“การเมืองใหม่” ชัดเจน ! ค้าน พ.ร.บ.ปรองดอง

แบ่งปัน

     วันนี้ (30 ..2555) “พรรคการเมืองใหม่เอาด้วย ประกาศร่วมคัดค้าน พ.ร.บ.ปรองดอง เคียงข้างภาค ปชช. ชี้ชัด พ.ร.บ.ปรองดอง จะนำพาประเทศกำลังเดินเข้าสู่หายนะครั้งใหญ่ยิ่งกว่าการเสียกรุง

     เมื่อวานนี้ เวลาประมาณ 23.00 น. พรรคการเมืองใหม่ได้โพสต์ร่างแถลงการณ์คัดค้าน พ.ร.บ.ปรองดอง ผ่านเฟซบุ๊ก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พรรคการเมืองใหม่ ตามข้อความดังนี้..

 

       ประชาชนไทยต้องร่วมใจต่อต้านการออก พ.ร.บ.ปรองดองอย่างถึงที่สุด

      

       สถานการณ์การเมืองประเทศไทยปัจจุบัน กำลังถูกลากจูงเข้าไปสู่มุมอับในทุกขณะ เมื่อการเลือกตั้งครั้งหลังสุด ได้ก่อให้เกิดเผด็จการรัฐสภาที่อยู่ภายใต้การบงการของทุนสามานย์ผู้ต้องการฟอกล้างความผิดให้กับตัวเองและต้องการกลับคืนสู่อำนาจ ไม่เพียงเผด็จการรัฐสภา ประเทศไทย-ประชาชนไทยยังได้รัฐบาลที่บริหารประเทศจากการชี้นำทิศทางของทุนสามานย์เปรียบดังทาสรับใช้ โดยไม่นำพาต่อผลประโยชน์ของประชาชน แม้กระทั่งการดูแลเอาใจใส่ด้านการครองชีพอันเป็นปัจจัยพื้นฐาน

       ทุนสามานย์ได้กระทำการทุกอย่างเพื่อการรื้อฟื้นฐานกำลังของตนเอง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและฐานมวลชน ทางด้านเศรษฐกิจได้สมคบกับทุนสามานย์โลกและพันธมิตรต่างชาติ เพื่อการครอบครองผูกขาดเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทางด้านการเมืองใช้รูปแบบการแบ่งแยกและปกครอง ทำให้ประชาชนแตกแยกออกเป็นสองฝ่าย รื้อฟื้นระบบประชานิยมโดยโฆษณามอมเมา ทำลายความเข้มแข็งแบบพึ่งตนเองของชุมชน ให้กลายเป็นกลุ่มคนที่ต้องพึ่งพิงเงินทุนและผูกมัดด้วยอุตสาหกรรมการเงินและหนี้สิน

       ทุนสามานย์ยึดครองรัฐสภาได้ด้วยเสียงข้างมาก ทำให้เกิดเผด็จการรัฐสภา จัดตั้งรัฐบาลทาสขึ้นมารับใช้ทำให้เกิดรูปแบบการปกครองแบบเผด็จอำนาจ เกิดการผนวกอำนาจระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารแทนการถ่วงดุล สิ่งที่เขามุ่งหวังสูงสุดที่จะทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปก็คือการครอบครองอำนาจตุลาการ ซึ่งเมื่อใด สามเสาหลักของการปกครองบ้านเมืองอยู่ในมือของเขาแล้ว ประชาชนไทยจะตกอยู่ในระบบทุนทรราชอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

       สมาชิกรัฐสภาเสียงข้างมากผู้เป็นทาสรับใช้ ดำเนินเผด็จการรัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อกรุยทางให้กับแผนการยึดครองประเทศโดยเบ็ดเสร็จดังกล่าว เบื้องต้นบงการให้ร่าง พ.ร.บ.ปรองดองเพื่อใช้ลบล้างผลพวงทางกฎหมายทั้งหมดจากการกระทำความผิด ฟอกล้างความผิดอันฉกรรจ์ที่มีลักษณะกบฏบ่อนทำลายประเทศของเขาและบริวารให้พ้นผิด โดยมีเป้าหมายล้มล้างทุกๆ สถาบันหลักของประเทศอันเป็นกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ละเมิดและล้มล้างอำนาจตุลาการ ซึ่งหาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านรัฐสภาโดยเผด็จการเสียงข้างมาก ก็หมายถึง การละเมิดสถาบันสูงสุดของชาติ ซึ่งเคยทรงสิทธิในการตราตัวบทกฎหมายอย่างมีเงื่อนงำ

       

       พ.ร.บ.ปรองดองจะนำหายนะมาสู่สังคม ในประเด็นสำคัญ ดังนี้

      

       ๑. ทำลายกระบวนการยุติธรรม ทำลายหลักนิติรัฐ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓๐๙) ซึ่งโดยหลักรัฐธรรมนูญไม่สามารถให้ พ.ร.บ.ปรองดองอันเป็นกฎหมายที่ต่ำกว่านำเสนอได้ พ.ร.บ.ฉบับนี้จะนำไปสู่การกลียุคเพราะเป็นกฎหมายเถื่อนที่ไม่มีที่มาที่ไปตามกระบวนการออกกฎหมาย

       ๒. ทำลายกระบวนการศาล ล้มล้างและยกเลิกคำตัดสินของศาลที่พิพากษาไปแล้ว นอกจากไม่สามารถเอาผิดกับผู้กระทำผิดแล้ว ยังเปิดโอกาสให้มีการฟ้องร้องและเรียกคืนสินทรัพย์ที่ได้จากการคดโกงทุจริตและการปล้นชาติ

       ๓. ทำลายหลักศีลธรรม คุณธรรมและความเชื่อมั่นในความดีงามอย่างถึงราก เพราะเป็นกฎหมายฟอกล้างอาชญากรให้กลับมาเป็นนักปกครอง ฟอกล้างคนผิดให้กลายเป็นคนไม่ผิด สามารถทำให้คนทำลายชาติ กบฏต่อชาติ พ้นผิดและลอยนวล โดยไม่มีมาตรการใดๆทางสังคมควบคุมและจัดการได้

       พรรคการเมืองใหม่มองเห็นหายนะใหญ่ของประเทศไทยที่ยิ่งกว่าการเสียกรุงทั้งสองครั้งกำลังคืบคลานเข้าใกล้เราทุกขณะ จึงขอประกาศร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า คัดค้าน พ.ร.บ.ปรองดองครั้งนี้อย่างถึงที่สุด

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics