พระองค์เจ้าโสมสวลีฯประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

แบ่งปัน

        วานนี้(1มิ.ย.)เวลา 14.44 น.ระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้นางต้องจิตร หล่อวินิจนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ โออีจี นำนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา เฝ้า

ในการนี้ได้ประทานทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา

โอกาสนี้ อาจารย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ และนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนร่วมเฝ้าด้วย
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics