“สถาบันพระมหากษัตริย์” คือศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

แบ่งปัน

 

ศูนย์รวมจิตใจคนไทย

ประเทศไทยยังคงมีนักการเมืองคอรัปชั่นมากกว่านักการเมืองดี มีนักการเมืองคิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม เป็นอย่างนี้มานาน จนถึงปัจจุบันความซับซ้อนของการคอรัปชั่นนักการเมืองไทยยิ่งพัฒนาไปมากยิ่งขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจไทยลุ่มๆ ดอนๆ และความอ่อนแอของสังคมไทยยิ่งอาการหนัก จากระบอบทุนนิยมที่เข้มแข็งขึ้น และหลายต่อหลายครั้งบ้านเมืองเกิดวิกฤต และผ่านพ้นไปได้ด้วยพระบารมีของ สถาบันพระมหากษัตริย์

นี่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยยังเป็น ศูนย์รวมจิตใจของคนไทย อย่างที่มีคนตั้งข้อสังเกตเท่านั้น เพราะในความเป็นจริง สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประเทศชาติอ่อนแอ ตรงกันข้าม ประเทศไทยปัจจุบันมีการพัฒนาทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม มีคนชนชั้นกลางมากขึ้น มีระดับผู้นำทางความคิดในสังคมมากขึ้น เช่นเดียวกับหลายประเทศที่เคยมี กษัตริย์และปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

พระราชทานรัฐธรรมนูญ แต่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก็ยังคงอยู่คู่กับประเทศไทย แม้จะมีความพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2475

เหตุผลพื้นฐานคือ ด้วยรากฐานสังคมไทยที่เคารพเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ที่แม้รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติ คณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ยังต้องพึ่งพระบารมีของ สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นมีศูนย์รวมจิตใจ เพื่อให้ประเทศพัฒนาต่อไปได้ อย่างที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ต่างยืนยันไว้ว่า ประเทศไทยคือประเทศเดียวในโลก ที่เรียกระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยโดยต่อด้วย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขณะที่ประเทศอื่นแม้จะมี สถาบันพระมหากษัตริย์ก็เรียกเพียงว่าระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น ซึ่งระบอบประชาธิปไตยยังมีอีกรูปแบบหนึ่งคือประธานาธิบดีเป็นผู้นำสูงสุด

เฉพาะเพียงแค่รากประโยคของการเรียกระบบการปกครอง ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพิเศษของประเทศไทย ซึ่งมาจากรากฐานความเชื่อและวัฒนธรรม เพราะการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยตั้งแต่อดีตนั้นไม่เพียงมาจากความเชื่อทางด้านศาสนาพุทธ ในเรื่องบาป บุญ คุณ โทษ หรือบุญธรรม กรรมแต่ง ที่คนไทยยึดถือในเรื่องของกษัตริย์คือ ผู้มีบุญเป็น สมมติเทพเท่านั้น แต่เพราะความเสียสละของพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติให้ราษฎรเห็น โดยเฉพาะในชั่วอายุของคนปัจจุบันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ที่ทรงเสียสละทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย

อย่างที่ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ตอบคำถามกับสื่อต่างประเทศ หลังกล่าวแนะนำหนังสือเรื่อง The King of Thailand in World Focus ที่โรงแรมโอเรียนเต็ล เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ว่า

ในหลวง ประชาชน ผมพูดอยู่เสมอว่าสถานภาพของพระเจ้าอยู่หัวของเราที่สูงขึ้นถึงระดับนี้หลังจากครองราชย์มา 60 ปี เป็นผลมาจากบารมีที่พระองค์ทรงสร้างมา มิได้เป็นเรื่องการสืบทอด เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ในวัยเพียง 17-18 พระชันษา ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าพระองค์จะเป็นประมุขของชาติแบบใด แต่ผมคิดว่าด้วยพระปรีชาสามารถ พระวิริยอุตสาหะ และมุ่งมั่น พระองค์ทรงได้จำเริญขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ดี เมื่อกล่าวถึงพระเจ้าอยู่หัวของเรา พระองค์ท่านไม่เพียงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ แต่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีด้วย ผมขอชี้ว่ามีความแตกต่าง เพราะผู้ใดผู้หนึ่งอาจเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ ทั้งที่มีข้อบกพร่องและข้อเสียหลายประการ แต่ถ้าหากเราพูดว่าผู้นั้นเป็นคนดีสำหรับผมมีความหมายมากกว่า ฉะนั้น เมื่อเรากล่าวถึงพระองค์ท่านว่าทรงเป็นกษัตริย์ที่ดี จึงมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่กล่าวว่าพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ การจะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดี เป็นคนดี เป็นเรื่องที่จะต้องได้มาด้วยอุตสาหะของตนเอง ไม่ใช่สืบทอดมาแต่อย่างไรก็ตาม สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นซึมลึกอยู่ในประเทศไทยและความเป็นไทย ผมมั่นใจว่าสถาบันนี้จะยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์และดำเนินต่อไป

เหตุผลที่มีน้ำหนักนี้ ไม่ใช่มาจากบุคคลอย่างอดีตนายกรัฐมนตรี อานันท์เท่านั้น แต่คนชั้นชนสูง และระดับกลุ่มผู้นำทางความคิดก็รู้สึกและมั่นใจเช่นนี้เหมือนกัน รวมไปถึงนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ในกลุ่มที่เห็นตรงกันว่าสถาบันกษัตริย์จะอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป เพราะสภาพบ้านเมืองทั้งระบบการเมือง สังคม และเศรษฐกิจไทย และที่สำคัญคือพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทยที่ปลูกฝังเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ในอดีต

ในแง่ของบทบาทที่สะท้อนถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ยังได้พิสูจน์ให้เห็นหลายต่อหลายครั้งยามที่ประเทศไทยเกิดวิกฤต ในยุคที่ประเทศไทยกำลังก่อร่างสร้างตัว วิกฤตจากการมีพื้นที่ปลูกฝิ่น พืชเสพติด กำลังทำลายคนไทย การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้คนไทยในทุกพื้นที่อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ทำให้หลายครอบครัวรอดพ้นและมีความสุขกว่าเดิม ในเวลาที่เกิดวิกฤตการเมืองพระบารมีของ พระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบ และช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์พระราชทานให้กับคนไทย ก็ทำให้ผู้ที่น้อมรับนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกัน และไม่เกิดความเสียหายเมื่อมีวิกฤตเศรษฐกิจ

จนถึงขณะนี้แม้จะมีความพยายามของกระบวนการ หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์และชูแนวคิดเรื่อง ประธานาธิบดีที่ให้อำนาจเต็มแก่นักการเมือง คำตอบของเสียงส่วนใหญ่คือประธานาธิบดี ไม่เหมาะสมกับประเทศไทย เพราะบทเรียนตลอดเวลาที่ผ่านมาคือ ความทุกข์ของประเทศส่วนใหญ่เกิดจากความพยายามของคนชนชั้นปกครอง นักการเมืองที่เป็นใหญ่ ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ตัวเอง แม้จะมีการอ้างถึงการเข้าสู่อำนาจด้วยการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยก็ตาม แต่ก็ได้มาด้วยการซื้อสิทธิขายเสียง ด้วยเงินทุนที่หามาได้จากอำนาจทางการเมือง เข้ามากอบโกยผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง จนนำพาประเทศให้เกิดวิกฤตหลายต่อหลายครั้ง ในทางตรงกันข้าม สถาบันพระมหากษัตริย์พาชาติให้พ้นวิกฤตในทุกครั้ง

ที่สำคัญไปกว่านั้น ศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยตลอดไปยังคงเป็น สถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น
ความเห็น

 • ploy wrote on 13 กรกฎาคม, 2009, 19:05

  ควรเพิมรูปภาพ

 • รักในหลวง wrote on 20 กรกฎาคม, 2009, 11:48

  พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในการเปิดพระราชพิธีเนื่องในวโรกาสต่างๆอาทิเช่น พระราชพิธีบำเพ็ญการกุศล ทรงสนับสนุนให้มีการสร้างศาสนสถาน

 • รักในหลวง wrote on 20 กรกฎาคม, 2009, 11:52

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลขึ้น เพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยผู้มีความสามารถทางวิชาการอย่างยอดเยี่ยม มีคุณธรรมสูง ได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการจนถึงขั้นสูงสุดในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้า

 • ศปภอ.ทบ.3 (ฝ่ายกำลังพล) wrote on 4 ธันวาคม, 2009, 15:32

  จะขอตามรอยของพ่อ
  ท่องคำว่า เพียงและพอ จากหัวใจ
  เป็นลูกที่ดีของพ่อ
  ด้วยความรัก ด้วยภักดี
  ด้วยความรัก ด้วยภักดี ตลอดไป

 • นศท.มทบ.33 จ.เชียงใหม่ wrote on 6 มกราคม, 2010, 13:18

  เรา รัก พระมหากษัตริย์ ครับ

 • นักรบ wrote on 5 กุมภาพันธ์, 2010, 10:09

  สถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงเป็นสถาบันที่ประชาชนชาวไทยทุกคนเทิดทูนไว้เหมือนเกล้าตลอดไป สถิตเสถียรอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบนานเท่านานชั่วกัลปาวสาน ระบือพระเกียรติทั่วราชธานี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ๆๆๆๆๆ

 • นศท.จักรกริช จันมั่น wrote on 7 กุมภาพันธ์, 2010, 14:03

  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ถูกปลูกฝังในชาติไทย มานาน เพราะตั้งแต่สมัยก่อนถึงปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ช่วยประชาชน ดูแลประชาชน อย่างใกล้ชิดมาตลอด กษัตริย์ทุกพระองค์พยายามช่วยให้ประชาชนของท่านอยู่ดีกินดี มีความสุข

  ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน คนในชาติจะต้องสามัคคีกัน

  นศท.จักรกริช จันมั่น

 • นศท.สรวัฒน์ มงคลจันทร์เมธี wrote on 9 กุมภาพันธ์, 2010, 15:33

  ทำไมเราถึงต้องส่งเสริอมสถาบันพระมหากษัตริย์

  เนื่องจากสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น เป็นสถาบันที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของประชาชนชาวไทย
  เนื่องจากพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมของประชาชนและยังเป็นสถาบันที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของชนชาวไทย
  เพราะฉะนั้นเราควรที่จะทรงเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ยังคงอยู่ต่อไป
  เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยทุกคน

  นศท.สรวัฒน์ มงคลจันทร์เมธี

 • แผนกพลาธิการ ศูนย์การทหารม้า wrote on 11 กุมภาพันธ์, 2010, 9:08

  ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สามัคคี ไม่แบ่งสี เพื่อพ่อหลวงของชาวไทย

 • แผนกพลาธิการ ศูนย์การทหารม้า wrote on 16 กุมภาพันธ์, 2010, 8:44

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • แผนกพลาธิการ ศูนย์การทหารม้า wrote on 2 มีนาคม, 2010, 13:19

  สถาบันพระมหากษัตริย์ คือศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งปวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 • สิงหา wrote on 24 มิถุนายน, 2010, 8:37

  เรารักในหลวง

 • ชุติมา wrote on 28 มิถุนายน, 2010, 21:53

  ทรงพระเจริญ

  เรารักในหลวง

 • นศท.ณภัทร เรืองบุรพ wrote on 21 กรกฎาคม, 2010, 20:15

  ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สามัคคี ไม่แบ่งสีและพักพวก เพื่อพ่อหลวงของชาวไทย

 • นศท. สัตยา ลาดหนองขุ่น wrote on 5 สิงหาคม, 2010, 19:20

  จะสร้างความดี เพื่อสังคมส่วนรวม
  “ทำดีให้พ่อดู”

 • นศท. อภินันท์ พลเทพ wrote on 5 สิงหาคม, 2010, 19:27

  ขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป
  เหนื่อยยากเพียงใหน
  “ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง”

 • นสท. สุริยะ ทับทิมหิน wrote on 6 สิงหาคม, 2010, 8:39

  สถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงเป็นสถาบันที่ประชาชนชาวไทยทุกคนเทิดทูนไว้เหมือนเกล้าตลอดไป สถิตเสถียรอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบนานเท่านานชั่วกัลปาวสาน ระบือพระเกียรติทั่วราชธานี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

 • นศท.ทบ.ชพ ศรารินทร์ เเต้มรุ่งเรือง wrote on 15 สิงหาคม, 2010, 9:55

  เพียงเเค่พวกเราปวงชนชาวไทยทุกคนคอยร่วมมือร่วมเเรงร่วมใจกันปกป้องศูนย์รวมจิตใจของพวกเราไม่ให้มีบุคคลใด กลุ่มใด หรือ พวกใดมาเกล้ากลายสถาบันมหากษัตริย์ของเรา สถาบันมหากษัตริย์ของพวกเรานี้จะไม่มีวันทอดทิ้งพวกเราทุกคน

  ร่วมกันทำดีถวายเเต่องค์พระมหากษัตริย์ของพวกเราปวงชนชาวไทยกันเสียเทิด

 • นศท.ทบ.ชพ สมมาตร สุกรี wrote on 20 สิงหาคม, 2010, 20:54

  สร้างความรักและความสามัคคีให้กับประเทศไทย
  สร้างความภูมิใจ เพื่อพ่อหลวง เเละสถาบันพระมหากษัตริย์

 • นศท.ทบ.ชพ รุ่งอรุณ วงค์คลัง wrote on 26 สิงหาคม, 2010, 8:28

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 • นศท.ภัราพร กุลพลเมือง ชุมพร wrote on 6 กันยายน, 2010, 16:25

  สถาบันพระมหากษัตริย์นั้น
  เป็นสถาบันที่เราคนไทยทุกคนหรือแม้แต่ชาวต่างชาติก็ให้ความเคารพ
  เราซึ่งเป็นคนไทย ควรที่จะรู้รัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราควรจะทำดีถวายหวายพ่อของแผ่นดีแม่ของแผ่นดิน เพื่อที่จะเป็นกำลังใจแก่ทั้งสองพระองค์
  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • นศท.หญิงมณียา วรรณคล้ำ wrote on 28 กันยายน, 2010, 13:36

  ขอพระองค์ทรงสุขภาพกายแข็งแรง

  มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 • fshmith wrote on 5 ตุลาคม, 2010, 15:02

  ในหลวงทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก

 • น.ศ.ท.วัชรินทร์ ธัมมิกะกุล wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 19:41

  ขอให้พระองค์ทรงมีคามสุขพระหทัย และมีพระชมายุยิ่งยืนนาน

 • น.ศ.ท.วัชรินทร์ ธัมมิกะกุล ชั้นปีที่3 จบ.ทบ.ปน wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 19:44

  รักสถาบันพระมหากษัตริย์

 • มิวส์ wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 19:56

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

 • มิวส์ wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:00

  สถาบัน พระมหากษัติย์ เป็นสถาบันที่ใหญ่ ชาวไทยทุกคนควรต้องเคารพ

 • มิวส์ นศท. ปี1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:02

  การเคารพ สถาบันพระมหากษัติย์ ไม่ใช้เรื่องอยาก ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้

 • มิวส์ นศท. ปี1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:04

  ขอให้พระองค์หายจากอาการณ์ประชวน

 • มิวส์ นศท. ปี1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:06

  อยากจะขอให้ทุกคนทำความดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์กันมากๆๆๆ

 • มิวส์ นศท. ปี1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:07

  ในหลวงทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก

 • มิวส์ นศท. ปี1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:07

  สถาบันพระมหากษัตริย์นั้น
  เป็นสถาบันที่เราคนไทยทุกคนหรือแม้แต่ชาวต่างชาติก็ให้ความเคารพ
  เราซึ่งเป็นคนไทย ควรที่จะรู้รัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราควรจะทำดีถวายหวายพ่อของแผ่นดีแม่ของแผ่นดิน เพื่อที่จะเป็นกำลังใจแก่ทั้งสองพระองค์
  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • มิวส์ นศท. ปี1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:10

  พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในการเปิดพระราชพิธีเนื่องในวโรกาสต่างๆอาทิเช่น พระราชพิธีบำเพ็ญการกุศล ทรงสนับสนุนให้มีการสร้างศาสนสถาน

 • มิวส์ นศท. ปี1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:11

  สร้างความรักและความสามัคคีให้กับประเทศไทย
  สร้างความภูมิใจ เพื่อพ่อหลวง เเละสถาบันพระมหากษัตริย์

 • มิวส์ นศท. ปี1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:13

  เพียงเเค่พวกเราปวงชนชาวไทยทุกคนคอยร่วมมือร่วมเเรงร่วมใจกันปกป้องศูนย์รวมจิตใจของพวกเราไม่ให้มีบุคคลใด กลุ่มใด หรือ พวกใดมาเกล้ากลายสถาบันมหากษัตริย์ของเรา สถาบันมหากษัตริย์ของพวกเรานี้จะไม่มีวันทอดทิ้งพวกเราทุกคน

  ร่วมกันทำดีถวายเเต่องค์พระมหากษัตริย์ของพวกเราปวงชนชาวไทยกันเสียเทิด

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 หมวด3 หมู่6 เลขที่3 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:14

  ขอให้ในหลวงหายประชวรโดยเร็ววัน มีสุขภาพแข็งแรง

 • มิวส์ นศท. ปี1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:14

  ขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป
  เหนื่อยยากเพียงใหน
  “ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง”

 • มิวส์ นศท. ปี1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:16

  ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สามัคคี ไม่แบ่งสีและพักพวก เพื่อพ่อหลวงของชาวไทย

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:20

  ขอให้พระองค์ท่านจงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:21

  ขอให้พระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระวรกายที่แข็งแรง

 • มิวส์ นศท. ปี1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:22

  ขอไห้พระองค์ทรงพระอนามัยแข็งแรง

 • มิวส์ นศท. ปี1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:30

  รักไหนหลวง ห่วงลูกหลาน ช้วยกันต้านภัยยาเสพติด

 • มิวส์ นศท. ปี1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:33

  สถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงเป็นสถาบันที่ประชาชนชาวไทยทุกคนเทิดทูนไว้เหมือนเกล้าตลอดไป

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:34

  จะเป็นคนดี ประพฤติดีเพื่อในหลวง

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:38

  ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ์หายจากอาการประชวร รักไหนหลวง ครับ

 • มิวส์ นศท. ปี1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:42

  เราทุกคนต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:42

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • มิวส์ นศท. ปี1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:53

  เราทุกคนร่วมมื้อ ร่วมใจ สมาคีกันเพื่อไหนหลวงของเรา

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 20:55

  ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 21:03

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

 • มิวส์ นศท. ปี1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 21:03

  จะเป็นคนดี ประพฤติดีเพื่อในหลวง

 • มิวส์ นศท. ปี1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 21:06

  ครอบครัวสานใจไทยทำความดีเพื่อไหนหลวง

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 21:11

  ขอให้พ่อหลวงทรงมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข อยู่กับคนไทยตลอดไป

 • มิวส์ นศท. ปี1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 21:13

  เยาวชนสานใจไทยสุ่ใจใต้รุ้งที่14ขออวยพรไห้พระองค์ทรงพระเจริญ

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 21:16

  ขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอสามัคคี ไม่แบ่งสีและพักพวกครับ

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 21:24

  พ่อหลวงทรงเป็นร่มไม้ใหญ่ให้ลูกทั้งปวง และจะทรงเป็นตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • มิวส์ นศท. ปี1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 21:25

  พวกเรามาช้วยกันผู้ที่ประสบอุทกภัยกัน

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 21:26

  ขอทำดีเพือในหลวงครับ

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 21:32

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 21:35

  ขอจงทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 21:37

  ข้าพเจ้ารักในหลวงที่สุดในโลก

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 21:37

  ขอให้ในหลวงที่ข้าพเจ้าและคนไทยทุกคนเคารพรักและเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใด ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 21:43

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรไวๆ

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 21:43

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 21:49

  ขอพรให้พระองค์ ทรงเสวยพระกระยาหารได้มากๆ และทรงพระเกษมสำราญ ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 21:51

  ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดไป

 • นศท.อับดุลฮาดี สามะ ปีที่1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 21:55

  ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ

 • นศท.อับดุลฮาดี สามะ ปีที่1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 22:08

  ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดไป

 • นศท.อับดุลฮาดี สามะ ปีที่1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 22:08

  สถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงเป็นสถาบันที่ประชาชนชาวไทยทุกคนเทิดทูนไว้เหมือนเกล้าตลอดไป สถิตเสถียรอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบนานเท่านานชั่วกัลปาวสาน ระบือพระเกียรติทั่วราชธานี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ๆๆๆๆๆ

 • นศท.อับดุลฮาดี สามะ ปีที่1 wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 22:10

  ขอให้พระองค์แข็งแรง

 • นศท.ซุลกุรนัย กางา ปี2 wrote on 9 พฤศจิกายน, 2010, 20:48

  พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
  ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
  ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
  ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

  เป็นหยาดฝนโชยลมใจไทยทั่วถิ่น
  เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
  พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย
  ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล

 • นศท.ซุลกุรนัย กางา ปี2 wrote on 9 พฤศจิกายน, 2010, 20:50

  ขอพระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
  -ขอให้พ่อหลวงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงพระเกษมสำราญ
  -ขอพ่อหลวงอยู่คู่ไทยเป็นร่มไทรไทยทั่งผอง
  -ไม่มีพระมหากษัตริย์ใดในโลกที่รักประชาชนเท่าพระองค์
  -สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ
  -ลูกเป็น นสท.ขอทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง
  -พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
  -พ่อหลวงทรงทำทุกอย่างแก่คนไทยทุกคน
  – พ่อหลวงทรงยึดหลักศาสนา
  -ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ
  -ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ
  -ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง
  -ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ
  -ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง
  -ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
  พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน
  ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
  ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
  สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมงานฝีมือของประชาชน เช่น งานปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จนได้ผ้าไหมอันสวยงาม
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 • นศท.ซุลกุรนัย กางา ปี2 wrote on 9 พฤศจิกายน, 2010, 20:52

  พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า

  ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล

  ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ

  ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

  เป็นหยาดฝนโชยลมใจไทยทั่วถิ่น
  เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
  พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย
  ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล

 • นศท.ซุลกุรนัย กางา ปี2 wrote on 9 พฤศจิกายน, 2010, 20:53

  พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า

  ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล

  ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ

  ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

  เป็นหยาดฝนโชยลมใจไทยทั่วถิ่น
  เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
  พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย
  ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • นศท.ซุลกุรนัย กางา ปี2 wrote on 9 พฤศจิกายน, 2010, 20:56

  ขอพระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
  -ขอให้พ่อหลวงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงพระเกษมสำราญ
  -ขอพ่อหลวงอยู่คู่ไทยเป็นร่มไทรไทยทั่งผอง
  -ไม่มีพระมหากษัตริย์ใดในโลกที่รักประชาชนเท่าพระองค์
  -สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ
  -ลูกเป็น นสท.ขอทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง
  -พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
  -พ่อหลวงทรงทำทุกอย่างแก่คนไทยทุกคน
  – พ่อหลวงทรงยึดหลักศาสนา
  -ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ
  -ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ
  -ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง
  -ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ
  -ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง
  -ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
  พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน
  ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
  ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
  สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมงานฝีมือของประชาชน เช่น งานปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จนได้ผ้าไหมอันสวยงาม
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

  ทรงพระเจริญ

 • นศท.ซุลกุรนัย กางา ปี2 wrote on 9 พฤศจิกายน, 2010, 20:57

  พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
  ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
  ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
  ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

  เป็นหยาดฝนโชยลมใจไทยทั่วถิ่น
  เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
  พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย
  ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล ทรงพระเจริญ

 • นศท.ซุลกุรนัย กางา ปี2 wrote on 9 พฤศจิกายน, 2010, 21:02

  พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
  ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
  ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
  ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

  เป็นหยาดฝนโชยลมใจไทยทั่วถิ่น
  เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
  พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย
  ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 • นศท.ซุลกุรนัย กางา ปี2 wrote on 9 พฤศจิกายน, 2010, 21:04

  ขอพระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
  -ขอให้พ่อหลวงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงพระเกษมสำราญ
  -ขอพ่อหลวงอยู่คู่ไทยเป็นร่มไทรไทยทั่งผอง
  -ไม่มีพระมหากษัตริย์ใดในโลกที่รักประชาชนเท่าพระองค์
  -สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ
  -ลูกเป็น นสท.ขอทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง
  -พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
  -พ่อหลวงทรงทำทุกอย่างแก่คนไทยทุกคน
  – พ่อหลวงทรงยึดหลักศาสนา
  -ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ
  -ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ
  -ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง
  -ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ
  -ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง
  -ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
  พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน
  ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
  ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
  สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมงานฝีมือของประชาชน เช่น งานปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จนได้ผ้าไหมอันสวยงาม
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 • นศท.รอมือซี เจะแม wrote on 9 พฤศจิกายน, 2010, 21:05

  ขอพระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
  -ขอให้พ่อหลวงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงพระเกษมสำราญ
  -ขอพ่อหลวงอยู่คู่ไทยเป็นร่มไทรไทยทั่งผอง
  -ไม่มีพระมหากษัตริย์ใดในโลกที่รักประชาชนเท่าพระองค์
  -สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ

 • นศท.ซุลกุรนัย กางา ปี2 wrote on 9 พฤศจิกายน, 2010, 21:08

  ปฐพีพื้นดินที่เคารพ
  ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย
  ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ
  ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

 • นศท.ซุลกุรนัย กางา ปี2 wrote on 9 พฤศจิกายน, 2010, 21:11

  ขอพระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
  -ขอให้พ่อหลวงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงพระเกษมสำราญ
  -ขอพ่อหลวงอยู่คู่ไทยเป็นร่มไทรไทยทั่งผอง
  -ไม่มีพระมหากษัตริย์ใดในโลกที่รักประชาชนเท่าพระองค์
  -สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ
  -ลูกเป็น นสท.ขอทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง
  -พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
  -พ่อหลวงทรงทำทุกอย่างแก่คนไทยทุกคน
  – พ่อหลวงทรงยึดหลักศาสนา
  -ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ
  -ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ
  -ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง
  -ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ
  -ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง
  -ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
  พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน
  ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
  ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
  สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมงานฝีมือของประชาชนให้ประชาชนมีรายได้

 • นศท.ซุลกุรนัย กางา ปี2 wrote on 9 พฤศจิกายน, 2010, 21:13

  พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
  ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
  ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
  ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • นศท.ซุลกุรนัย กางา ปี2 wrote on 9 พฤศจิกายน, 2010, 21:14

  เป็นหยาดฝนโชยลมใจไทยทั่วถิ่น
  เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
  พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย
  ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล

 • นศท.รอมือซี เจะแม ปี1 wrote on 9 พฤศจิกายน, 2010, 21:16

  ขอพระองค์มีพระชนม์มายุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

  ยิ่งยืนนาน

 • นศท.มูฮัมหมัด ศักดิ์ศรีพงศธร ปี3 wrote on 9 พฤศจิกายน, 2010, 21:39

  • ขอให้ในหลวงหายประชวรโดยเร็ววัน มีสุขภาพแข็งแรง

  • ขอให้พระองค์ท่านจงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง


  ขอให้พระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระวรกายที่แข็งแรง

  • จะเป็นคนดี ประพฤติดีเพื่อในหลวง

  • ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ์หายจากอาการประชวร รักไหนหลวง

  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  • ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญยิ่งยืนาน
  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

  • ขอให้พ่อหลวงทรงมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข อยู่กับคนไทยตลอดไป

  • ขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอสามัคคี ไม่แบ่งสีและพักพวกครับ

  • พ่อหลวงทรงเป็นร่มไม้ใหญ่ให้ลูกทั้งปวง และจะทรงเป็นตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  • ขอทำดีเพื่อในหลวงครับ

  • ขอให้ในหลวงที่ข้าพเจ้าและคนไทยทุกคนเคารพรักและเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใด ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

  • ข้าพเจ้ารักในหลวงที่สุดในโลก

  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
  • ขอให้ในหลวงที่ข้าพเจ้าและคนไทยทุกคนเคารพรักและเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใด ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

  • ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรไวๆ

  • ขอพรให้พระองค์ ทรงเสวยพระกระยาหารได้มากๆ และทรงพระเกษมสำราญ ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  • ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดไป

  • ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 • อาพีพ สาแม็ง wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 17:46

  • ขอให้ในหลวงหายประชวรโดยเร็ววัน มีสุขภาพแข็งแรง

  • ขอให้พระองค์ท่านจงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง


  ขอให้พระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระวรกายที่แข็งแรง

  • จะเป็นคนดี ประพฤติดีเพื่อในหลวง

  • ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ์หายจากอาการประชวร รักไหนหลวง

  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  • ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญยิ่งยืนาน
  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

  • ขอให้พ่อหลวงทรงมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข อยู่กับคนไทยตลอดไป

  • ขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอสามัคคี ไม่แบ่งสีและพักพวกครับ

  • พ่อหลวงทรงเป็นร่มไม้ใหญ่ให้ลูกทั้งปวง และจะทรงเป็นตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  • ขอทำดีเพื่อในหลวงครับ

  • ขอให้ในหลวงที่ข้าพเจ้าและคนไทยทุกคนเคารพรักและเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใด ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

  • ข้าพเจ้ารักในหลวงที่สุดในโลก

  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
  • ขอให้ในหลวงที่ข้าพเจ้าและคนไทยทุกคนเคารพรักและเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใด ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

  • ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรไวๆ

  • ขอพรให้พระองค์ ทรงเสวยพระกระยาหารได้มากๆ และทรงพระเกษมสำราญ ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  • ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดไป

  • ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 • นศท.อาพีพ สาแม็ง wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 17:48

  • พ่อหลวงทรงเป็นร่มไม้ใหญ่ให้ลูกทั้งปวง และจะทรงเป็นตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  • ขอทำดีเพื่อในหลวงครับ

  • ขอให้ในหลวงที่ข้าพเจ้าและคนไทยทุกคนเคารพรักและเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใด ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

  • ข้าพเจ้ารักในหลวงที่สุดในโลก

  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
  • ขอให้ในหลวงที่ข้าพเจ้าและคนไทยทุกคนเคารพรักและเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใด ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

  • ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรไวๆ

  • ขอพรให้พระองค์ ทรงเสวยพระกระยาหารได้มากๆ และทรงพระเกษมสำราญ ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  • ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดไป

  • ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
  • ขอให้ในหลวงหายประชวรโดยเร็ววัน มีสุขภาพแข็งแรง

  • ขอให้พระองค์ท่านจงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง


  ขอให้พระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระวรกายที่แข็งแรง

  • จะเป็นคนดี ประพฤติดีเพื่อในหลวง

  • ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ์หายจากอาการประชวร รักไหนหลวง

  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  • ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญยิ่งยืนาน
  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

  • ขอให้พ่อหลวงทรงมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข อยู่กับคนไทยตลอดไป

  • ขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอสามัคคี ไม่แบ่งสีและพักพวกครับ

 • นศท.อาพีพ สาแม็ง ปี1 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 17:54

  • จะเป็นคนดี ประพฤติดีเพื่อในหลวง

  • ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ์หายจากอาการประชวร รักไหนหลวง

  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  • ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญยิ่งยืนาน
  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

  • ขอให้พ่อหลวงทรงมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข อยู่กับคนไทยตลอดไป

  • ขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอสามัคคี ไม่แบ่งสีและพักพวกครับ• พ่อหลวงทรงเป็นร่มไม้ใหญ่ให้ลูกทั้งปวง และจะทรงเป็นตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  • ขอทำดีเพื่อในหลวงครับ

  • ขอให้ในหลวงที่ข้าพเจ้าและคนไทยทุกคนเคารพรักและเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใด ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

  • ข้าพเจ้ารักในหลวงที่สุดในโลก

  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
  • ขอให้ในหลวงที่ข้าพเจ้าและคนไทยทุกคนเคารพรักและเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใด ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

  • ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรไวๆ

  • ขอพรให้พระองค์ ทรงเสวยพระกระยาหารได้มากๆ และทรงพระเกษมสำราญ ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  • ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
  • ขอให้ในหลวงหายประชวรโดยเร็ววัน มีสุขภาพแข็งแรง

  • ขอให้พระองค์ท่านจงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง


  ขอให้พระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระวรกายที่แข็งแรง

 • นศท นูรดีน ตาเห ปี1 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 18:12

  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  • ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญยิ่งยืนาน
  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

  • ขอให้พ่อหลวงทรงมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข อยู่กับคนไทยตลอดไป

  • ขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอสามัคคี ไม่แบ่งสีและพักพวกครับ• พ่อหลวงทรงเป็นร่มไม้ใหญ่ให้ลูกทั้งปวง และจะทรงเป็นตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  • ขอทำดีเพื่อในหลวงครับ

  • ขอให้ในหลวงที่ข้าพเจ้าและคนไทยทุกคนเคารพรักและเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใด ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

  • ข้าพเจ้ารักในหลวงที่สุดในโลก

  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
  • ขอให้ในหลวงที่ข้าพเจ้าและคนไทยทุกคนเคารพรักและเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใด ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

  • ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรไวๆ

  • ขอพรให้พระองค์ ทรงเสวยพระกระยาหารได้มากๆ และทรงพระเกษมสำราญ ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  • ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
  • ขอให้ในหลวงหายประชวรโดยเร็ววัน มีสุขภาพแข็งแรง

  • ขอให้พระองค์ท่านจงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง


  ขอให้พระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระวรกายที่แข็งแรง
  • จะเป็นคนดี ประพฤติดีเพื่อในหลวง

  • ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ์หายจากอาการประชวร รักไหนหลวง

 • นศท วัชรินทร์ ธัมมิกะกุล ชั้นปีที่3 หมวด3 จทบ ป.น wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 19:50

  กระผมจะทำความดีเพื่อพระองค์ท่านและส่วนรวมครับ

 • นศท วัชรินทร์ ธัมมิกะกุล ชั้นปีที่3 หมวด3 จทบ ป.น wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 19:51

  จะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 • นศท วัชรินทร์ ธัมมิกะกุล ชั้นปีที่3 หมวด3 จทบ ป.น wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 19:53

  กระผมจะประพฤติตนเป็นคนดีของพ่อแม่และสังคม

 • นศท วัชรินทร์ ธัมมิกะกุล ชั้นปีที่3 หมวด3 จทบ ป.น wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 19:55

  ขอให้ในหลวงหายประชวรโดยเร็ววัน

 • นศท วัชรินทร์ ธัมมิกะกุล ชั้นปีที่3 หมวด3 จทบ ป.น wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 19:57

  ผมจะรักสถาบันพระมหากษัตริย์

 • นศท วัชรินทร์ ธัมมิกะกุล ชั้นปีที่3 หมวด3 จทบ ป.น wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 19:59

  จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ

 • นศท วัชรินทร์ ธัมมิกะกุล ชั้นปีที่3 หมวด3 จทบ ป.น wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 20:01

  กระผมจะดำเนินเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระองค์ท่าน

 • นศท วัชรินทร์ ธัมมิกะกุล ชั้นปีที่3 หมวด3 จทบ ป.น wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 20:02

  กระผมจะรักใคร่และสามัคคีกัน

 • นศท วัชรินทร์ ธัมมิกะกุล ชั้นปีที่3 หมวด3 จทบ ป.น wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 20:03

  ขอให้พ่อหลวงทรงมีความสุข

 • นศท วัชรินทร์ ธัมมิกะกุล ชั้นปีที่3 หมวด3 จทบ ป.น wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 20:04

  ข้าพเจ้ารักในหลวง

 • นศท วัชรินทร์ ธัมมิกะกุล ชั้นปีที่3 หมวด3 จทบ ป.น wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 20:06

  ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรงครับ

 • นศท วัชรินทร์ ธัมมิกะกุล ชั้นปีที่3 หมวด3 จทบ ป.น wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 20:08

  จะมีความสามัคคีและไม่แบ่งพักแบ่งพวกกัน

 • นศท วัชรินทร์ ธัมมิกะกุล ชั้นปีที่3 หมวด3 จทบ ป.น wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 20:09

  ขอให้พระองค์ทรงพระกระยาหารมากๆๆ

 • นศท. นครา ยะโกะ ปี 1 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 20:39

  ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรงครับ

 • นศท. นครา ยะโกะ ปี 1 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 20:40

  ผมจะเป็นคนดี ประพฤติดีเพื่อในหลวง

 • นศท. นครา ยะโกะ ปี 1 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 20:42

  ขอพระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

 • นศท. นครา ยะโกะ ปี 1 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 20:44

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

 • นศท. นครา ยะโกะ ปี 1 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 20:45

  ขอพรให้พระองค์ ทรงเสวยพระกระยาหารได้มากๆ และทรงพระเกษมสำราญ ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

 • นศท. นครา ยะโกะ ปี 1 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 20:46

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรไวๆ

 • นศท. นครา ยะโกะ ปี 1 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 20:48

  ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดไป

 • นศท. นครา ยะโกะ ปี 1 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 20:49

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 • นศท. นครา ยะโกะ ปี 1 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 20:50

  ขอให้พ่อหลวงทรงมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข อยู่กับคนไทยตลอดไป

 • นศท. นครา ยะโกะ ปี 1 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 20:51

  ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญยิ่งยืนาน

 • นศท.ซุลกุรนัย กางา ปี2 wrote on 12 พฤศจิกายน, 2010, 2:13

  สถาบันพระมหากษัตริย์ คือศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งปวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 • ทพ. 41 wrote on 13 พฤศจิกายน, 2010, 10:29

  ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืน
  จะขอตามรอยของพ่อ
  ท่องคำว่า เพียงและพอ จากหัวใจ

 • นทศ อดลุย์ สาอะ หมวด 1 หมู่ 1 wrote on 19 พฤศจิกายน, 2010, 16:54

  ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืน
  จะขอตามรอยของพ่อ
  ท่องคำว่า เพียงและพอ จากหัวใจ

 • นทศ อดลุย์ สาอะ หมวด 1 หมู่ 1 wrote on 19 พฤศจิกายน, 2010, 16:55

  สถาบันพระมหากษัตริย์ คือศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งปวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 • นทศ อดลุย์ สาอะ หมวด 1 หมู่ 1 wrote on 19 พฤศจิกายน, 2010, 16:56

  ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรงครับ

 • นทศ อดลุย์ สาอะ หมวด 1 หมู่ 1 wrote on 19 พฤศจิกายน, 2010, 16:58

  ทำไมเราถึงต้องส่งเสริอมสถาบันพระมหากษัตริย์

  เนื่องจากสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น เป็นสถาบันที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของประชาชนชาวไทย
  เนื่องจากพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมของประชาชนและยังเป็นสถาบันที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของชนชาวไทย
  เพราะฉะนั้นเราควรที่จะทรงเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ยังคงอยู่ต่อไป
  เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยทุกคน

  นศท.สรวัฒน์ มงคลจันทร์เมธี

 • นทศ อดลุย์ สาอะ หมวด 1 หมู่ 1 wrote on 19 พฤศจิกายน, 2010, 16:59

  ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญยิ่งยืนาน

 • นทศ อดลุย์ สาอะ หมวด 1 หมู่ 1 wrote on 19 พฤศจิกายน, 2010, 17:14

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรไวๆ

 • นทศ อดลุย์ สาอะ หมวด 1 หมู่ 1 wrote on 19 พฤศจิกายน, 2010, 17:15

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • นทศ อดลุย์ สาอะ หมวด 1 หมู่ 1 ปี่2 wrote on 19 พฤศจิกายน, 2010, 17:18

  ในหลวงทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก

 • นทศ อดลุย์ สาอะ หมวด 1 หมู่ 1 ปี่2 wrote on 19 พฤศจิกายน, 2010, 17:19

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  • ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญยิ่งยืนาน
  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

  • ขอให้พ่อหลวงทรงมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข อยู่กับคนไทยตลอดไป

  • ขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอสามัคคี ไม่แบ่งสีและพักพวกครับ• พ่อหลวงทรงเป็นร่มไม้ใหญ่ให้ลูกทั้งปวง และจะทรงเป็นตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  • ขอทำดีเพื่อในหลวงครับ

  • ขอให้ในหลวงที่ข้าพเจ้าและคนไทยทุกคนเคารพรักและเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใด ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

  • ข้าพเจ้ารักในหลวงที่สุดในโลก

 • Facebook User wrote on 23 พฤศจิกายน, 2010, 9:53

  เปลี่ยนความขึ้นต้น อย่างงี้ดีกว่า สถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญอย่างไร ต่อชาวไทย ? ถึง นทศ อดลุย์ สาอะ หมวด 1 หมู่ 1

 • รพศ.๑ พัน.๒ wrote on 25 พฤศจิกายน, 2010, 10:30

  ปฐพีพื้นดินที่เคารพ
  ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย
  ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ
  ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

 • ร้อย.ลว.ไกล 9 wrote on 3 ธันวาคม, 2010, 8:52

  ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืน
  จะขอตามรอยของพ่อ
  ท่องคำว่า เพียงและพอ จากหัวใจ
  ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ อย.ลว.ไกล 9 ขอเทิดทูนสถาบันไว้เหนือหัว

 • ช.พัน.9 wrote on 3 ธันวาคม, 2010, 9:47

  รู้รักรู้สามัคคีรวมพลังปกป้องสถาบัน

 • ช.พัน.9 wrote on 3 ธันวาคม, 2010, 9:47

  ร่วมมือ ร่วมใจ ปกป้องสถาบันของปวงชนชาวไทย

 • ช.พัน.9 wrote on 3 ธันวาคม, 2010, 9:48

  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสัญลักษณ์ของคนไทย

 • ช.พัน.9 wrote on 3 ธันวาคม, 2010, 9:48

  ร่วมใจสวามิภักดิ์ รวมใจรักองค์ราชัน

 • ช.พัน.9 wrote on 3 ธันวาคม, 2010, 9:49

  ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานและมีพระพลานามัยแข็งแรง

 • ช.พัน.9 wrote on 3 ธันวาคม, 2010, 9:50

  เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่าน

 • ช.พัน.9 wrote on 3 ธันวาคม, 2010, 9:55

  พ่อหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิศราชธรรม

 • ช.พัน.9 wrote on 3 ธันวาคม, 2010, 9:57

  ในหลวงทรงงานหนักเพื่อราษฎร์ของพระองค์ทุกคน

 • ช.พัน.9 wrote on 3 ธันวาคม, 2010, 9:57

  พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการแก้ปัญหาความเดือนร้อนของคนในชาติ

 • ช.พัน.9 wrote on 3 ธันวาคม, 2010, 9:58

  ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

 • ป.พัน.๒ รอ. wrote on 4 ธันวาคม, 2010, 12:51

  พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 • รพศ.๑พัน.๒ wrote on 16 ธันวาคม, 2010, 12:08

  ปฐพีพื้นดินที่เคารพ
  ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย
  ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ
  ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

 • กศ.รร.ม.ศม. wrote on 17 ธันวาคม, 2010, 11:14

  เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • ป.พัน.๒ รอ. wrote on 18 ธันวาคม, 2010, 13:47

  สถาบันกษัตริย์มิได้เหนี่ยวรั้งประชาธิปไตย แต่กลับส่งเสริมให้คนอยู่ในระบอบประชาธิปไตยต่างหาก

 • ป.พัน.2 รอ. wrote on 23 ธันวาคม, 2010, 12:35

  น้ำพระทัยของพระองค์ท่าน อันเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา

 • ร.112 wrote on 10 มกราคม, 2011, 14:52

  -ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต
  -พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย
  -สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือสถาบันพระมหากษัตริย์
  -ไม่มีแผ่นดินไหนที่อบอุ่นเท่าประเทศไทยเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระเมตาต่อราษฎรทุกหมู่เหล่ามาตั้งแต่อดีตจนตราบถึงวันนี้
  -ทรงเป็นแสงเทียนส่องทางให้ชาวไทยในทุกสถานการณ์

 • ร.112 wrote on 10 มกราคม, 2011, 14:55

  King of Thailand เหล่าข้าพเจ้า ข้าราชการในสังกัด กรมพัฒนาที่ 2 จะปฏิบัติภารหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท บนพื้นฐานของความสำนึก ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

 • ป.พัน.๒ รอ. wrote on 18 มกราคม, 2011, 9:15

  เรามีความสุขกับการมีสถาบันกษัตริย์ และวัฒนธรรมอันมากมายที่ไม่มีในชาติอื่น เราก็จะยังคงมีสถาบันกษัตริย์ไปตราบเท่าที่เราต้องการ

 • กบร.ศสพ. wrote on 21 มกราคม, 2011, 9:14

  ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 • กธก.สปช.ทบ. wrote on 24 มกราคม, 2011, 13:34

  ข้าพเจ้าขอให้สัตย์ว่า ปวงข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด
  ด้วยความไม่ประมาท ตามพระราชดำรัสของพระองค์

 • ร.๘ พัน.๓ wrote on 29 มกราคม, 2011, 9:10

  ใต้ร่มพระบารมีจะเป็นคนดีถวายพ่อหลวง

 • ร.๘ พัน.๓ wrote on 30 มกราคม, 2011, 20:12

  เรามีความสุขกับการมีสถาบันกษัตริย์ และวัฒนธรรมอันมากมายที่ไม่มีในชาติอื่น เราก็จะยังคงมีสถาบันกษัตริย์ไปตราบเท่าที่เราต้องการ

 • ป.พัน.๒ รอ. wrote on 3 กุมภาพันธ์, 2011, 9:19

  จะรักและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มิยอมให้ใครมาทำลาย รักษาไว้จนชีพมลายกลายเป็นปุ๋ยผงธุลี

  ตอบ ผมก็รักเเละจักเทอดทูนไปตลอดกาปวนา

 • ช.พัน.๒๐๑ wrote on 3 กุมภาพันธ์, 2011, 14:37

  ทรงพระเจริญ พวกเราชาวไทยจะทำความดีถวายในหลวง

 • 6thIR wrote on 4 กุมภาพันธ์, 2011, 15:11

  ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 • นศท.หญิง 3 จังหวัดชายแดน wrote on 9 กุมภาพันธ์, 2011, 5:07

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง ปราศจากโรคร้าย
  และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 • นศท.หญิง 3 จังหวัดชายแดน wrote on 9 กุมภาพันธ์, 2011, 5:08

  ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง

 • นศท.หญิง 3 จังหวัดชายแดน wrote on 9 กุมภาพันธ์, 2011, 5:09

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • นศท.หญิง 3 จังหวัดชายแดน wrote on 9 กุมภาพันธ์, 2011, 5:09

  จะสร้างความดี เพื่อสังคมส่วนรวม
  “ทำดีให้พ่อดู”

 • นศท.หญิง 3 จังหวัดชายแดน wrote on 9 กุมภาพันธ์, 2011, 5:10

  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน

 • นศท.หญิง 3 จังหวัดชายแดน wrote on 9 กุมภาพันธ์, 2011, 5:12

  ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดกาล

 • ช.พัน.๓ wrote on 10 กุมภาพันธ์, 2011, 11:23

  -ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง -ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ -.เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา -พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณา -เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดินหากสิ้นกษัตริย์ 

 • ร้อย.ลว.ไกล 9 wrote on 16 กุมภาพันธ์, 2011, 14:24

  พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
  ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
  ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
  ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • ร้อย.ลว.ไกล 9 wrote on 16 กุมภาพันธ์, 2011, 16:58

  พระทรงเป็น ยศยิ่งกว่า มหากษัตริย์
  พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
  พระทรงเป็น นักคิด วิทยา
  พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
  พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
  พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
  พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
  พระมหาราช ครองใจ ไทยทุกดวง

 • ร้อย.ลว.ไกล 9 wrote on 16 กุมภาพันธ์, 2011, 17:01

  พ่อหลวงนี้ ตราบใด ใครจะเท่า
  พ่อปกป้อง พวกเรามา เป็นแสน
  พ่อช่วยนา ตราบไหน ก็ไม่แคลน
  พ่อเป็นตัว ตัวแทน ของชาติไทย

 • ร้อย.ลว.ไกล 9 wrote on 16 กุมภาพันธ์, 2011, 17:03

  แม้พรรษาพาผ่านมานานนับ
  ผลงานสรรพสิ่งสร้างทางแก้ไข
  พระปัญญานำพาประชาไทย
  ให้รู้ใช้ ปรัชญา ความพอเพียง

 • ร้อย.ลว.ไกล 9 wrote on 16 กุมภาพันธ์, 2011, 17:06

  ธ. ให้รู้รักสามัคคี เป็นที่ตั้ง
  ชนไหลหลั่งแซ่ซร้องสรรพเสียง
  ถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” อย่างพร้อมเพียง
  เป็นสำเนียงแห่งความสูขผูกภักดี

 • ป.พัน. 2 รอ. wrote on 17 กุมภาพันธ์, 2011, 12:51

  ทรงพระเจริญ พวกเราชาวไทยจะทำความดีถวายในหลวง

 • ป.5 wrote on 17 กุมภาพันธ์, 2011, 14:44

  ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
  ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
  เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
  ขอทรงให้”สุขสำราญ”ชั่วกาลเทอญ

 • ป.5 wrote on 17 กุมภาพันธ์, 2011, 14:45

  ๑. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
  ๒. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ๓. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
  ๔. รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
  ๕. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
  ๖. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  ๗. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
  ๘. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
  ๙. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
  ๑๐. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  ๑๑. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
  ๑๒. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
  ๑๓. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
  ๑๔. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
  ๑๕. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
  ๑๖. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ๑๗. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
  ๑๘. รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
  ๑๙. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
  ๒๐. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 • น.ส.ชิดชนก ทองนาค wrote on 19 กุมภาพันธ์, 2011, 14:48

  ประชาราษฎร์ทั่วเขตประเทศไทยพร้อมใจน้อมถวายพระพร ทรงพระเจริญ

 • ร้อย.สห.จทบ.ล.ย. wrote on 22 กุมภาพันธ์, 2011, 13:14

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
  ๒. เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
  ๓. ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
  ๔. ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
  ๕. ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
  ๖. เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
  ๗. หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
  ๘. การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
  ๙. จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
  ๑๐. ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

 • ศสท.จทบ.ร.บ. wrote on 28 กุมภาพันธ์, 2011, 14:34

  ทรงพระเจริญ

 • พลฯมานะ สุทธิไกร wrote on 2 มีนาคม, 2011, 15:20

  สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนาน

 • เรารักในหลวง wrote on 15 มีนาคม, 2011, 8:49

  ขอให้ภูมิใจที่เป็นคนไทย ที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทั่วโลกยกย่อง… ขอให้ภูมิใจ ที่ทั่วโลกมองว่าคนไทยรักในหลวงมากจนไม่มีชาติใดเทียบได้

 • รักในหลวง wrote on 16 มีนาคม, 2011, 9:08

   พ่อหลวงทรงเป็นร่มไม้ใหญ่ให้ลูกทั้งปวง และจะทรงเป็นตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. wrote on 17 มีนาคม, 2011, 20:51

  ธ. ให้รู้รักสามัคคี เป็นที่ตั้ง
  ชนไหลหลั่งแซ่ซร้องสรรพเสียง
  ถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” อย่างพร้อมเพียง
  เป็นสำเนียงแห่งความสูขผูกภักดี

 • ประจวบส. wrote on 25 มีนาคม, 2011, 14:41

  จะเทิดทูนและปกป้องสถาบันโดยการไม่ทำร้ายชาติ เป็นคนดีของสังคม
  ทรงพระเจริญ

 • นศท.นรเศรษฐ สุขเอี่ยม wrote on 27 มีนาคม, 2011, 15:28

  ขอให้พระองค์ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

 • นายรัตนะ ภัทรสมบัติ wrote on 27 มีนาคม, 2011, 15:44

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 29 มีนาคม, 2011, 10:33

  เรารักในหลวง

 • ส.อ.อนุชิต พลไธสง wrote on 31 มีนาคม, 2011, 8:45

  ด้วยพระปรีชาญาณในพระองค์ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 • มิตรไชย สิงหเดชา wrote on 31 มีนาคม, 2011, 9:54

  แม้มีสิ่ง หมายปอง ต้องประสงค์
  ถึงชีวิต ปลิดปลง มิหวั่นไหว
  ชีพพร้อมพลี เพื่อองค์ พระทรงชัย
  ดำรงไว้ คู่ฟ้า คู่ธานินทร์

 • ประจวบส. wrote on 1 เมษายน, 2011, 9:25

  จงมี
  ศีลธรรม
  คุณธรรม
  จริยธรรม

 • กองร้อยจังหวัดทหารบกชุมพร wrote on 1 เมษายน, 2011, 16:49

  ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
  ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า
  ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา
  ธ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย

  ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา
  ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน
  ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล
  ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…
  ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย
  ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
  ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล
  พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน

 • tulakan wrote on 4 เมษายน, 2011, 8:55

  ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • ช.พัน.๖ ร้อย.๔ wrote on 5 เมษายน, 2011, 10:42

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ประชากรชาวไทยตลอดกาลเทอญ ขอให้คนไทยจงหยุดการขัดแยงต่างๆเพื่อถวายแก่ในหลวงของเรา เกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนั้นเมื่อหมดลมหายใจก็เอาไปมิได้ นอกจากความดี ขอถวายความดีต่อในหลวงของเรา

 • ช.พัน.๖ ร้อย.๔ wrote on 5 เมษายน, 2011, 10:45

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการกองร้อยทหารช่างที่ ๔
  กองพันทหารช่างที่ ๖

 • ช.พัน.๖ ร้อย.๔ wrote on 5 เมษายน, 2011, 10:45

  ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

 • ช.พัน.๖ ร้อย.๔ wrote on 5 เมษายน, 2011, 10:46

  ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

 • ช.พัน.๖ ร้อย.๔ wrote on 5 เมษายน, 2011, 10:48

  พระบารมีมากล้นเหลือคณา ปกเกศเกล้าชาวประชาสุขสันต์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญนิจนิรันดร์เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ไทยทั้งมวล

 • ช.พัน.๖ ร้อย.๔ wrote on 5 เมษายน, 2011, 10:49

  ๑ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
  ๒ เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน
  ๓ เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
  ๔ เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
  ๕ เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  ๖ ลดละเลิกอบายมุก เพื่อ ในหลวงของเรา
  ๗ วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของในหลวง
  ๘ สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
  ๙ สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
  ๑๐ สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลาน เราถึงทุกวันนี้
  ๑๑ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนจงปกป้อง
  ๑๒ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
  ๑๓ สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
  ๑๔ หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ

 • กองร้อยจังหวัดทหารบกชุมพร wrote on 12 เมษายน, 2011, 7:41

  ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • ฝขว.จทบ.ช.พ. wrote on 12 เมษายน, 2011, 7:47

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการกองร้อยทหารช่างที่ ๔
  กองพันทหารช่างที่ ๖

 • กะปู wrote on 18 เมษายน, 2011, 10:09

  รักนายหลวง เทิดทูนนายหลวง

 • กะปู wrote on 25 เมษายน, 2011, 10:35

  รักชาติยิ่งชีพ

 • ช.พัน.๖ ร้อย.๔ wrote on 25 เมษายน, 2011, 13:52

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการกองร้อยทหารช่างที่ ๔

  กองพันทหารช่างที่ ๖

 • ฝกร.จทบ.ช.พ. wrote on 27 เมษายน, 2011, 16:11

  จะเดินตามทางที่พ่อชี้แนะนำ
  มุ่งกระทำผลประโยชน์ด้วยศักดิ์ศรี
  พัฒนาคนเยาวชนเป็นคนดี
  ไม่คิดหนีเบื่อหน่ายกับการงาน
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (ฝกร.จทบ.ช.พ.)

 • cavalry19 wrote on 28 เมษายน, 2011, 8:37

  สถาบันพระมหากษัตริย์นั้น
  เป็นสถาบันที่เราคนไทยทุกคนหรือแม้แต่ชาวต่างชาติก็ให้ความเคารพ
  เราซึ่งเป็นคนไทย ควรที่จะรู้รัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราควรจะทำดีถวายหวายพ่อของแผ่นดีแม่ของแผ่นดิน เพื่อที่จะเป็นกำลังใจแก่ทั้งสองพระองค์
  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • กฝศ.นรด. wrote on 2 พฤษภาคม, 2011, 14:58

  พระองค์ทรงคิดค้น และทรงทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และมีความสุข ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • cavalry19 wrote on 4 พฤษภาคม, 2011, 10:36

  แม้มีสิ่ง หมายปอง ต้องประสงค์
  ถึงชีวิต ปลิดปลง มิหวั่นไหว
  ชีพพร้อมพลี เพื่อองค์ พระทรงชัย
  ดำรงไว้ คู่ฟ้า คู่ธานินทร์

 • cavalry19 wrote on 6 พฤษภาคม, 2011, 10:53

  ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

 • cavalry19 wrote on 11 พฤษภาคม, 2011, 7:14

  โครงการ ” แก้มลิง ”

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวพระราชดำริแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ไว้ 5 แนวทาง คือ ประการแรก สร้างคันกั้นน้ำ โดยปรับปรุงแนวถนนเดิมประการที่สอง จัดให้มีพื้นที่สีเขียว (Green Belt) ตามพระราชดำริ เพื่อกันการขยายตัวของเมือง และเพื่อแปรสภาพให้เป็นทางระบายน้ำเมื่อมีน้ำหลาก ประการที่สาม ดำเนินการขุดลอกคลอง ขยายคลองที่มีอยู่เดิมและขุดใหม่นอกแนวคันกั้นน้ำ ประการที่สี่ สร้างสถานที่เก็บน้ำตามจุดต่าง ๆ ประการที่ห้า ขยายช่องทางรับน้ำที่ผ่านทางรถไฟและทางหลวง

  วิธีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภูมิภาคต่าง ๆ คือ

  1. การก่อสร้างคันกันน้ำ โดยการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำขนานไปตามลำน้ำเพื่อป้องกันมิให้น้ำล้นตลิ่งไปท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ด้านใน

  2. การก่อสร้างทางผันน้ำ เพื่อผันน้ำทั้งหมดหรือบางส่วนที่ล้นตลิ่งท่วมล้นเข้ามาให้ออกไป

  3. การปรับปรุงและตกแต่งสภาพลำน้ำ เพื่อให้น้ำที่ท่วมทะลักสามารถไหลไปตามลำน้ำได้สะดวก หรือช่วยให้กระแสน้ำไหลเร็วยิ่งขึ้น

 • cavalry19 wrote on 12 พฤษภาคม, 2011, 6:48

  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ถูกปลูกฝังในชาติไทย มานาน เพราะตั้งแต่สมัยก่อนถึงปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ช่วยประชาชน ดูแลประชาชน อย่างใกล้ชิดมาตลอด กษัตริย์ทุกพระองค์พยายามช่วยให้ประชาชนของท่านอยู่ดีกินดี มีความสุข

  ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน คนในชาติจะต้องสามัคคีกัน

 • cavalry19 wrote on 12 พฤษภาคม, 2011, 7:21

  อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
  องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
  หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
  พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
  ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
  องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
  ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
  ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

 • saihang wrote on 12 พฤษภาคม, 2011, 11:12

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระเมตตาธรรมอันสูงสุด
  ร.๑๙ พัน.๓

 • ร.๑๙ พัน.๓ wrote on 14 พฤษภาคม, 2011, 9:51

  พระราชกรณียกิจอันมากมาย ประดุจต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขา

  ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนชาวไทยตลอดมา

 • ร.๑๙ พัน.๓ wrote on 15 พฤษภาคม, 2011, 11:21

  สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 • ร.๑๙ พัน.๓ wrote on 18 พฤษภาคม, 2011, 13:32

  ข้าพระพุทธเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยเลือด และจิตวิญญาณ

 • ร.๑๙ พัน.๓ wrote on 19 พฤษภาคม, 2011, 14:18

  จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

 • cavalry19 wrote on 20 พฤษภาคม, 2011, 10:07

  พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา
  เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
  แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่การฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นและแย่งชิง
  สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
  ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
  เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความ
  ผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

 • ร.๑๙ พัน.๓ wrote on 20 พฤษภาคม, 2011, 15:08

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีเมตตาธรรมอันสูงสุด

 • cavalry19 wrote on 20 พฤษภาคม, 2011, 16:07

  หลังจากที่ทรงเสด็จขึ้น ครองราชย์ในช่วงปีพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้เสด็จฯ เยือนประเทศต่าง ๆ ทั้งในแถบยุโรป อเมริกาเหนือและเอเซียเพื่อเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีระหว่างประเทศให้มี ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทรงนำความปราถนาดีของประชาชนชาวไทยไปมอบให้กับประชาชนในประเทศนั้น ๆ ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และถึงแม้ว่าหลังจากปีพุทธศักราช 2510 เป็นต้นมา พระองค์จะมิได้เสด็จต่างประเทศอีก (ยกเว้นเมื่อเดือนมีนาคม พุทธศักราช 2517 นี้ได้ทรงเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังจากที่เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานร่วมในการเปิดสะพานเชื่อมระหว่างประเทศมิตรภาพไทย – ลาวแล้ว) เพราะทรงมีพระราชภารกิจในประเทศมากมาย แต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชโอรสและพระราชธิดาเสด็จฯ ไปเยือนต่างประเทศแทนเพื่อทรงนำวิทยาการและสิ่งที่ได้ไปทรงพบเห็นกลับมาใช้ พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป นอกเหนือจากนั้นยังทรงเสด็จฯ ออกให้การต้อนรับพระราชอาคันตุกะที่เป็นประมุขของประเทศต่าง ๆ ที่เสด็จหรือเดินทางมาเยือนรวมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้บรรดาทูตานุทูตเข้าเฝ้าอยู่ตลอดเสมอมา

 • ร.๑๙ พัน.๓ wrote on 22 พฤษภาคม, 2011, 10:55

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ตราบนานเท่านาน

 • ร.๑๙ พัน.๓ wrote on 25 พฤษภาคม, 2011, 11:48

  ขอน้อมเกล้าน้อมถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์พระทรงศรีตราบนานเท่านาน

 • กะปู wrote on 26 พฤษภาคม, 2011, 12:43

  จะรักและเทิดนายหลวงตลอดไปตราบชีวิตจะหาไม่

 • กะปู wrote on 26 พฤษภาคม, 2011, 12:46

  จะอยู่อย่างพอเพรียงตามแบบอย่างนายหลวงของเรา

 • กะปู wrote on 26 พฤษภาคม, 2011, 12:48

  เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 • กะปู wrote on 26 พฤษภาคม, 2011, 12:50

  วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของในหลวง

 • กะปู wrote on 26 พฤษภาคม, 2011, 12:50

  สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 • กะปู wrote on 26 พฤษภาคม, 2011, 12:53

  หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ

 • กะปู wrote on 26 พฤษภาคม, 2011, 12:54

  ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

 • กะปู wrote on 26 พฤษภาคม, 2011, 12:56

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

 • กะปู wrote on 26 พฤษภาคม, 2011, 12:57

  ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

 • กะปู wrote on 26 พฤษภาคม, 2011, 12:58

  ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • cavalry19 wrote on 27 พฤษภาคม, 2011, 9:08

  พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา
  เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
  แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่การฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นและแย่งชิง
  สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
  ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
  เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความ
  ผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

 • cavalry19 wrote on 27 พฤษภาคม, 2011, 14:24

  เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
  แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
  ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
  พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
  อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
  เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
  ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
  ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน
  …ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • artycenter wrote on 31 พฤษภาคม, 2011, 10:22

  รัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 • artycenter wrote on 31 พฤษภาคม, 2011, 10:22

  ปวงข้าบาท กราบพระองค์ ขอทรงพัก
  ด้วยประจักษ์ ราชกิจ อดิศร
  พระทรงเป็น ร่มฟ้า ประชาทร
  ถวายพระพร ด้วยไทยรัก สามัคคี

 • artycenter wrote on 31 พฤษภาคม, 2011, 10:23

  ชาติไทยคงมั่นทั่ว ธานินทร์ เพราะพระพ่อแห่งแผ่นดินคุ้มครองไทย
  ขอเทิดทูนพระองค์ พระพ่อแห่งแผ่นดิน เอกองค์สยามมินทร์ธิราชเจ้า
  ความสามัคคี ก่อให้เกิดความมีชัย จงรวมใจเทิดทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ
  ศูนย์ใจไทยทั่วหล้า ชาวประชาร่วมน้อมสดุดี

 • ร.๑๙ พัน.๓ wrote on 3 มิถุนายน, 2011, 9:16

  ทรงยึดหลักศาสนา  ทรงศึกษาสรรพวิทยา  ทรงนำมาปฏิบัติ  ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม  ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ  ทรงสละหยาดพระเสโท  เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก  ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

 • cavalry19 wrote on 3 มิถุนายน, 2011, 15:58

  การทะนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองนั้นมีวิธีทำได้หลาย ๆ อย่าง อย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ “ต้องทำงาน” ทำงานตามหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดให้ได้ผลที่สุด งานอีกอย่างซึ่งอาจไม่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษจากทางราชการหรือหน้าที่ แต่ต้องนับว่าเป็นงานหรือเป็นการกระทำที่ต้องทำก็มี คืองานในฐานะที่เป็นคนที่อาศัยผืนแผ่นดินไทย ทุกคนที่เป็นคนไทยควรจะต้องพยายามปฏิบัติการทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้บ้านเมืองมีความเรียบร้อย มีความสงบ ถ้าแต่ละคนได้ทำแล้ว บ้านเมืองก็จะยืนยงคงอยู่ได้ แต่ถ้าผู้ใดมิได้ทำก็เป็นผู้ที่ได้ทำลายที่อยู่ของตน ซึ่งตามธรรมดาเขาเรียกว่าเป็นคนทรยศต่อประเทศชาติ ถ้าพูดตามความคิดว่า แต่ละคนมีเสรีภาพชาติบ้านเมืองอาจไม่มีความหมายนัก เป็นผู้ที่ทรยศต่อตัวเอง เพราะว่าทำลายผืนแผ่นดินที่ตัวจะยืนอยู่ได้

 • ร.๑๙ พัน.๓ wrote on 5 มิถุนายน, 2011, 12:23

  จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น  จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

 • cavalry19 wrote on 9 มิถุนายน, 2011, 10:05

  ประเสริฐกว่าราชาองค์ใดในโลกนี้
  พ่อหลวงทรงรักและห่วงใยเหล่าพสกนิกร
  ไม่ว่าจะจนหรือรวย
  พระองค์ไม่ถือพระองค์ แบ่งแยกชนชั้นกั้นระหว่างราชากับประชาชน
  เพราะพระองค์ ถือว่า ทุกคน คือลูกของพระองค์
  ลูกที่พร้อมจะรับใช้เบื้องใต้ฝ่าธุลีพระบาท
  พร้อมที่จะรับใช้แผ่นดินในข้าของพระองค์
  ขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • cavalry19 wrote on 10 มิถุนายน, 2011, 15:38

  นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นประมุขแห่งประเทศไทย เป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมายุของพระองค์ โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ คือ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ ดังในปฐมพระบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม

 • ร.๑๙ พัน.๓ wrote on 11 มิถุนายน, 2011, 8:57

  เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 • กศ.รร.ม.ศม. wrote on 13 มิถุนายน, 2011, 10:16

  หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้
  บรรพบุรุษ

 • ร.๑๙ พัน.๓ wrote on 15 มิถุนายน, 2011, 9:54

  จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

 • cavalry19 wrote on 20 มิถุนายน, 2011, 10:05

  1.พ่อเกิดมาเหมือนฟ้ามาโปรดราษฎร์ พ่อสามารถบั่นบุกดับทุกข์เข็ญ พ่อคือองค์มิ่งขวัญพระจันทร์เพ็ญ พ่อลอยเด่น
  สถิตในหัวใจชน
  2.ความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ก็จะเป็นแสงสว่าง ,เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทยได้พึ่งพาอยู่
  ด้วยความสงบร่มเย็นตราบทั่วราชอาณาจักร
  3.จะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา
  4.สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยม
  ล้นพระกรุณา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  5.แผ่นดินนี้ ที่ข้ายืนอยู่ แต่ครั้งปู่ของปู่ อยู่อาศัยท่านหลั่งเลือด เสียเนื้อก็เพื่อใคร หากมิใช่พิทักษ์ไว้ให้ลูกหลานลอง
  ตักก้อนดินก้อนนิด ขึ้นพิศดู จะเห็นซากเถ้าของปู่อยู่สลอน หากปล่อยให้ไพรีมายียำชาติไทย แล้ววิญญาณปู่จะอยู่
  เป็นสุขได้อย่างไร
  6.พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้
  7.ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทย
  8.พ่อหลวงผู้ทรงเป็นธรรม ประดุจลำศาลไคฟงผู้ทรงธรรม
  9.รักพ่อผู้ให้รู้คุณค่าของแผ่นดิน
  10.แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา เพราะพระบุญยา พระบารมี
  ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี ขอจงมี พระชนม์มายุยืนนาน
  11.จะมีสักกี่ครั้ง ที่เราจะมีโอกาส สร้างความดี ถวายงานให้ “ในหลวง” ได้โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และ
  เผยแพร่พระราชกรณียกิจ เพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา
  12.ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ
  ปรีชาชาญ ทุกวานวัน
  13.ทุกคนร่วมใจสร้างประเทศไทยสงบสุขเพื่อพ่อหลวง
  14. ตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทย แม้จะต้อง
  เสด็จฯ ไปในท้องถิ่นทุรกันดารอันห่างไกลก็มิย่อท้อ ทรงยอมทนลำบากตรากตรำพระวรกายแสดงให้เห็นถึงน้ำ
  พระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ ที่ประกอบด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
  15.. พระองค์ทรงมีความสม่ำเสมอในการประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงชนชาวไทย
  16.. โครงการในพระราชดำรินานัปการที่พระองค์ทรงก่อกำเนิดล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรทั่วทั้ง

 • cavalry19 wrote on 21 มิถุนายน, 2011, 9:35

  เฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วง และเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของพสกนิกรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความทุกข์ของไพร่ฟ้าจากพยาธิภัย ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ ทั้งแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และแพทย์อาสาสมัคร โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้รักษาผู้ป่วยไข้ได้ทันที นอกเหนือจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ริเริ่มหลายโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

 • cavalry19 wrote on 23 มิถุนายน, 2011, 9:16

  โครงการ ” แก้มลิง ”

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวพระราชดำริแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ไว้ 5 แนวทาง คือ ประการแรก สร้างคันกั้นน้ำ โดยปรับปรุงแนวถนนเดิมประการที่สอง จัดให้มีพื้นที่สีเขียว (Green Belt) ตามพระราชดำริ เพื่อกันการขยายตัวของเมือง และเพื่อแปรสภาพให้เป็นทางระบายน้ำเมื่อมีน้ำหลาก ประการที่สาม ดำเนินการขุดลอกคลอง ขยายคลองที่มีอยู่เดิมและขุดใหม่นอกแนวคันกั้นน้ำ ประการที่สี่ สร้างสถานที่เก็บน้ำตามจุดต่าง ๆ ประการที่ห้า ขยายช่องทางรับน้ำที่ผ่านทางรถไฟและทางหลวง

  วิธีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภูมิภาคต่าง ๆ คือ

  1. การก่อสร้างคันกันน้ำ โดยการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำขนานไปตามลำน้ำเพื่อป้องกันมิให้น้ำล้นตลิ่งไปท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ด้านใน

  2. การก่อสร้างทางผันน้ำ เพื่อผันน้ำทั้งหมดหรือบางส่วนที่ล้นตลิ่งท่วมล้นเข้ามาให้ออกไป

  3. การปรับปรุงและตกแต่งสภาพลำน้ำ เพื่อให้น้ำที่ท่วมทะลักสามารถไหลไปตามลำน้ำได้สะดวก หรือช่วยให้กระแสน้ำไหลเร็วยิ่งขึ้น

 • cavalry19 wrote on 5 กรกฎาคม, 2011, 8:38

  พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
  2. พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดีเพื่อในหลวงของเรา
  3.พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่
  4.กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป
  5.ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดีเพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา
  6. ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
  7.ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต
  8. พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
  9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 7 กรกฎาคม, 2011, 11:18

  เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • นศท.อุดร สุทธิกุล ปี 1 ร.ร.ตาลสุมพัฒนา จ.อุบลฯ ศูนย์ฝึกสิรินธรวิทยานุสรณ์ มณฑลทหารบกที่ 22 wrote on 10 กรกฎาคม, 2011, 9:35

  ในหลวงคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย ทรงทำงานเพื่อประชาชน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • นศท.ธีรศักดิ์ บินทะสี ปี 1 ร.ร.ตาลสุมพัฒนา จ.อุบลฯ ศูนย์ฝึกสิรินธรวิทยานุสรณ์ มณฑลทหารบกที่ 22 wrote on 10 กรกฎาคม, 2011, 10:44

  ในหลวงของเราท่านทรงงานต่างๆมากมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกคนในประเทศนี้ และพระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของชาวไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 11 กรกฎาคม, 2011, 9:13

  เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
  พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
  หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
  ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี

 • นศท. กฤติกร อเทพกฤษณ์ wrote on 13 กรกฎาคม, 2011, 9:30

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

  นศท. กฤติกร อเทพกฤษณ์

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 14 กรกฎาคม, 2011, 10:04

  พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
  2. พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดีเพื่อในหลวงของเรา
  3.พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่
  4.กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป
  5.ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดีเพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา
  6. ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
  7.ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต
  8. พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
  9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 14 กรกฎาคม, 2011, 10:11

  บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 • cavalry19 wrote on 14 กรกฎาคม, 2011, 16:24

  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
  3.ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรเร็ววัน
  4.ขอพระองค์อยู่คู่ชาวไทยยิ่งยืนนาน
  5.ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
  6.ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง
  7.เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
  8.ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
  9.พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
  10.รวมใจภักดี รัก ในหลวง

 • นศท. wrote on 20 กรกฎาคม, 2011, 9:02

  การที่ประเทศไทยเรามีสถาบัพระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ และควรยกย่องอย่างยิ่ง

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 21 กรกฎาคม, 2011, 9:47

  สร้างความรักและความสามัคคีให้กับประเทศไทย
  สร้างความภูมิใจ เพื่อพ่อหลวง เเละสถาบันพระมหากษัตริย์

 • cavalry19 wrote on 22 กรกฎาคม, 2011, 8:53

  ปวงชนชาวไทย รู้รักสามัคคี รักประเทศชาติ ร่วมใจกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 25 กรกฎาคม, 2011, 9:13

  ชาติไทยคงมั่นทั่ว ธานินทร์ เพราะพระพ่อแห่งแผ่นดินคุ้มครองไทย
  ขอเทิดทูนพระองค์ พระพ่อแห่งแผ่นดิน เอกองค์สยามมินทร์ธิราชเจ้า
  ความสามัคคี ก่อให้เกิดความมีชัย จงรวมใจเทิดทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ
  ศูนย์ใจไทยทั่วหล้า ชาวประชาร่วมน้อมสดุดี

 • นศท หญิง รัตนภรณ์ รุ่งเรืองศร๊ศักดิ์ wrote on 4 สิงหาคม, 2011, 20:06

  ในหลวงทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก

 • นศท หญิง ปฐมาวดี มะโนะรรม wrote on 4 สิงหาคม, 2011, 20:11

  พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็นขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • นศท.โชติพันธ์ บุญช่วย wrote on 4 สิงหาคม, 2011, 20:18

  ชาติไทยคงมั่นทั่ว ธานินทร์ เพราะพระพ่อแห่งแผ่นดินคุ้มครองไทย
  ขอเทิดทูนพระองค์ พระพ่อแห่งแผ่นดิน เอกองค์สยามมินทร์ธิราชเจ้า
  ความสามัคคี ก่อให้เกิดความมีชัย จงรวมใจเทิดทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ
  ศูนย์ใจไทยทั่วหล้า ชาวประชาร่วมน้อมสดุดี

 • นศท.วุฒิไกร นิลเกษ ร.ร นากระแซงศึกษา wrote on 6 สิงหาคม, 2011, 18:49

  เราคนไทยทุกคนจงรู้ว่า ชาติไทยที่มั่นคง ก็เพราะพ่อของแผ่นดินคุ้มครองไว้ เราควรจะเทิดทูนและรักษาไว้ พร้อมสร้างความสามัคคีในประเทศ เพื่อรวมใจน้อมสดุดี

 • นศท.จีวัฒน์ เอกศิรฺ ร.ร.นากระแซงศึกษา wrote on 7 สิงหาคม, 2011, 13:10

  เราคนไทยควรรักและสามัคคีกันไวเพื่อให้ประเทศมีความสงบสุขเพื่อพ่อหลวงของเรา

 • ช.พัน.๙ wrote on 8 สิงหาคม, 2011, 9:30

  รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 • ช.พัน.๙ wrote on 8 สิงหาคม, 2011, 9:31

  ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 • ช.พัน.๙ wrote on 8 สิงหาคม, 2011, 9:31

  พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 • ช.พัน.๙ wrote on 8 สิงหาคม, 2011, 9:33

  ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • ช.พัน.๙ wrote on 8 สิงหาคม, 2011, 9:35

  เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 • ช.พัน.๙ wrote on 8 สิงหาคม, 2011, 9:42

  ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 • ช.พัน.๙ wrote on 8 สิงหาคม, 2011, 9:44

  เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้  ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

 • ช.พัน.๙ wrote on 8 สิงหาคม, 2011, 9:46

  เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 • ช.พัน.๙ wrote on 8 สิงหาคม, 2011, 9:54

  โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน

 • ช.พัน.๙ wrote on 8 สิงหาคม, 2011, 10:35

  หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

 • ร้อย.ส.ห.จทบ.ล.ย. wrote on 8 สิงหาคม, 2011, 11:06

  ในหลวงของปวงชนชาวไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระชวรเร็วๆวันเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดไป

  http://mparmyloei.myreadyweb.com/

 • cavalry19 wrote on 9 สิงหาคม, 2011, 8:47

  “ฝนหลวง” เย็นชุ่มฉ่ำหัวใจไทยมิรู้ลืม “แก้มลิง” กักตุนแล้วระบายน้ำตามแรงโน้มถ่วง “กังหันน้ำชัย
  พัฒนา” ปั่นน้ำเสียเติมออกซิเจน “เขื่อนดิน” อ่างเก็บน้ำที่ไม่ใช้คอนกรีต “ไบโอดีเซล” จากปาล์มประกอบ
  อาหารสู่เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ “แหลมผักเบี้ย-หนองหาร” โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม “แกล้งดิน” เร่ง
  กำมะถันทำปฏิกิริยา ไล่หน้าดินเปรี้ยว “หญ้าแฝก” รากฝังลึกอนุรักษ์หน้าดิน

 • ร้อย.ส.ห.จทบ.ล.ย. wrote on 10 สิงหาคม, 2011, 9:24

  เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

  http://mparmyloei.myreadyweb.com/

 • cavalry19 wrote on 11 สิงหาคม, 2011, 14:45

  งานทุกสาขาทุกระดับมีความสำคัญอยู่ด้วยกัน และจำเป็นต้องกระทำไปพร้อมกัน เมื่อผู้มีความรู้ร่วมกันพัฒนาอย่างจริงจังด้วยหลักการ งานต่าง ๆ ทุกด้าน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นมาจนระดับยอด จะดำเนินและก้าวหน้าไปได้โดยราบรื่นและรวดเร็ว ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั่วถึงพร้อมมูลนั้น จะก่อกันเป็นรากฐานอันกว้างใหญ่แข็งแรง และจะค้ำชูส่งเสริมฐานะความเจริญของชาติบ้านเมืองให้ตั้งมั่นอยู่โดยถาวรปลอดภัยได้เป็นที่แน่นอน …”พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • นศท. วทัญญู วรรณวงษ์ wrote on 11 สิงหาคม, 2011, 21:46

  ลูกขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

  ขอให้พระองค์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนประชาชนชาวไทย

  และขอให้พระองค์ เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ร่มเย็น

  เพื่อปกป้องและคุ้มครองพวกเราทุกๆ คน ตลอดไป

  นศท. วทัญญู  วรรณวงษ์ 

 • cavalry19 wrote on 18 สิงหาคม, 2011, 11:28

  พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

  2. พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดีเพื่อในหลวงของเรา

  3.พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

  4.กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป

  5.ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดีเพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

  6. ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

  7.ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต

  8. พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

  9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • cavalry19 wrote on 19 สิงหาคม, 2011, 15:45

  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่าน
  ให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 8 กันยายน, 2011, 10:11

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • cavalry19 wrote on 30 กันยายน, 2011, 10:25

  ๑ ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
  ๒ บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา
  ๓ ทรงงานอย่างหนักในถิ่นทุรกันดาร ทั้งเหนื่อย แต่ก็เพื่อประชาชนของพระองค์ ร่วมกันทำความดีถวายพระองค์ท่าน
  ๔ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ
  ๖ อุทิศทั้งกาย และใจ ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  ๗ พระผู้ทรงธรรมคือ ในหลวงของเรา
  ๘ พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
  ๙ ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินสยาม
  ๑๐ ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ทำความดีเพื่อพ่อหลวง และร่วมกันสร้างความสามัคคีเพื่อนำพาประเทศก้าวไกลอย่างมั่นคง
  ๑๑ อย่าแตกแยกกันเลยขวานไทยใจหนึ่งเดียวรักพ่อหลวงหยุดทะเลาะกัน
  ๑๒ ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวาเป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี
  ๑๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ๑๔ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ
  ๑๕ เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทย เทิดทูนไว้องค์เหนือหัว
  ๑๖ พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
  ๑๗ ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
  ๑๘ ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 21 ตุลาคม, 2011, 11:20

  บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครอง
  ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้
  และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป

 • cavalry19 wrote on 29 ตุลาคม, 2011, 6:42

  พระองค์ทรงเป็นประมุขที่ประชาชนรักใคร่ เพราะพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อประชาชนของพระองค์ท่าน
  -ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ ร่มไทร ของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
  -พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของนักพัฒนา เพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้
  -รักในหลวง ห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 31 ตุลาคม, 2011, 10:12

  พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 • cavalry19 wrote on 9 พฤศจิกายน, 2011, 8:34

  พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงปกเกล้าเหล่าพสกนิกร โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทุกท้องถิ่น เป็นท้องที่ห่างไกลทุรกันดารเพียงใด ก็มิได้ทรงย่อท้อ เสด็จไปเยี่ยมเยียนขจัดปัดเป่าความทุกข์ ความยากไร้แก่ทวยราษฎร์ โดยมิทรงรังเกียรติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 • ร้อย.สสก.พัน.ร.ศสร. wrote on 15 พฤศจิกายน, 2011, 9:12

  “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

 • ฉก.ทพ.๔๒ wrote on 5 ธันวาคม, 2011, 13:35

  สร้างความรักและความสามัคคีให้กับประเทศไทย
  สร้างความภูมิใจ เพื่อพ่อหลวง เเละสถาบันพระมหากษัตริย์

 • cavalry19 wrote on 14 ธันวาคม, 2011, 13:39

  ๑๐๑ หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้
  ๑๐๒ โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน
  ๑๐๓ พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
  ๑๐๔ พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
  ๑๐๕ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
  ๑๐๖ ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
  ๑๐๗ ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย
  ๑๐๘ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
  ๑๐๙ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
  ๑๑๐ หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 • cavalry19 wrote on 20 ธันวาคม, 2011, 13:14

  น้ำพระทัย มหาราช ของชาติไทย

  เศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงชีวิต

  ทรงอุทิศ เวลา เงินตราให้

  พระตรากตรำ ทำเอง จากจิตใจ

  ต้องการให้ เห็นจริง ทุกสิ่งงาน

  ความสำเร็จ เสร็จสม อารมณ์หวัง

  เสริมพลัง สร้างความคิด ลิขิตขาน

  พระทรงชัย ไตร่ตรอง มองเหตุการณ์

  เพื่อลูกหลาน รุ่งเรือง เมืองไทยงาม

 • รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก wrote on 23 ธันวาคม, 2011, 13:18

  มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานีขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ 

 • นศท. ปี3 ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ wrote on 6 มกราคม, 2012, 9:58

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้มีพระวรกายและสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

  นศท.ปี3 ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

 • นศท. มทบ.33 wrote on 12 มกราคม, 2012, 9:08

  ขอสัญญาจะทำตามคำสอนของพ่อ
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • นศท.ปี 3 รร.นวมินทราชูทิศพายัพ wrote on 13 มกราคม, 2012, 11:29

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • ร.๑ พัน.๑ รอ. wrote on 26 มกราคม, 2012, 20:15

  พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
  เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
  ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
  มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

 • ร้อย ทพ.4201 wrote on 11 พฤษภาคม, 2012, 11:04

  นับเป็นบุญอันประเสริฐของประเทศไทย
  ที่มีพ่อหลวงผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

 • ร้อย ทพ.4202 wrote on 11 พฤษภาคม, 2012, 11:06

  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ประกอบบำเพ็ญมาด้วยดีถึง ณ บัดนี้ จงเป็นพลังปัจจัยให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ จงทรงพระเกษมสำราญ มีพลานามัยแข็งแรง และพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอความเจริญทั้งหลาย พระพรชัยและมิ่งมงคลทั้งมวล อีกทั้งสิ่งที่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ทุกประการ จงพลันสำเร็จแด่พระองค์ท่าน ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ 
   
   

 • ร้อย ทพ.4203 wrote on 11 พฤษภาคม, 2012, 11:10

  ใต้ผืนดิน ณ แห่งใดในโลกหล้า สุดแผ่นฟ้าพระเมตตา ธ หยั่งถึง ทวยราษฎร์ไทยพบภัยมิพรั่นพรึง ปกเกศเกล้าเราซาบซึ้ง ซึ่งพระกรุณา ขอถวายพรชัยพระพ่อหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งแดนสรวงถ้วนทั่วหล้า ดลพระองค์อยู่คู่ราษฎร์ตราบกาลเวลา ข้าใต้ฝ่าฯ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • ร้อย ทพ.4204 wrote on 11 พฤษภาคม, 2012, 11:12

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย 

 • ร้อย ทพ.4205 wrote on 11 พฤษภาคม, 2012, 11:13

  ในหลวงทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ยอยกทุกศาสนา นำสรรพวิทยา มาช่วยแก้ไขภัยของปวงราษฎร สอนปวงชนด้วยการปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ทุกสิ่งสร้างมิอาจเทียบน้ำพระทัย พระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่กว่าขุนเขา ผองชาวไทยเรา และ ชาวโลกน้อมเกล้าสดุดี เทิดพระบารมีมหาราชภูมิพล  
   
   
   

 • ร้อย ทพ.4206 wrote on 11 พฤษภาคม, 2012, 11:15

  ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้คนไทยทั้งหลายได้ประจักษ์ ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

 • จิต wrote on 8 มิถุนายน, 2012, 9:32

  ขอน้อมเกล้าฯถวายพระพรทรงพระเกษมสำราญและทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • ภูมิ wrote on 8 มิถุนายน, 2012, 9:46

  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่าน
  ให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 • วิภา wrote on 8 มิถุนายน, 2012, 10:11

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ตราบนานเท่านาน

 • หนูแดง wrote on 21 มิถุนายน, 2012, 10:05

  หนูภูมิใจที่ได้เกิดมาในประเทศที่ม­ีพระเจ้าอยู่หัวที่รักประชาชนทุ­กคนดังลูกของท่าน คำว่าไม่มีราชาองค์ใดทรงงานหนัง­เท่ากับในหลวงของเรา คำนี้ไม่เกินไปเลยจริงๆ ขนาดท่านประชวรก็ยังทรงเป็นห่วง­ประชพนิกร พระองค์ท่านมีพระเมตตาต่อคนไทยท­ุกชนชั้นเหลือเกิน ทรงพระเจริญ…..

 • กบ.ทบ. wrote on 21 มิถุนายน, 2012, 14:22

  ขอให้พระองค์ทรงมีคามสุขพระหทัย และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 • แก้วตา ดวงใจ wrote on 17 กรกฎาคม, 2012, 9:17

  สถาบันกษัตริย์ไทยอยู่คู่เมืองไ­ทยมาช้านาน และจะยังอยู่ตลอดไป กษัตริย์ไทยมีพระคุณนานัปการกับ­เมืองไทย พระองค์ทรงทำงานเพื่อประเทศไทย แล้วทำไมคนไทยถึงไม่เคารพพระองค­์ท่าน พระองค์ทรงทำงานโดยไม่เรียกร้อง­สิ่งใดนอกจากให้คนไทยไม่ลำบาก มีความพอเพียง

 • กะทิ wrote on 17 กรกฎาคม, 2012, 10:44

  ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

 • สายฝน wrote on 18 กรกฎาคม, 2012, 9:19

  ร่มเย็นเป็นสุข ใต้ร่มพระบารมี จากวันที่ร้อนมาแรมเดือน สายฝนโปรยปรายชุ่มฉ่ำ ดับร้อนทั่วแผ่นดินไทย
  พลันที่เสด็จออกมหาสมาคม สายฝนที่โปรยปรายกลับชะลอหยุดพลัน หัวใจคนไทยรับรู้ได้ถึง นิยามของคำกล่าวที่ว่า “ร่มเย็นเป็นสุข ใต้ร่มพระบารมี”

 • นาน wrote on 18 กรกฎาคม, 2012, 11:20

  เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 • เจ้าพฝั่งโขง wrote on 19 กรกฎาคม, 2012, 9:26

  พระองค์คือศุนย์รวมใจของคนไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • สมหมาย wrote on 20 กรกฎาคม, 2012, 9:28

  จะขอจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดไปค่ะ จะพยายามทำดีเพื่อพ่อหลวงค่ะขอให้ในพ่อหลวงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยค่ะ

 • เสือ 11 ตัว wrote on 9 สิงหาคม, 2012, 10:58

  สถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงเป็นสถาบันที่ประชาชนชาวไทยทุกคนเทิดทูนไว้เหมือนเกล้าตลอดไป สถิตเสถียรอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบนานเท่านานชั่วกัลปาวสาน ระบือพระเกียรติทั่วราชธานี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ๆๆๆๆๆ

 • กรู๊ป wrote on 10 สิงหาคม, 2012, 11:08

  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ถูกปลูกฝังในชาติไทย มานาน เพราะตั้งแต่สมัยก่อนถึงปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ช่วยประชาชน ดูแลประชาชน อย่างใกล้ชิดมาตลอด กษัตริย์ทุกพระองค์พยายามช่วยให้ประชาชนของท่านอยู่ดีกินดี มีความสุข

 • ส.พัน.๖ wrote on 27 สิงหาคม, 2012, 13:51

  ๑. แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง
  ๒. พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย
  ๓. พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง
  ๔. ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน
  ๕.อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง
  ๗. ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา
  ๘. ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย
  ๙. ยอดกษัตริย์นักพัฒนา
  ๑๐. พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้
  ๑๑. ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ
  ๑๒. บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ
  ๑๓. พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น ๑๔. ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา
  ๑๕. ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง
  ๑๖. จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
  ๑๗. คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพอีกเล่า
  ๑๘. พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
  ๑๙. พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร
  ๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา
  ๒๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์
  ๒๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย
  ๒๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล
  ๒๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
  ๒๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา
  ๒๖. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
  ๒๗. กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง
  ๒๘. กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
  ๒๙. ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
  ๓๐. มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง
  ๓๑. ขอจงทรงพระเจริญ
  ๓๒. ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ
  ๓๓. บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ
  ๓๔. พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น
  ๓๕. พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ
  ๓๖. พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
  ๓๗. พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา
  ๓๘. พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา
  ๓๙. พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
  ๔๐. พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก
  ๔๑. ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่
  ๔๒. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย
  ๔๓. พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ
  ๔๔. พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก
  ๔๕. ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์
  ๔๖. ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย
  ๔๗. ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย
  ๔๘. พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ
  ๔๙. จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
  ๕๐. มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง
  ๕๑. พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา
  ๕๒. พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง
  ๕๓. เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง
  ๕๔. พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน
  ๕๕. ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง
  ๕๖. ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง
  ๕๗. ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ
  ๕๘. รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์
  ๕๙. น้ำพระทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้
  ๖๐. ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง
  ๖๑. ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง
  ๖๒. พ่อหลวง คือ พ่อเรา
  ๖๓. พ่อหลวง คือผู้ให้
  ๖๔. พ่อหลวง คือผู้พอเพียง
  ๖๕. พ่อหลวง คือพ่อที่รัก
  ๖๖. พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง
  ๖๗. พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่
  ๖๘. พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน
  ๖๙. พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน
  ๗๐. รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน
  ๗๑. พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
  ๗๒. หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
  ๗๓. ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา
  ๗๔. หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
  ๗๕. เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
  ๗๖. ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
  ๗๗. พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่
  ๗๘. ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ
  ๗๙. ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา
  ๘๐.ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
  ๘๑. ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์
  ๘๒. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
  ๘๓. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
  ๘๔. รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
  ๘๕. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
  ๘๖. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  ๘๗. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
  ๘๘. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
  ๘๙. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
  ๙๐. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  ๙๑. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ๙๒. ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
  ๙๓. โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา
  ๙๔. ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล
  ๙๕. ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด
  ๙๖. ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล
  ๙๗. ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน
  ๙๘. พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
  ๙๙. ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย
  ๑๐๐. ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
  ๑๐๑. พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
  ๑๐๒. พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา
  ๑๐๓. พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่
  ๑๐๔. กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป
  ๑๐๕. ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา
  ๑๐๖. ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
  ๑๐๗. ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต
  ๑๐๘. พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์
  อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน
  ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
  ๑๐๙. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ๑๑๐. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
  ๑๑๑ .ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
  ๑๑๒. จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง
  ๑๑๓. เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  ๑๑๔. “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปี
  ไม่มีคลาย
  ๑๑๕. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข
  ๑๑๖. พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป
  ๑๑๗.ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป
  ๑๑๘. ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์
  ๑๑๙.รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา
  ๑๒๐.ชาติไทยต้องเจริญรุ่งเรืองเพราะมีในหลวง
  ๑๒๑.ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี
  อย่างแท้จริง
  ๑๒๒.ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย
  แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ๑๒๓. เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
  ๑๒๔.พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่าง
  มีความสุข
  ๑๒๕.พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
  ๑๒๖.ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของ
  คนทั้งชาติ
  ๑๒๗.พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
  ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต
  ๑๒๘.เราคนไทยต้องร่วมกันป้องสถาบันกษัตริย์และช่วยกันดูแลอย่าให้ใครมาคิดร้ายต่อพระองค์
  กษัตริย์ผู้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม
  ๑๒๙.ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่าพ่อคือพลังของแผ่นดิน
  พวกเราจะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา
  ๑๓๐.ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ๑๓๑.เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย
  อวยพรชัยเทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา ไร้โรคา ภยันตราย
  และไกลเศร้า อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์ ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ
  ๑๓๒. พระเอยพระโอบเอื้อ อารี พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
  ๑๓๓. ” สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา ”
  ๑๓๔.สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
  ๑๓๕.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป
  ๑๓๖.ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
  ๑๓๗.ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ
  ๑๓๘.เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก
  มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
  ๑๓๙.ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ
  ๑๔๐.เหนือหัวท่านทรงเหนื่อย เพื่อคนไทยทั้งประเทศ สิ่งที่เราให้ท่านได้ก้อคือการทำดีให้ท่านทรงรับรู้
  ๑๔๑.ในแผ่นดินนี้ไม่มีใครเสียสละเท่าพ่อหลวง
  ๑๔๒.คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  ๑๔๓.รักพ่ออย่าทำให้พ่อเสียใจ
  ๑๔๔.ขอจงทรงมีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มฉัตรให้ลูก ๆ ทุกคนตราบชั่วกาลนานเทอญ
  ๑๔๕.ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
  เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิน
  ๑๔๖.กว่าจะได้ว่าเป็นไทยทุกวันนี้นั้นพ่ออยู่หัวกี่พระองค์แล้วเล่าที่คอยปกป้องแผ่นดินผืนนี้ไว้
  แต่พวกเราจะทำลายมันเสียเองหรือมันสมควรแล้วหรือ
  ๑๔๗.สร้างคนให้เป็นปึกแผ่น..เหมือนใจของพระองค์ท่านที่แข็งแกร่งที่คอยรวมใจปวงชนชาวไทย
  ๑๔๘.กี่ล้านหยดที่องค์ท่านเสียเหงื่อเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วเราคนไทยแค่เสียสละช่วยกันช่วยชาติมิได้เชียวหรือ
  ๑๔๙.ชาติจะอยู่ได้หรือไม่ท้าขาดคนไทยมาพัฒนาชาติจะรอแต่องค์ท่านมาช่วยแล้วทำไมไม่ช่วยกัน
  ๑๕๐.รวมใจ รวมแผ่นดิน รวมพลังชาติไทยเพื่อพ่อของเรา
  ๑๕๑.ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
  ๑๕๒.จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
  ๑๕๓.เราจะทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา ขอให้พระองค์ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ๑๕๔. LONG LIVE THE KING พวกเรารักในหลวง ขอให้พระองค์มีพระพลานมัยแข็งแรง
  ๑๕๕. เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
  ๑๕๖.พ่อหลวงสดใสชาวไทยจะเข้มแข็ง
  ๑๕๗.จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
  ๑๕๘.พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม
  ทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ๑๕๙.ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
  ๑๖๐.คิดดี พูดดี ทำดี จงรักภักดี รู้รักสามัคคี ให้พ่อหลวงได้สุขพระราชหฤทัย
  ๑๖๑.รักชาติ รักแผ่นดิน ต้องเอาสายใจทั้งชาติร่วมกัน
  ๑๖๒. สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง
  ๑๖๓.พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้น เพื่อความสุขสบายของเหล่าประชาราช
  ๑๖๔.น้ำที่ล้นจนท่วม.. แต่ก็ยังน้อยกว่าน้ำ พระทัยของพระองค์ท่าน
  ๑๖๕.ทำกันยังไงให้พ่อเราเหนื่อย คิดยังที่จะทำเลิกสักครั้ง เอาหัวใจเราทั้งชาติช่วยพ่อของเราหายเหนื่อยดีกว่า
  ๑๖๖.นักคิด..นักพัฒนา นักสร้างสรรค์ คนใดเท่าพ่อเราเล่า
  ๑๖๗.เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
  ๑๖๘.“ศรีสง่าของแผ่นดินถิ่นธรรมมะ ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ทรงส่องธรรมนำหน้าวันฟ้ามัว ไทยถ้วนทั่วอบอุ่นจิตมีทิศธรรม
  ทรงเลิศล้นตลอดพระชนมพรรษา เหนือฟ้ายังมีฟ้า สง่าล้ำ
  ลึกยิ่งกว่ามหาสมุทร สุดสรรคำ เย็นกว่าน้ำ กว้างกว่าผืนพิภพใด
  เป็นกษัตริย์ยอดกษัตริย์ ปัดเป่าทุกข์ เพียงเพื่อสุขมหาชน ภาระใหญ่
  ขอเทิดทูนพระบารมีตลอดไป น้อมดวงใจถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ”
  ๑๖๙.“หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน”
  ๑๗๐.“ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย
  ผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง”
  ๑๗๑.“พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยาม
  พระเป็นพ่อผู้ให้ไทยทุกนาม ชาวสยามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ”
  ๑๗๒. โอ้ขัตติยะราช อาสน์บรมจักรี ปฐพียังบริบูรณ์ หน่อพุทธกูรรักษา ข้าบริภาณภักดี
  ศรีรัตนโกสินทร์ ธ ปกแผ่นดินโดยธรรม ธ นำไทยรุ่งเรือง ธ รู้เฟื่องสังคีต ทั้งดีดเป่าเชี่ยวชาญ
  ทั้งชำนาญกีฬา ธ มีปัญญาอเนก ธ คือเอกศิลปิน องค์ภูมินทร์จอมราช องค์ภูวนาถอวตาร
  บรรดาลสุขเกษม เหล่าประชาเปรมปิติ แสนสิริถ้วนหน้า ธ ครองใจไพร่ฟ้า ทั่วหล้าสดุดี…
  ๑๗๓.เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์
  เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชาภูมิพล
  ๑๗๔.พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ฟ้าส่งมาโปรด เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน
  มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย
  พระองค์คือผู้ให้ให้ลูกได้ทุกสิ่ง จากใจจริงไม่เคลือบแฝงความสงสัย
  ลงมาโปรดจากฟากฟ้าสุราลัย เป็นดั่งดวงใจของลูกทุกเวลา
  ๑๗๕.ดั่งแสงทองส่องอำไพนำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
  ๑๗๖.ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย
  ๑๗๗.พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรง ชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและ สมบูรณ์
  ๑๗๘. “ฝนหลวง” เย็นชุ่มฉ่ำหัวใจไทยมิรู้ลืม “แก้มลิง” กักตุนแล้วระบายน้ำตามแรงโน้มถ่วง “กังหันน้ำชัย
  พัฒนา” ปั่นน้ำเสียเติมออกซิเจน “เขื่อนดิน” อ่างเก็บน้ำที่ไม่ใช้คอนกรีต “ไบโอดีเซล” จากปาล์มประกอบ อาหารสู่เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ “แหลมผักเบี้ย-หนองหาร” โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม “แกล้งดิน” เร่ง กำมะถันทำปฏิกิริยา ไล่หน้าดินเปรี้ยว “หญ้าแฝก” รากฝังลึกอนุรักษ์หน้าดิน
  ๑๗๙. สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
  ๑๘๐. น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
  ๑๘๑.พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  ๑๘๒.พ่อหลวงของชาวไทยทำทุกอย่างเพื่อปวงชนชาวไทย เราก็ควรสามัคคีกันเพื่อให้พ่อหลวงมีความสุข
  ที่เห็นคนไทยรักกัน
  ๑๘๓.พวกเราชาวไทยภูมิใจที่ประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัว
  ๑๘๔.พร้อมใจรัก พร้อมภักดี พร้อมพลีกาย ปวงชนหมาย เทิดพระองค์ “ทรงพระเจริญ”
  ๑๘๕.ไม่มีประเทศไหนที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศไทยเราแล้ว
  ๑๘๖.แปดสิบปีทรงครองราชย์และครองชน กี่พระชันษาผ่านพ้นกาลสมัย กี่ปีสร้างให้ราษฏร์สุขทุกถิ่น
  ไทยแปดสิบปีทรงสร้างชัยแก่ไทยนิรันดร์
  ๑๘๗.พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือ
  เป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินชีวิต
  ๑๘๘.พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและแนววิถีนำทางให้ข้าราชการ ผู้บริหารน้อมนำมารับใช้ราชการแผ่นดิน
  เพื่อประโยชน์สุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยไปสู่ความสงบสุขมั่นคงร่มเย็นอย่างถาวรแท้จริง
  ๑๘๙.พระองค์เปรียบเสมือนดั่งด้ามขวานทองของแผ่นดิน
  ๑๙๐.น้ำท่วมพัดพาอะไรไป น้ำพระทัยจะพัดพาความสงบสุขกลับมา
  ๑๙๑.เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
  ๑๙๒.น้ำฝนหลวงล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข
  ๑๙๓.ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกจะเทียบเท่ากับพ่อหลวงของเรา
  ๑๙๔.พ่อหลวงทรงงานหนักมาค่อนชีวิต เพื่อให้ปวงชาวไทยอยู่ดีมีสุข
  ๑๙๕. ในหลวงทรงนำแบบประเพณีอันดีงามของไทยสู่ต่างประเทศ
  ๑๙๖. ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
  ๑๙๗. ” กษัตริย์นักพัฒนา ” พระราชดำริ แปรรูป ผลการเกษตร สายพระเนตร แปรประโยชน์
  เพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ พัฒนา เป็นวิชา หาเลี้ยงชีพ ด้วยพอเพียง
  ๑๙๘. ” กษัตริย์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ” น้ำพระทัย รดรินหลั่ง ดั่งสายฝน ทรงคิดค้น ป่าสาธิต
  ให้ศึกษาน้ำใสด้วย กังหันชัย พัฒนา อนุรักษ์ พรรณนานา ฟื้นป่าคืน
  ๑๙๙. ” พระบิดาแห่งพลังงานไทย ” ทรงดำริ คิดค้น เพื่อทดแทน พลังงาน ที่ขาดแคลน มาแทนที่
  สายพระเนตร ยาวไกลล้ำ นับสิบปี บังเกิดมี ไบโอดีเซล แก๊ซโซฮอล์
  ๒๐๐. สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
  ด้อยโอกาส…ขาดสิ่งใด…แม้ภัยมา พระ เมตตา…โครงการหลวงช่วยปวงชน
  สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
  น้อมใจภักดิ์ นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
  ๒๐๑. เห็นพระองค์ท่านความสุขเราก็ดีใจ
  ๒๐๒. ต้นไม้มี่พ่อปลูกนั้น ได้แผ่กิ่งก้านสาขานำความร่มเย็นมาสู่ชาวไทย
  ๒๐๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน
  ๒๐๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ทรงงานหนัก ทรงอดทน ประหยัดพากเพียร มีธรรมะ และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
  ๒๐๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นทำประโยชน์แก่สังคม แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
  ๒๐๖. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
  ๒๐๗. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ๒๐๘. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
  ๒๐๙. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
  ๒๑๐. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  ๒๑๑. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
  ๒๑๒. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
  ๒๑๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
  ๒๑๔. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  ๒๑๕. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
  ๒๑๖. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
  อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
  ๒๑๗.องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
  ๒๑๘.หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
  ๒๑๙.พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
  ๒๒๐.ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
  ๒๒๑.องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
  ๒๒๒.ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
  ๒๒๓.ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย
  ๒๒๔.ขอให้พระองค์อยู่ตราบนานเท่านาน
  ๒๒๕.ขอให้นายหลวงของเราทรงพระเจริญ
  ๒๒๖.ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทย
  ๒๒๗.อย่าให้ใครมาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา
  ๒๒๘.พระองค์ท่านเปี่ยมด้วยพระเมตตา
  ๒๒๙.ขอให้พ่ออยู่หัวเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
  ๒๓๐.ทรงมุ่งงานหนักเพื่อพัฒนาประเทศ
  ๒๓๑.พ่อหลวงของเราเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
  ๒๓๒.บุญของปวงประชาที่มีพ่อหลวงปกครองแผ่นดิน
  ๒๓๓.พ่อหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
  ๒๓๔.ทรงเป็นตัวอย่าง แบบอย่าง การอยู่แบบพอเพียง
  ๒๓๕.ในหลวงทรงเป็นห่วง เป็นใยความทุกข์สุขของประชาชน
  ๒๓๖.ทรงปกครองบ้านเมือง ด้วยความเป็นธรรม
  ๒๓๗.พ่อหลวงทรงเตือนคนไทย ให้รักกันมาก ๆ ด้วยความสามัคคี
  ๒๓๘.พ่อของแผ่นดิน
  ๒๓๙.แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง
  ๒๔๐.พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย
  ๒๔๑.พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง
  ๒๔๒.พ่อผู้เป็นพลังของแผ่นดินไทย
  ๒๔๓.พ่อหลวงทรงปกครองปวงประชาด้วยทศพิศราชธรรม
  ๒๔๔.ชาติแผ่นดินไม่สิ้นเพราะพ่อเรา
  ๒๔๕.บุญของแผ่นดินไทย ที่มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองบ้านเมืองโดยธรรม
  ๒๔๖.เหนือกล้าสิ่งอื่นใด คนไทยเทิดทูนเหนือเกล้ากษัตริย์ไทย
  ๒๔๗.พระเสโทหยาดหยดรดแผ่นดิน เพื่อชาวประชาชาวไทย
  ๒๔๘.รักในหลวง อย่าก่อความขัดแย้งและสร้างเงื่อนไขอันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบ
  ๒๔๙.เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
  ๒๕๐. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
  ๒๕๑. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
  ๒๕๒. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
  ๒๕๓. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
  ๒๕๔.ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
  ๒๕๕. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
  ๒๕๖.พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
  ๒๕๗. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
  ๒๕๘. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
  ๒๕๙.ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนจงปกป้อง
  ๒๖๐. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
  ๒๖๑. สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
  ๒๖๒. หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
  ๒๖๓.ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ๒๖๔.ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
  ๒๖๕. รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
  ๒๖๖. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
  ๒๖๗. ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
  ๒๖๘. พระองค์คือผู้ที่เสียสละเพื่อแผ่นดินไทย ทรงทำทุกอย่างเพื่อแผ่นดินไทย
  ๒๖๙. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
  ๒๗๐. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  ๒๗๑. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
  ๒๗๒. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
  ๒๗๓. “ความสามัคคี” คำที่พระองค์ท่านย้ำเสมอ ไม่ว่าโอกาสใด หากคนไทยไม่มีความสามัคคี ชาวไทยจะอยู่ได้อย่างไร
  ๒๗๔. เราคงสิ้นแผ่นดินอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
  ๒๗๕. ราชันแห่งสยามคือนามภูมิพล
  ๒๗๖. ขอจงทรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป
  ๒๗๗.พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนของปวงประชา ขออย่าให้ระคายเคืองแม้เบื้องพระบาท
  ๒๗๘.เราจะธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
  ๒๗๙.ข้าขอมอบกายถวายชีวีนี้แด่พระบารมีล้นเกล้าล้นกระหม่อมทุกพระองค์
  ๒๘๐.เหล่าทวยราษฏร์ น้อมอภิวาทวันทาพระคุณพ่อหลวง
  ๒๘๑.คนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวง
  ๒๘๒.รักในหลวงห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน
  ๒๘๓.เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี
  ๒๘๔.ในหลวงพระราชทานโครงการต่าง ๆ ที่มีคุณประโยชน์แก่ชาวไทย
  ๒๘๕.สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นยิ่งกว่าแม่แผ่นดินไทย
  ๒๘๖.ทุกพระองค์ไม่มีคำว่าหยุดพระราชกรณียกิจ เพื่อชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้สงบสุข
  ๒๘๗.พระองค์ทรงเป็นพระประมุขที่ประเสริฐ สุดที่จะหาที่เปรียบได้
  ๒๘๘.พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ๒๘๙. พระปรีชาสามารถกว้างสกลไกร ไพรัชเทศประจักษ์ใจทั่วด้าว
  ๒๙๐. ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
  ๒๙๑.เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี
  ๒๙๒.รักในหลวง ห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน
  ๒๙๓.พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
  ๒๙๔.เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
  ๒๙๕. ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
  ๒๙๖. ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
  ๒๙๗.. ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
  ๒๙๘. เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
  ๒๙๙. หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
  ๓๐๐. การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 • kimmy วารินสายแข็ง wrote on 8 กันยายน, 2012, 11:49

  ทรงพระเจริญ

 • อำนวย wrote on 10 กันยายน, 2012, 10:27

  หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

 • พระทัย wrote on 10 กันยายน, 2012, 11:31

  พระบารมีแผ่ไพศาล ทั่งหล้าแดนไทย
  ใต้หล้ารวมใจเพื่อผองไทยเป็นหนึ่งเดียว
  เหนือฟ้า ใต้ภพ ขอเทิดเหนือเกล้าของชาวประชา
  พระเป็นพลังแผ่นดินของปวงชนชาวไทย
  พระบารมีแผ่เหนือเกล้า ใต้ฟ้า เพื่อผ่องไทย
  พระองค์ทรงเสียพระทัย เมื่อผองไทยทะเลาะกัน

 • น้ำพระทัย wrote on 10 กันยายน, 2012, 14:19

  ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรัก ใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี มีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 • ประทวน wrote on 10 กันยายน, 2012, 15:31

  พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

 • ดวงใจ wrote on 11 กันยายน, 2012, 10:34

  เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
  พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
  หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
  ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปีมิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
  ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
  ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
  แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
  เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
  รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

 • มหิดล wrote on 11 กันยายน, 2012, 11:32

  สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันเบื้องสูง สำคัญต่อปวงชนชาวไทยทั้งประเทศเราต้องรักษาไว้แม้จะต้องแลกด้วยชีวิต

 • รักประเทศไทย wrote on 11 กันยายน, 2012, 14:12

  เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 • พระปรีชา wrote on 11 กันยายน, 2012, 14:59

  พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถอันลึกซึ้งในสายงานแพทย์และสาธารณสุขไม่เพียงเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยเท่านั้น หากแต่ชาวต่างประเทศต่างชื่นชมในพระราชกรณียกิจของพระองค์ด้วยเช่นกัน

 • วีราชน wrote on 12 กันยายน, 2012, 12:13

  ..ในโลกนี้จะมี กษัตริย์ ซักกี่พระองค์..ในจำนวนคนบนโลก
  ..และไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเป็น กษัตริย์ และ กษัตริย์ กี่พระองค์ที่มีนามมหาราช
  บุคคลผู้จะได้เป็นพระมหากษัตริ์นั้นจะต้องสั่งสมซึ่งบุญบารมีมากมาย..ถึงจะได้เป็น
  และพ่อหลวงของเราก็ทรงเป็นหนึ่งในนั้น..ทรงเป็นมหาราชา ไม่ใช่ราชา
  พระองค์ทรงทำอะไรบ้าง..เราทำอะไรบ้าง..มันเทียบกันไม่ได้เลย..
  ..

 • ร้อย ทพ.4201 wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:15

  จะกินยังคิดเป็นห่วง จะนอนยังเฝ้าแก้ปัญหา นี่คือกษัตริย์นักพัฒนา ชาวประชาทราบซึ่งตลอดกาล

 • ร้อย ทพ.4202 wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:17

  นับเป็นบุญอันประเสริฐของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยที่มี”พระพ่อของแผ่นดิน”ผู้ทรงพระมหา
  กรุณาธิคุณอย่างอเนก อนันต์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่
  พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

 • ร้อย ทพ.4203 wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:18

  ด้วยพระปรีชาญาณในพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 • ร้อย ทพ.4204 wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:20

  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยที่เต่าทะเล ทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติ ทางทะเลของไทยนับวันมีแต่จะ ลดน้อยลง มีสัตว์หลายชนิดที่ใกล้จะ สูญพันธุ์ โดยเฉพาะเต่าทะเล เช่น เต่ามะเฟือง เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า เต่าตาแดง ซึ่งในอดีตเคยมีเป็น จำนวนมาก บัดนี้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าทะเลไปซื้อขายเพื่อประกอบอาหาร แม้กรมประมงจะ ขอแก้ไขกฎหมายประมง เมื่อ พ.ศ.2493 กำหนดให้ผู้ครอบครองเต่าทะเลมีความผิดตามกฎหมาย แต่สถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้น

 • ร้อย ทพ.4205 wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:22

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเล โดยได้ พระราชทาน เกาะมันใน จังหวัดระยอง ซึ่งรัฐบาลในสมัยนั้นถวายให้เป็น ทรัพย์สินส่วนพระองค์ จัดเป็น ศูนย์กลางอนุรักษ์และ เพาะขยายพันธุ์เต่าทะเล พระราชทานชื่อว่า โครงการสมเด็จฯอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เริ่มเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2522 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนจากกรมประมง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเล เพื่อนำไปใช้ในการแพร่ขยายพันธุ์ศูนย์อนุรักษ์และ เพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลนี้

 • ร้อย ทพ.4206 wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:23

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดพระองค์หนึ่งของโลก
  พระราชกรณียกิจของพระองค์ตลอด ๖๐ กว่าปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงงานอย่างไม่เคยว่างเว้น
  และทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านความมั่นคงภายในประเทศ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านศิลปวัฒนธรรม
  และด้านการกีฬา แต่พระราชกรณียกิจหลักของพระองค์คือ การยกระดับสภาพความเป็นอยู่
  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างครบถ้วนในทุกๆ ด้าน อันจะทำให้สังคม
  และบ้านเมืองมีพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถดำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด

 • ร้อย ทพ.4207 wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:24

  หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน – “เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน – พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน – วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใน เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” – รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

 • ร้อย ทพ.4208 wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:25

  จะตั้งตัวตั้งใจให้เที่ยงตรงเหนียวแน่นอยู่ในความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่การของแต่ละคน และทุกคน โดยเต็มความสามารถ และโดยความถูกต้องเป็นธรรมเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ คือความเจริญวัฒนาและความก้าวหน้าผาสุก ให้บังเกิดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง ก็จะเท่ากับเป็นการปกป้อง และธำรงรักษาความมั่นคงของชาติและราชอาณาจักรไว้อย่างดีที่สุด…” แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท

 • ร้อย ทพ.4209 wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:27

  พระองค์ได้บรรเทาทุกข์ของประชาชน
  ทำฝนเทียม สร้างเขื่อน ทำให้ประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุข
  มาทำความดีถวายพระองค์ท่านกันเทิด

 • ร้อย ทพ.4210 wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:28

  “…ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่างแล้วตั้งหน้าปฏิบัติการทุกอย่างด้วย ความฉลาดรอบคอบประกอบด้วยเหตุผล เพื่อจักได้สามารถร่วมมือร่วมความคิดปฏิบัติภารกิจทั้งปวงอย่างมีเอกภาพ ก็จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราเจริญมั่นคง ดำรงอิสรภาพได้ยืนยาวตลอดไป…” แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท

 • ร้อย ทพ.4211 wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:32

  หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

 • ร้อย ทพ.4212 wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:32

  “ฝนหลวง” เย็นชุ่มฉ่ำหัวใจไทยมิรู้ลืม “แก้มลิง” กักตุนแล้วระบายน้ำตามแรงโน้มถ่วง “กังหันน้ำชัย
  พัฒนา” ปั่นน้ำเสียเติมออกซิเจน “เขื่อนดิน” อ่างเก็บน้ำที่ไม่ใช้คอนกรีต “ไบโอดีเซล” จากปาล์มประกอบ
  อาหารสู่เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ “แหลมผักเบี้ย-หนองหาร” โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม “แกล้งดิน” เร่ง
  กำมะถันทำปฏิกิริยา ไล่หน้าดินเปรี้ยว “หญ้าแฝก” รากฝังลึกอนุรักษ์หน้าดิน

 • ร้อย ทพ.4213 wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:34

  โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถในศาสตร์ต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น โครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ ป่า และวิศวกรรม โดยการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวจะมีหน่วยงานพิเศษของทางราชการเป็นตัว กลางในการประสานงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • ร้อย ทพ.4214 wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:36

  ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และล้วนเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้น โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ครบครัน พร้อมที่จะให้การรักษาพยาบาลราษฎร ผู้ป่วยไข้ได้ทันที

 • ร้อย ทพ.4215 wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:37

  นอกจากนั้น ยังมีโครงการทันตกรรมพระราชทาน ซึ่งเป็นพระราชดำริที่ให้ทันตแพทย์อาสาสมัคร ได้เดินทางออกไปช่วยเหลือบำบัดโรคเกี่ยวกับฟัน ตลอดจนสอนการรักษาอนามัยของปากและฟัน แก่เด็กนักเรียนและราษฎรที่อาศัยอยู่ในท้องที่ทุรกันดาร และ * * * งไกลจากแพทย์ทั่วทุกภาค โดยให้การบริการรักษาโรคฟัน โดยไม่คิดมูลค่าในการแพทย์เคลื่อนที่

 • ร้อย ทพ.4216 wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:37

  สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมวัดทุกแห่ง ซึ่งนับเป็นศูนย์กลางของชุมชนในชนบท โดยจะพระราชทานกล่องยาแก่วัด เพื่อพระภิกษุใช้เมื่อเกิดอาพาธ และเพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรผู้ป่วยเจ็บในหมู่บ้านนั้นๆ ส่วนในการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมหน่วยทหาร ตำรวจ และอาสาสมัคร ที่ออกไปตั้งฐานปฏิบัติการในท้องที่ทุรกันดาร ก็จะพระราชทานสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ รวมทั้งยารักษาโรคสำหรับใช้ในหมู่เจ้าหน้าที่ และใช้ในการรักษาพยาบาล และเพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรในท้องที่ ที่มาขอความช่วยเหลือ อันจะทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม และประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการ ได้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 • ฝกพ.ฉก.ทพ.๔๒ wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:40

  ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

 • ฝขว.ฉก.ทพ.๔๒ wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:41

  ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

 • ฝยก.ฉก.ทพ.๔๒ wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:41

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 • ฝกบ.ฉก.ทพ.๔๒ wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:42

  โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา

 • ฝกร.ฉก.ทพ.๔๒ wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:43

  ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล

 • นธน.ฉก.ทพ.๔๒ wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:44

  ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 • นธน.ฉก.ทพ.๔๒ wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:45

  ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 • อศจ.ฉก.ทพ.๔๒ wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:55

  พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์
  อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน
  ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

 • หมู่ ทพ.หญิง ๔๒ wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:56

  ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี
  อย่างแท้จริง

 • หมู่ ทพ.หญิง ๔๒ wrote on 20 กันยายน, 2012, 11:57

  ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย
  แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 • หมู่ ทพ.หญิง ๔๒ wrote on 1 ตุลาคม, 2012, 11:30

  “ฝนหลวง” เย็นชุ่มฉ่ำหัวใ จไทยมิรู้ลืม “แก้มลิง” กักตุนแล้วระบาย น้ำตามแรงโน้มถ่ วง “กังหันน้ำชัย
  พัฒนา” ปั่นน้ำเสียเติม ออกซิเจน “เขื่อนดิน” อ่างเก็บน้ำที่ไ ม่ใช้คอนกรีต “ไบโอดีเซล” จากปาล์มประกอบ อาหารสู่เชื้อเพ ลิงเครื่องยนต์ “แหลมผักเบี้ย-หนองหาร” โครงการรักษ์สิ่ งแวดล้อม “แกล้งดิน” เร่ง กำมะถันทำปฏิกิร ิยา ไล่หน้าดินเปรี้ ยว “หญ้าแฝก” รากฝังลึกอนุรัก ษ์หน้าดิน

 • ฉก.ทพ.๔๒ wrote on 1 ตุลาคม, 2012, 11:31

  ” กษัตริย์นักพัฒน า ” พระราชดำริ แปรรูป ผลการเกษตร สายพระเนตร แปรประโยชน์
  เพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ พัฒนา เป็นวิชา หาเลี้ยงชีพ ด้วยพอเพียง

 • ฝกพ.ฉก.ทพ.๔๒ wrote on 1 ตุลาคม, 2012, 11:33

  ” กษัตริย์นักอนุร ักษ์สิ่งแวดล้อม ” น้ำพระทัย รดรินหลั่ง ดั่งสายฝน ทรงคิดค้น ป่าสาธิต
  ให้ศึกษาน้ำใสด้ วย กังหันชัย พัฒนา อนุรักษ์ พรรณนานา ฟื้นป่าคืน

 • ฝขว.ฉก.ทพ.๔๒ wrote on 1 ตุลาคม, 2012, 11:34

  ” พระบิดาแห่งพลัง งานไทย ” ทรงดำริ คิดค้น เพื่อทดแทน พลังงาน ที่ขาดแคลน มาแทนที่
  สายพระเนตร ยาวไกลล้ำ นับสิบปี บังเกิดมี ไบโอดีเซล แก๊ซโซฮอล์

 • ฝยก.ฉก.ทพ.๔๒ wrote on 1 ตุลาคม, 2012, 11:35

  ในหลวงพระองค์ทร งงานหนักและเหนื ่อย
  เพื่อราษฎรของพร ะองค์ได้มีความส ุข
  พระพ่อหลวงผู้ไม ่เคยทอดทิ้งคนไท ย
  ขอพระองค์ทรงพระ เจริญ ยิ่งยืนนาน
  ทรงเป็นมิ่งขวัญ ของประชาชนคนไทย ชั่วนิรันดร์

 • ฝกบ.ฉก.ทพ.๔๒ wrote on 1 ตุลาคม, 2012, 11:36

  ชีวิตที่เพียงพอ พ่อพร่ำสอน
  ทั้งหลับนอนกินอ ยู่รู้ใช้จ่าย
  ทรัพย์สมบัติเงิ นทองของนอกกาย
  อย่างมงายยึดมั่ นนั่นมายา

 • ฝกร.ฉก.ทพ.๔๒ wrote on 1 ตุลาคม, 2012, 11:37

  มีข้าวปลาอาหารท านเต็มอิ่ม
  มีรอยยิ้มรายล้อ มอยู่พร้อมหน้า
  มีความรักเป็นทุ นอุ่นกายา
  แม้ไม่มีเงินตรา ใช่ว่าจน

 • นธน.ฉก.ทพ.๔๒ wrote on 1 ตุลาคม, 2012, 11:38

  ด้วยแนวทางเกษตร ทฤษฎีใหม่
  จึงมีกินมีใช้ไม ่ขัดสน
  พ่อสอนไว้ให้รู้ สู้อดทน
  จึงผ่านพ้นทุกข์ เข็ญเห็นแนวทาง

 • อศจ.ฉก.ทพ.๔๒ wrote on 1 ตุลาคม, 2012, 11:39

  ชีวิตที่พอเพียง เลี้ยงตัวได้
  พ่อทำให้ได้เห็น เป็นแบบอย่าง
  ทุกโครงการพ่อเน ้นไม่เว้นวาง
  พ่อผู้สร้างชีวิ ตใหม่ให้แผ่นดิน

 • ฝกง.ฉก.ทพ.๔๒ wrote on 1 ตุลาคม, 2012, 11:40

  จากพุทธ…ปรัชญา… นำมาใช้
  มอบแด่ปวง…ชนชาว ไทย…ไปทั่วหล้า
  “เศรษฐกิจพอเพีย ง” เด่นชัด…เป็นปรั ชญา
  แนวคิดทรง…คุณค่ า…พาก้าวไกล

 • ส.อ.เจษฎา wrote on 5 ตุลาคม, 2012, 12:53

  ขอให้อยู่คู่กับประชาชนชาวไทยไปนานๆๆ

 • อำพร wrote on 9 ตุลาคม, 2012, 10:41

  ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 • อนุรักษ์ wrote on 12 ตุลาคม, 2012, 10:17

  ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 • เอกราช wrote on 8 พฤศจิกายน, 2012, 11:34

  ประชาชนชาวไทยทุกคนเทิดทูนสถาบันฯ ไว้ตลอดไป สถิตเสถียรอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบนานเท่านานชั่วกัลปาวสาน ระบือพระเกียรติทั่วราชธานี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ๆๆๆๆๆ

 • ธานี wrote on 12 พฤศจิกายน, 2012, 12:09

  ชาวไทยทุกคนคอยร่วมมือร่วมเเรงร่วมใจกันปกป้องศูนย์รวมจิตใจของพวกเราไม่ให้มีบุคคลใด กลุ่มใด หรือ พวกใดมาเกล้ากลายสถาบันมหากษัตริย์ของเรา สถาบันมหากษัตริย์ของพวกเรานี้จะไม่มีวันทอดทิ้งพวกเราทุกคน  ร่วมกันทำดีถวายเเต่องค์พระมหากษัตริย์ของพวกเราปวงชนชาวไทยกันเสียเทิด

 • กวก.ศป. wrote on 15 พฤศจิกายน, 2012, 9:30

  สถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงเป็นสถาบันที่ประชาชนชาวไทยทุกคนเทิดทูนไว้เหมือนเกล้าตลอดไป สถิตเสถียรอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบนานเท่านานชั่วกัลปาวสาน ระบือพระเกียรติทั่วราชธานี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ๆๆๆๆๆ

 • นพพร wrote on 12 ธันวาคม, 2012, 12:00

  “สถาบันพระมหากษัตริย์” คือศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

 • ม.พัน.22 ค่ายอดิศร สระบุรี wrote on 17 ธันวาคม, 2012, 9:22

  จะยากจนข้นแค้นแสนสาหัส จะพรากพลัดอยู่แห่งใดไกลสุดแสน
  จะพิการแสนอนาถสุดขาดแคลน จะแร้นแค้นอยู่หนใดในแผ่นดิน
  น้ำพระทัยของพระองค์ส่งไปถึง เป็นที่พิ่งที่ลูกไทยใฝ่ถวิล
  ท่านทรงห่วงปวงประชาเรื่องหากิน ทุกสิ่งสิ้นพ่อหลวงทรงห่วงใย
  ยามนี้ท่านทรงประชวรลูกป่วนปั่น ทุกวี่วันไทยสลดไม่สดใส
  อยากให้พ่อหายห่วงด้วยเร็วไว ทุกผองไทยใฝ่จงรักและภักดี
  ขอให้พ่อมีแต่สุขเกษมสันต์ ทุกคืนวันจงไร้ทุกฃ์มีสุขศรี
  ปวงประชาขอเดชะพระภูมี ด้วยภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • มทบ.22 wrote on 26 ธันวาคม, 2012, 11:09

  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก 
  มั่นคงและยั่งยืนสืบไป 

 • สตูล wrote on 7 มกราคม, 2013, 11:11

  สถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงเป็นสถาบันที่ประชาชนชาวไทยทุกคนเทิดทูนไว้เหมือนเกล้าตลอดไป สถิตเสถียรอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบนานเท่านานชั่วกัลปาวสาน ระบือพระเกียรติทั่วราชธานี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ๆๆๆๆๆ

 • นศท.ปี 3 รร.สาธิต ม.ช. wrote on 16 มกราคม, 2013, 13:10

  ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล

 • watres wrote on 25 มกราคม, 2013, 9:46

  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง  ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน

 • พลฯ ถนอมศักดิ์ เดิมสลุง ฝยก. กรมรบพิเศษที่๒ wrote on 14 กุมภาพันธ์, 2013, 13:10

  พ่อหลวง ทรง เป็นพ่อของคนไทยทุกคน ผู้ที่เสียสละยิ่งกว่าผู้ใดในโลก ประเสริฐกว่าราชาองค์ใดในโลกนี้ พ่อหลวงทรงรักและห่วงใยเหล่าพสกนิกรไม่ว่าจะจนหรือรวย พระองค์ไม่ถือพระองค์ แบ่งแยกชนชั้นกั้นระหว่างราชากับประชาชน เพราะพระองค์ ถือว่า ทุกคน คือลูกของพระองค์ ลูกที่พร้อมจะรับใช้เบื้องใต้ฝ่าธุลีพระบาท พร้อมที่จะรับใช้แผ่นดินในข้าของพระองค์ ขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อน ขอเดชะ 

 • ร้อย.ร.2521 ฉก.ร.25 wrote on 26 มีนาคม, 2013, 6:50

  1. ร้อยใจไทยรวมเป็นหนึ่ง เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อพ่อหลวงของชาวไทยทุกคน
  2. ความแตกแยกไม่มี จงสร้างความสามัคคี เพื่อพ่อหลวง
  3. เราจะทำความดีเพื่อในหลวง
  4. ทำแต่ความดีถวายในหลวงทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดถวายในหลวง
  5. ขอพระองค์ทรงพระเจริญเราจะเก่งและเป็นคนดีเพื่อให้พ่อภูมิใจ
  6. สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
  7. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
  8. พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้ ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทย
  9. เมื่อยามลูกทุกข์กายใจ พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกครา ขอจงทรงพระเจริญ
  10. คนไทยแม้จะมีจิตใจรักความสบายและมักทำตามใจตัวกันเป็นปกติ แต่ก็มีความสำนึกมั่นในชาติอยู่แทบทุกตัวตน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแก่บ้านเมือง เราก็รวมตัวกันได้เหนียวแน่นและถือวินัยได้เคร่งครัด
  11. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
  12. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
  13. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
  14.ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  15.ความดีนั้นทำยาก แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว
  16. คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นประการหนึ่งได้แก่ การให้ คือการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกัน ให้อภัยกัน ไม่ถือโทษกัน
  17. เมื่อลูกห่วงใยผู้อื่น ลูกรู้จักห่วงตนเองน้อยลง เมื่อลูกห่วงตัวเองน้อยลง ลูกก็จักมีความสุขมากขึ้น คำสอนของพ่อ
  18. หลากธรรมเนียมหลายที่มากี่ภาษาเชื้อชาติใดใด ฝากชีวิตบนพื้นดินไทย ทุกชีวิตทำมาหากินบนแผ่นดินสยาม ข้าวและน้ำที่กินทุกคำจดจำสำนึกคุณ ใต้แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัว
  19. พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะด้วยกาย วาจา ใจ
  20. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยเป็นพ่อของแผ่นดินตลอดกาลตลอดไป
  21. ขอให้ลูกอยู่อย่างอุทิศตัวให้พ่ออยู่หัวภูมิใจ ลูกเป็นคนดี เป็นรางวัลชีวิตพ่อ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  22. พวกเราเป็นลูกของพ่อเกิดบนแผ่นดินของพ่อ หยุดทะเลาะกันถวายพ่ออยู่หัวของเราขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยตลอดกาลตลอดไป
  23. ความสุขของพระองค์ท่านจะเกิดมีขึ้นได้ ด้วยทุกฝ่ายในชาติมุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น
  24. พอเพียง หมายถึง แต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น ต้องพอประมาณและมีเหตุผล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทรงเลิศล้ำ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  25. ในหลวงห่วงใยไทยทั้งชาติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลตราบนานเท่านาน
  26. รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย แผ่นดินนี้ มีสุข ด้วยองค์ พระทรงชัย บรรดาชาติชน ชื่นชมสมใจ ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา
  27. หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
  28. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
  29. ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  30. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
  31. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
  32. พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข
  33. ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
  34. พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป
  35. หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
  36. ขอบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาลให้ทรงมีพระพระชนมายุยิ่งยืนนาน
  37. พระทรงหนุนทรงเกื้อ ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้
  38. ศูนย์รวมใจของไทยทั้งแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ชาวไทยตลอดไป
  39. ขอให้พ่อหลวงอยู่คู่กับเเผ่นดิน
  40. ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
  41. เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึงของเราชาวไทยตลอดไป
  42. การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
  43. ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือว่าเป็นหน้าที่ของชาวไทยและบุคคลที่เหยียบยืนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยทุกคน
  44. เรามาช่วยร่วมมือร่วมใจ มาช่วยทำโพสให้ประชาชนชาวไทยรักกัน เพื่อเป็นการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  45. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีอายุยืนนานตลอดกาลนาน
  46. ผมรักในหลวง ครับ แล้วพวกคุณล่ะหยุดทะเลาะหยุดแบ่งแยกกันรึยัง หันหน้ามาสามัคคีกันเถอะ เพื่อพ่อหลวงของเราทุกๆคนไง
  47. ขอพระองค์หายจากพระประชวร โดยเร็ว ขอให้พระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดนานเท่านาน
  48. เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์ เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชาภูมิพล
  49. ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนยาว
  50. ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
  51. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
  52.ขอให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่าอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา
  53. ในหลวงพ่อของแผ่นดิน อันเป็นที่รักและเคารพของปวงชาวไทย
  54. ดีแล้วที่เกิดมาบนแผ่นดินไทย ได้เป็นลูกของพ่อหลวง
  55. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระจาริวัตรเกินขานคำใดขับ พระเมตตาเกินกว่าคณานับ พระบารมีจับใจชนคนทั้งเมือง
  56. เศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงเด่น ทั่วโลกเห็น ยอมรับน้อมนับถือ สหประชาชาติประกาศลือ คือยอดกษัตริย์ นักพัฒนา
  57. กราบแทบเบื้องพระยุคลบาทขอพระถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวสยาม
  58. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชา ตราบชั่วกาลนิรันดร์
  59. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
  60. พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ
  61. ” เชิดชูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
  62. ” ขอให้ทรงเป็นร่มเกล้าชาวไทยตราบนิรันดร์
  63. ” จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  64. ” “พ่อ” คือ “พรหม” คือ “พระ” คุ้มอุ้มชีวิต ลูกน้อมจิตกราบประนมก้มเกศี เรียงอักษรเป็นกลอน…ร้อยแทนถ้อยวจี ว่าลูกนี้ “รักพ่อ” ขอบูชา
  65. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีล้นเกล้า
  66. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ
  67. “เราจะยึดมั่นใน “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อถวายในหลวง
  68. ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้สร้างพลังสามัคคี
  69. แผ่นดินไทยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช
  70. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  71. “ร้อยรวมใจ น้อมนำ อุทิศตน มหามงคล ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
  72. ทรงพระเมตตาจริง สร้างทุกสิ่งเพื่อชาวไทย
  73. สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย คือศูนย์รวมน้ำใจไทยทั้งชาติ คนไทยเรามีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่อดีตกาล หากไทยไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์คนไทยทั้งชาติมิอาจยอมได้
  74. หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
  75. “พระบารมีพระปรีชา ปวงประชาจึงอยู่เย็น ร้อยดวงใจ ให้ชาติไทย เป็นขวานทอง
  76. ขอให้ พระองค์ ท่าน มีพลานามัย แข็งแรง ปลอดจาก โรคภัย ไปตลอด
  77. จะปกป้องสถาบันชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชนอย่างสงบ สันติ และสามัคคี
  78. “ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน
  79. บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ
  80. ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
  81. จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชาขอน้อมเกล้า
  82. เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  83. “ทรงเป็นกษัตริย์ผู้สร้างพลังสามัคคี
  84. พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยือนประชาชนในท้องถิ่นชนบท จนทำให้ราษฎรอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง
  85. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
  86. ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
  87. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  88. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
  89. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
  90. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
  91. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  92. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
  93. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
  94. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
  95. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
  5. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
  96. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
  97. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
  98. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
  99. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
  100. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 • นศท.หญิง อรลดา อินทวงศ์ wrote on 12 กรกฎาคม, 2013, 18:38

  ขอให้พระองศ์ทรงมีสุขภาพแข็งแรง

 • ร้อย ทพ.4201 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 12:10

  ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 

 • ร้อย ทพ.4202 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 12:11

  หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดินหยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระ เมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น 

 • ร้อย ทพ.4203 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 12:42

   โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อนช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง” 

 • ร้อย ทพ.4204 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 12:45

  ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดารในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฏร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ทั้งเหนือใต้ ออก ตก 
                 

 • ร้อย ทพ.4205 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 12:46

   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 

 • ร้อย ทพ.4206 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 12:46

     อธิษฐานให้บ้านเมืองจงเรืองรุ่ง 
  และผดุงปกติสุข มิทุกข์ร้อน 
  เพื่อความสุขสวัสดีนิรันดร 
  ถวายพระพรฯ แด่ในหลวงของปวงไทย 
  ด้วยทุกฝ่ายในชาติปรารถนา 
  จะรักษาหน้าที่นี้เป็นใหญ่ 
  เต็มกำลังสติปัญญาและจริงใจ 
  มุ่งยกให้ประโยชน์ล้วนแก่ส่วนรวม 
  โดยเข้าใจหน้าที่อย่างกระจ่างชัด 
  ปฏิบัติเที่ยงตรงไปไม่หละหลวม 
  เพราะถิ่นไทยนี้หรือคือส่วนรวม 
  ที่ควรร่วมใจกันให้มั่นคง 
  แล้วความสุขสวัสดีที่มุ่งหมาย 
  จะเฉิดฉายได้ตามความประสงค์ 
  งามหน้าที่ ทุกถิ่นไทยใฝ่ดำรง 
  คือพระพรที่ลัดตรง “ทรงพระเจริญ”      

 • ร้อย ทพ.4207 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 12:47

   มหากษัตริย์นักพัฒนา ทรงยึดปรัชญา 
  ความพอเพียงเลี้ยงชีพชน 
  พออยู่พอกินขจัดจน พอดีแห่งตน 
  อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

 • ร้อย ทพ.4208 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 12:47

  พระดำริโครงการมากมี รวบรวมทฤษฎี 
  เพื่อประโยชน์พสกนิกร 
  พระเกียรติคุณบวร เกริกไกรกำจร   

 • ร้อย ทพ.4208 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 12:48

    Long Live The King ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง ขอให้สิ่งศักดิ์คุ้มครองพระองค์ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป 

 • ร้อย ทพ.4209 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 12:49

     พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ 
  พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา 
  พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา 
  พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย 
  พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ 
  พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข 
  พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย 
  พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง   

 • ร้อย ทพ.4210 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 13:08

    ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ 
  ทรงสุขเกษมสำราญ  เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป       

 • ร้อย ทพ.4211 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 13:09

   การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม                 

 • ร้อย ทพ.4212 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 13:09

  เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญพระเอยพระโอบเอื้อ อารี พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน     

 • ร้อย ทพ.4213 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 13:10

    หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น 

 • ร้อย ทพ.4214 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 13:11

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล 

 • ร้อย ทพ.4215 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 13:11

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย 
  ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 • ร้อย ทพ.4216 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 13:12

    มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ 
  ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี 
  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี 
  ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ 

 • ฝกพ.ฉก.ทพ.42 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 13:13

  สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเอาไว้ด้วยกันนั่นก็คือ ๓ สถาบันหลัก ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยที่ไม่ยอมให้ใครมาทำลาย                 

 • ฝกพ.ฉก.ทพ.42 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 13:13

   หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์เราก็ไม่ควรที่จะเกิดเป็นไทย 
  ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 • ฝขว.ฉก.ทพ.42 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 13:14

  ที่ใดแบ่งพวกจะขาดรัก แบ่งพรรคแตกความสามัคคี เราคนไทยจงรวมใจรวมพลังสามัคคีทำความดีถวายพ่อหลวง  

 • ฝยก.ฉก.ทพ.42 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 13:15

  พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า 
  ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล 
  ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ 
  ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น 

 • ฝกบ.ฉก.ทพ.42 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 13:16

   พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ 
  พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา 
  พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา 
  พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย 
  พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ 
  พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข 
  พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย 
  พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง 

 • ฝกร.ฉก.ทพ.42 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 13:17

   ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านแคล้ว
  คลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน 

 • ฝกง.ฉก.42 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 13:17

  กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง 
  กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี 
  ข้าจะจงรักภัคดีต่อนายหลวง 

 • สื่อสาร ฉก.ทพ.42 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 13:18

  ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา 
  ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 • หมู่ ทพ.หญิง ฉก.ทพ.42 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 13:19

   หยุดสร้างความแตกแยก ให้หันหน้ามาสร้างความสามัคคีทำความดีตอบแทนพระคุณแผ่นดินเพื่อในหลวงของเรา 
  ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • นธน.ฉก.ทพ.42 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 13:20

  เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญพระเอยพระโอบเอื้อ อารี พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน 

     

 • อศจ.ฉก.ทพ.42 wrote on 13 กรกฎาคม, 2013, 13:20

   บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ ข้าจะจงรักภัคดีต่อนายหลวง 
  ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา 
  ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน           

 • นศท.พงษืทวัช ปวงสุข wrote on 8 กันยายน, 2013, 17:11

  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านแคล้ว
  คลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน

 • นศท.ญ.ปัญญพร วิสุงเร wrote on 8 กันยายน, 2013, 17:20

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงห่วงใยประชนชาวไทยทุกคน หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดินหยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระ เมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ
  ทรงสุขเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

 • ศฝ.นศท.มทบ.๒๒ wrote on 25 พฤศจิกายน, 2013, 11:00

  ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย
  ผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 18 ธันวาคม, 2013, 10:52

  “เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” 

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 19 ธันวาคม, 2013, 10:32

  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ 

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 20 ธันวาคม, 2013, 9:49

  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมใจสามัคคี ทำความดีเพื่อพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่คู่ปวงประชาราษฎร์ตลอดไป

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 24 ธันวาคม, 2013, 11:27

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 25 ธันวาคม, 2013, 9:24

  ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 26 ธันวาคม, 2013, 9:53

  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 27 ธันวาคม, 2013, 9:45

  ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่ม
  พระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 2 มกราคม, 2014, 10:42

  ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน 

 • ข้าราชการ มทบ.13 wrote on 27 กุมภาพันธ์, 2014, 13:37

  1. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง 2 พระองค์
  2. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
  3. ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน
  4.. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มเกล้าของชาวสยาม รวมใจ รัก ในหลวง
  5. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  6.พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
  7. ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง ขอจงทรงพระเจริญ
  8. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา
  9.ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี
  10. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
  11. เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง
  12. รักชาติ รักแผ่นดิน รักพระมหากษัตริย์ จงช่วยกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  13. ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพ่อของแผ่นดิน
  14. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
  15. ในหลวงทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
  17. ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติเป็นกษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม
  18. ในหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายทำงานหนัก เพื่อพสกนิกรของพระองค์ทุกคนมีความสุข
  19.พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
  20.โครงการพระราชดำริทุกโครงการ เป็นโครงการที่ขจัดความเดือนร้อนและนำความผาสุกมาสู่ชาวไทย

 • ศฝ.นศท.มทบ.๒๒ wrote on 22 เมษายน, 2014, 9:45

  ความสามัคคี เป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทย ที่ได้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสาย ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักว่า หมู่คณะที่มีความ สามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ ย่อมมีกำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ

  พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • ข้าราชการ มทบ.13 wrote on 1 พฤษภาคม, 2014, 10:06

  ๑. ร่วมกันปลูกป่าถวายในหลวง
  ๒. ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองพระองค์ให้มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
  ๓. ขอน้อมดวงจิตเพื่อถวายในหลวง
  ๔. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง
  ๕. ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์
  ๖. ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ทรงให้พระองค์ท่านหายจากประชวรโดยเร็ววัน และยังคงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรแด่ปวงชนชาวไทยอย่างยั่งยืนนาน
  ๗. พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ
  ๘. เป็นคนดี สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวงของเรา
  ๙. ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย
  ๑๐. ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
  ๑๑. เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง
  ๑๒. พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย
  ๑๓. จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
  ๑๔. รู้รักสามัคคีเพื่อเพื่อถวายพระเจ้าอยู่หัว
  ๑๕. ทำดีเพื่อในหลวงของเรา
  ๑๖. พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง
  ๑๗. แม้จะไกลสักปานใดก็ตามพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมดูแลราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
  ๑๘. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
  ๑๙. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
  ๒๐. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 • ช.พัน.9 wrote on 27 มิถุนายน, 2014, 8:58

  ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยหวงแหนยิ่งดั่งดวงชีวา

 • ช.พัน.9 wrote on 27 มิถุนายน, 2014, 8:59

  พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 • ช.พัน.9 wrote on 27 มิถุนายน, 2014, 8:59

  บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา

 • ช.พัน.9 wrote on 27 มิถุนายน, 2014, 9:00

  เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 • ช.พัน.9 wrote on 27 มิถุนายน, 2014, 9:00

  ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 • ช.พัน.9 wrote on 27 มิถุนายน, 2014, 9:02

  – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

  – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสุด

  – เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

  – ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริ 

 • ช.พัน.9 wrote on 27 ตุลาคม, 2014, 14:02

  ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 • ช.พัน.9 wrote on 27 ตุลาคม, 2014, 14:04

  หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น 

 • ช.พัน.9 wrote on 4 ธันวาคม, 2014, 10:00

  จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 • ช.พัน.9 wrote on 4 ธันวาคม, 2014, 10:02

  .เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 • ผปบ.มทบ.13 wrote on 21 พฤษภาคม, 2015, 9:07

  1. ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์“ภูมิพล”(“ภูมิ”หมายถึงแผ่นดิน“พล”หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
  2. การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษาเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
  3. หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
  4. โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่งเพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวงจนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย
  5. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  6. เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์
  7. ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ…ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
  8. ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดารในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก
  9. พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
  10. ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.
  11. ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง
  12. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  13. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
  14.ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  15. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
  16. รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
  17. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก (ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
  18. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  19. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
  20. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics