“หอศิลป์ริมน่าน”จิตรกรไทยรักในหลวง

แบ่งปัน

จิตรกรไทยรักในหลวง

“หอศิลป์ริมน่าน

นิทรรศการ จิตรกรไทยรักในหลวงจัดแสดง ณ หอศิลป์ริมน่าน

ระหว่างวันที่ 6 เม.ย.-19 มิ.ย.55 เปิดบริการเวลา 09.00-17.00 น. ปิดบริการเฉพาะวันพุธ สอบถามรายละเอียดได้

ที่หอศิลป์ริมน่าน โทร.0-5479-8046

นิทรรศการ จิตรกรไทยรักในหลวงของศิลปินกลุ่มจิตรกรไทยครั้งนี้ เป็นโครงการสร้างสรรค์ศิลปะ เนื่องในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เจริญพระชนม์ 84 พรรษา และมีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงออกถึงความรักของปวงชนชาวไทยที่มีต่อในหลวง ซึ่งยากที่ชนชาติอื่นจะเข้าใจได้ลึกซึ้งเทียบเท่า

     

 

ความรู้สึกลึกๆ นั้นเป็นอย่างไร? รูปลักษณ์ความรักนั้นมีรูปร่างแบบไหน? ศิลปินจะบอกเล่าความรู้สึกถึงความรัก ความศรัทธาต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยด้วยวิธีไหน? รูปแบบศิลปะแบบไหนที่ศิลปินแสดงออกในปริมาณมาก ประชาชนผู้ดูชื่นชอบ ปีติยินดี แสดงความรู้สึกร่วมมากแค่ไหน ? ประชาชนเข้าใจในรูปลักษณ์ สัญลักษณ์ ที่ศิลปินใช้สื่อสารมากน้อยแค่ไหน? ล้วนเป็นข้อคิดที่น่าสนใจ น่าติดตามชมนิทรรศการนี้เป็นอย่างยิ่ง      

หอศิลป์ริมน่านได้เข้าร่วมนิทรรศการครั้งนี้นับแต่เริ่มต้นโครงการ และได้ประสานงานส่งผลงานที่สร้างสรรค์ตามแนวทางเข้าร่วม ทั้งยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสใช้พื้นที่จัดนิทรรศการนี้ด้วยความรักเคารพ และศรัทธาต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยเสมอปวงชนชาวไทย ดังนั้นความคาดหวังที่จะได้มีผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์บนฐานความรู้สึกเดียวกันกับประชาชนคนดู คงจะเป็นนิทรรศการที่มีผู้สนใจและเข้าถึงศิลปะที่หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายในการสะท้อนความรู้สึกอิสระของศิลปินเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ บ้านเมือง
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics