ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วจะเกิดอะไรขึ้น

แบ่งปัน

A Thai student waves a Thai national flag during a rally against a coal-fired power plant project in the Thai western province of Samut Songkram

ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

แล้วจะเกิดอะไรขึ้น

ปัจจุบันมีความเคลื่อนไหวของบุคคลบางคนออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยอ้างว่าเป็นกฎหมายที่ได้มีการนำมาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง และในต่างประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ใช้กฎหมายเหมือนประเทศไทย

ในความเป็นจริงสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหนึ่งของชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ ดังนั้น จึงเป็นสถาบันที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับสถาบันอื่นๆ ซึ่งสมควรจะรักษาไว้คู่บ้านเมือง

เจตนารมณ์ของการออกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ สืบเนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะที่ป้องกันตัวเองได้ยาก เมื่อมีการหมิ่นประมาท จะทรงเป็นโจทย์ดำเนินการฟ้องร้องผู้ใด ย่อมไม่เป็นการสมควรในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของชาติ ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให้มีการออกกฎหมายนี้ขึ้นมา

สำหรับกรณีที่มีผู้ต้องการยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มักจะกล่าวว่า มีการนำกฎหมายฉบับนี้มาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้ามนั้น

ประเด็นนี้ ผู้ที่ตกเป็นจำเลยไม่ได้แตกต่างจากคดีความทั่วไป ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่างๆ ที่ศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินคดี โดยผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดสามารถต่อสู้ในศาลได้โดยไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากไปกว่าจำเลยในคดีความอื่นๆ และควรที่จะกล้าต่อสู้คดีที่ตนเองสร้างขึ้นมาตามกระบวนการยุติธรรม

ดังนั้น การที่ใช้ข้ออ้างว่า กลั่นแกล้งจึงเป็นความเจ้าเล่ห์ที่ต้องการยกเลิกกฎหมายนี้เท่านั้น หากเมื่อใดมีการยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ ก็จะเข้าช่องทางของนักวิชาการบางคนและผู้ที่ต้องการบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถจาบจ้วงโจมตีได้โดยสะดวก เพราะเขาทราบว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะที่จะป้องกันตัวเองได้ยาก ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาผู้ที่กระทำความผิดในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ก็มักจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อยู่เสมอ

สำหรับในต่างประเทศโทษของผู้ที่กระทำผิดคดีหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็มีทั้งปรับและจำขังแตกต่างกันไปตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

กฎหมายของทุกประเทศในโลกนี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมที่จะออกกฎหมายในลักษณะใด

เรารักในหลวง

………………………..

บทความคัดลอกจาก http://webboard.news.sanook.com/forum/index.php?topic=2679190

ขอขอบคุณบทความดีๆ จากคุณ “เรารักในหลวง”

 
ความเห็น

  • สุนันท์ wrote on 19 พฤศจิกายน, 2012, 11:13

    ผมคิดว่า ที่ผ่านมาผู้ที่กระทำความผิดในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ก็มักจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อยู่เสมอ

  • เสมอ wrote on 20 พฤศจิกายน, 2012, 10:09

    คดีหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็มีทั้งปรับและจำขังแตกต่างกันไปตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่ที่ผ่านมาผู้ที่กระทำความผิดในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ก็มักจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อยู่เสมอ

  • เทียนทอง wrote on 17 ธันวาคม, 2012, 10:53

    ที่ผ่านมาผู้ที่กระทำความผิดในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ก็มักจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อยู่เสมอ

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics