กบร.ศสพ. wrote on 10 กุมภาพันธ์, 2010, 8:59

  เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 • dekdoi wrote on 2 มีนาคม, 2010, 0:13

  เราทั้งครอบครัวรักในหลวงด้วยสายเลือดและหัวใจ พระองค์คือลมหายใจและรอยยิ้มของคนไทยทั้งชาติ ด้วยกรรมดีที่ลูกทำขอจงดลบันดาลให้พระองค์และสมเด็จพระเทพฯทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง จะเป็นส่วนหนึ่งของความดีของทั้งสังคมและเพื่อนมนุษย์….ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • เด็กน้อย wrote on 2 มีนาคม, 2010, 18:39

  คนต่างชาติจะไปรู้อะไร ในหลวงก็คือพ่ออีกคนของเรา พ่อของคนไทยทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน ไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติไหนในหลวงก็จะรักคุณดั่งลูกเสมอไป

  เด็กตาแดงๆ

 • เตชะพิชญ์ wrote on 8 มีนาคม, 2010, 16:19

  ขอนิดนึงครับ ที่มีชาวต่างชาติบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ใช้ได้เพียงประเทศไทย แต่จริง ๆ แล้วหากเข้าใจถึงหลักการจริง ๆ นี่คือทฤษฎีที่สามารถทำให้ทั้งโลกเจริญรุดหน้าทั้งทางเทคโนโลยีและทางสังคม อยากให้ทุกฝ่ายที่ทำร้ายประเทศ (ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ) ได้ฉุกคิด และถอยหลังกันคนละก้าว เพราะขณะนี้สิ่งที่ทุกฝ่ายกระทำมิใช่วิสัยของคนไทยเลย คนไทยช่างเป็นคนอ่อนน้อมและเข้าอกเข้าใจกันไม่ใช่หรือครับ เรามาทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อคนที่อยู่ข้าง ๆ เรา พี่น้องของเรา ญาติ ๆ ของเรา มิใช่เพื่อคนอื่นที่ใช้เราเป็นตัวกลางกันดีกว่าครับ ทุกสีทุกคนย่อมมีความคิดเป็นของตนเอง แต่การคิดต่างมิได้หมายความว่าเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้มิใช่หรือครับ เรามาศึกษาและทำความเข้าใจให้มากขึ้นเกี่ยวกับพระราชดำริและโครงการของพระองค์ท่านให้มากขึ้นดีกว่า เพื่อพัฒนาชาติไทยให้เจริญขึ้น ตามความฝันของพวกเราและพระองค์ท่านกันเถิดครับ ….ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน….. อ.เตชะพิชญ์ เตชะโกสิต อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

 • ชามญาดา wrote on 10 มีนาคม, 2010, 11:42

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญหมื่นๆปี

 • ลูกที่รักพ่อ wrote on 16 มีนาคม, 2010, 21:38

  หนูรักในหลวงค่ะ คงไม่มีคำพูดใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าประโยคนี้แล้วค่ะ เเต่หนูคิดผิดค่ะประโยคนี้ต่างหากที่ซาบซึ้งและตราตรึงใจปวงชนชาวไทยทุกคน “…ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือ การได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง…” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • ฉลองรัฐ wrote on 21 มีนาคม, 2010, 19:19

  ในหลวงของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นประชาชนของพระองค์ ทุกชาติไป รักพระองค์ยิ่งชีวิต ผู้ใดคิดคตทรยศต่อชาติต่อพระมหากษัตริย์ ขอพระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาล ให้ผู้นั้นย่อยยับอับจน ตกนรกหมกไหม้ คิดการณ์สิ่งใดก็ไร้ผล โดยเร็ว และขอให้รัฐบาลที่จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์กษัตริย์ จงเจริญ ประสบความสำเร็จ ปราบคนชั่วได้สำเร็จ

 • กรรณิการ์ wrote on 24 มีนาคม, 2010, 21:57

  ขอบารมีพระองค์คุ้มครองประเทศไทยให้พ้นจากมือมารที่คอยทำลายชาติ เวลานี้ด้วยเทอญ

 • พรทิพย์ เปาะทนต์ wrote on 24 มีนาคม, 2010, 23:56

  ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว และเพื่อนๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ก็รักเทิดทูน พระองค์ท่านอย่างยิ่ง เพราะทราบว่าพระองค์ท่านรัก เมตตา และหวังดีต่อทุกคน โดยไม่เลือกชาติพันธุ์

 • ประเสริฐศรี wrote on 25 มีนาคม, 2010, 22:15

  ขอให้ทุกคนระลึกไว้ว่า พวกเราอยู่กันมาได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขก็เพราะเรามีในหลวง ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตร้ายแรงหลายครั้งมาได้ ก็เพราะเรามีในหลวง เพราะฉะนั้นวันนี้ ที่ทุกคนแบ่งสี แบ่งพวกกันอยู่ ขอให้นึกให้ดี ว่าคุณเป็นคนไทยหรือไม่ เคยทำความดีใดๆ ตอบแทนแผ่นดินเกิดกันหรือยัง ฉันเป็นคนไทยอีกคนที่บอกได้ว่ารักในหลวงมากกว่าชีวิต คนที่ไม่รักในหลวง ก็เท่ากับพวกคุณไม่รักประเทศชาติ ไม่รักตัวเอง อย่าทำอะไรที่ทำให้ในหลวงไม่สบายใจอีกเลย

 • ฟาง wrote on 14 เมษายน, 2010, 11:39

  รักและขอบคุณในหลวง

 • ภณิตา wrote on 22 เมษายน, 2010, 15:12

  สิ่งที่มีความสุขที่สุดคือการได้เกิด ได้มีชีวิตอยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาท บนแผ่นดินไทย

 • สุชญา wrote on 23 เมษายน, 2010, 10:15

  ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว และเพื่อนๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รักเทิดทูน พระองค์ท่านอย่างยิ่ง ภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินไทยของพระองค์ท่านอย่างยิ่ง

 • mixx wrote on 24 เมษายน, 2010, 16:50

  ประชาชน คือคนไทย ในหลวง คือพ่อหลวงของประชาชนคนไทย พวกลูกๆแบ่งสี แบ่งกลุ่มทะเลาะกัน มีหรือที่พ่อหลวงจะสบายใจ หยุดเถอะ เพื่อในหลวง

 • สิริกมล ฤทธิวงศ์ wrote on 26 เมษายน, 2010, 17:06

  ข้าพระเจ้ารักในหลวงมากที่สุดในชีวิต ดีใจที่สุดที่ได้เกิดมาอยู่ใต้พระบาทของในหลวงเราไม่มีวันที่จะทดแทนบุญคุณที่ในหลวงทำไว้ให้กับพวกเราชาวไทยได้หมดเลย ชีวิตนี้ยอมอุทิศให้ในหลวงได้เลย

 • สิริกมล ฤทธิวงศ์ wrote on 26 เมษายน, 2010, 17:08

  ข้าพระเจ้าขอให้พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วทรงพระเจริญ อยากให้คนไทยรักกันเหมือนวันที่ 9 มิ.ย
  49ที่แผ่นมาจังเลย พวกเราเคยรักกันเพื่อในหลวง แล้วตอนนี้ภาพที่เคยเห็นหายไปไหนหมดแล้ว

 • จตุพร แก้วใส wrote on 27 เมษายน, 2010, 9:38

  รักครับรักท่านมากแม้จะต้องสิ้นตระกูลแก้วใสเพื่อปกป้องพระองค์ท่านให้ปลอดภัยจากพวกที่คิดจะก่อการกบฐขึ้นแม้ต้องตายก็ไม่เสียดายชีวิตครับ

 • ธนา wrote on 30 เมษายน, 2010, 11:06

  รูปที่ลงเป็นปรูที่ทักษิณจัดงานให้ในหลวง คนที่จะล้มเจ้าไม่จัดงานให้เจ้าขนาดนี้แน่น

 • สาวกพระเจ้า wrote on 1 พฤษภาคม, 2010, 9:34

  เรารักทุกคนไม่หน้าซื่อใจคต

 • สิริกร บัญชาศึก wrote on 5 พฤษภาคม, 2010, 21:18

  เกิดมาก็เห็นพระองค์ท่านตรากตรำทำงานเพื่อประชาชนมาตลอด แต่มีคนจิตใจทรามกลับมาต่อว่าพูดจาให้พระองค์ท่านต้องเสียหาย ในขณะที่พระองค์ท่านไม่สามารถออกมาแก้ต่างได้เลยได้แต่นิ่งเงียมเท่านั้นคนทีทำให้พระองค์เสียพระราชหฤทัยเตรียมตัวรับกฤแห่งกรรมได้เลยมาเร็วยิ่งกว่าติดจรวดเชื่อเถอะ

 • นู๋ส้ม wrote on 6 พฤษภาคม, 2010, 14:55

  เลิกทะเลาะกันสักทีเถอะค่ะ

  ไม่ใช่เพื่อใคร เเต่เพื่อพวกเรา เเละประเทศชาติ เเต่ยิ่งกว่านั้นเพื่อ ” พ่อหลวง” ที่รักยิ่งของพวกเราปวงชนชาวไทยทุกคน

 • พิมรา wrote on 10 พฤษภาคม, 2010, 16:09

  รักในหลวง ตั้งแต่รู้ว่าในหลวงคือใคร ทำอะไร ภาพข่าวที่ท่านเสด็จไปตามที่ธุรกันดาร ไปทำงานยังอยู่ในความทรงจำ เคยสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้กับเด็กไทยในต่างประเทศ เค้าเห็นภาพในหลวงนั่งรถ รถวิ่งไปตามทางลูกรัง ดูแล้วต้องกันดารมาก ๆ เด็กถามว่าทำใมถนนเป็นอย่างนั้น เราก็ตอบไปว่าเพราะว่าถนนยังเข้าไม่ถึง ยังชนบทมาก แต่ในหลวงก็ยังเข้าไปทำงาน ไปหาชาวบ้าน เด็กพยักหน้า

  อีกอันหนึ่งให้เด็ก ๆ ดูภาพโฆษณา ที่วัยรุ่นต่างชาตินั่งรถตุ๊ก ๆ มองเห็นทุกที่เต็มไปด้วยภาพในหลวง แล้วก็เลยถามคนขับรถตุ๊กตุ๊กว่าทำใมมีภาพทุกที่เลย คนขับรถตุ๊กตุ๊ก พยายามพูดภาษาอังกฤษแต่พูดไม่ได้ก็เลยตอบว่า อิน มาย์ ฮาร์ท แล้วไหว้ไว้เหนือหัว เด็กๆ ดู ถึงกับบอก It’s awesome พร้อมกับมีน้ำตารื้น ๆ ในดวงตา ทำให้เรารู้ว่าไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเป็นใคร แต่เรารู้ว่าท่านทำอะไร เราก็รักท่านได้มากมาย และทึ่งในความรักที่ท่านมีต่อประชาชนของท่าน

 • Sumalee wrote on 16 พฤษภาคม, 2010, 14:48

  ข้าพเจ้ารักในหลวงมาก ๆ อยากให้คนไทยทุกคน รักประเทศไทยและรักคนไทยเหมือนที่ในลวงทรงรักค่ะ เพราะแผ่นดินนี้เป็นของคนไทยทุกคน ถ้าทุกคนในประเทศนี้ทำตัวตามแบบอย่างของในหลวง ก็จะไม่มีใครมาทำร้ายประเทศไทยได้ สามัคคีกันเถอะค่ะ

 • ลุงหนึ่งปากช่อง wrote on 23 พฤษภาคม, 2010, 11:47

  ลุงเป็นคนอีสาน พ่อ แม่ ก็อีสาน ครอบครัวเป็นคนอีสาน ได้รับการอบรมสั่งสอนให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้มาโดยสายเลือดก่อนเข้าโรงเรียน หากมีใครมาทำลายสถาบัน ลุงและครอบครัว ตลอดทั้งคนอีสาน และชาวไทยที่รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขอยอมพลีชีพแทน “เรารักในหลวงยิ่งชีพ”

 • คนอุดร wrote on 23 พฤษภาคม, 2010, 13:48

  รักในหลวงมากคะ ชีวิตนี้อุทิศให้ในหลวง อยากให้คนไทยรักกัน ทำเพื่อพ่อได้ไหม

 • nut wrote on 27 พฤษภาคม, 2010, 16:03

  จากการที่ได้อ่านข้อความต่างๆทุกๆข้อความด้านบน ทำให้ข้าพเจ้าลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังคิด ความท้อใจ เคลียสกับงาน ปัญหาทางสังคมอีรุงตุงนัง ปัญหาชีวิต สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หายไปจากความรู้สึก มันไม่มีอะไรอยู่ในหัวสมองเลย นอกจากความรู้สึกแท้จริงที่มีต่อพระองค์ (มากกว่าความรัก มากกว่าความเทิดทูล) ไม่มีใครในโลกนี้ทำให้ข้าพเจ้านำตาใหล (ทั้ง 2 ตา) ได้นานถึง หนึ่งชั่วโมงกับอีกห้าสิบห้านาที แค่คำว่า “เรารักนายหลวง” ที่ติดอยู่ท้ายรถกระบะ รถเก๋ง เพียงผ่านสายตาก็ทำให้กลืนนำลายไม่ลงเพราะรู้สึกเหมือนมีอะไรติดอยู่ในคอ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกเหมือนข้าพเจ้า และก็เชื่อว่าไม่มีใครในโลกนี้อีกเหมือนกันที่จะมีความรู้สึกเหมือนคนไทยทั้งประเทศ คนคนนึงเกิดมาพร้อมกับความรัก……. ความเสียสละ…….. ความดีและอีกมากมาย…….เพื่อประชาชนที่รักยิ่งของพระองค์ คนคนเดียวที่แม้ไม่เคยเห็นหน้า แต่มีอิธิพลมากมายต่อความรู้สึก ความคิดและการดำรงชีวิต คนหนึ่งคนที่มีคนให้ความรักมากที่สุดในประวัติศาสตร์มวนมนุษยชาติ! ข้าพเจ้าอยากจะบอกกับคนทั้งโลกว่า (คนไทยรักนายหลวงค่ะ)

 • ลูกของพ่อหลวง wrote on 28 พฤษภาคม, 2010, 10:39

  ผมรักพ่อหลวงสุดชีวิต ครับ

 • YiMwHaN wrote on 29 พฤษภาคม, 2010, 11:28

  รักในหลวง ….. เหนือคำบรรยาย คำไหนไหนก็คงจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้
  มีแต่คำว่าขอจง ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นขวัญและกำลังใจให้ประชาชนคนไทยตลอดทั้งปรวง ตลอดไป
  จากการที่ได้อ่านข้อความต่างๆทุกๆข้อความด้านบน ทำให้ข้าพเจ้าลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังคิด ความท้อใจ เคลียสกับงาน ปัญหาทางสังคมอีรุงตุงนัง ปัญหาชีวิต สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หายไปจากความรู้สึก มันไม่มีอะไรอยู่ในหัวสมองเลย นอกจากความรู้สึกแท้จริงที่มีต่อพระองค์ (มากกว่าความรัก มากกว่าความเทิดทูล) ไม่มีใครในโลกนี้ทำให้ข้าพเจ้านำตาใหล (ทั้ง 2 ตา) ได้นานถึง หนึ่งชั่วโมงกับอีกห้าสิบห้านาที แค่คำว่า “เรารักนายหลวง” ที่ติดอยู่ท้ายรถกระบะ รถเก๋ง เพียงผ่านสายตาก็ทำให้กลืนนำลายไม่ลงเพราะรู้สึกเหมือนมีอะไรติดอยู่ในคอ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกเหมือนข้าพเจ้า และก็เชื่อว่าไม่มีใครในโลกนี้อีกเหมือนกันที่จะมีความรู้สึกเหมือนคนไทยทั้งประเทศ คนคนนึงเกิดมาพร้อมกับความรัก……. ความเสียสละ…….. ความดีและอีกมากมาย…….เพื่อประชาชนที่รักยิ่งของพระองค์ คนคนเดียวที่แม้ไม่เคยเห็นหน้า แต่มีอิธิพลมากมายต่อความรู้สึก ความคิดและการดำรงชีวิต คนหนึ่งคนที่มีคนให้ความรักมากที่สุดในประวัติศาสตร์มวนมนุษยชาติ! ข้าพเจ้าอยากจะบอกกับคนทั้งโลกว่า (คนไทยรักนายหลวงค่ะ)

  สิ่งที่มีความสุขที่สุดคือการได้เกิด ได้มีชีวิตอยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาท บนแผ่นดินไทย

 • korat wrote on 5 มิถุนายน, 2010, 17:38

  พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย มีความรู้สึกรักท่านเทิดทูลบูชาท่านมาตั่งแต่จำความได้ ลูกคนนี้ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนน้ำใจพระองค์ท่านได้โดยตรงนอกจาก จะเสียสละ อดทน ไม่เห็นแก่ตัวกับพี่น้องคนไทย จะรักคนไทยด้วยกัน ให้เหมือนที่พ่อรักลูก รักพ่อมาก และอยากมีพ่อพระองค์นี้ต่อไปตราบชั่วชีวิตของลูก

 • morn wrote on 7 มิถุนายน, 2010, 20:48

  รัก เทิดทูน ในหลวง มากที่สุดค่ะ

 • ณัฐธยาน์ wrote on 8 มิถุนายน, 2010, 19:09

  รักในหลวงยิ่งกว่าชีวิต

 • dew wrote on 23 มิถุนายน, 2010, 19:48

  ผมรักในหลวง มากที่สุดเลยครับบบบ

 • ดีครับ wrote on 28 มิถุนายน, 2010, 22:17

  ดีครับคนไทยรักในหลวง ขอให้เจริญตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา รักใคร่สามัคคีกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ทะเลาะกัน ไม่วิตกกังวลหวาดระแวงกันและกัน

 • Mumi wrote on 29 มิถุนายน, 2010, 11:52

  เรามาผสมสีกันเถอะ อย่าแบ่งกันเรย ชนชั้น หรือ สี เป็นนามธรรมที่ไม่มีตัวตน ตายไปก็เอาไปไม่ได้จะทาส หรือ นาย ก็คนเหมือนกัน ถ้าพูดเอาแต่เหตุผลของตนเอง ยังไงเราก็ต้องถูก แต่ถ้าฟังเหตุผลรอบข้างบ้าง น่าจะดีกว่า มิใช่หรือ

 • poorisa khumdee wrote on 3 กรกฎาคม, 2010, 6:37

  ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติภพ ขอน้อมนพบาทบงก์พระทรงศรี

  ขอถวายชีพนี้เป็นราชพลี ชั่วชีวีจักดำเนินตามคำสอนเอย
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

 • Pee wrote on 17 กรกฎาคม, 2010, 17:09

  ไม่มีกษัตย์องค์ใดในโลกเทียบเ่ท่านี้ ทำเพื่อประชาชนขนาดนี้  รักในหลวงมาก ๆ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • นศท.สุพัฒน์ ประมวลสุข wrote on 19 กรกฎาคม, 2010, 22:40

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

  ข้าพระพุทธเจ้า นศท.สุพัฒน์ ประมวลสุข
  ปีที่ 2 รหัส 21 โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ศูนย์ฝึก จ.กระบี่

  ศฝ.นศท.มทบ.41

 • กบร.ศสพ wrote on 30 กรกฎาคม, 2010, 8:39

  จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

 • นศท.รัตนาภรณ์ บุญศรี wrote on 4 สิงหาคม, 2010, 18:35

  ในหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน ที่ทุ่มเททั้งหยาดเหงื่อแรงกายเพื่อความผาสุขของประชาชนชาวไทย

 • นศท.ธวัชชัย โพธิ์ทา wrote on 4 สิงหาคม, 2010, 18:41

  หยาดเหงื่อทุกหยดของพ่อหลวงคือนำเลี้ยงชีวีของประชาชนชาวไทย

 • นศท.วารุณี เผ่าเพ็ง wrote on 4 สิงหาคม, 2010, 18:44

  ไม่มีพระมหากษัตริองค์องค์ใดทำเพื่อประชาชนขนาดนี้ รักในหลวงมาก ๆ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • นศท.วาริน มาโยทา wrote on 4 สิงหาคม, 2010, 18:46

  คนไทยรักในหลวง ขอให้เจริญตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา รักใคร่สามัคคีกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ทะเลาะกัน ไม่วิตกกังวลหวาดระแวงกันและกัน

 • นศท.เพชร ไชยหมาน wrote on 4 สิงหาคม, 2010, 22:04

  ผมรักในหลวง

 • นศท.เพชร ไชยหมาน wrote on 4 สิงหาคม, 2010, 22:04

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • นศท.เพชร ไชยหมาน wrote on 4 สิงหาคม, 2010, 22:05

  LONG LIVE THE KING

 • นศท.เพชร ไชยหมาน wrote on 4 สิงหาคม, 2010, 22:07

  ขอพระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

 • นศท.เพชร ไชยหมาน wrote on 4 สิงหาคม, 2010, 22:12

  ขอให้ในหลวงหายจากอาการประชวร

 • นศท.เพชร ไชยหมาน wrote on 4 สิงหาคม, 2010, 22:13

  เราควรสามัคคีกันเพื่อในหลวง

 • นศท.เพชร ไชยหมาน wrote on 4 สิงหาคม, 2010, 22:15

  อยากให้พระองค์ได้พักผ่อนมากๆ

 • นศท.เพชร ไชยหมาน wrote on 4 สิงหาคม, 2010, 22:16

  ทำดีเพื่อพ่อ

 • นศท.เพชร ไชยหมาน wrote on 4 สิงหาคม, 2010, 22:20

  ผมจะปกป้องและเทอดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยตลอดกาล

 • นศท.เพชร ไชยหมาน wrote on 4 สิงหาคม, 2010, 22:23

  กระผมจะขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 • 1234 wrote on 20 สิงหาคม, 2010, 12:34

  รักในหลวง

 • Ponsiri Meekeaw wrote on 1 กันยายน, 2010, 2:28

  ผมรักพ่อหลวงสุดชีวิต เพราะพระองค์ท่านทรงทำงานหนักประชาชนของประองค์มาตลอด ผมกล้าพูดนะครับหากประเทศนี้ไม่มีพระองค์ท่านเป็นร่มโพธ์ร่มไทร บ้านเมืองเราจะเเย่มากๆ

 • editor1 wrote on 1 กันยายน, 2010, 9:31

  ผมก็รัก ไม่ต่องห่วง คุร ไม่ได้รักคนเดียวอย่างเเน่นอน

 • SARAYUT wrote on 2 กันยายน, 2010, 13:22

  พ่อคือชีวิต คือจิตใจ ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ผมเกิดเป็นคนไทย

 • editor1 wrote on 3 กันยายน, 2010, 9:57

  จงภูมิใจเถิด ที่เกิดเป็นไทย

 • editor1 wrote on 3 กันยายน, 2010, 14:49

  มิเป็นทาสใครแหละมีน้ำใจล้นปริ่ม
  ทั่วโลกกล่าวขานขนานนามให้ว่าสยามเมืองยิ้ม
  เราควรกระหยิ่มถึงความดีงาม

 • ธนวรรณ wrote on 5 กันยายน, 2010, 19:38

  เรารักในหลวง พระองค์ทรงเป็นบิดาของชาวไทยทั้งประเทศพระองค์ทรงเหนื่อยเมื่อประชาชนของพระองค์ ดีใจที่ได้เกิดอยุ่บนแผ่นดินไทย

 • วิโรจน์ แสงป้อม wrote on 6 กันยายน, 2010, 21:40

  เราพระเจ้าอยู่หัวฯ

 • กบร.ศสพ. wrote on 14 กันยายน, 2010, 9:05

  กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย 

 • รักในหลวงค่ะ wrote on 22 กันยายน, 2010, 3:12

  สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคน เราเป็นคนนึงที่รักในหลวงท่าน ตอนนี้มีเว็บกระทู้ของผู้ที่ไม่หวังดี ได้นำเอาชื่อของในหลวงของเราไปด่าเสียๆหายๆ รู้สึกสงสารท่านมาก รวมถึงกษัติรย์ทุกๆพระองค์ พวกมันก็ด่าไม่เว้น อยากวอนคนไทยทุกๆคนที่รักในหลวงและประเทศชาติของเรา ช่วยไป่และขับไล่คนจังไรพวกนี้ออกไปที ตามดูตามลิ้งที่ให้ด้านล่างนี้ ถ้าเป็นไปได้อ่านตั้งแต่กระทู้แรกน่ะค่ะ เราคนไทยต้องช่วยกันป้องป้องเกียติคุณในหลวงท่าน รักในหลวงที่สุด

 • รักในหลวงค่ะ wrote on 22 กันยายน, 2010, 3:15

  สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคน เราเป็นคนนึงที่รักในหลวงท่าน ตอนนี้มีเว็บกระทู้ของผู้ที่ไม่หวังดี ได้นำเอาชื่อของในหลวงของเราไปด่าเสียๆหายๆ รู้สึกสงสารท่านมาก รวมถึงกษัติรย์ทุกๆพระองค์ พวกมันก็ด่าไม่เว้น อยากวอนคนไทยทุกๆคนที่รักในหลวงและประเทศชาติของเรา ช่วยไป่และขับไล่คนจังไรพวกนี้ออกไปที ตามดูตามลิ้งที่ให้ด้านล่างนี้ ถ้าเป็นไปได้อ่านตั้งแต่กระทู้แรกน่ะค่ะ เราคนไทยต้องช่วยกันป้องป้องเกียติคุณในหลวงท่าน รักในหลวงที่สุด

  http://www.youtube.com/watch?v=7g-rG560Rws&feature=related

 • คิดดีพูดดีทำดี wrote on 21 ตุลาคม, 2010, 8:47

  ตั้งแต่จำความได้ เห็นรูปในหลวงกับพระราชินีติดตามฝาบ้าน เสาบ้านของตัวเองและญาติพี่น้องทุกบ้าน ทุกคนยกมือไหว้ รัก เทิดทูล ปลื้มใจ ในน้ำพระทัยของทั้งสองพระองค์ที่ดูแลห่วงใยประชาราษฏร์ บอกกล่าวให้ลูกหลานที่เริ่มพูดได้รู้ว่า ว่านี่คือในหลวง นี่คือพระราชินี ต้องยกมือไหว้เพราะเป็นผู้มีบุญญาธิการท่านจึงได้เกิดมาเป็นในหลวงเป็นราชินี และท่านก็ไม่ถือตัวไม่ยอมอยู่สุขสบาย ท่านช่วยคนไทย ดูแลทุกข์สุข เดินทางไปโน่นไปนี่ บุกเบิกผืนป่า ผืนดินที่แห้งแล้งให้ทำนา ทำไร่ได้ ทำให้มีกินมีใช้ตามสมควร ท่านเหนื่อยมากน่ะ เราก็จำคำที่พ่อแม่สั่งสอนได้มาตั้งแต่เล็กจนโตขึ้นเรามีความรู้ ตาเราก็ได้เห็น ได้รับรู้ในสิ่งที่ทั้งสองพระองค์ได้ลงมือทำ แล้วไอ้คุณ ๆ ทั้งหลายที่มียศฐาบรรดาศักดิ์ มีอำนาจ มีเงิน มีบารมี คุณพ่อคุณแม่ท่านไม่สั่ง ไม่สอน ไม่บอก ไม่กล่าว ให้ท่านได้รับทราบเรื่อนเช่นนี้บ้างหรือ อย่าบอกนะว่า คุณพ่อคุณแม่ท่านบอกแล้วแต่ท่านไม่จำ ( พูดเป็นเด็ก ๆ ไปได้ ) ท่านเกิดมาใช้ชีวิตเป็นลูกเทวดาเกินไป ท่านมีความรู้ด้านวิชาการดี แต่ด้านคุณธรรมเท่ากับว่าท่านไม่มีอยู่ในตัวตนหรือจิตสำนึกที่ดีของท่านเลยน่ะที่ทำเรื่องเผาบ้านเผาเมือง แต่ละท่านเป็นคนไทยต้องเป็นตัวอย่างทำในเรื่องที่ดี ๆ ให้รุ่นลูกหลานได้จดจำเพื่อนำมาถือปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดี ๆ ของท่าน ท่านจะได้เป็นฮีโร่ของเด็กรุ่นหลัง อย่าให้เด้กด่าไล่หลังตายไปแล้วก็ยังถูกด่าอีกไม่ได้ผุดได้เกิด แต่ละเรื่องที่ท่านทำกันอยู่เบื้องหน้าก็ดี อยู่เบื้องหลังก็ดี ไม่ใช่ว่าจะผิดไปทุกเรื่อง บ้างเรื่องท่านก็ทำถูกมากที่สุดด้วยซ้ำ แต่ทำไมท่านแยกแยะไม่ออก คิดใหม่ ทำใหม่แต่ในเรื่องที่ถูกที่ควรเถิดท่าน เกิดมาจะได้ไม่เสียชาติเกิด สาธุ.. ๆ.. ๆ

 • รักในหลวง wrote on 28 ตุลาคม, 2010, 14:04

  ผมจะปกป้องและเทิดทูลสถาบันไปตลอดกาล

 • รักสถาบัน wrote on 28 ตุลาคม, 2010, 14:06

  ในหลวงคือพ่อของคนไทย เรารักในหลวง

 • กบร.ศสพ. wrote on 29 ตุลาคม, 2010, 8:10

  รวมใจภักติ รัก ในหลวง

 • ส.อ.อลงกรณ์ หาญยุทธ wrote on 5 พฤศจิกายน, 2010, 9:55

  ผมและครอบครัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงอย่างหาที่สุดไม่ได้ ขอสาบานว่าจะเป็นข้าราชการที่ดีและทำหน้าืที่ของตนเองเพื่อประเทศชาติให้ดีที่สุด

 • จักรกฤษ เพียรทอง wrote on 5 พฤศจิกายน, 2010, 15:06

  ก่อ ดี นะ

 • พีระพงษ์ wrote on 12 พฤศจิกายน, 2010, 11:34

  ขอเทิดทูลจนกว่าชีวิตของผมจะหาไม่

 • เดชคัมภีร์เทดา wrote on 13 พฤศจิกายน, 2010, 11:26

  ถึงเวลาแล้วรึยังที่คนไทยจะลุกขึ้นมาทำสิ่งดีให้ประเทศชาติและในหลวงของเรา

 • กบร.ศสพ wrote on 17 พฤศจิกายน, 2010, 7:50

  ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 • ป.พัน.5 wrote on 19 พฤศจิกายน, 2010, 8:22

  กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 • ป.พัน.5 wrote on 20 พฤศจิกายน, 2010, 9:34

  พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 • กบร.ศสพ. wrote on 22 พฤศจิกายน, 2010, 7:53

  พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

 • ป.พัน.5 wrote on 22 พฤศจิกายน, 2010, 8:58

  ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ที่ได้อยู่ใต้พระบารมีของพระองค์

 • Tomus wrote on 23 พฤศจิกายน, 2010, 6:09

  ผมรัก ในหลวง ครับ ผมมีทุกวันนี้ได้เพราะผมเดินตามพระราชดำรัส ในหลวง และผมไม่เชื่อว่าท่านไม่ได้รับอะไรจากทานในหลวง ผมเกิดมายังไม่เคยได้ชมพระบารมีท่าน แต่สิ่งที่ผมได้รับคือ คำสอนของท่าน ที่ให้กับประชาชนทุกคนครับ

 • ป.พัน.๕ wrote on 23 พฤศจิกายน, 2010, 10:19

  รักในหลวงมากครับ ชีวิตนี้อุทิศให้ในหลวง อยากให้คนไทยรักกัน ทำเพื่อพ่อของเเผ่นดิน

 • ป.พัน.๕ wrote on 23 พฤศจิกายน, 2010, 10:21

  รักในหลวงมากครับ ชีวิตนี้จะถวายชีวิตอุทิศให้พ่อหลวง อยากให้คนไทยรักกัน ทำเพื่อพ่อของเเผ่นดินกันนะครับ

 • sakda wrote on 23 พฤศจิกายน, 2010, 21:49

  รักในหลวงมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆที่สุดในดลใบน้

 • กบร.ศสพ. wrote on 24 พฤศจิกายน, 2010, 8:20

   พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 • ป.พัน.๕ wrote on 24 พฤศจิกายน, 2010, 8:22

  ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งคนไทย

 • กบร.ศสพ. wrote on 25 พฤศจิกายน, 2010, 8:36

  ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • chang 6 wrote on 25 พฤศจิกายน, 2010, 14:51

  ศรีสง่าของแผ่นดินถิ่นธรรมะ    ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ทรงส่องธรรมนำหน้าวันฟ้ามัว   ไทยถ้วนทั่วอบอุ่นจิตมีทิศธรรม
  ทรงเลิศล้นตลอดพระชนมพรรษา  เหนือฟ้ายังมีฟ้า สง่าล้ำ
  ลึกยิ่งกว่ามหาสมุทร สุดสรรคำ      เย็นกว่าน้ำ กว้างกว่าผืนพิภพใด
  เป็นกษัตริย์ยอดกษัตริย์ ปัดเป่าทุกข์  เพียงเพื่อสุขมหาชน ภาระใหญ่
  ขอเทิดทูนพระบารมีตลอดไป       น้อมดวงใจถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ

 • ป.พัน.๕ wrote on 28 พฤศจิกายน, 2010, 8:56

  พระองค์ทรงเเก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประเทศไทย ให้ได้รอดพ้นจากเหตุภัยต่างๆมากมาย ทำให้ประเทศไทยมีความสุข

 • กบร.ศสพ. wrote on 1 ธันวาคม, 2010, 8:01

  จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ 

 • กบร.ศสพ. wrote on 2 ธันวาคม, 2010, 8:05

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย 

 • ราชันย์ กาญจนาภา wrote on 7 ธันวาคม, 2010, 8:06

  ทุก ๆ ครั้งที่ได้ไปทำหน้าที่ ไม่ว่าจะอยุ่ในพื้นที่ใดในประเทศไทย จะลำบากหรือว่าเสี่ยงต่อชีวิตก็ตาม เวลาใดที่ได้ระลึกถึงพระองค์ท่าน มีความรุ้สึกตี้นตันในหัวใจ ขนลุก น้ำตาไหลทุกครั้ง พร้อมจะถวายชีวิตเพื่อพระองค์ท่าน..ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

 • กขว.ศสพ wrote on 7 ธันวาคม, 2010, 8:20

  ในหลวงของไทยเรา ทรงเมตตาประสกนิกร และทรงปฏิบัติราชการอย่างหนักโดยไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชน สุข เราจึงรักในหลวง

 • สมจิตร ครุฑสุุวรรณ wrote on 7 ธันวาคม, 2010, 17:32

  รักในหลวง เพราะในจิตสำนึกสอนว่าพระองค์นั้นรักประชาชนคนไทยทรงห่วงใยประชาราษฎร์ของพระองค์
  ภาพท่ีพระองค์ทรงงานตลอดเวลา ไม่มีที่ใดเลยที่พระองค์จะไม่ดูแล คนที่เป็นคนไทยทั้งใจกายจงรักในหลวงที่สุด

 • ป.พัน.๕ wrote on 26 ธันวาคม, 2010, 8:30

  พระคุณพ่อล้นฟ้ามหาราช ขอน้อมกราบพระคุณอันยิ่งใหญ่ แม้ว่าเราจักอยู่ทิศ ใด แต่ดวงใจของท่านอยู่กับเรา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 • ป.พัน.๕ wrote on 26 ธันวาคม, 2010, 8:32

  พระคุณพ่อล้นฟ้ามหาราช ขอน้อมกราบพระคุณอันยิ่งใหญ่ แม้ว่าเราจักอยู่ทิศ ใด แต่ดวงใจของท่านอยู่กับเรา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพูทธเจ้า ป.พัน.๕

 • ป.พัน.๕ wrote on 27 ธันวาคม, 2010, 8:28

  ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดปกปักคุ้มครองรักษา พระเจ้าอยู่หัว
  พ่อของแผ่น ของปวงชนชาวไทยด้วยเถิด ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เป็นคนไทยที่ประพฤติดี
  ปฏิบัติชอบอยู่ในศีลธรรมอันดี รู้บาปบุญคุณโทษด้วยเทอญ

 • ป.พัน.๕ wrote on 4 มกราคม, 2011, 9:03

  กษัตริย์ผู้ทรงงาน
  มีกษัตริย์พระองค์ไหนบางไหมหนอ ทรงงานไม่ระย่อไม่เคยเห็น
  กลางป่าเขายากแค้นแสนลำเค็ญ ย่ำยามเย็นมืดค่ำยังดำเนิน
  เบื้องซ้ายเหวหุบหลุบลดหลั่น เบื้องขวาสูงชันชั้นเขาเขิน
  ตามทางไหนหนามขวากลำบากเกิน แนวเนินเนื่องนับลับเหลี่ยมกัน
  ตัวเหลือบปลิงทากก็หลากหลาย ไต่ตอมพระวรกายกระไรนั่น
  โคลนเกรอะเลอะที่ฉวีวรรณ พระพักตร์มันหมองคล้ำไม่นำพา
  ควรที่จะสดชื่นระรื่นกลิ่น ปรุงประทิ่นสุคนธ์ตรลบอบนาสา
  ควรทรงเครื่องงดงามอร่ามตา ประทับในนคราสำราญองค์
  มีกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างไหมนี่ ที่ทรงงานตลอดปียังสัยสง
  แม้ประชวรพระวรกายผ่ายผอมลง ก็ยังคงห่วงพสกนิกร
  มีกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างไหมเล่า ที่ยังเฝ้าทรงงานเช่นกาลก่อน
  แม้อัตคัดสหัสสาไม่อาทร ถึงเหนื่อยอ่อนมิทรงหยั้นพรั่นพระทัย
  คงจะมีพระองค์นี้เพียงเท่านั้น ที่แน่วแน่มุ่งมั่นไม่หวั่นไหว
  ที่ทรงงานเพื่อไพร่ฟ้าประชาไทย พระราชทานชีวิตใหม่ให้ทุกคน
  พระองค์เป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ เป็นร่มฉัตรคุ้มภัยให้ทุกหน
  เป็นธงชัยให้ไพร่ฟ้าทั่วสากล เป็นบิดาของปวงชนทั่วถิ่นไทย

 • gangkaitia wrote on 17 มกราคม, 2011, 12:43

  ข้าพระพุทธเจ้าขอร่วมจิตพร้อมน้อมตั้งสัจวาจาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่าจะซื่อสัตย์ จงรักภักดีในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกเมื่อ จะยึดมั่นประพฤติตนเป็นคนดีของแผ่นดิน by Gangkaitia รักในหลวง

 • จากคนๆนึงที่รักท่านสุดหัวใจ wrote on 2 กุมภาพันธ์, 2011, 18:25

  ดีใจมากที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ดีใจที่สุดที่มีท่าน เป็นผู้ที่ทำให้คนไทยทุกคนมีที่พึ่งทางจิตใจ พระองค์ท่านเป็นมากกว่าชีวิต ….. คนไทยทุกคนจึงรักท่าน ที่สุด

 • ร้อย.บก.พล.ร.๙ wrote on 7 กุมภาพันธ์, 2011, 7:42

  น้อมจงรักภักดีพลีชีพถวาย เปล่งประกายแห่งแสงทองส่องสยาม ขอเทิดไท้พระโพธิxxxพัฒน์ เขตคาม เทิดพระนามภูมิพล พ่อหลวงไทย

 • ร้อย.บก.พล.ร.๙ wrote on 7 กุมภาพันธ์, 2011, 7:44

  ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยปานใด

 • ร้อย.บก.พล.ร.๙ wrote on 7 กุมภาพันธ์, 2011, 7:45

  ขอ ให้ในหลวงมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง ขอให้คำอธิฐานของข้าพเจ้าจงสัมฤทธิ์ผล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนยานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอด ไป…..เรารักในหลวง

 • ร้อย.บก.พล.ร.๙ wrote on 7 กุมภาพันธ์, 2011, 7:47

  พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 • ร้อย.บก.พล.ร.๙ wrote on 7 กุมภาพันธ์, 2011, 7:48

  ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • ร้อย.บก.พล.ร.๙ wrote on 7 กุมภาพันธ์, 2011, 7:50

  จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้นด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 • ร้อย.บก.พล.ร.๙ wrote on 7 กุมภาพันธ์, 2011, 7:51

  บ้านเมืองเรารุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีในหลวงเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย ร้องเพลงชาติไทย เกิดเป็นคนไทยจงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง

 • ร้อย.บก.พล.ร.๙ wrote on 7 กุมภาพันธ์, 2011, 7:52

  มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

 • ร้อย.บก.พล.ร.๙ wrote on 7 กุมภาพันธ์, 2011, 7:54

  ตอบแทนบุญคุณพ่อหลวงทุกโอกาสที่สามารถทำได้

 • ร้อย.บก.พล.ร.๙ wrote on 7 กุมภาพันธ์, 2011, 7:54

  ด้วยรักและศรัทธา เชื่อมั่นในสถาบันกษัตริย์ไทย ที่ให้เราทุกคนอยู่อย่างอิสระเสรีสืบมา

 • รัญชน์ลักษม์ งามจิตต์ wrote on 12 เมษายน, 2011, 18:18

  รักในหลวง:)

 • เด็ก ตจว. wrote on 15 เมษายน, 2011, 12:04

  รักในหลวง ….. เหนือคำบรรยาย คำไหนไหนก็คงจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้

 • วารสารไทย wrote on 19 เมษายน, 2011, 12:12

  ในหลวงและพระราชินี ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อหวังให้คนไทย โดยเฉพาะคนในชนบท มีคุณภาพชีวิตที่ดี คนไทยรู้ คนไทยเห็นจึงมีคนไทยจำนวนมหาศาลที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี  ในโอกาสวันสำคัญของชาติ

 • โบว์ wrote on 20 เมษายน, 2011, 11:39

  เรารักพระองค์มาก

 • ร้อย.พลเสนารักษ์ รพ.ค่ายจิรประวัติ wrote on 26 เมษายน, 2011, 18:12

  เรารักพ่อในหลวง ครับ.

 • ผลบอล wrote on 4 พฤษภาคม, 2011, 15:49

  ทรงพระเจริญ

 • ชยานนท์ แก้วบุปผา wrote on 31 พฤษภาคม, 2011, 21:54

  จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

 • ร้อย.บก.พล.ร.๙ wrote on 1 มิถุนายน, 2011, 9:40

  ร่วมกันต่อต้านการดูหมิ่นสถาบัน

  ถ้าคุณคิดว่าคุณแน่ มาช่วยกันแก้ปัญหาของชาติดีกว่า ไม่ต้องเอาสถาบันหรือส่วนรวมมาเป็นเครื่องมือ

 • ต่อ wrote on 3 มิถุนายน, 2011, 14:04

  ท่านทรงอยู่เคียงข้างคนไปมาโดยตลอด ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • ปัด wrote on 8 มิถุนายน, 2011, 15:14

  ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยปกป้องคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หนูรักเคารพท่านมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 • คนรักในหลวง wrote on 14 มิถุนายน, 2011, 0:40

  ใครที่คิดล้มเจ้าจงหยุดการกระทำของท่านไว้ เราขอสละชีพเพื่อปกป้องพระเจ้าอยู่หัว ขอเป็นข้ารองธุลีพระบาททุกชาติไป

 • คนรักในหลวง wrote on 14 มิถุนายน, 2011, 0:44

  หนูจะน้อมนำคำสอนของในหลวงมาปฎิบัติใช้ในชีวิต

 • พัน.สร.๑ พล.๑ รอ. wrote on 15 มิถุนายน, 2011, 10:31

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 • MrLoveking211 wrote on 18 มิถุนายน, 2011, 20:35

  ตั้งแต่เด็กจนโต ผมได้ยินได้ฟังพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมากมาย พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพื่อราษฎรของพระองค์ ผมขอทำความดีเพื่อทดแทนคุณ ขอจงทรงพระเจริญ

 • 251410112111 wrote on 20 มิถุนายน, 2011, 0:31

  หนูดีใจมากที่มีในหลวงที่ทรงดูแลพวกเรามาตลอด พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่าง เป็นกำลังใจ หนูจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด รักประเทศของเราเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักพวกเราทุกคน หนูจะช่วยเหลือผู้คนเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงทำ จะอยู่และตายเพื่อประเทศของเราคะ 

 • ร.11พัน.2รอ. wrote on 25 มิถุนายน, 2011, 22:15

  ทรงพระเจริญ

 • ฐิติวรรณ wrote on 29 กรกฎาคม, 2011, 15:57

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนานนะค่ะ  หนูรักในหลวงมาก ๆๆ ค่ะ หนูดีใจนะค่ะที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยและได้มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมุข ชีวิตนี้หนูพร้อมพลีชีพเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง
  หนูจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และหนูจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่หนูอยู่ค่ะ รักในหลวงมากก ๆๆๆๆๆๆ ค่ะ รักสุดดวงใจและตลอดไป และจนกว่าชีวิตหนูจะหาไม่ 

 • รร.รด wrote on 2 สิงหาคม, 2011, 13:59

  เรารักในหลวง ขอรพะองค์ทรงพระเจริญ

 • nun wrote on 7 สิงหาคม, 2011, 3:13

  รักในหลวงที่สุดเลย เราเคยเหนในหลวงแค่ครั้งเดียวในชีวิต เห็นในระยะไกลด้วย ตอนที่พระองค์เสด็จออกจากศิริราช เราไม่เห็นพระพักตร์ของพระองค์ชัดๆด้วยแต่พอจะรู้ว่าเป็นพระองค์ แล้วอยู่ดีๆเราก็ยกมือขึ้นมาไหว้เฉยเลย แล้วเราก็ร้องไห้ แต่ว่าเรารู้สึกมีความสุขนะ วันนั้นเรายิ้มไม่หยุดเลย ตอนเด็กๆเราเคยคิดว่าเราจะเข้ามหาลัยอะไรก็ได้ที่จะได้รับปริญญากับในหลวง แต่ตอนนี้คงไม่ทันแล้วหล่ะ

 • จันทร์จิรา wrote on 23 สิงหาคม, 2011, 20:33

  จะตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้ารองพระบาท จนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพาน รักในหลวงค่ะ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านางจันทร์จิรา วิรัช – ลังกาพินธ์ ข้าราชการพลเรือน และสมาชิกกลุ่มราษฎรอาสาปกป้องสถาบัน

 • นพรัตน์ wrote on 27 สิงหาคม, 2011, 13:16

  รักในหลวง ห่วงในหลวง อยากให้ในหลวงมีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นเส่าหลักเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ แค่เห็นหน้าท่านก็ทำให้เรามีแรงกายแรงใจที่จะทำในสิ่งที่ดีๆ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเลย ขอให้ในหลวงทรงมีพระชนมายุยื่นนาน…

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 19 กันยายน, 2011, 9:18

  เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • bongchu wrote on 26 ตุลาคม, 2011, 18:56

  รักพระองค์ท่าน สมเด็จพระราชินี เเละพระบรมศานุวงค์ทุกพระองค์ สุดเกินคำบรรยายเพคะ สิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับประชาชนนั้นมากมายเหลือเกิน หนูยังเทียบไม่ได้สักนิดเลย ขอพระองค์ทรงพระเจริญเพคะ

 • Achitaka wrote on 4 พฤศจิกายน, 2011, 10:19

  มันมีเหตุผลเป็นล้านๆที่ทำให้คนไทยรักในหลวง  ต่อให้บรรยายทั้งชีวิตก็ไม่มีวันหมด  รักในหลวงค่ะ

 • Narupong wrote on 30 พฤศจิกายน, 2011, 10:56

  พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิได้ทรงเป็นเพียงพระประมุขของประเทศ
  แต่พระองค์เป็นดั่งหัวใจของชาวไทย ที่หากขาดก็เท่ากับชีวิตนี้สูญสิ้น
  รวมถึงพระบรมวงศานุวงค์ทุกพระองค์ เพราะสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงค์
  ได้ปฏิบัติ แะสรรค์สร้าง สิ่งต่าง ๆ ก็เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับพสกนิกรของพระองค์
  ดังนั้นไม่แปลกเลยว่า ทำไมเราถึงรักพระองค์อย่างหาที่สุดไม่ได้
  “เรารักพระเจ้าแผ่นดิน”

 • นู๋แพรว wrote on 3 ธันวาคม, 2011, 15:42

  ตั้งแต่เล็กจนโตจำได้ทุกอย่าง

  ใต้ร่มพระบริบาลสุสราญ ด้วยความร่มเย็น

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • นายกวี ประวรรณรัมย์ wrote on 13 ธันวาคม, 2011, 14:27

  ผมรักในหลวงมาก …ผมขอปฏิญาณตนว่า จะเป็นคนดีของชาติ จะเป็นข้าของพระองค์ท่าน จะทำงานรับใช้พระองค์ท่านด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะทำงานอย่างสุดความสามารถ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 • ฝน wrote on 16 ธันวาคม, 2011, 15:14

  ที่สุดในชีวิตนี้ คือความจงรักภักดีต่อในหลวง พระมหากษัตริย์ผู้ตรากตรำทำงานเพื่อประชาชนทุกคน มีแต่รอยยิ้มที่แสดงออกว่าไม่เหนื่อย ใครไม่คิดที่จะเคารพ ไตร่ตรองดูซะใหม่ ผืนแผ่นดินที่เหยียบอยู่นี้ ใครล่ะเป็นผู้บุกเบิกขึ้นมา น้ำตาไหลทุกครั้งที่ได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี ปลื้มใจ ยินดี เป็นที่สุด ดีใจที่เกิดมาเป็นคนไทย ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นด้วยเถิด 

 • ครูแจ๋ว wrote on 15 มกราคม, 2012, 13:00

  จุดรวมใจของคนไทย ขอพระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญของคนไทยนานๆ ขอให้พวกคิดคดฉิบหายไม่มีแผ่นดินกลบหน้า

 • นศท ปตอ พัน 5 wrote on 27 มกราคม, 2012, 18:42

   ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

 • เจน wrote on 27 มกราคม, 2012, 18:47

  ทรงพระเจริญๆๆๆ

 • ร้อย.บก.พล.ร.๙ wrote on 16 กุมภาพันธ์, 2012, 8:51

  ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปรกติหรือปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น เราควรจะได้ทำความเข้าใจกัน และร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติ 
  แก้ไขด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยความบริสุทธิ์ จริงใจ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไป
  เพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปได้โดยสวัสดี”

  พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • ร.๑ พัน.๒ รอ. wrote on 21 กุมภาพันธ์, 2012, 22:55

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

  ร.๑  พัน.๒  รอ.

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 1 มีนาคม, 2012, 10:19

  ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดมิได้ ขอจงทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • ออม wrote on 9 เมษายน, 2012, 20:35

  ภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินนี้ เราเคารพ เทินทูนท่านมากๆ ท่านทำให้ประเทศสงบสุข รู้สึกมากกว่าความรักอีกค่ะ

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 13 พฤษภาคม, 2012, 14:09

  หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะร้องว่าอย่างไร
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • เทศบาลตำบลบางระจัน wrote on 31 พฤษภาคม, 2012, 13:14

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ฯ

 • สองพี่น้อง wrote on 9 มิถุนายน, 2012, 9:43

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงสุขภาพแข็งแรง ลูกจะทำดีเพื่อพ่อหลวง ตลอดไปและตลอดกาล ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระองค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • เพื่อพ่อ wrote on 9 มิถุนายน, 2012, 21:22

  ถึงจะไม่ได้ใกล้ชิดพระองค์ ไม่เคยแม้แต่เห็นท่านจริงๆสักครั้ง เกิดมาก็รู้สึกรักพระองค์แล้ว
  ชีวิตทั้งชีวิต ขอทำงาน…เพื่อพระองค์

 • สบู่ดำ wrote on 13 มิถุนายน, 2012, 15:06

  “”พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า””ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล””ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ””ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น”” 

 • เหล่าทหารกล้า พลีชีพเพื่อชาติ wrote on 17 มิถุนายน, 2012, 21:08

   หยาดเหงื่อเพียงหนึ่งหยด ของพระองค์ท่าน ที่เสด็จย่ำไปทุกๆ ที่ ด้วยความ ห่วงหา อาทรณ์แก่เหล่า
  พสกนิกรชาวไทย แม้เพียงหยดเดียว ก็หาที่เปรียบ  ที่เทียบเทียมมิได้เลย 
  ข้าพเจ้าเหล่าทหารกล้า ขอตอบแทนพระมหากรุณาธิคุึณด้วยสัจจะว่า
     จะแน่วแน่แ้ก้ไข ใน สิ่งผิด จะรักชาติ จนชีวิต เป็นผุยผง
  จะยอมตายหมายให้เกียร์ติดำรง  จะปิดทองหลังองค์ พระปฏิมา (  สัจจะแห่ง ทหารกล้าทุกนาย )
    ” เทิดทูน เทิดไท้ แด่ องค์ราชันย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล มหาราช 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน         ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทขอเดชะ

 • ชาวสยาม wrote on 19 มิถุนายน, 2012, 10:51

  เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
  พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
  หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
  ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี

  มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
  ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
  ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

  พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
  แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
  เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
  รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

 • ขวัญข้าว wrote on 19 มิถุนายน, 2012, 15:23

  พระองค์คือ ลมหายใจของแผ่นดิน คือ เทียนไขของชาติ ที่คอยชี้แนวทางที่ดีๆแก่พสกนิกร
  ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • เครือวัลย์ ดวงพร wrote on 24 มิถุนายน, 2012, 21:03

  ขอเป็นข้า รองพระบาททุกชาติไป ขอจงทรงพระเจริญ

 • ซื่นชม wrote on 26 มิถุนายน, 2012, 15:44

  ปวงชนชาวไทยร่วมถวายแสดงความยินดีในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงได้รับรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา ( WIPO Global Leader Award ) เมื่อ 14 มกราคม 2552
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • นศท.พัสกร ร.๑พัน๑ รอ.1553331309 wrote on 9 กรกฎาคม, 2012, 20:51

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • กรมทหารพรานที่๔๗ wrote on 19 กรกฎาคม, 2012, 13:48

  ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
   บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
  ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
   ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ

 • สุกัลยา คงเดช wrote on 20 กรกฎาคม, 2012, 20:39

  ขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพ แข็งแรง เป็นรุ่มโพธิ์ รุ่มไทร ให้กับชาวไทยไปนานเท่านาน รักในหลวง มากมากค่ะ พระองค์ เป็นทุกสิ่ง ทุกอย่างของชาวไทย

 • กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 wrote on 24 กรกฎาคม, 2012, 15:07

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ
  ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
  พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
  พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
  พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

 • รักชาติยิ่งชีพ wrote on 27 กรกฎาคม, 2012, 15:48

  ในหลวงท่านห่วงใยประชาชนของท่าน­มากแค่ไหน คนไทยทั้งหลายย่อมทราบดีไม่ว่าจ­ะรู้จากทีวี หรือจากอินเตอร์เน็ต ท่านเสด็จไปดูน้ำด้วยพระองค์เอง­ในตอนกลางคืนซึ่งไม่มีใครคาดคิด­แน่นอนในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ขอน้อมถวายพระพรให้พระองค์มีพระ­พลานัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยตลอด­ไป

 • คมสัน wrote on 8 สิงหาคม, 2012, 10:28

  อยากให้ทำสำรวจว่า สามารถตายแทนในหลวงได้หรือไม่ อยากรู้จังว่า จะมีใครตอบว่าสามารถตายแทนได้กี่% ผมอยู่ 1 ในคนที่ตอบว่า สามารถตายแทนได้

 • wanpen wrote on 24 สิงหาคม, 2012, 12:49

  เห็นภาพท่านในปฎิทินที่บ้านตั้งแต่จำความได้    ตอนนั้นข้าพเจ้ายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าท่านคือใครเป็นดาราเหมือน สรพงษ์ จารุณี หรือเปล่านะ  แต่ความรู้สึกในตอนนั้น คือ ภาพบุคคลในปฎิทินช่างดูอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา  แขวนกล้องประจำกาย  น่าทึ่งมาก  
  จากเด็กบ้านนอกจนๆกะโปโลโง่เคล่าเบาปัญญา  คนหนึ่งได้จำเอาภาพความประทับใจมาเป็นแบบอย่างในชีวิตของข้าพเจ้า   

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 5 กันยายน, 2012, 9:34

  ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • ลูกๆ ของพ่อหลวงภูมิพล wrote on 21 ตุลาคม, 2012, 22:41

  พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  ที่ทรง ประทานแก่เหล่าประชา ยากยิ่งนักจะหาที่ใดเปรียบปาน หรือเทียบได้ มิอาจหา พระราชาในโลกนี้เทียบเท่าพระองค์ได้เลยจริงๆ พวกเราเหล่าประชาชนตัวเล็กๆ ที่บางคนบ้านห่างไกลจากพระองค์ ก็มิเคยมีโอกาสได้เข้าเฝ้า เข้าใกล้พระองค์สักครั้ง แต่
  เชื่อมั้ยว่า หัวใจและจิตใจ ของดวงใจทุกดวงที่รักพระองค์ ไม่เคยหนีหายจากพระองค์เลยแม้แต่น้อย ที่ทำได้ ก่อนนอนทุกๆ คืน จะำสวดมนต์ขอพรจากคุณพระศรีรัตนตรัย และ กราบขอพระบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ปกปักรักษา องค์สมเด็จพ่อหลวงภูมิพล ให้พระองค์สุขภาพแข็งแรงทุกๆ วัน และขอให้พระองค์ทรงมีความสุขมาก มาก….ที่สุดในโลก
  ( พวกเรา..มาขอพรพระและสวดมนต์เพื่อพระองค์กันเถอะ )

 • มิ่งขวัญของปวงข้า...ชาวไทย wrote on 21 ตุลาคม, 2012, 22:48

  อยากขอเชิญ
         ……….ร้อยล้านดวงใจ ร่วมสวดมนต์ และกราบขอพรบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อ……
                   ประเทศชาติ และ ในหลวงของเรากันเถอะ……….

 • นศท.เพื่อชาติ wrote on 1 พฤศจิกายน, 2012, 10:04

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ฯ

 • ปัจจุบัน wrote on 19 พฤศจิกายน, 2012, 7:36

  ข้าพเจ้าให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนานอยู่เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวสยามตลอดไป

 • supaporn singpru wrote on 6 ธันวาคม, 2012, 14:19

  ในหลวงเป็นอะไรที่สุดที่ครอบครัวของเราเทอดทูนไว้เหนือเกล้าใ ครคิดร้ายต่อพระองค์ท่าน ขอให้จงได้รับแต่สิ่งไม่ดีชั่วกัปชั่วกัลป์

 • ลูกๆ ของพ่อหลวงภูมิพล wrote on 15 ธันวาคม, 2012, 19:00

  องค์สมเด็จ……”พระเจ้าอยู่หัว”……..”มหาราชา”………ข้าพระพุทธเจ้าขอ……..สดุดี

 • พระเมตตา...ที่ยิ่งใหญ่ คือพ่อหลวงภูมิพล wrote on 15 ธันวาคม, 2012, 19:14

  ผู้ที่คิดไม่ดี  จิิตสำนึกไม่มี….ก็จะเป็น..กรรมของเขา….ก็จงปล่อยเขาเป็นไปตามกรรม.เถิด…..
  เพียงแค่เรา..คิดดี…พูดดี….ทำดี……ด้วยจิตใจที่บริสุทธื์ ไม่ต้องไปสาป-ไปแช่งใคร……
  เพียงเท่านี้ก็เป็น..บุญ เป็นความดีที่ยิ่งใหญ่ ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยศรัทธาอันมุ่งมั่น….แน่วแน่
  ถวายแด่องค์พ่อหลวงของเรา……เพียงเท่านี้พระองค์ก็ทรงเป็นสุขยิ่งแล้ว….
  เพราะพระองค์ทรงมีพระเมตตา กรุณา อยู่เสมอ เหล่าพสกนิกร จึงได้เป็นสุข ร่มเย็นกันมา เนิ่นนาน……………………….Long live THE KING…….

 • รักพ่อหลวงยิ่งกว่าชีพ wrote on 8 มกราคม, 2013, 11:21

  ประเทศไทยถ้าไม่มีพ่ออยู่หัวนั้น ประเทศชาติคงไม่มีความสุขชาวบ้านอยทำมาหากินได้อย่างอุดมสมบูรณ์ทุกวันนี้หรอก ทุกพื้นที่ ประสบปัญหามากมาย ภาคใต้ ดินเปรี้ยว ปลูกอะไรไม่ขึ้น ท่านก็ทรงมาช่วยเหลือ ภาคไหนแล้ง ท่านทำฝนหลวงให้ ภาคอื่นๆเดือดร้อนท่านก็ช่วยเหลือหมดทุกอย่าง แล้วทำไมคนไทยบางกลุ่มถึงไม่รักพ่ออยู่หัวอีกเล่า เป็นเพราะอะไรกัน พวกมันเป็นกบฏข้าศึกอย่างนั้นหรือ บุคคล1ที่พูดขึ้นมาว่า ผู้ใหญ่หลายคนในบ้านเมืองให้ความนับถือ ตอนนี้ประชาชนก็ปลดรูปที่มีทุกบ้าน อยากรู้นัก ผู้ใหญ่ที่กล่างถึงหนะได้ช่วยเหลือประเทศไทยแบบพ่อยู่หัวหรือเปล่า โครงการพระราชดำริ มากว่า 3000 โครงการ ผู้ใหญ่ของคุณทำได้หรือเปล่า จะบอกให้นะ รูปที่มีทุกบ้าน ไม่มีใครปลดลงหรอก มีแต่พวกไม่รักชาติไม่รักพ่ออยู่หัวอย่างพวกคุณนั้นแหละ ที่ปลดได้เพราะพวกคุณไม่ใช่….. 

 • ผปบ.จทบ.ร.อ. wrote on 22 มกราคม, 2013, 10:05

  ขอเป็นข้า รองพระบาททุกชาติไป ขอจงทรงพระเจริญ

 • นศท wrote on 10 กุมภาพันธ์, 2013, 14:05

  เราจะครอง แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ”
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช 2489 ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการไว้ว่าดังนี้ และจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลากว่า60ปีแล้ว ท่านทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างมิเคยเสื่อมคลาย

  ตลอดระยะเวลากว่า60ปีที่ผ่านมา ภาพที่คนไทยทุกคนเห็นอยู่ประจำคือ ท่านทรงงานหนักเพื่อประเทศไทย เพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดเวลา ไม่ว่าจะลำบากเท่าใด จะเป็นสถานที่ที่ทุรกันดารเพียงใด มีความอันตรายแค่ไหน แต่หากเป็นสถานที่ที่ซึ่งมีประชาชนที่ประสบความทุกข์ ความลำบาก ท่านก็ไม่รีรอที่จะเสด็จไปหาประชาชนของท่าน ท่านยอมเหนื่อย ยอมลำบาก เพียงเพราะต้องการให้ประชาชนของท่านได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องลำบาก

  แล้วเราล่ะ? เราเคยทำอะไรให้ท่านมีความสุขบ้าง ตอนที่ผมพิมพ์บทความนี้ พ่อหลวงของเราพึ่งมีพระชนมายุ80พรรษาได้เพียง4วันเท่านั้น คุณลองนึกถึงคนธรรมดาที่มีอายุ80ปีดูนะครับ ตอนนี้พวกเค้าคงอยู่กับบ้าน มีลูกมีหลานคอยเลี้ยงดู ไม่ต้องออกมาทำงาน
  แต่ไม่ใช่กับพ่อหลวงของเราครับ ท่านยังคงทรงเหนื่อยเพื่อประชาชนของท่าน แล้วท่านจะต้องเหนื่อยไปอีกนานแค่ไหนถึงพอ เมื่อไรพวกเราคนไทยถึงจะมีจิตสำนึกและคิดกันได้เสียที

  พ่อหลวงของเราทรงทำทุกอย่างเพื่อพวกเรา ท่านทรงใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ถ้าพวกคุณเคยได้อ่านเกี่ยวกับท่านมาบ้างคงจะรู้ว่าท่านนั้นทรงประหยัดมากเพียงใด คุณเคยเห็นรูปยาสีพระทนต์ของท่านรึเปล่า? เคยเห็นรูปรถส่วนพระองค์หรือไม่? แล้วถ้าย้อนกลับมาดูที่ประชาชนของท่านล่ะ
  ครับ คนไทยปัจจุบันเห็นแก่ตัว น้ำที่เรียกว่าน้ำใจเริ่มแล้งขึ้นทุกเมื่อเชื่อวัน ทุกๆองค์กรมีแต่การโกงกินกันเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงส่วนรวม ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย ไม่ประหยัดทรัพยากร เข่นฆ่ากันทุกวัน รู้ไหมว่าทำให้พ่อหลวงของเราเสียใจมากน้อยเพียงใด ปากของทุกคนพูดแต่เพียงว่ารักในหลวง รักในหลวง แต่คนที่พูดแล้วแสดงออกจริงๆ ถ้าสุ่มคนมาซักล้านคน จะมีถึง100คนรึเปล่าผมยังไม่แน่ใจเลย คุณรักและบูชาในหลวงกันก็เป็นสิ่งดี แต่ท่านไม่ได้ต้องการให้พวกเราบูชาท่านนะครับ ท่านต้องการให้พวกเราทำตามท่าน พวกคุณบูชาท่านอย่างเดียวแต่ไม่ทำตามมันก็ไร้ประโยชน์

  คุณลองหลับตาด้านขวาดูนะครับ แล้วมองไปรอบๆ ครับ หลายคนคงรู้แล้วว่าท่านต้องเสียพระเนตรข้างขวาไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อมีพระชนมายุเพียง20พรรษา แล้วลองนึกดูว่า มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งต้องทรงงานหนักในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของปวงชนชาวไทยโดยมองเห็นเพียงพระเนตรข้างซ้ายข้างเดียวมาตลอดเวลากว่า60ปี
  แล้วคุณรู้รึเปล่าครับว่า แม้กระทั่งวันที่พระองค์ทรงกำลังจะเข้าห้องผ่าตัดกระดูกสันหลังในอีก 5 ชั่วโมง (20 กรกฎาคม 2549) ยังทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารไปติดตั้งคอมพิวเตอร์เดินสายออนไลน์ไว้ เพราะกำลังมีพายุเข้าประเทศ พระองค์จะได้มอนิเตอร์ เผื่อน้ำท่วมจะได้ช่วยเหลือทัน

  นี่แหละครับ พ่อหลวงของพวกเราคนไทย ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยและคอยคิดถึงประชาชนของท่านตลอดเวลา แล้วเมื่อไรล่ะครับ ที่พวกเราจะได้ทดแทนพระคุณของท่าน เมื่อไรที่พวกเราจะทำอะไรเพื่อท่านจะได้ไม่ต้องเหนื่อย และเมื่อไรคนไทยทุกคนจะคิดกันได้ซักที

 • มิ้น wrote on 17 มีนาคม, 2013, 14:49

  เข้ามาในนี้ถึงเพิ่งรุ้ว่าอะไร เป้นอะไร ที่จริง ถ้าใครได้เป้น เราควรจะสนับสนุนเค้านะค่ะ เข้าใจมาก  แต่เชื่อว่ายังมีคนไทยที่หลายคน ที่เค้าไม่ได้เรียน ไม่ได้รับความรุ้ การอบรม หรือคนที่เรียน แต่จิตใจไม่ดี อาจไม่ทำตาม แน่นอน  ยังไงเราก้อยากให้ประเทศพัฒนานะค่ะ อยากให้เรารักกัน

 • เทิดศักดิ์ wrote on 23 กันยายน, 2013, 20:10

  ทรงพระเจริญ

 • ธนพร wrote on 29 ตุลาคม, 2013, 10:13

  ประเทศไทย เจริญไม่ได้ถ้าไม่มีในหลวง
  และต่อไปนี้ จะเจริญต่อไปไม่ได้อีกแล้ว
  เพียงเพราะ คนไทยบางกลุ่ม แตกแยกกัน
  และเข่นฆ่ากัน เพื่อดอกไม้มายาดอกเดียว

 • คนไทย wrote on 13 ธันวาคม, 2013, 20:13

  เพราะถ้าไม่รักจะโดนคนไทยคนอื่นบอกว่า
  ไอ้เณรคุณ ออกจากประเทศนี้ไปซะ

 • คนรักในหลวง wrote on 20 ธันวาคม, 2014, 14:36

  ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระองค์ท่านด้วยเถิด สาธุุ

 • กุศล wrote on 31 ธันวาคม, 2014, 3:18

    เพราะพระองค์สร้างผลงานด้วยความเหนื่อยยาก ให้ประชาชนมาช้านาน  คนไทยบางกลุ่มกล่าวหาพระองค์ในทางไ่ม่ดี  ถึงเวลาคนที่กล่าวหาก็จะต้องรับกรรม  พบกับภัยพิบัติเอง

 • สันติ wrote on 2 มกราคม, 2015, 11:24

  ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุขตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติพระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชาพระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียงร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 • นศท.ภีม เลิศพุทธิพงศ์พร wrote on 21 มกราคม, 2015, 14:34

  คนไทยทุกคนรักในหลวงไม่ใช่เพราะพระองค์เป็นกษัตริย์ แต่เป็นเพราะสิ่งที่พระองค์มอบให้สังคมไทยมากกว่า

 • jack wrote on 27 เมษายน, 2015, 2:07

  ไม่รุอนาคตประเทศไทยจะเปนอย่างไรถ้าวันนึงไม่มีพระองค์คอยค้ำจุนอยู่ 

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics