“ในหลวง”เสด็จฯทอดพระเนตรเขื่อนรอบศิริราช“พระพักตร์สดใส”พสกนิกรปลื้มปีติ

แบ่งปัน

วานนี้(6 เม.ย.) เวลา 15.30 น.ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากที่ประทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  รพ.ศิริราช โดยรถเข็นพระที่นั่ง  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผอ.รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เป็นผู้ถวายการเข็นรถพระที่นั่ง  พร้อม ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และคณะแพทย์พยาบาล ตามเสด็จฯ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่ในฉลองพระองค์เชิ้ตแขนสั้นลายตารางสีชมพูสลับสีชมพูเข้มและสีชมพูอ่อน พระสนับเพลาสีเทา  ฉลองพระบาทสีดำ

ากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถวายพวงมาลัยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ก่อนเสด็จพระราชดำเนินยังอาคารศิริราช 100 ปี ถวายพวงมาลัยสักการะ พระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมทั้งทรงถ่ายรูป จากนั้นเสด็จพระราชดำเนิน อาคารสยามินทร์ ถวายพวงมาลัยสักการะพระรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินบริเวณสระว่ายน้ำสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงทอดพระเนตรเขื่อนรอบรพ.ศิริราชรวมทั้งบริเวณคลองบางกอกน้อย  ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้สร้างเขื่อนสูง 3.20 เมตร จากเดิม 2.8 เมตร เนื่องจากวิกฤตการณ์อุทุกภัยปีที่ผ่านมามีระดับน้ำทะเลปานกลางสูงสุด 2.65 เมตร  ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ  ท่ามกลางพสกนิกรที่ทราบข่าวต่างมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจำนวนมากตลอดสองข้างทางที่เสด็จฯผ่านต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญ บางรายปลื้มปีติเป็นอย่างมากที่ได้ชื่นชมพระบารมีถึงน้ำตาไหลเมื่อเห็นพระองค์

กระทั่งเวลา 15.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช เสด็จฯ ยังรพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์  ตั้งอยู่ภายในบริเวณรพ.ศิริราช เมื่อเสด็จฯถึงในเวลา 16.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำเนินโดยรถเข็นพระที่นั่ง

 

จากนั้น ศ.คลีนิค นพ.อุดม และ รศ.นพ.ประดิษฐ์ กราบทูลถวายรายงานเกี่ยวกับความเป็นมาและรายละเอียดรพ.ก่อนเสด็จฯประทับลิฟท์ชั้น 7 ของรพ.  ทรงทอดพระเนตรศูนย์แพทย์แผนไทยและทรงสนพระทัยในสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย โดยมีโครงการจัดสร้างศูนย์แพทย์แผนไทยให้ดีที่สุดในโลกโดยมุ่งให้เป็นเลิศระดับนานาชาติร่วมกับการรักษาสมัยใหม่กับแพทย์แผนปัจจุบัน

่อนที่จะทรงชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยา กระทั่งเวลา 18.30  น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับที่ประทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช รวมเวลา 3 ชั่วโมง

        ทั้งนี้ขณะเสด็จฯพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพักตร์ที่สดใส แย้มพระโอษฐ์ให้แก่พสกนิกร ประชาชนต่างกู่ร้องทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วทั้งรพ.ศิริราช ขณะที่บริเวณโดยรอบเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน  ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศต่างพร้อมใจกันเพื่อมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จฯ อย่างเนืองแน่น.
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics