พระราชวัง

แบ่งปัน

พระราชวัง เป็นคำเรียกที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการสถาปนาที่ประทับนั้น เช่น พระราชวังเดิม พระราชวังดุสิต พระราชวังสราญรมย์ พระราชวังนันทอุทยาน พระราชวังซึ่งอยู่ในต่างจังหวัดก็มี พระราชวังบางปะอิน จังหวัดอยุธยา พระราชวังพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น

พระตำหนัก หมายถึงเรือนที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูง เช่น พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ พระตำหนักจักรีบงกช.

ตำหนัก หมายถึง เรือนที่ประทับของพระราชวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและหม่อมเจ้า เช่น ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์.

พระราชนิเวศน์ เป็นคำเรียกที่ประทับที่สร้างไว้ตามหัวเมืองในชนบทสำหรับการแปรพระราชฐานจากพระนคร เช่น พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี  พระนารายณ์ราชนิเวศน์  จังหวัดลพบุรี  ภูพิงค์ราชนิเวศน์  จังหวัดเชียงใหม่  ภูพานราชนิเวศน์  จังหวัดสกลนคร  

พระบรมมหาราชวัง ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่า วังหลวง เป็นวังที่สำคัญที่สุดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์

ผู้เขียน  ศ. ดร.กาญจนา  นาคสกุล  ราชบัณฑิต  สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics