“ในหลวง-พระราชินี”พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ทูลเกล้าฯถวายฎีกา

แบ่งปัน

ที่หอประชุมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนางสาวดวงพร ไชยเมืองชื่น ชาวอำเภอเสริมงาม ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา

โดยพระราชทานเงินทุนสนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัย การดำรงชีพ และสิ่งของพระราชทาน พร้อมกับเป็นประธานการประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เสริม และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอก ซึ่งจะช่วยแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง และประสบอุทกภัยในฤดูฝน

ี่จังหวัดพัทลุง นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เริ่มที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านครองชีพ อำเภอบางแก้ว ซึ่งเป็นแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งเรียนรู้ปฏิบัติงานการเกษตร และแหล่งผลิตอาหาร

และในปี 2551 ด้ขยายผลสู่เกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้ นอกจากนี้ ยังเดินทางไปฟังบรรยายสรุปโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่บ้านอาพัด และใกล้เคียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง ที่วัดเขียนบางแก้ว ซึ่งปัจจุบันสามารถปลูกข้าว และพืชฤดูแล้งได้ โดยมีข้าวสังข์หยดเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งเยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านหัวป่าเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอควนขนุน และกิจกรรมศิลปาชีพ
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics