ชมวง พฤกษาถิ่น : ฉากบังเพลิง”สนั่น รัตนะ-สาคร โสภา”

แบ่งปัน

ฉากบังเพลิง “สนั่น รัตนะ-สาคร โสภา”

ครูศิลปะไทย

                                                                                                ชมวง  พฤกษาถิ่น

ฉากบังเพลิง ของคณะทำงานวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มี 4 ด้าน ด้านนอกหรือด้านหน้าแต่ละด้านมีรูปเทวดา 4 องค์ รวมทั้งหมด 16 องค์

จิตรกรรมฉากบังเพลิง

        ในการรังสรรค์งานวาดภาพศิลปะไทย นอกจากสีสันลวดลายแล้ว ยังต้องสอดคล้ององค์ประกอบหลักทางด้านศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมไทยอีกด้วย ดังเช่น การก่อสร้างพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มีฉากบังเพลิงที่ซึ่งนำมาติดตั้งในพระเมรุ

        ฉากบังเพลิงของคณะทำงานวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มี 4 ด้าน ด้านนอกหรือด้านหน้าแต่ละด้านมีรูปเทวดา 4 องค์ รวมทั้งหมด 16 องค์

 

โดยคณะทำงานเลือกแบบร่างของ นายสนั่น รัตนะ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นภาพเทวดายืนพนมมือ ฉากบังเพลิงด้านในหรือด้านหลังของฉาก เป็นดอกไม้ร่วงลายดอกกุหลาบ

โดยผู้ออกแบบนายนเรศวร์ ภุชฌงค์ และ นายสาคร โสภา ผู้ออกแบบลายกระหนกพันธุ์พฤกษา ฉากบังเตาด้านล่าง รวมทั้งแบบฉากบังเพลิง นอกจากนี้ช่างศิลปอีกหลายท่านร่วมวาดภาพดังกล่าว

ครูสนั่น กล่าวว่า ภาพเทวดายืนพนมมือไหว้บนแท่น เครื่องแต่งกาย เครื่องทรงคล้ายการแต่งการละคร เครื่องประดับตกแต่งร่างกายเป็นพวงมาลัยดอกไม้ ตอนบนของภาพเทวดามีซุ้มลอย โดยใช้ต้นแบบความคิดมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารหลวง วัดพระปฐมเจดีย์วรวิหาร ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 6 ตามแนวความคิดของสถาปนิกผู้ออกแบบพระเมรุฯ (พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น)

        ครูสาคร ให้ความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องของภาพดอกไม้สด ตามอุดมคติภาพไทยโบราณจะไม่ค่อยมี แต่ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการเต้นรำละคร ดังนั้น เครื่องแต่งกายมีการประดับดอกไม้สด

ในขณะเดียวกัน เรารักษารูปลักษณ์ของโบราณไว้ ส่วนที่ค่อนข้างเป็นร่วมสมัย คือผ้าจีบ ผ้าทับทรวง สนับเพลา เหล่านี้จะเห็นว่ามีรอยจีบ รอยพับ รอยย่นเหมือนจริงในครั้งนี้ ใช้สีอะคิลิกและทองคำเปลว ซึ่งมีสภาพคงทนมากกว่าสีฝุ่นที่ช่างศิลปในสมัยก่อนนิยมใช้กัน โดยรวมการวาดภาพ 4 รูป เราใช้เวลาเฉลี่ยเดือนเศษ

ขอขอบคุณ สยามรัฐ

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics