“สถาบันพระมหากษัตริย์” คือศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

แบ่งปัน

 

ศูนย์รวมจิตใจคนไทย

ประเทศไทยยังคงมีนักการเมืองคอรัปชั่นมากกว่านักการเมืองดี มีนักการเมืองคิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม เป็นอย่างนี้มานาน จนถึงปัจจุบันความซับซ้อนของการคอรัปชั่นนักการเมืองไทยยิ่งพัฒนาไปมากยิ่งขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจไทยลุ่มๆ ดอนๆ และความอ่อนแอของสังคมไทยยิ่งอาการหนัก จากระบอบทุนนิยมที่เข้มแข็งขึ้น และหลายต่อหลายครั้งบ้านเมืองเกิดวิกฤต และผ่านพ้นไปได้ด้วยพระบารมีของ สถาบันพระมหากษัตริย์

นี่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยยังเป็น ศูนย์รวมจิตใจของคนไทย อย่างที่มีคนตั้งข้อสังเกตเท่านั้น เพราะในความเป็นจริง สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประเทศชาติอ่อนแอ ตรงกันข้าม ประเทศไทยปัจจุบันมีการพัฒนาทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม มีคนชนชั้นกลางมากขึ้น มีระดับผู้นำทางความคิดในสังคมมากขึ้น เช่นเดียวกับหลายประเทศที่เคยมี กษัตริย์และปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

พระราชทานรัฐธรรมนูญ แต่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก็ยังคงอยู่คู่กับประเทศไทย แม้จะมีความพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2475

เหตุผลพื้นฐานคือ ด้วยรากฐานสังคมไทยที่เคารพเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ที่แม้รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติ คณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ยังต้องพึ่งพระบารมีของ สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นมีศูนย์รวมจิตใจ เพื่อให้ประเทศพัฒนาต่อไปได้ อย่างที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ต่างยืนยันไว้ว่า ประเทศไทยคือประเทศเดียวในโลก ที่เรียกระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยโดยต่อด้วย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขณะที่ประเทศอื่นแม้จะมี สถาบันพระมหากษัตริย์ก็เรียกเพียงว่าระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น ซึ่งระบอบประชาธิปไตยยังมีอีกรูปแบบหนึ่งคือประธานาธิบดีเป็นผู้นำสูงสุด

เฉพาะเพียงแค่รากประโยคของการเรียกระบบการปกครอง ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพิเศษของประเทศไทย ซึ่งมาจากรากฐานความเชื่อและวัฒนธรรม เพราะการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยตั้งแต่อดีตนั้นไม่เพียงมาจากความเชื่อทางด้านศาสนาพุทธ ในเรื่องบาป บุญ คุณ โทษ หรือบุญธรรม กรรมแต่ง ที่คนไทยยึดถือในเรื่องของกษัตริย์คือ ผู้มีบุญเป็น สมมติเทพเท่านั้น แต่เพราะความเสียสละของพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติให้ราษฎรเห็น โดยเฉพาะในชั่วอายุของคนปัจจุบันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ที่ทรงเสียสละทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย

อย่างที่ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ตอบคำถามกับสื่อต่างประเทศ หลังกล่าวแนะนำหนังสือเรื่อง The King of Thailand in World Focus ที่โรงแรมโอเรียนเต็ล เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ว่า

ในหลวง ประชาชน ผมพูดอยู่เสมอว่าสถานภาพของพระเจ้าอยู่หัวของเราที่สูงขึ้นถึงระดับนี้หลังจากครองราชย์มา 60 ปี เป็นผลมาจากบารมีที่พระองค์ทรงสร้างมา มิได้เป็นเรื่องการสืบทอด เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ในวัยเพียง 17-18 พระชันษา ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าพระองค์จะเป็นประมุขของชาติแบบใด แต่ผมคิดว่าด้วยพระปรีชาสามารถ พระวิริยอุตสาหะ และมุ่งมั่น พระองค์ทรงได้จำเริญขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ดี เมื่อกล่าวถึงพระเจ้าอยู่หัวของเรา พระองค์ท่านไม่เพียงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ แต่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีด้วย ผมขอชี้ว่ามีความแตกต่าง เพราะผู้ใดผู้หนึ่งอาจเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ ทั้งที่มีข้อบกพร่องและข้อเสียหลายประการ แต่ถ้าหากเราพูดว่าผู้นั้นเป็นคนดีสำหรับผมมีความหมายมากกว่า ฉะนั้น เมื่อเรากล่าวถึงพระองค์ท่านว่าทรงเป็นกษัตริย์ที่ดี จึงมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่กล่าวว่าพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ การจะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดี เป็นคนดี เป็นเรื่องที่จะต้องได้มาด้วยอุตสาหะของตนเอง ไม่ใช่สืบทอดมาแต่อย่างไรก็ตาม สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นซึมลึกอยู่ในประเทศไทยและความเป็นไทย ผมมั่นใจว่าสถาบันนี้จะยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์และดำเนินต่อไป

เหตุผลที่มีน้ำหนักนี้ ไม่ใช่มาจากบุคคลอย่างอดีตนายกรัฐมนตรี อานันท์เท่านั้น แต่คนชั้นชนสูง และระดับกลุ่มผู้นำทางความคิดก็รู้สึกและมั่นใจเช่นนี้เหมือนกัน รวมไปถึงนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ในกลุ่มที่เห็นตรงกันว่าสถาบันกษัตริย์จะอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป เพราะสภาพบ้านเมืองทั้งระบบการเมือง สังคม และเศรษฐกิจไทย และที่สำคัญคือพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทยที่ปลูกฝังเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ในอดีต

ในแง่ของบทบาทที่สะท้อนถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ยังได้พิสูจน์ให้เห็นหลายต่อหลายครั้งยามที่ประเทศไทยเกิดวิกฤต ในยุคที่ประเทศไทยกำลังก่อร่างสร้างตัว วิกฤตจากการมีพื้นที่ปลูกฝิ่น พืชเสพติด กำลังทำลายคนไทย การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้คนไทยในทุกพื้นที่อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ทำให้หลายครอบครัวรอดพ้นและมีความสุขกว่าเดิม ในเวลาที่เกิดวิกฤตการเมืองพระบารมีของ พระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบ และช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์พระราชทานให้กับคนไทย ก็ทำให้ผู้ที่น้อมรับนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกัน และไม่เกิดความเสียหายเมื่อมีวิกฤตเศรษฐกิจ

จนถึงขณะนี้แม้จะมีความพยายามของกระบวนการ หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์และชูแนวคิดเรื่อง ประธานาธิบดีที่ให้อำนาจเต็มแก่นักการเมือง คำตอบของเสียงส่วนใหญ่คือประธานาธิบดี ไม่เหมาะสมกับประเทศไทย เพราะบทเรียนตลอดเวลาที่ผ่านมาคือ ความทุกข์ของประเทศส่วนใหญ่เกิดจากความพยายามของคนชนชั้นปกครอง นักการเมืองที่เป็นใหญ่ ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ตัวเอง แม้จะมีการอ้างถึงการเข้าสู่อำนาจด้วยการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยก็ตาม แต่ก็ได้มาด้วยการซื้อสิทธิขายเสียง ด้วยเงินทุนที่หามาได้จากอำนาจทางการเมือง เข้ามากอบโกยผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง จนนำพาประเทศให้เกิดวิกฤตหลายต่อหลายครั้ง ในทางตรงกันข้าม สถาบันพระมหากษัตริย์พาชาติให้พ้นวิกฤตในทุกครั้ง

ที่สำคัญไปกว่านั้น ศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยตลอดไปยังคงเป็น สถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น
ความเห็น

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 18 ธันวาคม, 2013, 10:52

  “เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” 

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 19 ธันวาคม, 2013, 10:32

  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ 

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 20 ธันวาคม, 2013, 9:49

  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมใจสามัคคี ทำความดีเพื่อพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่คู่ปวงประชาราษฎร์ตลอดไป

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 24 ธันวาคม, 2013, 11:27

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 25 ธันวาคม, 2013, 9:24

  ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 26 ธันวาคม, 2013, 9:53

  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 27 ธันวาคม, 2013, 9:45

  ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่ม
  พระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี wrote on 2 มกราคม, 2014, 10:42

  ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน 

 • ข้าราชการ มทบ.13 wrote on 27 กุมภาพันธ์, 2014, 13:37

  1. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง 2 พระองค์
  2. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
  3. ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน
  4.. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มเกล้าของชาวสยาม รวมใจ รัก ในหลวง
  5. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  6.พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
  7. ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง ขอจงทรงพระเจริญ
  8. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา
  9.ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี
  10. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
  11. เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง
  12. รักชาติ รักแผ่นดิน รักพระมหากษัตริย์ จงช่วยกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  13. ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพ่อของแผ่นดิน
  14. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
  15. ในหลวงทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
  17. ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติเป็นกษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม
  18. ในหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายทำงานหนัก เพื่อพสกนิกรของพระองค์ทุกคนมีความสุข
  19.พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
  20.โครงการพระราชดำริทุกโครงการ เป็นโครงการที่ขจัดความเดือนร้อนและนำความผาสุกมาสู่ชาวไทย

 • ศฝ.นศท.มทบ.๒๒ wrote on 22 เมษายน, 2014, 9:45

  ความสามัคคี เป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทย ที่ได้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสาย ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักว่า หมู่คณะที่มีความ สามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ ย่อมมีกำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ

  พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • ข้าราชการ มทบ.13 wrote on 1 พฤษภาคม, 2014, 10:06

  ๑. ร่วมกันปลูกป่าถวายในหลวง
  ๒. ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองพระองค์ให้มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
  ๓. ขอน้อมดวงจิตเพื่อถวายในหลวง
  ๔. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง
  ๕. ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์
  ๖. ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ทรงให้พระองค์ท่านหายจากประชวรโดยเร็ววัน และยังคงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรแด่ปวงชนชาวไทยอย่างยั่งยืนนาน
  ๗. พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ
  ๘. เป็นคนดี สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวงของเรา
  ๙. ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย
  ๑๐. ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
  ๑๑. เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง
  ๑๒. พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย
  ๑๓. จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
  ๑๔. รู้รักสามัคคีเพื่อเพื่อถวายพระเจ้าอยู่หัว
  ๑๕. ทำดีเพื่อในหลวงของเรา
  ๑๖. พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง
  ๑๗. แม้จะไกลสักปานใดก็ตามพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมดูแลราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
  ๑๘. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
  ๑๙. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
  ๒๐. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 • ช.พัน.9 wrote on 27 มิถุนายน, 2014, 8:58

  ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยหวงแหนยิ่งดั่งดวงชีวา

 • ช.พัน.9 wrote on 27 มิถุนายน, 2014, 8:59

  พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 • ช.พัน.9 wrote on 27 มิถุนายน, 2014, 8:59

  บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา

 • ช.พัน.9 wrote on 27 มิถุนายน, 2014, 9:00

  เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 • ช.พัน.9 wrote on 27 มิถุนายน, 2014, 9:00

  ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 • ช.พัน.9 wrote on 27 มิถุนายน, 2014, 9:02

  – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

  – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสุด

  – เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

  – ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริ 

 • ช.พัน.9 wrote on 27 ตุลาคม, 2014, 14:02

  ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 • ช.พัน.9 wrote on 27 ตุลาคม, 2014, 14:04

  หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น 

 • ช.พัน.9 wrote on 4 ธันวาคม, 2014, 10:00

  จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 • ช.พัน.9 wrote on 4 ธันวาคม, 2014, 10:02

  .เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 • ผปบ.มทบ.13 wrote on 21 พฤษภาคม, 2015, 9:07

  1. ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์“ภูมิพล”(“ภูมิ”หมายถึงแผ่นดิน“พล”หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
  2. การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษาเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
  3. หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
  4. โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่งเพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวงจนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย
  5. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  6. เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์
  7. ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ…ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
  8. ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดารในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก
  9. พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
  10. ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.
  11. ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง
  12. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  13. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
  14.ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  15. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
  16. รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
  17. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก (ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
  18. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  19. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
  20. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics