“จันทบุรี” ได้นายกเทศมนตรีหญิงคนแรก

แบ่งปัน

      วันนี้ (30 พ.ค.2555) กกต. รับรองนายกเทศมนตรีหญิงคนแรกเมืองจันทบุรี พร้อมสมาชิกสภาทั้ง 18 คน เดินหน้าบริหารงาน เร่งแก้ปัญหาจราจรติดขัด ป้องกันน้ำท่วม

      คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดจันทบุรี นายเดชา จันทกิจ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งแก่ นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี ทั้ง 18 คนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ชนะการเลือกตั้งเข้าบริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี แบบยกทีมทั้ง 3 เขต

      โดยเทศบาลเมืองจันทบุรี ได้จัดให้มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2555 และผลการเลือกตั้งผู้สมัครหมายเลข 2 นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล ทีมเรารักษ์จันท์ได้คะแนน 5,892 คะแนน ชนะอดีตนายกเทศมนตรี นายจักรเพชร จิตงามสุจริต ผู้สมัครหมายเลข 1 ทีมจันท์แจ่มใส ที่ได้คะแนน 4,418 คะแนน

      ส่วนผู้สมัครเขตทั้ง 3 เขต ปรากฏว่า ผู้สมัครทีมเรารักษ์จันท์ หมายเลข 7 ถึง 12 ลูกทีมของนางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล สามารถกวาดเก้าอี้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทั้ง 3 แห่ง แบบยกทีม ถือเป็นประวัติศาสตร์การเมืองของเทศบาลเมืองจันทบุรี ที่ได้ผู้บริหารเป็นผู้หญิงคนแรกของเทศบาลเมืองจันทบุรี

      โดยการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทบุรีครั้งนี้ มีจำนวนผู้มีสิทธิทั้งสิ้น 17,883 คน ออกมาใช้สิทธิ 11,015 คน คิดเป็นร้อยละ 61.59 บัตรดีร้อยละ 93.55 บัตรเสียร้อยละ 3.52 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนร้อยละ 2.93

      โดยภายหลังจากรับหนังสือรับรอง นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล พร้อมผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี ชุดใหม่ได้เข้าทำงานที่เทศบาลเมืองจันทบุรีโดยทันที และในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 จะมีการแถลงนโยบายแก่สภาเทศบาลเมืองจันทบุรี เบื้องต้น เรื่องเร่งด่วนที่จะดำเนินการ คือ การแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำระบายไม่ทัน บริเวณถนนพระยาตรัง การแก้ปัญหาจราจรติดขัดในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics