พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯทรงเปิดงาน“สัปดาห์พุทธชยันตี”

แบ่งปัน

วานนี้(29พ.ค.) เวลา 14.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังอาคารสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน เขตบางเขน ทรงเปิดงาน “สัปดาห์พุทธชยันตี” ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหน่วยงานต่างๆจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคา ถึง 4 มิถุนายนนี้ ภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชน “3 ดี ดี ดี๊ ดี งดเหล้า บุหรี่ ทั่วไทย” เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่

รวมทั้งตระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักถึงอันตราย และหันมาลด ละ เลิก บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชนไทย ให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระอารายาตารามหาโพธิสัตว์ และทอดพระเนตรพระเจดีย์ต่างๆที่บริเวณลานธรรมเจดีย์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสาวิกามหาปารมี ปางปฐมเทศนา แล้วทรงจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics