“แบงก์ชาติ” ห่วงป้จจัยการเมือง ส่งผลต่อสภาพทางเศรษฐกิจ

แบ่งปัน

       วันนี้( 30 พ.ค.2555) ผู้ว่าฯแบงก์ชาติ ชี้เคลื่อนไหวต้าน พ.ร.บ.ปรองดอง ส่งผลความคลอนแคลนทางเศรษฐกิจในประเทศ

       นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเคลื่อนไหวทางการเมืองในการต่อต้านการเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนั้น ทำให้ปัจจัยการเมืองกลับมาเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น รองจากวิกฤตหนี้ของยุโรป แต่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความขัดแย้งว่าจะรุนแรงในระดับใด ถึงแม้ว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยจะปรับตัวต่อสถานการณ์ทางการเมืองได้ดีขึ้น แต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป

       ส่วนการจัดประชุมเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั้น เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน แต่เชื่อว่าจะไม่ใช่เวทีที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโลกได้
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics