ผงะ ! “อริสมันต์” ถือหุ้น “เอเชียอัพเดต” กว่า 2 แสนหุ้น

แบ่งปัน

        วันนี้( 21 พ.ค.2555) พบข้อมูล ทีวี ดี สเตชันเชื่อมโยงเป็น เอเชีย อัพเดทพบ นพดลทนายทักษิณ เข้าถือหุ้นมูลค่า 2 ล้านได้ 2 เดือน ก่อนโอนให้ อริสมันต์แกนนำสายฮาร์ดคอร์

          การเผยข้อมูลจาก สำนักข่าวอิศรา ล่าสุด พบว่า สถานีโทรทัศน์ ดี สเตชัน ซึ่งแม้จะถูกปิดไปแล้วอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดง ก่อนกลายพันธุ์มาเป็น เอเชีย อัพเดท (Asia Update) ในนามบริษัท เดโมเครซี นิวส์ เน็ตเวิร์ค ใช้เป็นกระบอกเสียงของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เช่นเดิม

          ทั้งนี้ บริษัท ดี สเตชัน จำกัด จดทะเบียนวันที่ 10 ตุลาคม 2551 ทุนเริ่มแรก 5 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้น 3 คน ได้แก่ 1. นายศุภคุณ สุรทวีคุณ จำนวน 150,000 หุ้น 2. นายวรุธ ทัฬหสุคนธ์ จำนวน 200,000 หุ้น และ 3. น.ส.ประไพ ยั่งยืน จำนวน 150,000 หุ้น รวม 500,000 หุ้นๆ ละ 10 บาท ต่อมาวันที่ 5 มีนาคม 2552 บริษัท ดี สเตชัน จำกัด ได้เพิ่มทุนจาก 5 ล้านบาทเป็น 20 ล้านบาท นายศุภคุณ สุรทวีคุณ และนายวรุธ ทัฬหสุคนธ์ เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นเป็นคนละ 600,000 หุ้น น.ส.ประไพ ยั่งยืน เพิ่มเป็น 200,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นรายใหม่ 3 คน คือ นายอดิศร เพียงเกษ นายชัยธวัช เสาวพนธ์ และนายนพดล ปัทมะ คนละ 200,000 หุ้น รวมทั้งหมด 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

          วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ถือหุ้น 1 ราย คือ นายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้โอนหุ้นให้นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง จำนวน 200,000 หุ้น

          วันที่ 2 สิงหาคม 2554 นายวรุธ ทัฬหสุคนธ์ และ น.ส.ประไพ ยั่งยืน ในฐานะกรรมการบริษัท ดีสเตชัน จำกัด ทำหนังสือส่งสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นต่อสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่าคัดจากทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัท ดี สเตชัน จำกัด เหลือผู้ถือหุ้นเพียง 5 คน คือ นายศุภคุณ สุรทวีคุณ นายวรุธ ทัฬหสุคนธ์ น.ส.ประไพ ยั่งยืน นายชัยธวัช เสาวพนธ์ และนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

           ผู้ถือหุ้นที่หายไป คือ นายอดิศร เพียงเกษ จากการตรวจสอบพบว่า หุ้นของนายอดิศรจำนวน 200,000 หุ้นถูกโอนไปให้นายวรุธ ทัฬหสุคนธ์ ซึ่งเดิมถือครอง 600,000 หุ้น เพิ่มเป็น 800,000 หุ้น กระทั่งปัจจุบันยังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

          ทั้งนี้ จากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของนางระพิพรรณ พงษ์เรืองรอง ภรรยานายอริสมันต์ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2554 (วันเดียวกับที่บริษัท ดีสเตชั่นแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น) ระบุมีทรัพย์สิน 11,298,404 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 2,988,135.78 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (ไม่ได้ระบุรายละเอียด) มูลค่า 3,720,267.43 บาท รถยนต์ 4,590,000 บาท หนี้สิน 5,995,090.08 บาท นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง คู่สมรส มีทรัพย์สิน เงินฝาก 1.06 บาท หนี้สิน 3,702,267.43 บาท บุตรไม่บรรลุนิติภาวะมีเงินฝาก 424,287.86 บาท รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 15,000,672.49 บาท ไม่พบว่ามีรายการ เงินลงทุนบริษัท ดีสเตชั่น จำกัด แต่อย่างใด

 
ความเห็น

  • รักในหลวง wrote on 21 พฤษภาคม, 2012, 14:20

    ถูกเงินล่อ จนขายชาติ ขายศักดิ์ศรีความเป็นคน … .ไม่มีค่าพอแม้แต่จะให้ดับสิ้นบนพื้นแผ่นดินไทย

  • ช้าง wrote on 12 ตุลาคม, 2012, 13:11

    บางคนที่คนอื่นเห็นว่าดีอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics