“โพลล์” ชี้คนกรุงเกินครึ่ง ไม่มีแผนเที่ยวสงกรานต์

แบ่งปัน


วันนี้( 5 เม.ย.2555) กรุงเทพโพลล์ ระบุสำรวจพบประชาชน 51 % ไม่มีแผนการเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ 60 % ระบุราคาค่าโดยสาร และน้ำมัน มีผลต่อการตัดสินใจ 71 % ตั้งใจทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระเรียกร้องตำรวจตั้งด่านจับพวกเมาแล้วขับ

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,283 คน เรื่อง แนวโน้มการท่องเที่ยวของประชาชนในวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์พบว่า ประชาชน ร้อยละ 51.6 ไม่มีแผนการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ ร้อยละ 38.0 มีแผนการเดินทางแล้ว ในจำนวนนี้ร้อยละ 23.7 ระบุว่าจะเดินทางกลับจังหวัดบ้านเกิด และร้อยละ 13.8 ระบุว่าจะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ขณะที่ร้อยละ 10.4 ยังไม่แน่ใจ

สำหรับสถานะทางการเงินที่จะใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้พบว่า ร้อยละ 51.0 มีสภาพคล่องพอๆ กับปีที่ผ่านมา ร้อยละ 29.5 ระบุว่ามีสภาพคล่องแย่กว่าที่ปีผ่านมา ขณะที่ร้อยละ 19.5 ระบุว่า มีสภาพคล่องดีกว่าปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ประชาชนระบุว่าราคาค่าโดยสาร และราคาพลังงาน มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ถึงร้อยละ 60.5 ขณะที่ร้อยละ 39.5 ระบุว่าไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ส่วนสถานที่ที่ประชาชนนึกถึงมากที่สุดเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์คือ ถนนข้าวสาร ร้อยละ 21.4 รองลงมาคือ คูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 17.4 และ พัทยา/บางแสนจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 15.4

สำหรับกิจกรรมที่ตั้งใจจะทำในช่วงสงกรานต์ คือ ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ ร้อยละ 71.9 รองลงมาคือ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ร้อยละ 58.5 และพบปะสังสรรค์กันในหมู่ญาติและเพื่อนฝูง ร้อยละ 54.6

ทั้งนี้เรื่องที่ต้องการให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐคุมเข้มมากที่สุดคือ การตั้งด่านตรวจจับผู้ที่เมาแล้วขับ ร้อยละ 36.6 รองลงมาคือ จับกุมผู้ที่เมาสุราแล้วก่อเหตุทะเลาะวิวาท ร้อยละ 13.4 และการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมขัดต่อวัฒนธรรมไทย ร้อยละ 11.0
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics