พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีทรงศึกษาดูงานหลักสูตรผู้บังคับหมวดพิเศษ

แบ่งปัน

วานนี้(30 พ.ค.) เวลา 14.08 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี เสด็จไปกองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โอกาสนี้ทรงวางพานพุ่ม และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จากนั้นได้ทอดพระพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และประทานพระวโรกาสให้พลตรีสุรศักดิ์ บุญศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และคณะเฝ้าแสดงความยินดี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเป็นนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ โดยทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก

จากนั้นเสด็จไปศาลาสนามขี่ม้า กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ทรงรับการถวายความเคารพของกองทหารม้าเกียรติยศ แล้วทอดพระเนตรการจัดหมวดทหารม้า ในการปฏิบัติการทางยุทธวิธี รวมถึงการแสดงศิลปะบังคับม้าประกอบดนตรี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งกองทหารม้าขึ้นในกรมมหาดเล็กเมื่อปี 2417 ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาให้เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ในปี 2535 มีภารกิจคือ เป็นหน่วยแห่นำเสด็จ และจัดขบวนม้า เข้าร่วมในงานพระราชพิธี และรัฐพิธีที่สำคัญ รวมทั้งทำการลาดตระเวนระวังป้องกัน

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics