ฉันรักพ่อฉันจัง

แบ่งปัน

76

ฉันรักพ่อฉันจัง

พระราชหัตถเลขาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีไปถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ 2547
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงโปรดเกล้าฯให้นำเผยแพร่

………………………………………

ลูกพ่อ

ในพื้นแผ่นดินนี้ ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอด มีความมืดและความสว่าง ความดีและความชั่ว

ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตนชอบแล้ว ทุกคนปรารถนาความสว่าง ปรารถนาความดีด้วยกันทุกคน

แต่ความปรารถนานั้นจักสำเร็จลงได้  จักต้องมีวิธีที่จักดำเนินให้ไปถึงความสว่าง  หรือ ความดี นั้น ทางที่จักต้องไปให้ถึงความดี  ก็คือ รักผู้อื่น

เพราะความรักผู้อื่น  สามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา  ทำให้โลกมีแต่ความสุข  และ  เกิดสันติภาพ ความรักผู้อื่นจักเกิดขึ้นได้ 

พ่อขอบอกลูกดังนี้…

1. ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่า  เป็นเพื่อนเกิด  เพื่อนแก่  เพื่อนเจ็บ  เพื่อนตาย  ด้วยกัน  ทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่า อดีต…ปัจจุบัน…อนาคต

 

2. มองโลกในแง่ดี และจะให้ดียิ่งขึ้น ควรมองโลกจากความเป็นจริง อันจักเป็นทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. มีความสันโดษคือ มีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิตใจ พอใจตามมีตามได้ คือได้อย่างไร ก็เอาอย่างนั้น ไม่ยึดติด ขอให้คิดว่ามีก็ดี ไม่มีก็ได้ พอใจตามกำลัง คือ มีน้อยก็พอใจตามที่ได้น้อย ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลมจะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง พอใจตามสมควร คือ ทำงานให้มีความพอใจเหมาะสมแก่งาน ให้ดำรงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน

4. มีความมั่นคงแห่งจิตคือ มองให้เห็นโทษของความเกียจคร้าน และมองเห็นคุณประโยชน์แห่งความเพียร และ เมื่อเกิดสิ่งที่ไม่พึงปราถนาให้ภาวนาว่า.. มีลาภ มียศ สุข ทุกข์ ปรากฏ สรรเสริญ นินทา เสื่อมลาภ เสื่อมยศ เป็นกฏธรรมดา อย่ามัวโศกา นึกว่าช่างมัน”

พ่อ 6/10/2547

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชปรารถทิ้งท้าย

ฉันหวังว่า คำสอนพ่อที่ฉันได้ประมวลมานี้ จะเกิดแก่ท่านผู้อ่าน ที่ได้พบเห็น และลูกอันเป็นที่รักของพ่อทุกคน…ฉันรักพ่อฉันจัง..”

สิรินธร

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics