ครม.ถกงบเลือกตั้ง ซ่อม ส.ส.เชียงใหม่

แบ่งปัน

      วันนี้( 29 พ.ค.2555) ประชุม ครม. กกต.เสนอของบกว่า 10 ล้านจัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เชียงใหม่ด้าน “กลาโหม” เสนอส่งกำลังพลปฏิบัติภารกิจเลบานอน ขณะที่ “คลัง” ชงยกเว้นภาษีเงินสำรองเลี้ยงชีพ

      นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี เนื่องจากนายกรัฐมนตรีติดภารกิจที่เครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ โดยมีวาระสำคัญ คือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสนับสนุนงบกลาง ปีงบประมาณ 2555 จำนวนกว่า 10 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 2 มิถุนายนนี้

      ส่วนกระทรวงกลาโหม เตรียมขออนุมัติจัดส่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐเลบานอน โดยให้ได้รับสิทธิ์ในการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ และการพิจารณาบำเหน็จพิเศษ ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 รวมทั้งสิทธิ์ในการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน

      ด้านกระทรวงการคลัง จะเสนอขออนุมัติหลักการกฎกระทรวงตามความในประมวลรัษฎากร ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ออมเงินในกองทุน 5 ปี และมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี โดยตัดเงื่อนไขเกษียณอายุออก เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะการจ้างงานในปัจจุบัน

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics