รักพ่อ เพราะพ่อรักลูก

แบ่งปัน

รักพ่อ เพราะพ่อรักลูก…เฉลิมชัย ยอดมาลัย

 

        วันที่ 5ธันวาคมทุก ๆ ปี คือวันที่ปวงประชามหาชนพสกนิกรบนแผ่นดินไทยต่างเฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อ เพราะวันนี้คือวันสำคัญที่สุดของแผ่นดินไทย เป็นวันเฉลิมพระชมนพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐ พระผู้ทรงอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสุขความเจริญของแผ่นดินไทยและพสกนิกรไทย

ตลอดระยะเวลา 60 ปีเศษที่พระผู้เป็นพ่อของแผ่นดินพระองค์นี้ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองและประชาชนให้มีความร่มเย็นและผาสุกเสมอมา ลูกทุกคนประจักษ์และตระหนักดีว่า พ่อพระองค์นี้ไม่เคยทรงหยุดยั้งที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกแห่งหน โดยเฉพาะในเขตทุรกันดารที่แสนห่างไกลความเจริญ เพื่อจะได้ทรงอยู่ใกล้ชิดและทรงให้ความอุปถัมภ์แก่พสกนิกรของพระองค์

ความรัก ความเมตตา ความกรุณา และความเอื้อเอ็นดูที่พ่อพระองค์นี้พระราชทานแด่พสกนิกรเสมอมา ทำให้ลูกทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาติและศาสนาใด ที่ได้อาศัยร่มพระบรมโพธิสัมภารบนผืนแผ่นดินไทยรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย เสมือนอาศัยอยู่ใต้ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน ด้วยเหตุผลสำคัญประการนี้เองที่ทำให้พสกนิกรทุกคนต่างไม่ปฏิเสธที่จะบอกด้วยความภาคภูมิใจว่า ตนเองคือลูกคนหนึ่งของพ่อ และสามารถสละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อถวายเป็นราชพลี

ในยามนี้ แม้พ่อจะทรงพระชราและทรงเข้ารับการถวายการรักษาพระวรกายอยู่ ณ ศิริราชพยาบาล แต่ลูก ๆ ทุกคนก็ตระหนักดีว่าพ่อไม่เคยทอดทิ้งลูก พ่อไม่เคยปล่อยให้ลูกต้องเผชิญกับความทุกข์ยากเพียงลำพัง ไม่ว่าจะเกิดเหตุเภทภัยที่สาหัสและรุนแรงสักเพียงใดกับลูก ๆ ของแผ่นดิน พ่อจะทรงยื่นพระหัตถ์เข้าไปช่วยปัดเป่าทุกข์ร้อนทั้งหลายให้มลายหายไป

 พ่อทรงช่วยลูก ๆ ของแผ่นดินมาโดยตลอด ทรงช่วยโดยมิได้เรียกร้องสิ่งตอบแทนใด ๆ ทรงช่วยเพราะพระเมตตากรุณาที่มาจากพระราชหฤทัยที่ใสบริสุทธิ์ ดังนั้นจึงไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ที่พสกนิกรไทยจะสามารถพูดได้เต็มปากและเต็มใจว่า พ่อพระองค์นี้มิได้ทรงปกครอง แต่ทรงทำเหนือกว่าการปกครอง เพราะพ่อพระองค์นี้ทรงปกเกล้าปกกระหม่อมลูก ๆ ทุกคนบนแผ่นดินนี้

แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้ ปวงพสกนิกรไทยทุกคนต่างรับรู้ได้ว่ามีขบวนการหนึ่งพยายามปฏิบัติการรุกคืบเพื่อทำตัวตีเสมอพ่อ ขณะเดียวกันก็พยายามแสดงอาการจาบจ้วงล่วงละเมิดพระราชอำนาจของพ่อเป็นประจำ การกระทำดังกล่าวมีทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้น แม้กลุ่มทุรชนดังกล่าวจะพยายามสร้างความสั่นคลอนอย่างรุนแรงสักเพียงใดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย แต่ทว่าความคิดสามานย์ดังกล่าวก็มิได้หลุดรอดไปจากสายตาและความจงรักภักดีของพสกนิกรไทย ดังนั้นจึงไม่พิสดารที่พสกนิกรไทยจะพร้อมใจลุกขึ้นร่วมกันถวายความจงรักภักดี สำแดงพลังพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยชั่วกาลปาวสานต์

พสกนิกรไทยรู้อยู่เต็มอกว่า พ่อพระองค์นี้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมลูก ๆ ทั้งแผ่นดิน และลูกทุกคนก็ตระหนักดีว่า พ่อพระองค์นี้ทรงรักลูก ๆ ทั้งแผ่นดินเหนือสิ่งอื่นใด ดังนั้นลูกทุกคนจึงพร้อมใจถวายสัตย์ว่าจะจงรักภักดีกับพ่อพระองค์นี้ตลอดไป ศีรษะของลูกทุกคนถวายเพื่อพ่อได้ ขอพระผู้เป็นพ่อของแผ่นดินไทย ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

 

 

 
ความเห็น

 • กบร.ศสพ wrote on 15 ธันวาคม, 2010, 8:20

  รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 • Facebook User wrote on 15 ธันวาคม, 2010, 11:15

  คุณ กบร.ศสพ. ขอบคุณ ครับที่มีความคิดเเละอุดมการณ์ คล้ายๆ กัน เราสัญญาว่า เราจะทำหน้าที่ในการปกปักษ์ รักษา ชาติ ศาษตร์ กษัตริย์ ต่อไป ตราบนานเท่านาน

 • กบร.ศสพ. wrote on 16 ธันวาคม, 2010, 7:50

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 • กบร.ศสพ. wrote on 23 ธันวาคม, 2010, 9:02

  จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

 • เขมรัฐ wrote on 12 มิถุนายน, 2012, 13:36

  คนไทยต้องช่วยกันปกป้องสถาบันกษัตริย์ให้อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป  ขอทรงพระเจริญ

 • ข้าวตู wrote on 26 มิถุนายน, 2012, 16:04

  พระองค์ได้ทรงอุทิศกำลังพระวรกา¬ยและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการปฏ¬ิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของป¬วงชนชาวไทย จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโล¬ก ทั้งนี้เพราะเป็นพระราชหฤทัยเปี¬่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรผู¬้ยาก ไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยไม่ทรงแบ่งแยกสถานะ ศาสนา ชาติพันธุ์ หรือหมู่เหล่า ทรงรับฟังปัญหาของราษฏร พระราชทานแนวทางการดำรงชีวิตเพื¬่อให้ประชาชนของพระองค์สามารถพึ¬่งพาตนเองได้ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน มีโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชนบทมากมาย ยังประโยชน์ให้แก่พสกนิกรทั่วหล¬้า

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics