“กลาโหม” เล็งชง ครม.อนุมัติงบ 952 ล. ปรับเงินเดือนทหาร

แบ่งปัน

 

     วันนี้( 17 เม.ย.2555) “ยงยุทธ” รองนายกฯ เป็นประธานประชุม ครม.จับตา “กลาโหม” เตรียมเสนองบ 952 ล้านปรับเงินเดือน ทหาร

      นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  เนื่องจากนายกรัฐมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน และเข้าร่วมประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2555

      สำหรับวาระที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงกลาโหม จะขออนุมัติงบประมาณ 952 ล้านบาท โดยใช้งบส่วนกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และการเลื่อนชั้นเงินเดือน เพื่อชดเชยแก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับอัตราเงินเดือน แรกบรรจุ รวมทั้งแก้ปัญหาเงินเดือนระหว่างทหาร กับข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีความเหลื่อมล้ำกัน

      กระทรวงมหาดไทย จะเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ประเภทตำแหน่งบริหารระดับสูง ระดับ 10 จำนวน 10 ตำแหน่ง รวมทั้งจะมีการโยกย้ายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย

      กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีต่ออายุมาตรการลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ออกไปอีก 1 เดือน จากกำหนดที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายนนี้

     
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics