กกต. พร้อมจัดเลือกตั้ง ส.ส.ร.ภายใน 75 วัน หลังสภามีมติผ่านร่างแก้ รธน.

แบ่งปัน

      วันนี้( 12 พ.ค.2555) กกต. เผยได้ยกร่างระเบียบการออกเสียงประชามติเรียบร้อยแล้ว หลังที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงมติผ่านแก้ รธน.ม.291/13 เพื่อดำเนินการจัดตั้ง ส.ส.ร.ภายใน 75 วัน

       วานนี้นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวว่า หลังจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีการลงมติในมาตรา 291/13 ที่ให้ กกต.จัดทำประชามติ โดย กกต.จะดำเนินการตามร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไข โดยมี พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ปี 2552 รองรับอยู่แล้ว ถึงจะมีความแตกต่างบ้าง แต่ กกต.จะยึดข้อบัญญัติตาม

       รัฐธรรมนูญเป็นหลัก เนื่องจากเป็นกฎหมายสูงสุด ซึ่งขณะนี้ กกต.ได้มีคำสั่งยกร่างระเบียบการออกเสียงประชามติเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวาระผ่านสภาแล้ว กกต.จะนำร่างระเบียบมาพิจารณาให้สอดคล้องกัน เพื่อดำเนินการจัดตั้ง ส.ส.ร.ภายใน 75 วัน

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics